Piątek 13 Grudnia 2019r. - 347 dz. roku,  Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 207, strona 4 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>


Znani Polacy urodzeni w Wilnie C-F | dodano: 22.09.17 - 22:36
CHARKIEWICZ Walerian, ur. 1890, zm. Londyn 24.6.1950; literat, dziennikarz, historyk; studia polonistyczne ukończył na USB w Wilnie; nauczyciel gimnazjum jezuitów w Wilnie; w latach 30-ych (do 1939) członek redakcji dziennika wileńskiego “Słowo”... Czytaj więcej

Znani Polacy urodzeni w Wilnie (A-B) | dodano: 08.09.17 - 21:36
Sadyzm historii, którego sprawcą był szatan w ludzkim ciele – Józef Stalin sprawił, że Wilno, od wieków miasto polskie, czwarte – po Warszawie, Krakowie i Lwowie - najważniejsze miasto w dziejach Polski i narodu polskiego, miasto które odegrało wyjątkowo wielką rolę w dziejach Polski i Kościoła polskiego, polskiej nauki, sztuki, języka polskiego, literatury... Czytaj więcej

Kresy w dziejach Polski (2) | dodano: 25.08.17 - 22:20
W latach 1920-30 osiedliło się na Ziemiach Wschodnich ok. 60 000 Polaków w ramach osadnictwa wojskowego. Każdy z osadników otrzymał od kilku do kilkunastu hektarów ziemi, która należała uprzednio do, zazwyczaj bezprawnie, tj. została zabrana Polakom podczas zaboru rosyjskiego, do Rosjan, którzy w większości opuścili te ziemie wraz z odwrotem z nich armii carskiej w 1915 roku... Czytaj więcej

Litewska okupacja Wilna | dodano: 11.08.17 - 23:16
Podczas I wojny światowej zaraz po zajęciu Wilna przez wojska niemieckie dnia 18 września 1915 roku dowódca wojsk niemieckich, które zajęły miasto, hrabia Pfeil wydał odezwę do mieszkańców Wilna w językach polskim, niemieckim i rosyjskim (ale nie litewskim... Czytaj więcej

Kościół św. Elżbiety we Lwowie | dodano: 28.07.17 - 15:28
Jedną z najpiękniejszych budowli we Lwowie jest kościół św. Elżbiety we Lwowie, wzniesiony w ówczesnej robotniczej dzielnicy Lwowa, na Gródeckiem. Ta świątynia katolicka o trzech strzelistych wieżach, położona przy pl. Bilczewskiego (obecnie pl. Kropiwnickiego) stoi w najwyższym punkcie Śródmieścia... Czytaj więcej

Polskie dzieje Smoleńska | dodano: 14.07.17 - 10:16
Należący dziś do Rosji Smoleńsk jest jednym z najstarszych miast Rusi i przez wieki był zamieszkiwany przez Rusinów - Krywiczan, którzy dzisiaj nazywani są Białorusinami. Miasto leży nad Dnieprem i na szlaku kolejowym z Warszawy do Moskwy... Czytaj więcej

Polska-Ukraina: głosy rozsądku | dodano: 30.06.17 - 9:56
W 1991 roku upadł przeklęty komunistyczny Związek Sowiecki – więzienie narodów, od którego oderwały się wszystkie republiki związkowe. W ten sposób po raz pierwszy w dziejach Europy pojawiło się na jej politycznej mapie państwo ukraińskie – Ukraina... Czytaj więcej

Kresy w dziejach Polski | dodano: 23.06.17 - 12:34
Klara Szpakowska pisze w paryskiej “Kulturze” (Nr 5 1958): “…trudno nawet wyobrazić sobie życie umysłowe Polski bez twórczych ośrodków Lwowa (i) Wilna”.
W paryskiej “Kulturze” (Nr 5 1985) w długim artykule Piotra Pawła Ursyna pt. “Nie zapomnieć – przemyśleć i przebaczyć” czytamy: “gdyby PRL posiadała choć cień niezależności, istniałyby w niej niewątpliwie potężna związki Lwowiaków, Wilnian czy Wołyniaków…”... Czytaj więcej

