Sobota 7 Grudnia 2019r. - 341 dz. roku,  Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 07.11.06 - 12:28     Czytano: [1770]

Dział: Interwencje

Krzewienie bezprawia?

Polskie banki i ich klienci znaleźli się od dawna w rękach obcego kapitału.
Szczęśliwie jednak składa się jak dotąd, że banki oraz wszelkie podmioty działające na rynku polskim są obowiązane przestrzegać prawa obowiązującego w Polsce.
Każdy podmiot gospodarczy, tym bardziej bank posiada obsługę prawną.
To prawnik ma obowiązek czuwać nad zgodnością podstawowych dokumentów funkcjonowania banku z polskim prawem. Statuty, regulaminy, taryfy - winny być z prawnikiem konsultowane, posiadać jego akceptację i tak zapewne jest.
Tymczasem banki stosują powszechną praktykę działania wbrew przepisom prawa polskiego.

Jednym z rażących przykładów jest powszechne stosowanie kar w postaci opłat, za nieterminowe uregulowanie raty kredytowej lub wpłaty, z tytułu debetu na karcie kredytowej. Banki obciążają polskie społeczeństwo zabronionymi w świetle kodeksu cywilnego karami. Powszechnie stosowaną karą za opóźnienie we wpłacie, choćby jednodniowe - dodatkowej opłaty w wysokości 30 - 40 zł. Tymczasem w myśl kodeksu cywilnego taka kara może być w umowie przewidziana jedynie a wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania NIEPIENIĘŻNEGO.
Rata kredytu lub spłata karty kredytowej z natury rzeczy są zobowiązaniami pieniężnymi.
Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w wyrokach sądów.

Niezrozumiałym pozostaje fakt powszechnego stosowania opłat, które są niezgodne z ustawą. Prawnicy obsługujący banki o tym nie wiedzą czy też świadomie działają na szkodę polskiego społeczeństwa dbając o interesy obcego kapitału celowo przekraczając polskie przepisy oraz prawniczą przyzwoitość.

Może ktoś pokusi się o choćby szacunkowe wyliczenie nienależnie pobranych kwot od klientów banków. Sprawa ta wymaga interwencji, ponieważ działania te są powszechne i posiadają znamiona oszustwa, są działaniami celowymi wbrew prawu dla osiągnięcia korzyści.
Wynik działań interwencyjnych nie może ograniczać się do zaprzestania uprawiania działań bezprawnych ale żądania zwrotu polskiemu społeczeństwu kwot nienależnie wyegzekwowanych przez banki.

Opal, Kraków

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

07 Grudnia 1988 roku
Trzęsienie ziemi w Armenii pochłonęło około 25 tysięcy śmiertelnych ofiar.


07 Grudnia 2013 roku
W wieku 113 lat zmarł ostatni uczestnik (ułan) Bitwy Warszawskiej, kpt. Józef Kowalski, był najstarszym żyjącym mężczyzną na świecie


Zobacz więcej