Wtorek 20 Sierpnia 2019r. - 232 dz. roku,  Imieniny: Bernarda, Sabiny

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 203, strona 9 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>


Polska podziemna a Kresy | dodano: 02.05.14 - 23:25
W styczniu 1944 roku Armia Czerwona walcząca z niemieckim Wehrmachtem przekroczyła ponownie przedwojenną granicę polsko-sowiecką na terenie Wołynia. Po raz pierwszy przekroczyła ją 17 września 1939 roku, najeżdżając od wschodu Polskę, walczącą z agresją hitlerowską od 1 września 1939 roku... Czytaj więcej

Polscy olimpijczycy z Kresów | dodano: 18.04.14 - 18:35
Wśród wielu tysięcy znanych Polaków urodzonych na Kresach nie brakuje również wybitnych sportowców i olimpijczyków – polskich uczestników Letnich i Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Było ich aż 112. To bardzo dużo biorąc pod uwagę to, że Igrzyska Olimpijskie organizowane są dopiero od 1896 roku... Czytaj więcej

Krym: płacz hipokrytów! | dodano: 04.04.14 - 10:30
Niestety, nasi najwięksi historyczni wrogowie Niemcy i Związek Sowiecki/Rosja nie pogodzili się z istnieniem odrodzonego państwa polskiego. 1 września hitlerowskie Niemcy, a 17 września 1939 roku Związek Sowiecki napadły na Polskę i po zwycięstwie podzielili się naszym krajem pół na pół... Czytaj więcej

Stalin: wschodnia granica Polski | dodano: 21.03.14 - 16:29
23 sierpnia 1939 w Moskwie został zawarty układ między rządem niemieckim i sowieckim. W jawnym tekście podpisano pakt o nieagresji, który miał obowiązywać przez 10 lat. W dołączonym do niego tajnym protokole Hitler ze Stalinem dokonali podziału wpływów we Wschodniej Europie... Czytaj więcej

Aktualności polsko- ukraińskie | dodano: 07.03.14 - 18:00
Osobiście uważam, że politycznym problemem w Polsce nie jest to, że partie polityczne „pozycjonują się” w zależności od wyników badań opinii publicznej, bo tak nie jest, ale to, że ignorują one wolę narodu i to nawet wtedy, kiedy większość narodu popiera jakąś rzecz... Czytaj więcej

Kijów w ogniu a Polska | dodano: 21.02.14 - 00:02
Podczas pomarańczowej rewolucji Polska odegrała ważną rolę w czasie jej trwania, wspierając jak tylko mogła „pomarańczowych”. Tymczasem Juszczenko prowadził wyraźną antypolską politykę. W Polsce jakoś nikt nie zwrócił uwagę na to, że zaraz po wyborach Juszczenko odbył pierwszą swoją pielgrzymkę na należącą do Polski Ziemię Przemyską... Czytaj więcej

Rządziliśmy w imieniu większości | dodano: 07.02.14 - 17:06
Kiedy przed 1989/1991 czytało się ukraińskie publikacje emigracyjne oraz oficjalnie wydawane w Polsce Ludowej na tematy polsko-ukraińskie odnosiło się wrażenie, że w Małopolsce Wschodniej Ukraińcy nie tylko przewyższali liczebnie Polaków, ale także prawie wszyscy z nich byli wrogo usposobieni... Czytaj więcej

Kresy w dzisiejszej Polsce | dodano: 24.01.14 - 23:20
Mało współczesnych Polaków wie o tym, że w dzisiejszej – pojałtańskiej Polsce, a więc Polsce rzekomo bez dawnych polskich Kresów, są obszary ziemi, które przed wiekami należały do Rusi Halicko-Wołyńskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I że nie są to małe obszary... Czytaj więcej

Światowej sławy polscy uczeni lwowscy | dodano: 10.01.14 - 10:23
W Newym Yorku w latach 1970-90 wydany był w 18 tomach Dictionary of Scientific Biography (Charles Scribrer`s Sons) – słownik biograficzny największych uczonych świata, w którym zamieszczono m.in. 42 biogramy uczonych polskich, którzy odegrali znaczącą rolę w dziejach nauki światowej. 33 tych uczonych było przedstawicielami nauk ścisłych – matematycy, fizycy, astronomowie i chemicy... Czytaj więcej

Polacy szkodzący Polsce i Polakom | dodano: 27.12.13 - 21:10
Jak się czyta tragiczną historię Polski i narodu polskiego oraz o roli samych Polaków w tych tragicznych dziejach, to rzuca się w oczy jeden znamienny fakt: Polacy mają jakąś dziwną i trudno do zrozumienia wrodzoną, zapewne genetyczną wadę: szkodzenia swojej ojczyźnie - Polsce i swoim rodakom – Polakom, czyli szkodzenia samemu sobie... Czytaj więcej

Tematy polsko-ukraińskie | dodano: 13.12.13 - 11:19
Podczas II wojny światowej Ukraińcy splamili siebie i swoją historię bliską współpracą z Niemcami hitlerowskimi, łudząc się – bezpodstawnie! – że z pomocą Hitlera utworzą państwo ukraińskie. M.in. powstało kilka ukraińskich formacji wojskowych walczących u boku Niemców... Czytaj więcej

Polski Kamieniec Podolski | dodano: 29.11.13 - 12:29
Któż z nas nie czytał Pana Wołodyjowskiego, tej nieśmiertelnej powieści Henryka Sienkiewicza? Któż z nas nie przeżywał obrony Kamieńca Podolskiego i jego upadku, który pociągnął za sobą śmierć pułkownika chorągwi laudańskiej – Jerzego Michała Wołodyjowskiego, Hektora Kamienieckiego, pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej?... Czytaj więcej

Polska dla Polaków | dodano: 15.11.13 - 13:44
Od czasów kolonizacji niemieckiej zapoczątkowanej w XIII wieku, a przede wszystkim po przyłączeniu do Polski Rusi Halicko-Wołyńskiej przez króla Kazimierza Wielkiego w 1340-1349 roku i unii polsko-litewskiej w 1385 roku i aż do II wojny światowej Polska była państwem wielonarodowym, jak prawie wszystkie państwa w Europie... Czytaj więcej

J. Giedroyć renegatem i agentem? | dodano: 01.11.13 - 22:10
Jedyną polską instytucją polityczną na emigracji, która do upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku uznawała zabór polskich Ziem Wschodnich przez Związek Sowiecki w 1945 roku była redagowana przez Jerzego Giedroycia paryska „Kultura”, która nawoływała Polaków do tego, aby pogodzili się z utratą Lwowa i Wilna... Czytaj więcej

Drugie wysiedlenie Polaków z ZSRR | dodano: 18.10.13 - 14:38
11 listopada 1918 roku odrodziło się państwo polskie. Nie miało ono jednak ustalonych granic, o które trzeba było się bić: z Niemcami o Wielkopolskę i Śląsk, z Czechami o Śląsk Cieszyński, z Ukraińcami o Lwów, Małopolskę Wschodnią i Wołyń i z bolszewikami i sprzymierzonymi z nimi Litwinami o Wilno i z bolszewikami o całe Ziemie Wschodnie... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 203, strona 9 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

20 Sierpnia 1968 roku
Praska wiosna: wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji.


20 Sierpnia 1847 roku
Urodził się Bolesław Prus (Aleksander Głowacki), pisarz, publicysta, dziennikarz - zm. w 1912 r.


Zobacz więcej