Wilno w historii Polski | dodano: 17.06.17 - 15:54
Biskupstwo wileńskie zostało erygowane 12 marca 1388 roku jako biskupstwo wchodzące w skład polskiej metropolii gnieźnieńskiej, do której należało do 1798 roku. Organizacją biskupstwa zajął się Kościół polski. 28 października 1925 roku, a więc również w czasach polskich, biskupstwo wileńskie zostało podniesione do rangi archidiecezji... Czytaj więcej

Lwów kondominium polsko-ukraińskim | dodano: 09.06.17 - 22:59
W 1952 roku znany polski poeta, prozaik, publicysta, tłumacz, mieszkający po wojnie na emigracji Józef Łobodowski (1909-1988) w 1951 roku na łamach paryskiej „Kultury” wystąpił z projektem kondominium polsko-ukraińskiego na „Ziemi Czerwieńskiej” czyli w Małopolsce Wschodniej... Czytaj więcej

Wara Polakom od Królowej Polski | dodano: 02.06.17 - 9:23
Matka Boska Ostrobramska, czyli obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, namalowany przez malarzy krakowskiego Łukasza, który od XVII wieku znajduje się w kaplicy ostrobramskiej w Wilnie, które od kilkuset lat i do 1945 roku było etnicznie polskim miastem. Przez wiernych uważany za cudowny i jest jednym z symboli chrześcijaństwa w Polsce... Czytaj więcej

Polacy i Ukraińcy kochają Lwów | dodano: 26.05.17 - 22:21
Profesor Roman Szparluk, amerykański historyk i politolog pochodzenia ukraińskiego, omawiając stosunki polsko-ukraińskie w świetle prasy, którą uważa za bardzo ważne źródło oraz czynnik kształtujący nastroje, zauważył żartobliwie, że Polacy mają wiele wspólnego z Ukraińcami – i jedni, i drudzy kochają Lwów... Czytaj więcej

Litwa Kowieńska dziadem Europy | dodano: 13.05.17 - 18:07
Podczas I wojny światowej Litwę, której obszar do tej pory należał do Rosji (1795-1915), zajęła w sierpniu 1915 roku armia niemiecka i pozostawała do 1918 roku pod jej zarządem (Oberost). Zaraz po zajęciu Wilna przez wojska niemieckie dnia 18 września 1915 roku dowódca wojsk niemieckich, które zajęły miasto, hrabia Pfeil wydał odezwę... Czytaj więcej

Zagrożenie banderowskie w Polsce | dodano: 22.04.17 - 15:01
Od kiedy nacjonaliści ukraińscy w Galicji Wschodniej (Małopolsce Wschodniej) na początku XX w. zatruli dusze tamtejszym Ukraińcom polakożerstwem, stosunki polsko-ukraińskie nie tylko nigdy nie były dobre, ale często przybierały tragiczny wymiar (np. ludobójstwo dokonane przez Ukraińców na Polakach na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej w latach 1943-45... Czytaj więcej

Zagrożenie dla Polski | dodano: 01.04.17 - 19:50
Katolicki i patriotyczny “Nasz Dziennik” (30 marca 2017), zamieścił rozmowę z dr. Andrzejem Zapałowskim, historykiem, wykładowcą akademickim, ekspertem ds. bezpieczeństwa, prezesem rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, który nawiązując do ataku na polski konsulat w Łucku, za który powszechnie tak na Ukrainie jak i w Polsce obarcza się odpowiedzialności Moskwę... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 207, strona 4 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

13 Grudnia 1966 roku
W Waszyngtonie zmarł Stanisław Mikołajczyk, polski polityk ludowy, premier rządu RP na uchodźstwie (ur. 1901)


13 Grudnia 1253 roku
Książę Konrad I dokonuje lokacji Głogowa na lewym brzegu Odry oraz nadaje jemu prawa miejskie.


Zobacz więcej