Wtorek 11 Sierpnia 2020r. - 224 dz. roku,  Imieniny: Luizy, Włodzmierza

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 216, strona 5 z 15
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>


Polska-Ukraina: głosy rozsądku | dodano: 30.06.17 - 9:56
W 1991 roku upadł przeklęty komunistyczny Związek Sowiecki – więzienie narodów, od którego oderwały się wszystkie republiki związkowe. W ten sposób po raz pierwszy w dziejach Europy pojawiło się na jej politycznej mapie państwo ukraińskie – Ukraina... Czytaj więcej

Kresy w dziejach Polski | dodano: 23.06.17 - 12:34
Klara Szpakowska pisze w paryskiej “Kulturze” (Nr 5 1958): “…trudno nawet wyobrazić sobie życie umysłowe Polski bez twórczych ośrodków Lwowa (i) Wilna”.
W paryskiej “Kulturze” (Nr 5 1985) w długim artykule Piotra Pawła Ursyna pt. “Nie zapomnieć – przemyśleć i przebaczyć” czytamy: “gdyby PRL posiadała choć cień niezależności, istniałyby w niej niewątpliwie potężna związki Lwowiaków, Wilnian czy Wołyniaków…”... Czytaj więcej

Wilno w historii Polski | dodano: 17.06.17 - 15:54
Biskupstwo wileńskie zostało erygowane 12 marca 1388 roku jako biskupstwo wchodzące w skład polskiej metropolii gnieźnieńskiej, do której należało do 1798 roku. Organizacją biskupstwa zajął się Kościół polski. 28 października 1925 roku, a więc również w czasach polskich, biskupstwo wileńskie zostało podniesione do rangi archidiecezji... Czytaj więcej

Lwów kondominium polsko-ukraińskim | dodano: 09.06.17 - 22:59
W 1952 roku znany polski poeta, prozaik, publicysta, tłumacz, mieszkający po wojnie na emigracji Józef Łobodowski (1909-1988) w 1951 roku na łamach paryskiej „Kultury” wystąpił z projektem kondominium polsko-ukraińskiego na „Ziemi Czerwieńskiej” czyli w Małopolsce Wschodniej... Czytaj więcej

Wara Polakom od Królowej Polski | dodano: 02.06.17 - 9:23
Matka Boska Ostrobramska, czyli obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, namalowany przez malarzy krakowskiego Łukasza, który od XVII wieku znajduje się w kaplicy ostrobramskiej w Wilnie, które od kilkuset lat i do 1945 roku było etnicznie polskim miastem. Przez wiernych uważany za cudowny i jest jednym z symboli chrześcijaństwa w Polsce... Czytaj więcej

Polacy i Ukraińcy kochają Lwów | dodano: 26.05.17 - 22:21
Profesor Roman Szparluk, amerykański historyk i politolog pochodzenia ukraińskiego, omawiając stosunki polsko-ukraińskie w świetle prasy, którą uważa za bardzo ważne źródło oraz czynnik kształtujący nastroje, zauważył żartobliwie, że Polacy mają wiele wspólnego z Ukraińcami – i jedni, i drudzy kochają Lwów... Czytaj więcej

Litwa Kowieńska dziadem Europy | dodano: 13.05.17 - 18:07
Podczas I wojny światowej Litwę, której obszar do tej pory należał do Rosji (1795-1915), zajęła w sierpniu 1915 roku armia niemiecka i pozostawała do 1918 roku pod jej zarządem (Oberost). Zaraz po zajęciu Wilna przez wojska niemieckie dnia 18 września 1915 roku dowódca wojsk niemieckich, które zajęły miasto, hrabia Pfeil wydał odezwę... Czytaj więcej

Zagrożenie banderowskie w Polsce | dodano: 22.04.17 - 15:01
Od kiedy nacjonaliści ukraińscy w Galicji Wschodniej (Małopolsce Wschodniej) na początku XX w. zatruli dusze tamtejszym Ukraińcom polakożerstwem, stosunki polsko-ukraińskie nie tylko nigdy nie były dobre, ale często przybierały tragiczny wymiar (np. ludobójstwo dokonane przez Ukraińców na Polakach na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej w latach 1943-45... Czytaj więcej

