Piątek 15 Listopada 2019r. - 319 dz. roku,  Imieniny: Amielii, Leopolda

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Polecamy:
Nowe komentarze:
KONFEDERATA
15.11.19 15:15
Czyja Polska? Odpowiedź wydaje się oczywista. Polska jest potrzebna Polakom. Postawienie pytania - czyja Polska, wprawia już nas w dysonans poznawczy.Powodem tego dysonansu jest fakt zamieszkiwania naszego, polskiego terytorium osób innych narodowości jak Niemców, Rosjan, Litwinów, Żydów, Ukraińców, Białorusinów,Tatarów, Romów(cyganów) i innych narodowości. Część tych nacji spolonizowała się i stali się oni częścią narodu polskiego. Pozostała część z zamysłu nie chciała polonizować się i dziś tworzą mniejszościowe grupy etniczne, które nie zasymilowały ze społecznością polską. Takimi społecznościami w Polsce są Ukraińcy, Niemcy a przede wszystkim Żydzi, którzy po 1944 roku narzucili Polsce wraz ze Stalinem obcy Polakom ustrój komunistyczny i odgrywają dominującą rolę w państwie polskim, w aparacie władzy, w życiu społecznym, w edukacji, szkolnictwie wyższym, w handlu, biznesie i ekonomii, w mediach oraz w przemyśle rozrywkowym. Rozpatrując kwestię czyja jest Polska(?) odpowiadamy, że Polska jest Polaków. Nie jest to do końca jednoznaczne. Do Polski uzurpują sobie prawa Niemcy, również Ukraińcy ale przede wszystkim Żydzi. Oczywiście uzurpacja nie zmienia postaci rzeczy, że Polska istnieje i należy do Polaków chociażby dlatego, że państwo polskie jest bogactwem wypracowanym przez wcześniejsze pokolenia Polaków, którzy okupili istnienie tego państwa wielkimi ofiarami i krwią milionów ofiar swoich polskich braci i sióstr. Polska moim zdaniem jest tych, którzy zechcą tu zamieszkać, zaakceptować zasady współżycia społecznego w Polsce, poznać język i kulturę, stosować obyczaje, jak również wzmacniać siłę i potęgę państwa oraz bronić tego państwa w razie potrzeby i zagrożenia. Polska jest dla tych, którzy pragną zostać Polakami i będą przeżywać i rozumieć po polsku. Cytuję: "...No dobrze - ale do czego jest nam potrzebna ta cała niepodległość Polski? Najkrócej można na to odpowiedzieć, że do tego, byśmy mogli żyć po swojemu, to znaczy - żeby nikt inny nam tego naszego życia nie urządzał. To nie znaczy, że sami na pewno urządzimy je lepiej, czy rozsądniej. Na to żadnych gwarancji nie ma. Niepodległość oznacza tylko, że po swojemu. Dlatego też niepodległość nie jest celem, a tylko środkiem. Kiedy w latach 70-tych przystąpiłem do tzw. opozycji, wydawało mi się, że jeśli tylko uda się nam odzyskać niepodległość, to wszystko będzie załatwione. Ale pewnego dnia przyszła mi do głowy myśl, że Rosja za Stalina, czy Chiny za Mao Zedonga były państwami niepodległymi, a przecież za żadne skarby nie chciałbym tam mieszkać. Toteż - jak to zauważył Jan Zamoyski - po to mamy Rzeczpospolitą, byśmy wolności naszych zażywali. Celem jest wolność, a niepodległość - tylko warunkiem. Czyże jest bowiem podległość? Po pierwsze - nie można żyć po swojemu, tylko według życzeń tego, komu podlegamy. Po drugie - ten, komu podlegamy, może użyć naszych zasobów przeciwko nam, zwłaszcza gdy zaczniemy objawiać aspiracje niepodległościowe. Tak właśnie było w stanie wojennym, kiedy to polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza, na zlecenie rosyjskie nadzorująca historyczny naród polski, wystąpiła zbrojnie przeciwko niepodległościowym aspiracjom polskim, wykorzystując w tym celu zasoby podbitego narodu. Po trzecie - ten, komu podlegamy, może eksploatować ujarzmione terytorium dla potrzeb własnego rozwoju, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie jest pewien trwałości okupacji. No dobrze - ale co to właściwie oznacza, że żyjemy "po swojemu"? W naszym przypadku oznacza to, że po polsku. Właśnie do tego Polska jest nam potrzebna, żebyśmy żyli po polsku. Bo to nie myśmy Polskę stworzyli. Jest ona dziełem poprzednich pokoleń, dziedzictwem, które powinniśmy ubogacić, a przynajmniej - nie zubażać, bo mamy przekazać je pokoleniom następnym. Żeby one też żyły po polsku, a nie życiem ludzi bez właściwości. Wyobraźmy sobie tylko, że utraciliśmy to, co w skrócie nazywa się polskością. Wspomnienia, wzruszenia, smaki polskich potraw, melodie polskich piosenek, emocje towarzyszące klęskom i zwycięstwom, bohaterom i zdrajcom. Co by z nas wtedy pozostało? Pusta skorupa, czyli człowiek bez właściwości, z którym "można wszystko zrobić i w każdą formę ulepić". O to też toczy się walka." Koniec cytatu. (-Stanisław Michalkiewicz)

