Poniedziałek 1 Marca 2021r. - 60 dz. roku,  Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 22.05.19 - 21:22     Czytano: [1414]

Dział: Nasze zdrowie

Chorowanie w liczbach
Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko w I półroczu 2018 liczba dni absencji chorobowej w województwie mazowieckim wyniosła 16 669 600 dni i była aż 149 600 dni wyższa od analogicznego okresu rok wcześniej. Również liczba zaświadczeń lekarskich, która w ciągu roku wzrosła o 37 700 plasuje ten region na pierwszym niechlubnym miejscu w Polsce.

Problem utrzymującej się tendencji wzrostowej absencji zawodowej na Mazowszu stał się przyczyną zorganizowania spotkania środowisk odpowiedzialnych za profilaktykę i działania prozdrowotne w celu wypracowania standardów zapobiegania chorobom w mazowieckich zakładach pracy. Eksperci obecni na spotkaniu zwracali uwagę na ogromne korzyści wynikające z obejmowania pracowników szczepieniami ochronnymi. Jest to profilaktyka bardzo efektywna kosztowo, gdyż rosnąca liczba absencji pracowniczych powoduje wzrost kosztów ponoszonych zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez budżet państwa.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sierpcu oraz Fundację „Aby Żyć” w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka”.

Podczas konferencji omówiono sytuację w regionie, możliwości profilaktyki, poprawy stanu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Eksperci mówiąc o priorytetach zwrócili szczególną uwagę na zakażenia wywołane przez kleszcze. Nie zabrakło również informacji o prawach i obowiązkach pracodawców w tym zakresie, a także przykładów orzecznictwa. Przedstawiono badania dowodzące, że pracownicze programy profilaktyczne, w tym szczepienia, zwłaszcza w grupach ryzyka zawodowego, dają wymierne korzyści ekonomiczne wynikające ze skutecznej profilaktyki. W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali kompleksową wiedzę na temat mechanizmów wdrażania działań prewencyjnych a także korzyści płynących z wprowadzania programów zdrowotnych w miejscu pracy.

- Od pewnego czasu województwo mazowieckie jest w czołówce zachorowalności na Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM). Liderem w Polsce jest wciąż województwo podlaskie, ale Mazowsze plasuje się w pierwszej trójce najbardziej zagrożonych regionów Polski. Zmiany środowiskowe, w tym klimatyczne sprzyjają kleszczom. Badania potwierdzają, że każdego roku przybywa kleszczy. Popularność aktywności na świeżym powietrzu dodatkowo sprzyja okazjom do wzrostu pokłuć kleszczowych. Istnieje też wiele zawodów, które narażają pracownika na częstszy kontakt z naturalnym środowiskiem bytowania kleszcza, co w konsekwencji może prowadzić do poważnej choroby wirusowej jaką jest Kleszczowe Zapalenie Mózgu. Pierwsze objawy pojawiają się w ciągu czterech tygodni po ukłuciu przez pasożyta. Jest to ostra choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego, która może prowadzić u części chorych do zgonu lub trwałych następstw neurologicznych. Proces terapeutyczny odbywa się w warunkach szpitalnych i może trwać nawet wiele tygodni, a leczenia przyczynowego niestety brak. Konieczna jest również wielomiesięczna rehabilitacja, co powoduje długotrwałe wyłączenie z życia zawodowego. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i uświadamianie ludziom, że szczepienia są najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym, szczególnie w grupach ryzyka zawodowego – podsumowała Prof. dr hab. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Częsta absencja spowodowana chorobą generuje dla pracodawcy nie tylko dodatkowe koszty, ale wymusza stałe zmiany w organizacji pracy. Jak pokazują liczne przykłady, profilaktyka w miejscu pracy – to inwestycja, nie koszt.