Zagrożenie dla Polski | dodano: 01.04.17 - 19:50
Katolicki i patriotyczny “Nasz Dziennik” (30 marca 2017), zamieścił rozmowę z dr. Andrzejem Zapałowskim, historykiem, wykładowcą akademickim, ekspertem ds. bezpieczeństwa, prezesem rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, który nawiązując do ataku na polski konsulat w Łucku, za który powszechnie tak na Ukrainie jak i w Polsce obarcza się odpowiedzialności Moskwę... Czytaj więcej

Polski Tarnopol (2) | dodano: 14.03.17 - 12:52
Dlatego, że powiat tarnopolski należał do jednych z najbardziej polskich pod względem etnicznym w Małopolsce Wschodniej (wśród 142 220 mieszkańców powiatu tarnopolskiego było 93 874 Polaków - 66,01% ludności; tyle ludzi zadeklarowało język polski jako język ojczysty)... Czytaj więcej

Polski Tarnopol (1) | dodano: 19.02.17 - 0:00
Ruś Halicko-Wołyńska, czyli późniejsza Małopolska Wschodnia, na której obszarze leży Tarnopol i leżał powiat tarnopolski, należała do Polski od 1340 roku. Nie została podbita przez Polskę, a tylko weszła w skład Królestwa Polskiego zgodnie z testamentem ostatniego władcy księstwo Halicko-Wołyńskiego Jerzego II, który był Piastem mazowieckim... Czytaj więcej

Ukraiński nacjonalizm zagraża Polsce | dodano: 28.01.17 - 11:50
Pod tym tytułem w internetowej Wirtualnej Polsce (Opinie) z datą 17 stycznia 2017 roku ukazał się komentarz Piotra Zgorzelskiego - historyka, pedagoga, samorządowca (starosta płocki (2010-11), polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego, od 2011 roku posła na Sejm RP, który zasługuje na uwagę każdego patrioty polskiego, a przede wszystkim rządu polskiego... Czytaj więcej

Kościół litewski a Polacy | dodano: 07.01.17 - 16:18
Abp Reinys, jako biskup pomocniczy, otrzymał także uprawnienia administratora apostolskiego z uprawnieniami biskupa rezydencjalnego na wypadek, gdyby archidiecezja wileńska zawakowała. Niby to rzecz zupełnie normalna w Kościele. Jednak wszystkie dotychczasowe i późniejsze wydarzenia w archidiecezji wileńskiej wskazują wyraźnie na to, że wszystko to było ukartowane... Czytaj więcej

Skandal z arcybiskupem | dodano: 16.12.16 - 23:39
Stalin, po wspólnym z Hitlerem podboju Polski we wrześniu 1939 roku, za cenę zainstalowania sowieckich baz wojskowych na Litwie, przekazał Wilno i okoliczne tereny Litwie, aby móc ją wkrótce całą połknąć... Czytaj więcej

Ukraińcy a Powstanie Warszawskie | dodano: 26.11.16 - 16:14
1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, które trwało 63 dni. Była to powszechna, wyzwoleńcza walka zbrojna Armii Krajowej i ludności Warszawy z hitlerowskimi/niemieckimi okupantami. W tej nierównej walce, toczonej w warunkach druzgocącej przewagi niemieckiej i wobec odmowy udzielenia pomocy powstańcom przez Stalina... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 216, strona 5 z 15
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>

11 Sierpnia 1920 roku
Rada Obrony Państwa ustanowiła Krzyż Walecznych - polskie odznaczenie wojskowe.


11 Sierpnia 1673 roku
Zmarł Krzysztof Żegocki, partyzant z czasów potopu szwedzkiego - biskup chełmski (ur. 1618)


Zobacz więcej