Środa 24 Października 2018r. - 297 dz. roku,  Imieniny: Marty, Marcina

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 17.02.18 - 19:54     Czytano: [309]

Oręż absurdu

Szanowni Państwo!

Lider POlako POdobnej opozycji w dni parzyste jest za przyjmowaniem nachodźców i likwidacją IPN, a w dni nieparzyste – przeciwnie i nikogo to już nie dziwi, podobnie jak walka z „dyktaturą kobiet” znanej feministki o nazwisku Szajbus, czy jakoś tak. Myszka Agresorka z nieporadnym bełkotem, to przy nich mały pikuś. Najdzielniejsza w tej sporej kupie jest niewątpliwie Róża Barbara Maria Tuman von Hochsztapler, przepraszam jeśli pomyliłam kolejność imion. To ona przyjęła na swoje arystokratyczne piersi walkę z polskimi nazistami, których nikt prócz niej nie zauważa, no może z wyjątkiem pewnego unijnego dygnitarza.

A jak to wszystko ma się do prawdziwej polityki? Zacznijmy od podstaw. Określenie judeo-chrześcijanizm nie ma sensu, bo to niczym nieuprawnione łączenie sprzeczności. Sensu nabiera dopiero porównanie judaizmu z prawosławiem. Obydwie te religie mają niewątpliwą cechę wspólną, jaką jest pogarda dla prawdy. Żydzi komunizm wymyślili, a Rosjanie skwapliwie go wprowadzali w życie. Jedni i drudzy prawdę mają w tak głębokim poważaniu, że nikt już jej nie dostrzega. I tu jest pies pogrzebany!

Im bardziej przyzwyczajamy się do kłamstw wygłaszanych ex katedra, tym łatwiej oswajamy się, a potem bez udziału świadomości godzimy z oczywistymi bredniami. Na tym właśnie polega zabójcza broń absurdu.

Małgorzata Todd
www.mtodd.pl
Lub http://sklep.mtodd.pl

POLECAM

DLACZEGO NALEŻY WSTRZYMAĆ
USTAWĘ HR 1226?

Ustawa H.R. 1226, “Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017”, dotyczy mienia utraconego w czasie Holokaustu, które było "bezprawnie zajęte lub przekazane" w czasie drugiej wojny swiatowej lub w powojennym okresie rządów komunistycznych. Ustawa została wprowadzona do Izby Reprezentantów 27 lutego 2017 r. i przekazana do Komisji Spraw Zagranicznych przy Kongresie USA. Dotyczy ona krajów, które są sygnatariuszami deklaracji Terezin 2009. (Terezin Declaration on Holocaust Assets and Related Issues). Polska, jako kraj z największym skupiskiem ludności żydowskiej przed II wojną światową, byłaby najbardziej dotknięta niniejszą ustawą. Jeśli prezydent Trump podpisze ustawę H.R.1226, mogłoby to mieć druzgocąco negatywny wpływ na Polskę. “Siostrzana” Ustawa S. 447 została już przegłosowana w amerykańskim Senacie w dn. 12 grudnia 2017 r.. Według niektórych szacunków Ustawa H.R.1226 moglaby kosztować państwo polskie pomiędzy 65 mld a 300 mld dolarów, ale suma ta mogłaby być nawet większa.

W 1989 roku, po upadku żelaznej kurtyny, Polska podjęła sie różnych środków w celu zwrócenia mienia prawowitym właścicielom. Tysiące osób, bez względu na ich pochodzenie etniczne, odzyskało i nadal odzyskuje mienie poprzez system sądowy z tytułu uzasadnionych roszczeń i zgodnie z prawem własności prywatnej. Żydowskie obiekty komunalne i religijne w Polsce zostały zwrócone lub zrekompensowane zgodnie z prawem z 1997 r.. Proponowane teraz w Polsce nowe przepisy dotyczące mienia (tzw. "ustawa reprywatyzacyjna”) zaoferują odszkodowania pieniężne osobom, których nieruchomości zostały skonfiskowane przez reżim komunistyczny.