 -------------------------------
Roman S
14.11.19 20:09
A więc masz litościwa prawico PiS!! Myślałaś,że z komuną można sobie poradzić za pomocą głaskania!!! Jeszcze trochę,a połknie nas z nogami, to czerwone PO!!

 -------------------------------
KONFEDERATA
14.11.19 20:03
Wówczas "wybuchła" Polska. A dzisiaj mamy problemy z manifestowaniem święta tej odzyskanej niepodległości, okupionej cierpieniami i śmiercią wielu milionów Polaków. Oto we Wrocławiu, prezydent tego miasta, Jacek Sutryk z korzeniami żydo-ukraińskimi rozpędza siłowo Marsz Niepodległości zorganizowany przez miejscowych patriotów i niepodległościowców. Do rozpędzenia Marszu użyto prowokacji ze strony osób ( prawdopodobnie przebranych policjantów lub tajnych współpracowników jednej ze służb specjalnych) poprzez wystrzeliwanie rac i wznoszeniem antysemickich okrzyków uznanych przez wyznaczone służby prezydenta jako powód do rozwiązania Marszu po zaledwie 8 minutach po rozpoczęciu. Prowokacja jak widać była szyta grubymi nićmi. Większość marszowiczów nie wiedziała o rozwiązaniu marszu i kontynuowała święto niepodległości. Wówczas policja zamiast wyszukać sprawców i prowokatorów i ich odizolować użyła armatek wodnych i fizycznej przemocy przeciwko spokojnemu marszowi święta niepodległości. Zaatakowany został przez policjantów były ksiądz Jacek Międlar, znana postać i patriota, nękany wielokrotnie wcześniej przez wrocławską policję. W sejmie, poseł Grzegorz Braun zadał pytanie premierowi Morawieckiemu - czy Wrocław to jeszcze polskie miasto? Ze strony magistratu wrocławskiego po marszu wystąpił prezydent Jacek Sutryk z pianą na ustach że "nie pozwoli komukolwiek naruszać ładu i porządku w mieście i wszyscy antysemici i faszyści zostaną odpowiednio potraktowani". Mowa, jakbym słyszał Bolka Bieruta. Z kolei w Gdańsku, prezydent niejaka Dulkiewicz zorganizowała zamiast Marszu Niepodległości "paradę niepodległości" władzom centralnym w Warszawie. Groźnie to wszystko wygląda. Jaka jest reakcja władz państwowych na demonstracyjne przejawy łamania praw obywatelskich przez włodarzy Wrocławia i Gdańska. Cicho sza! To zadaniem policji jest osłanianie obywateli obchodzących święto narodowe. Świętowanie jest niezbywalnym prawem każdego obywatela RP. Brońcie się sami mówią Polakom władze Wrocławia i Gdańska i przenosząc obowiązki ochrony obywateli na nich samych. To po co nam takie władze w Gdańsku i Wrocławiu? Przecież płacimy podatki na rzecz tych miast. Akcje we Wrocławiu i Gdańsku moim zdaniem mają charakter wyraźnie antypolski i antynarodowy. Władze centralne w Warszawie nie powinny chować głowy w piasek i udawać strusia. Po co Polakom takie władze są potrzebne? Okazuje się że, nie wszystkim przedstawicielom władzy niepodległość Polski i Polaków jest przyjemna i potrzebna. Dlatego prowokują. Na koniec moje pytanie do establiszmentu - czy Wrocław jest ukraiński, żydowski, niemiecki czy POLSKI panowie włodarze?

