Środa 23 Października 2019r. - 296 dz. roku,  Imieniny: Edwarda, Marleny

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 207, strona 13 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>


Polskę założyli Ukraińcy | dodano: 15.06.12 - 16:56
We Lwowie ukazała się książka pt. „Ukraińskie miejsca w Polsce”, z której czytelnik ukraiński dowie się, że Ukraińcy są w Polsce takimi samymi autochtonami jak Polacy i że nazwa "Polska" pochodzi od staroukraińskiego plemienia Polan, a nie od Polaków-Lechitów. Co więcej - jak podają autorzy publikacji - od V do X wieku całe południe i wschód Polski, włącznie z terytorium dzisiejszej Warszawy, zasiedlały przeważnie plemiona ukraińskiego pochodzenia... Czytaj więcej

Patriotyzm kresowy | dodano: 08.06.12 - 22:01
Z ducha niepolska „Gazeta Wyborcza” twierdzi że „Patriotyzm jest jak rasizm" i namiętnie walczy z polskim patriotyzmem. Historyk Robert Kostro na łamach „Rzeczypospolitej” (3.5.2012) pisze, że patriotyzm jest związany ze społeczną naturą człowieczeństwa. Dlatego misją elit nie jest zwalczanie go. Warto natomiast dyskutować o jego kształtowaniu i pielęgnowaniu jako wartości wspólnej... Czytaj więcej

Sprzeciw wobec Jałty | dodano: 01.06.12 - 22:10
Kazimierz Pużak był synem Małopolski Wschodniej (dziś tzw. Zachodnia Ukraina). Urodził się w 1883 roku w Tarnopolu i tam ukończył polskie gimnazjum, a następnie studiował prawo na polskim Uniwersytecie Lwowskim. Należał do czołowych działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), za co był zesłany na Sybir (1913-17). W latach 1921-39 był sekretarzem generalnym PPS oraz 1919-35 posłem na Sejm RP... Czytaj więcej

"Lwów i Wilno nasze” | dodano: 25.05.12 - 23:00
W czasie II wojny światowej (1939-45) Polska była nie tylko sojusznikiem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki w walce z hitlerowskimi Niemcami, ale wyjątkowo wartościowym sojusznikiem. Wojsko polskie stanowiło czwartą pod względem ilości żołnierzy armię walczącą z Niemcami hitlerowskimi i ich sojusznikami (i nie była to armia malowana, ale armia odnosząca duże sukcesy militarne)... Czytaj więcej

Polska okupowała Lwów? | dodano: 18.05.12 - 18:39
Nacjonaliści ukraińscy otwarcie mówią, a i w literaturze ukraińskiej często czytamy, że Polska okupowała różne ziemie ukraińskie od XIV wieku do 1939 roku. Np. tygodnik ukraiński ukazujący się w Melbourne (Australia) "Cerkiew i Żytja" w numerze z dnia 13 marca 1977 roku zamieścił notatkę o obchodzonej przez Polaków w Kanadzie rocznicy Obrony Lwowa przed Ukraińcami w 1918 roku... Czytaj więcej

Zdrajcy bohaterami?! | dodano: 11.05.12 - 22:30
W XVII wieku Szwecja chciała być panem wszystkich ziem nad Morzem Bałtyckim, a więc także ziem, które wschodziły w skład Rzeczypospolitej Polskiej. 24 lipca 1655 roku wojska szwedzkie wkroczyły do Rzeczypospolitej Polskiej i w pierwszej fazie wojny odniosły duże sukcesy militarne, zajmując większość obszaru etnicznej Polski i etnicznej Litwy (Litwa Kowieńska).... Czytaj więcej

Wilno: litewska paranoja | dodano: 04.05.12 - 18:38
Nie ulega wątpliwości, że Litwini są w Wilnie intruzami i dzisiaj moralnymi okupantami tego przez kilka wieków i do 1945 roku polskiego miasta. Przypatrzmy się stosunkowi Polaków do niemieckiego Wrocławia i Litwinów do polskiego Wilna przed 1939 rokiem... Czytaj więcej

