Środa 16 Października 2019r. - 289 dz. roku,  Imieniny: Ambrożego, Florentyny

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 206, strona 10 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>


Polska dla Polaków | dodano: 15.11.13 - 13:44
Od czasów kolonizacji niemieckiej zapoczątkowanej w XIII wieku, a przede wszystkim po przyłączeniu do Polski Rusi Halicko-Wołyńskiej przez króla Kazimierza Wielkiego w 1340-1349 roku i unii polsko-litewskiej w 1385 roku i aż do II wojny światowej Polska była państwem wielonarodowym, jak prawie wszystkie państwa w Europie... Czytaj więcej

J. Giedroyć renegatem i agentem? | dodano: 01.11.13 - 22:10
Jedyną polską instytucją polityczną na emigracji, która do upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku uznawała zabór polskich Ziem Wschodnich przez Związek Sowiecki w 1945 roku była redagowana przez Jerzego Giedroycia paryska „Kultura”, która nawoływała Polaków do tego, aby pogodzili się z utratą Lwowa i Wilna... Czytaj więcej

Drugie wysiedlenie Polaków z ZSRR | dodano: 18.10.13 - 14:38
11 listopada 1918 roku odrodziło się państwo polskie. Nie miało ono jednak ustalonych granic, o które trzeba było się bić: z Niemcami o Wielkopolskę i Śląsk, z Czechami o Śląsk Cieszyński, z Ukraińcami o Lwów, Małopolskę Wschodnią i Wołyń i z bolszewikami i sprzymierzonymi z nimi Litwinami o Wilno i z bolszewikami o całe Ziemie Wschodnie... Czytaj więcej

Lwowska kinematografia polska | dodano: 04.10.13 - 21:43
Znany pisarz rosyjski Aleksander Sołżenicyn w swej głośnej książce „Archipelag Gułag 1918-1956” pisze (w wydaniu polskim z Paryża z 1974 r.) na str. 77: „Dobrze pamiętam pewne spotkanie w Butyrkach, latem 1946 roku. Pewien Polak urodził się był we Lwowie, gdy miasto to wchodziło jeszcze w skład monarchii austro-węgierskiej... Czytaj więcej

Polski katolicyzm na Kresach | dodano: 27.09.13 - 9:32
Kardynał August Hlond urodził się w 1881 roku w Brzeczkowicach, które od 1951 roku są osiedlem w Mysłowicach na Górnym Śląsku, a zmarł w Warszawie w 1948 roku. W 1896 roku wstąpił do zgromadzenia księży salezjanów i w 1905 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie.... Czytaj więcej

Bóg a tragiczne dzieje Polski (Aktual.) | dodano: 13.09.13 - 23:20
1 kwietnia 1656 roku w katolickiej (polskiej) katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz ogłosił Matkę Bożą królową Polski. Od tego czasu minęło ponad 350 lat i w historii Polski wiele rzeczy się wydarzyło – wiele tragicznych rzeczy. Uzasadnionymi są więc dzisiaj dwa pytania... Czytaj więcej

Gorzka prawda o Ukraińcach | dodano: 30.08.13 - 23:20
W 1939 roku Lwowie mieszkało ponad 150 000 Polaków-katolików i w mieście było 39 kościołów katolickich: Bazylika Metropolitalna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (katedra) i kościoły parafialne... Czytaj więcej

Kresowe korzenie Polaków | dodano: 16.08.13 - 18:19
Według opublikowanych w połowie 2013 roku danych Centrum Badania Opinii Społecznej 15% ludności dzisiejszej Polski (38 544 513 mieszkańców w 2012 r.) deklaruje posiadanie przodków urodzonych na Ziem Wschodnich. Najwięcej takich osób zamieszkuje województwa zachodnie, dokąd skierowano najwięcej Polaków wypędzonych z Ziem Wschodnich przez okupantów sowieckich w latach 1945-46 roku... Czytaj więcej