- Jestem nie tylko prezesem Fundacji „Aby Żyć”, ale także przedsiębiorcą. Sam niejednokrotnie odczuwałem skutki nieobecności pracowników z powodu choroby. Koszty takiej absencji są ogromne. Województwo mazowieckie przoduje w wykrytych przypadkach zachorowalności na meningokoki oraz pneumokoki, z kolei w przypadku KZM jest cały czas w pierwszej trójce. Dlatego zachęcam właścicieli firm oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki zdrowotnej w firmach do wdrażania działań w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Widzę na przykładzie swoich pracowników, że są to działania bardzo skuteczne i efektywne kosztowo. Zestawiając koszt szczepienia ze skalą uzyskanych oszczędności otrzyma się zwrot z tej inwestycji w postaci zmniejszenia chorobowości, a co za tym idzie zmniejszenia absencji i zwiększenia produktywności. Firma, która stwarza zdrowe i bezpieczne miejsce pracy bardzo zyskuje. – podsumował Andrzej Kuczara, Prezes Fundacji Aby Żyć, współorganizator wydarzenia. – Proszę też pamiętać jak ważna jest sama edukacja pracowników. Takie spotkania jak to zorganizowane we współpracy z PSSE Sierpc służą pokazaniu właściwych praktyk, kierunków działań, aby były one najbardziej efektywne i przynosiły jak najwięcej korzyści – dodał Kuczara.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników narażonych na czynniki biologiczne reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Wirus KZM (wariant środkowoeuropejski) zaliczany jest do trzeciej z czterech grup zagrożenia. Zalicza się do niej czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne oraz zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.W tej grupie do obowiązków pracodawcy należy m.in. zapewnianie pracownikom środków ochrony zbiorowej lub – jeśli w inny sposób nie można uniknąć narażenia – zapewnienie im środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia, organizowanie systematycznych szkoleń, prowadzenie rejestru pracowników narażonych na działanie ww. szkodliwych czynników biologicznych w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej oraz informowanie pracowników o badaniach lekarskich, z których mogą skorzystać.

Zgodnie z art.20 ust.1 „Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”
w celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych u osób pracujących i narażonych na działanie czynników biologicznych przeprowadza się, po uzyskaniu ich zgody, szczepienia ochronne wskazane na danym stanowisku pracy. Koszty przeprowadzenia szczepień ochronnych wskazanych na danym stanowisku pracy oraz preparatów do tych szczepień ponosi pracodawca z wyjątkiem szczepień przeciw WZW B dla osób wykonujących zawód medyczny, które są finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia – poinformował Marcin Pieklak, adwokat z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Szczególnie narażeni na działanie szkodliwych czynników biologicznych są pracownicy zakładów produkujących żywność, rolnicy, pracownicy jednostek ochrony zdrowia, osoby mające w pracy kontakt ze zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego, a także pracownicy zakładów gospodarki odpadami – dodaje M. Pieklak.

Znaczenie profilaktyki w ochronie zdrowia zaczynają dostrzegać pracodawcy. Lasy Państwowe w ponadzakładowym układzie zbiorowym zapewniają wszystkim pracownikom stałą ochronę zdrowia przed zakaźnymi czynnikami środowiska pracy poprzez wprowadzenie możliwości szczepienia się przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu i diagnostyki w kierunku boreliozy.

Polityka Zdrowotna

Wersja do druku

Lubomir - 23.05.19 8:42
Zbyt mało mówi się o rujnującym zdrowie stresie w pracy, o tresurze załóg i niewolniczym 'wyścigu szczurów', głównie w obcych korporacjach. 'Zwolnienia lekarskie' strajkujących policjantów, młodych lekarzy, pielęgniarek czy nauczycieli, też robią złą statystykę. A może kiedy cieszymy się wolnością, to powinni zacząć strajkować ojcowie, matki, księża i Bóg jeden wie, kto jeszcze? Ktoś umiejętnie usiłuje zepchnąć nas w obszar niekończącego się chaosu, wiecznych pretensji do siebie. Potrzebna jest zdrowa Polska a nie kraj permanentnie chory, przeżarty wielorakimi patologiami. Państwo, w którym obsesyjnie wyszukuje się i pielęgnuje błędy z przeszłości a ignoruje się teraźniejszość i nie myśli o przyszłości, nie ma przyszłości. Ciągle ma jedynie przeszłość! Państwo, w którym ważniejsze jest wydarzenie sprzed stu lat, niż brak własnej technologii motoryzacyjnej czy lotniczej, zawsze będzie lekceważone przez kreatorów tego świata. Wygodnie jest uciec w absencję, szczególnie chorobową. Nawet lekarz lubi porozmawiać z pacjentką, której właściwie nic nie jest...Tylko przecież choroba powinna być stanem incydentalnym, tymczasowym a nie stanem normalnym Polaków.

Wszystkich komentarzy: (1)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

01 Marca 1810 roku
Urodził się Fryderyk Franciszek Chopin (lub 22 lutego), polski pianista i kompozytor (zm. 1849)


01 Marca roku
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych - Wyklętych


Zobacz więcej