Byłoby wielką niesprawiedliwoscią, aby dzisiejsze społeczeństwo polskie bylo zmuszane poprzez polityczne lub inne naciski do wypłacania potężnych sum organizacjom, które tylko w sposób pośredni są zwiazane z osobami poszkodowanymi utratą mienia. Należy tu zaznaczyć, że wiele z tych osób zginęło w Holocaust nie pozostawiając spadkobierców, którzy dziś byliby uprawnieni do przejęcia ich mienia. Ponadto mienie to było często splądrowane przez nazistowskie Niemcy w czasie wojny, a następnie znacjonalizowane przez reżim sowiecki. Wprowadzenie w życie Ustawy H. R. 1226 w tragiczny i przewrotny sposób sprowadzałoby się do zbiorowej kary na dzisiejszym narodzie polskim za przestępstwa wywłaszczenia z własności prywatnej nie zawinionych w żadnym razie przez samych Polakow, ale dokonanych przez nazistowskie Niemcy oraz komunistów okupujacych terytorium Polski.

Z powyższych powodów należy WSTRZYMAĆ Ustawę H.R. 1226.http://stopacthr1226.orgWHY STOP ACT HR 1226?
Act H.R.1226, Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017, applies to Holocaust Era assets, which were “wrongfully seized or transferred” during the war or in the postwar period of Communist rule. The Act was introduced in the House of Representatives on February 27, 2017 and referred to the House Committee on Foreign Affairs. It applies to the countries which are signatories of the 2009 Terezin Declaration on Holocaust Assets and Related Issues. Poland, the country with one of the largest Jewish population during WWII, would be most affected by this Act. If signed by President Trump, Act H.R.1226 could have a devastating effect on Poland. Act S. 447, which is a “sister act” of Act H.R.1226, passed Senate on Dec 12, 2017. By some estimates passing of Act H.R.1226 may cost Poland from $65 billion - $300 billion, or more.

After the fall of the Iron Curtain in 1989, Poland has resorted to various means in order to return properties to their rightful owners. Thousands of people with legitimate title claims – regardless of their ethnic origin – have recovered and are still recovering their properties through the court system pursuant to the private property law. Jewish religious and communal properties in Poland have been returned or compensated for by now, pursuant to the 1997 law. A proposed new polish legislation on property restitution (a so called “big restitution bill”) will see cash compensation paid out to people whose real estate was confiscated by the communist regime.

It is unjust to lay the groundwork, political or otherwise, to require todays Polish society to pay extravagant sums to legacy organizations related to victims of loss of private property, or that despoiled by Nazi Germany and then nationalized by a regime indisputably established by Soviet communists. Many of these Holocaust victims died without leaving heirs who could now legally obtain the property. Execution of this act would amount to a perverse collective punishment of today,s Poles for crimes of private property expropriation perpetrated by Nazi Germany and the communists on conquered Polish territory.
Therefore, the Act H.R. 1226 must be stopped.

.....................................................................................................
.....................................................................................................


Małgorzata Todd zaprasza na łamy kolejnego wydania KABARETU INTERNETOWEGO, gdzie możecie Państwo przeczytać i obejrzeć całość. A jest to wielka uczta dla ducha i kompendium wiedzy z wielu dziedzin życia, nie tylko POLITYKI: Apele, Petycje, Audiobooki, Ciekawe filmy na You Tube, Gościnne występy, Kącik Muzyczny, Zaułek Sztuki, Ogłoszenia ITD…

17 lutego 2018 r. | Nr 7/2018 (348)

Wersja do druku

Lubomir - 17.02.18 21:23
Trzeba szukać przysłowiowych jeleni po całym świecie, żeby mieć za co prowadzić wojny ze wszystkimi sąsiadami. Brak słów na takie szatańskie pomysły!. Oby polscy i amerykańscy prawnicy wykazali sto procent życiowego sprytu i sto procent zawodowej sprawności. Po tym jak odsiedział swoje premier Ehud Olmert i premier Mosze Kacaw, można sądzić, że sprawiedliwość potrafi stawać po stronie uczciwości i prawdy.

Wszystkich komentarzy: (1)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

24 Października 1946 roku
Od zdradzieckiego strzału w tył głowy zginęli mjr A. Żubryd ( „Zuch”) i jego żona Janina ("Janek") będąca w ósmym miesiącu ciąży, żołnierze NSZ


24 Października 2012 roku
W wieku 80 lat zmarł Włodzimierz "Wowo" Bielicki, reżyser, scenarzysta, aktor. Publikował m.in. w Radiu Wnet


Zobacz więcej