Kresy: redemptoryści | dodano: 27.04.12 - 22:55
Redemptoryści (CSsR) czyli Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela zostało założone we Włoszech w 1732 roku przez św. Alfonsa Liguori (1696-1787), w celu niesienia pomocy religijnej ludziom najbardziej zaniedbanym duchowo, a szczególnie ubogim. Obecnie redemptoryści pracują w 75 krajach świata... Czytaj więcej

Słynne gimnazjum w Chyrowie | dodano: 20.04.12 - 23:51
W 1820 roku Rosja usunęła jezuitów (głównie Polaków) z Rosji. Przenieśli się oni do Tarnopola w Galicji (Małopolska Wschodnia, ob. Ukraina), gdzie w latach 1820-87 prowadzili gimnazjum. Mieli jednak bardziej ambitne plany dla siebie – dla swej misji pedagogicznej... Czytaj więcej

Czy znamy Kresy? | dodano: 13.04.12 - 20:24
W 1945 roku Stalin – Związek Sowiecki oderwał od Polski Ziemie Wschodnie wraz z tak bardzo arcypolskimi miastami jak Lwów i Wilno. Wypędził z nich Polaków do kontrolowanej przez Moskwę Polski w nowych granicach, a podległy Kremlowi komunistyczny reżym warszawski zabronił Polakom publicznie wypowiadać się o Kresach i pisać o nich... Czytaj więcej

Bardzo polski Lwów | dodano: 06.04.12 - 22:58
Spośród 68 polskich wydawnictw jubileuszowych o międzynarodowym znaczeniu historycznym, które ukazały się do 1939 roku, 22 wydawnictwa były wydane we Lwowie, 16 w Warszawie, 12 w Krakowie, 8 w Poznaniu, 4 w Wilnie i po jednym w Gnieźnie, Kielcach, Lublinie, Petersburgu, Kijowie i Łucku na Wołyniu... Czytaj więcej

Lepiej być Polakiem | dodano: 30.03.12 - 23:41
Wszyscy ludzie we wszystkich państwach są sobie równi. Zamieszkują je ludzie zdrowi i chorzy, ładni i brzydcy, pracowici i leniwi, mądrzy i głupi, kulturalni i chamstwo, przestrzegający prawo i je łamiący, itd., itd. Nie ma narodów lepszych i gorszych... Czytaj więcej

Kresy to ziemie polskie | dodano: 23.03.12 - 20:21
Kresy przez 600 lat należały do Polski. Na początku XX wieku mieszkało tam kilka milionów Polaków i oni stanowili elitę tych ziem. Urodziło się na nich tysiące znanych Polaków, w tym wielu największych. Ziemie te odegrały wielką rolę w historii Polski i we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego... Czytaj więcej

Lituwisi, a nie Litwini | dodano: 16.03.12 - 18:46
Litwini i Polacy, którzy ze sobą sąsiadują na 104 kilometrowym odcinku obecnych pn.-wsch. granic Polski, to dwa inne narody. Litwini pod względem etnicznym należą do narodów bałtyckich (Litwini, Łotysze), ich „odpryski” (Żmudzini, Kuronowie) i wymarłe narody (Prusowie, Jaćwingowie). Polacy należą do dużej grupy narodów słowiańskich, zamieszkujących środkową i wschodnią Europę... Czytaj więcej

Moralna okupacja Kresów | dodano: 10.03.12 - 23:29
Tereny wschodnie Polski sprzed 1 września 1939 roku, czyli Ziemie Wschodnie z arcypolskimi miastami Lwowem i Wilnem, które od 1945 roku znajdowały się w granicach Związku Sowieckiego, a po jego upadku w 1991 roku są częścią Litwy, Białorusi i Ukrainy, należały do odrodzonego po rozbiorach w listopadzie 1918 roku państwa polskiego zgodnie z podpisaną 22 kwietnia 1920 roku umową pomiędzy Polską a wolną Ukrainą... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 207, strona 13 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

23 Października 1983 roku
W Bejrucie eksplodowały dwie ciężarówki wypełnione trotylem, zabijając 269 żołnierzy amerykańskich i francuskich.


23 Października 1940 roku
Urodził się Pele, brazylijski piłkarz, nazywany "królem futbolu".


Zobacz więcej