Niedziela 31 Maja 2020r. - 152 dz. roku,  Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 211, strona 10 z 15
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>


Kresy w dzisiejszej Polsce | dodano: 24.01.14 - 23:20
Mało współczesnych Polaków wie o tym, że w dzisiejszej – pojałtańskiej Polsce, a więc Polsce rzekomo bez dawnych polskich Kresów, są obszary ziemi, które przed wiekami należały do Rusi Halicko-Wołyńskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I że nie są to małe obszary... Czytaj więcej

Światowej sławy polscy uczeni lwowscy | dodano: 10.01.14 - 10:23
W Newym Yorku w latach 1970-90 wydany był w 18 tomach Dictionary of Scientific Biography (Charles Scribrer`s Sons) – słownik biograficzny największych uczonych świata, w którym zamieszczono m.in. 42 biogramy uczonych polskich, którzy odegrali znaczącą rolę w dziejach nauki światowej. 33 tych uczonych było przedstawicielami nauk ścisłych – matematycy, fizycy, astronomowie i chemicy... Czytaj więcej

Polacy szkodzący Polsce i Polakom | dodano: 27.12.13 - 21:10
Jak się czyta tragiczną historię Polski i narodu polskiego oraz o roli samych Polaków w tych tragicznych dziejach, to rzuca się w oczy jeden znamienny fakt: Polacy mają jakąś dziwną i trudno do zrozumienia wrodzoną, zapewne genetyczną wadę: szkodzenia swojej ojczyźnie - Polsce i swoim rodakom – Polakom, czyli szkodzenia samemu sobie... Czytaj więcej

Tematy polsko-ukraińskie | dodano: 13.12.13 - 11:19
Podczas II wojny światowej Ukraińcy splamili siebie i swoją historię bliską współpracą z Niemcami hitlerowskimi, łudząc się – bezpodstawnie! – że z pomocą Hitlera utworzą państwo ukraińskie. M.in. powstało kilka ukraińskich formacji wojskowych walczących u boku Niemców... Czytaj więcej

Polski Kamieniec Podolski | dodano: 29.11.13 - 12:29
Któż z nas nie czytał Pana Wołodyjowskiego, tej nieśmiertelnej powieści Henryka Sienkiewicza? Któż z nas nie przeżywał obrony Kamieńca Podolskiego i jego upadku, który pociągnął za sobą śmierć pułkownika chorągwi laudańskiej – Jerzego Michała Wołodyjowskiego, Hektora Kamienieckiego, pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej?... Czytaj więcej

Polska dla Polaków | dodano: 15.11.13 - 13:44
Od czasów kolonizacji niemieckiej zapoczątkowanej w XIII wieku, a przede wszystkim po przyłączeniu do Polski Rusi Halicko-Wołyńskiej przez króla Kazimierza Wielkiego w 1340-1349 roku i unii polsko-litewskiej w 1385 roku i aż do II wojny światowej Polska była państwem wielonarodowym, jak prawie wszystkie państwa w Europie... Czytaj więcej

J. Giedroyć renegatem i agentem? | dodano: 01.11.13 - 22:10
Jedyną polską instytucją polityczną na emigracji, która do upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku uznawała zabór polskich Ziem Wschodnich przez Związek Sowiecki w 1945 roku była redagowana przez Jerzego Giedroycia paryska „Kultura”, która nawoływała Polaków do tego, aby pogodzili się z utratą Lwowa i Wilna... Czytaj więcej

Drugie wysiedlenie Polaków z ZSRR | dodano: 18.10.13 - 14:38
11 listopada 1918 roku odrodziło się państwo polskie. Nie miało ono jednak ustalonych granic, o które trzeba było się bić: z Niemcami o Wielkopolskę i Śląsk, z Czechami o Śląsk Cieszyński, z Ukraińcami o Lwów, Małopolskę Wschodnią i Wołyń i z bolszewikami i sprzymierzonymi z nimi Litwinami o Wilno i z bolszewikami o całe Ziemie Wschodnie... Czytaj więcej