Bez Kresów jesteśmy niczym | dodano: 02.08.13 - 20:47
Nie wiem czy ktoś przede mną doszedł do takiego samego wniosku jak ja i go upublicznił w mediach. Chodzi o to, że zajmując się naukowo historią byłych Kresów Rzeczypospolitej doszedłem do wniosku („po owocach ich poznacie”), że Polska bez Kresów, a szczególnie Ziem Wschodnich przedwojennej Polski (po granicę ryską), z takimi arcypolskimi miastami jak Lwów i Wilno... Czytaj więcej

Polskie – dziś niepolskie | dodano: 20.07.13 - 10:49
Książę Rusi Halicko-Wołyńskiej Jerzy II (z rodu Piastów mazowieckich) uczynił króla Polski Kazimierza Wielkiego spadkobiercą swego księstwa. W ten sposób latach 1340-49 do Polski została przyłączona Ruś Czerwona (Lwowszczyna), Chełmszczyzna i zachodni Wołyń (tereny wokół Lubomla i Włodzimierza Wołyńskiego). Krainy te były zamieszkałe przez rusińską ludność prawosławną... Czytaj więcej

Bracia Ukraińcy | dodano: 06.07.13 - 8:03
Podczas II wojny światowej, w latach 1943-44 nacjonaliści ukraińscy Stepana Bandery dokonali eksterminacji ludności polskiej zamieszkującej Wołyń i Małopolskę Wschodnią. Do pojedynczych napadów oraz rzezi na masową skalę doszło w kilku tysiącach miejscowości... Czytaj więcej

Galicja była polska | dodano: 22.06.13 - 11:40
Ukraińcy, a przede wszystkim ich przeszyta skrajnym nacjonalizmem propaganda utrzymuje, że Galicja (1772-1918) nie stanowiła części Polski okupowanej przez Austrię (a przecież Zachodnia Galicja z Krakowem była etnicznie polska i przez setki lat częścią Królestwa Polskiego); dla nich Galicja była po prostu Austrią - krajem całkowicie austriackim, a jej wschodnia część krajem etnicznie ukraińskim, który nigdy nie był częścią Królestwa Polskiego... Czytaj więcej

Rządowa kontrola kresowian | dodano: 07.06.13 - 11:28
Polska Ludowa (PRL 1944-1989) była krajem dyktatorskim i pozbawionym prawdziwej niepodległości, a przede wszystkim suwerenności. Była krajem podporządkowanym nie tylko politycznie, militarnie i gospodarczo, ale także pod każdym innym względem (np. kultura) Związkowi Sowieckiemu. Państwu, które w 1945 roku ukradło nam z pomocą Stanów Zjednoczonych (prezydenta F. Roosevelta) i Wielkiej Brytanii (premiera W. Churchilla) Ziemie Wschodnie wraz z arcypolskimi miastami... Czytaj więcej

Tam była Polska! | dodano: 24.05.13 - 20:31
Lwów przez 600 lat był polskim miastem – w całym tego słowa znaczeniu. Był po Warszawie i Krakowie trzecim najważniejszym miastem w historii Polski i narodu polskiego. Żaden, dosłownie żaden polityk polski przed 1939 roku nie wyobrażał sobie Polski bez Lwowa. W kwestii Lwowa nie znalazł się ani jeden targowiczanin! Taki, jako osoba znacząca coś w polityce sowiecko-polskiej pod koniec II wojny światowej, zjawił się dopiero pod koniec II wojny światowej – jako wierny sługa Józefa Stalina/Związku Sowieckiego i jego planów co do powojennej Polski i Europy Wschodniej... Czytaj więcej

Głupota Ukraińców | dodano: 11.05.13 - 7:54
W swojej pracy pt. „Polish-Ukrainian Relations: The Burdon of History” (Relacje polsko-ukraińskie: brzemię historii), która ukazała się w naukowej publikacji „Poland and Ukraine. Past and Present” Edmonton-Toronto 1980), ukraiński historyk Iwan Rudnyckyj omawiając stosunki polsko-ukraińskie w latach 1917-21 pisze, że Ukraińcy mieli kilka okazji w tym okresie na zawarcie kompromisu z Polską, które sami zmarnowali... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 206, strona 10 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

16 Października 1978 roku
Polski metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła został papieżem - przyjął imię Jan Paweł II.


16 Października 1805 roku
Urodził się Julian Ordon, oficer Wojska Polskiego (zm. 1887)


Zobacz więcej