 -------------------------------
Gosia
14.11.19 12:57
Super patriotyczny tekst

 -------------------------------
Ostatnio dodane:
Polecamy:

RADIO CHRYSTUSA KRÓLA

Fundacja Pomocy Antyk
www.radiownet.pl
Strony Patriotyczne
  
Statystyki:

Od 2.10.2006
odwiedzono nas:
1388431 razy.

Regulamin serwisuPolsko-Polonijna Gazeta Internetowa KWORUM została utworzona w 2006 roku, jako antidotum na liczne objawy antypolonizmu, płynące z różnych środowisk nieprzychylnych Polsce, powstała, by szerzyć idee odrodzenia patriotycznego, świadomości oraz dumy narodowej, promować polską kulturę i naukę. W zamyśle twórców było i jest wzmacnianie i ożywienie łączności między Krajem i Rodakami żyjącymi na emigracji, oraz wypełnianie treścią białych plam z historii Polski.


GI KWORUM to miejsce wolnego słowa i w związku z tym zaprasza na swoje łamy wszystkich patriotów kochających Polskę, działających bezinteresownie dla jej dobra. Na naszych oczach toczy się historia, niech toczy się z naszym udziałem, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.


GI KWORUM funkcjonuje w sposób prosty i przejrzysty, na której łamach znajduje się przeszło 33 działy tematyczne, do których to teksty w różnej konfiguracji piszą i przesyłają zadeklarowani Współpracownicy Gazety z USA, Wielkiej Brytanii, Australii i oczywiście z Polski, jak również, sporadycznie inni Czytelnicy, za pośrednictwem odpowiedniej rubryki (Napisz Artykuł) lub adresu Redakcji redakcja@kworum.com.pl . Wszystkie banery i reklamy widniejące na stronie są na zasadach wymienności. Gazeta została wpisana do rejestru dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w 2014 roku.


Pod każdym artykułem włączona jest możliwość zamieszczenia komentarza przy pomocy prostego formularza bez obowiązku logowania, w którym należy jedynie podać Nick (oczekiwania Redakcji - Imię i Nazwisko) oraz nieobowiązkowo adres e-mail (przy podaniu swojego adresu komentujący zostanie automatycznie powiadomiony o zamieszczeniu komentarza pod artykułem).


Czytelnik, piszący komentarz pod artykułem, musi wiedzieć, że nie wolno mu używać wulgaryzmów (art. 3 Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim), jak również sformułowań propagujących alkohol i środki odurzające (odpowiednie Ustawy).


Niedozwolone są komentarze zawierające informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby.


Niedozwolone jest obrażanie innych narodowości, religii i ras ludzkich, nawoływanie do łamania prawa, propagowanie przemocy oraz ataki na innych Użytkowników.
Treść komentarza powinna nawiązywać tylko i wyłącznie do treści danego artykułu a nie skupiać się na innych komentujących.


Zabronione jest promowanie zachowań dewiacyjnych, sprzecznych z prawem naturalnym.


Niedopuszczalne jest w komentarzach obrażanie wiary katolickiej i Kościoła katolickiego


Niedozwolone jest zamieszczanie w komentarzach wyrażeń zmierzających do agitacji politycznej, religijnej lub innej, które mają charakter reklamowy, są spamem, zawierają fakty nieprawdziwe, naruszają dobra osobiste osób trzecich, jak również, przyjęte normy moralne i etyczne.


Niedozwolone są uwagi i pretensje kierowane do Redakcji, zawierane w komentarzu pod artykułem. Korespondencja z Redakcją GI KWORUM jest możliwa tylko i wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mailowego, dostępnego w stopce redakcyjnej.


Administratorzy GI KWORUM rezerwują sobie prawo do kontrolowania zawartości, szczególnie tych niezgodnych z prezentowanym powyżej regulaminem, polskim prawem, lub łamiącym powszechnie przyjęte zasady współżycia w Polsce.


Rada redakcyjna

15 Listopada 1976 roku
Zmarł Jean Gabin, francuski aktor filmowy.


15 Listopada 1988 roku
Palestyńska Rada Narodowa jednostronnie proklamowała powstanie państwa palestyńskiego.


Zobacz więcej