Poniedziałek 19 Sierpnia 2019r. - 231 dz. roku,  Imieniny: Emilii, Julinana

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 203, strona 5 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>


Skandal z arcybiskupem | dodano: 16.12.16 - 23:39
Stalin, po wspólnym z Hitlerem podboju Polski we wrześniu 1939 roku, za cenę zainstalowania sowieckich baz wojskowych na Litwie, przekazał Wilno i okoliczne tereny Litwie, aby móc ją wkrótce całą połknąć... Czytaj więcej

Ukraińcy a Powstanie Warszawskie | dodano: 26.11.16 - 16:14
1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, które trwało 63 dni. Była to powszechna, wyzwoleńcza walka zbrojna Armii Krajowej i ludności Warszawy z hitlerowskimi/niemieckimi okupantami. W tej nierównej walce, toczonej w warunkach druzgocącej przewagi niemieckiej i wobec odmowy udzielenia pomocy powstańcom przez Stalina... Czytaj więcej

Zbrodnie katolików litewskich (5) | dodano: 04.11.16 - 19:32
W walce rządu i administracji litewskiej z Polakami i wszystkim co polskie w Wilnie i na litewskiej Wileńszczyźnie (pod okupacją litewską znalazło się 86 parafii spośród 371 parafii na terenie całej archidiecezji wileńskiej) był bardzo duży udział Kościoła litewskiego... Czytaj więcej

Historia polskiego piwa we Lwowie | dodano: 14.10.16 - 11:30
Już przedhistoryczni Słowianie nad Wisłą i Odrą produkowali i pili piwo. Profesor Aleksander Brueckner twierdzi nawet, że Niemcy po raz pierwszy zapoznali się z piwem u lechickich (polskich) Słowian. Toteż historia lwowskiego piwa musi sięgać czasów króla Kazimierze Wielkiego, który w połowie XIV wieku zbudował dzisiejszy Lwów... Czytaj więcej

Piekło Polaków na Litwie | dodano: 24.09.16 - 14:54
Początki polskiego ruchu ludowego w Polsce wiążą się z działalnością urodzonego we Lwowie (Zniesienie) księdza Stanisława Stojałowskiego (1845-1911), który od 1875 roku w tym mieście wydawał dla chłopów pisma „Wieniec” 1875-86 i „Pszczółka” 1875-99, a jednocześnie rozwijał różnorodne prace społeczne na wsi, zakładając m.in. pierwsze kółka rolnicze... Czytaj więcej

Polacy to nie Polacy! | dodano: 02.09.16 - 17:58
Są ludzie w Polsce, jak np. historycy, którzy aby przypodobać się antypolskim władzom, które rządzą Polską od 1989 roku, fałszują historię Polaków i Kościoła katolickiego na Wschodzie. Dwóch z nich brało udział w międzynarodowym kongresie historyków w Sydney i 3 października 2005 roku wystąpili w polskim programie radia SBS... Czytaj więcej

Zbrodnie Kościoła litewskiego | dodano: 12.08.16 - 15:32
W połowie XIX w. wiele narodów Europy zachorowało na niebezpieczną chorobę zwaną nacjonalizm. W szeregu z nich przybrał on cechy wybitnie rasistowskie. Nacjonalizm najpóźniej pojawił się bodajże na Litwie, bo dopiero pod koniec XIX w. Ale za to od razu przybrał cechy skrajnie rasistowskie i antypolskie... Czytaj więcej

Znani Polacy pochodzący ze Stanisławowa | dodano: 22.07.16 - 18:28
Stanisławów do 1939 roku był stolicą województwa stanisławowskiego w Małopolsce Wschodniej. W 1945 roku Stalin przyłączył Stanisławów do Związku Sowieckiego i z pomocą Ukraińców wypędził z miasta i stanisławowskiego rejonu wysiedleńczego do komunistycznej Polski (bez Ziem Wschodnich) 75 922 Polaków... Czytaj więcej

Polacy niszczą naród polski! | dodano: 01.07.16 - 23:25
Na posiedzeniu Komisji do spraw Łączności z Polakami za Granicą, które odbyło się 10 maja 2007 roku, Michał Dworczyk, doradca premiera Jarosława Kaczyńskiego przedstawił raport z którego dowiadujemy się, że za 30 lat przestanie istnieć grupa polska na Ukrainie, za 130 lat podobny los spotka Polaków na Litwie a za 140 na Białorusi... Czytaj więcej

Ukraińcy to psychopaci | dodano: 10.06.16 - 21:17
W każdym narodzie, nie wyłączając narodu ukraińskiego, są ludzie dobrzy i źli, mądrzy i głupi, ładni i brzydcy, ludzie kochający drugiego człowieka i ludzie wrogo nastawieni do innych narodów – rasiści, prawdziwi chrześcijanie i pseudochrześcijanie czy wrogowie Kościoła, niekiedy nawet słudzy szatana... Czytaj więcej

Materiały do polskiej historii Wołynia (1) | dodano: 13.05.16 - 10:52
Według ruskiego kronikarza Nestora (początek XII w.) teren do Styru na Wołyniu (dzisiaj zachodni Wołyń) zamieszkiwało polskie plemię Bużanie. Przyłączył go do Rusi w 981 roku książę Włodzimierz Wielki podczas swojej wyprawy „na Lachów/Polaków”... Czytaj więcej

Lwów – historycznie polskie osiedla | dodano: 22.04.16 - 20:28
Rozwijający się Lwów wchłonął w swój obszar dawne miejscowości podmiejskie: Biłohorszcze, Górę Wronowskich, Kleparów, Kortumówkę, Kozielniki, Kulparów, Lewandówkę, Łyczaków, Persenkówkę, Skniłów, Zamarstynów i Zniesienie. Nie tylko Lwów był polski ale także i one... Czytaj więcej

Obrona Lwowa 1920 | dodano: 01.04.16 - 22:07
Tym terminem określa się walki toczone na przedpolach Lwowa w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920, a konkretnie toczone podczas ofensywy bolszewickiej w sierpniu tego roku, która miała doprowadzić do zdobycia przez bolszewików Warszawy i Lwowa... Czytaj więcej

Nie dawać pieniędzy Ukraińcom | dodano: 11.03.16 - 11:45
Australia jest wieloetnicznym i wielokulturowym państwem. Wielokulturowość jest oficjalną polityką wszystkich kolejnych federalnych rządów australijskich jak również stanowych od ponad 40 lat. I rządy australijskie są dumne ze swej polityki wielokulturowości i żadna grupa etniczna jej nie kwestionuje... Czytaj więcej

O nową katedrę katolicką we Lwowie | dodano: 19.02.16 - 9:59
W 1617 roku franciszkanie polscy otrzymali zgodę magistratu lwowskiego na budowę drugiego swego konwentu we Lwowie. Król Zygmunt III Waza zatwierdził decyzję magistratu i w następnym roku rozpoczęto jego budowę, którą ukończono w 1630 roku... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 203, strona 5 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

19 Sierpnia 1920 roku
Wybuch II powstania śląskiego.


19 Sierpnia 1989 roku
Ryszard Kaczorowski został prezydentem Polski na uchodźstwie


Zobacz więcej