Lwowska kinematografia polska | dodano: 04.10.13 - 21:43
Znany pisarz rosyjski Aleksander Sołżenicyn w swej głośnej książce „Archipelag Gułag 1918-1956” pisze (w wydaniu polskim z Paryża z 1974 r.) na str. 77: „Dobrze pamiętam pewne spotkanie w Butyrkach, latem 1946 roku. Pewien Polak urodził się był we Lwowie, gdy miasto to wchodziło jeszcze w skład monarchii austro-węgierskiej... Czytaj więcej

Polski katolicyzm na Kresach | dodano: 27.09.13 - 9:32
Kardynał August Hlond urodził się w 1881 roku w Brzeczkowicach, które od 1951 roku są osiedlem w Mysłowicach na Górnym Śląsku, a zmarł w Warszawie w 1948 roku. W 1896 roku wstąpił do zgromadzenia księży salezjanów i w 1905 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie.... Czytaj więcej

Bóg a tragiczne dzieje Polski (Aktual.) | dodano: 13.09.13 - 23:20
1 kwietnia 1656 roku w katolickiej (polskiej) katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz ogłosił Matkę Bożą królową Polski. Od tego czasu minęło ponad 350 lat i w historii Polski wiele rzeczy się wydarzyło – wiele tragicznych rzeczy. Uzasadnionymi są więc dzisiaj dwa pytania... Czytaj więcej

Gorzka prawda o Ukraińcach | dodano: 30.08.13 - 23:20
W 1939 roku Lwowie mieszkało ponad 150 000 Polaków-katolików i w mieście było 39 kościołów katolickich: Bazylika Metropolitalna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (katedra) i kościoły parafialne... Czytaj więcej

Kresowe korzenie Polaków | dodano: 16.08.13 - 18:19
Według opublikowanych w połowie 2013 roku danych Centrum Badania Opinii Społecznej 15% ludności dzisiejszej Polski (38 544 513 mieszkańców w 2012 r.) deklaruje posiadanie przodków urodzonych na Ziem Wschodnich. Najwięcej takich osób zamieszkuje województwa zachodnie, dokąd skierowano najwięcej Polaków wypędzonych z Ziem Wschodnich przez okupantów sowieckich w latach 1945-46 roku... Czytaj więcej

Bez Kresów jesteśmy niczym | dodano: 02.08.13 - 20:47
Nie wiem czy ktoś przede mną doszedł do takiego samego wniosku jak ja i go upublicznił w mediach. Chodzi o to, że zajmując się naukowo historią byłych Kresów Rzeczypospolitej doszedłem do wniosku („po owocach ich poznacie”), że Polska bez Kresów, a szczególnie Ziem Wschodnich przedwojennej Polski (po granicę ryską), z takimi arcypolskimi miastami jak Lwów i Wilno... Czytaj więcej

Polskie – dziś niepolskie | dodano: 20.07.13 - 10:49
Książę Rusi Halicko-Wołyńskiej Jerzy II (z rodu Piastów mazowieckich) uczynił króla Polski Kazimierza Wielkiego spadkobiercą swego księstwa. W ten sposób latach 1340-49 do Polski została przyłączona Ruś Czerwona (Lwowszczyna), Chełmszczyzna i zachodni Wołyń (tereny wokół Lubomla i Włodzimierza Wołyńskiego). Krainy te były zamieszkałe przez rusińską ludność prawosławną... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 211, strona 10 z 15
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>

31 Maja 1981 roku
W Warszawie z udziałem kilkuset tys. osób odbył się pogrzeb Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego


31 Maja 1940 roku
Niemieccy okupanci w Warszawie wysadzili w powietrze pomnik Fryderyka Chopina i wywieźli na złom.


Zobacz więcej