Sobota 24 Sierpnia 2019r. - 236 dz. roku,  Imieniny: Bartosza, Jerzego

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 204, strona 3 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>


Wnuki banderowców kolonizują Polskę | dodano: 02.03.18 - 21:52
Z dziennika „Rzeczpospolita” z 24 stycznia 2018 roku dowiadujemy się, że polskie instytucje konsularne na Ukrainie wydały w 2017 roku ponad 1,15 miliona wiz dla Ukraińców. Odsetek odmów wyniósł 3,8 proc. ogólnej liczby wniosków wizowych... Czytaj więcej

Polskie dzieje Dubna na Wołyniu | dodano: 16.02.18 - 22:34
Kiedy na terenie Wielkopolski w połowie X w. powstawało piastowskie państwo polskie, które swym zasięgiem zaczęło obejmować coraz więcej ziem zamieszkałych przez plemiona lechickie, z których później powstał naród polski, ziemie po obu brzegach górnego i części środkowego Bugu... Czytaj więcej

Polski powiat tarnopolski (2) | dodano: 02.02.18 - 19:28
Nie tylko przez wieki polski Tarnopol zamieszkiwali głównie Polacy, przez co urodziło się w mieście tak dużo znanych dziś Polaków, ale również w powiecie tarnopolskim Polacy stanowili większość mieszkańców, stąd i na jego terenie przyszło na świat wielu znanych Polaków... Czytaj więcej

Złapać Ukrainę za łeb (Aktualizacja) | dodano: 19.01.18 - 21:48
Kiedy mówimy o stratach dzieł sztuki ze zbiorów polskich podczas II wojny światowej, to myślimy, mówimy czy piszemy o stratach poniesionych ze strony Niemców i Związku Sowieckiego/Rosji. Zapominamy, że kradli nasze zbiory także Ukraińcy, Litwini i Białorusini... Czytaj więcej

Polski powiat tarnopolski (1) | dodano: 12.01.18 - 21:54
Powiat tarnopolski w przedwojennym polskim województwie tarnopolskim miał powierzchnię 1231 km kw. i austriacki spis ludności z 1880 roku wykazał na jego terenie 108 670 osób, z których 30 302 podało się za rzymsko-katolików, a 31 542 podało, że używa na co dzień języka polskiego, grekokatolików było 58 925, izraelitów 19 027 i 415 osób innych wyznań... Czytaj więcej

Litwa sojusznikiem bolszewików w 1920 | dodano: 29.12.17 - 18:28
W 1385 roku została zawarta unia Polski z Litwą i do końca XIX w. Polacy i Litwini byli prawdziwymi przyjaciółmi czy nawet braćmi – tworzyli prawie że jedność. Polacy, tak w okresie zaborów jak i okresie I wojny światowej chcieli, aby nadal trwała unia polsko-litewska... Czytaj więcej

Polska nie okupowała Wilna i Lwowa | dodano: 15.12.17 - 17:29
W wyniku wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-20 duża część przedrozbiorowych Kresów Rzeczypospolitej znalazła się w odrodzonym w listopadzie 1918 roku państwie polskim. Były to: Wileńszczyna z Wilnem, Nowogródczyzna, Grodzieńszczyzna, Polesie, Wołyń i Małopolska Wschodnia ze Lwowem... Czytaj więcej

Bezprawne ukrainizowanie... | dodano: 01.12.17 - 17:23
Ukraina i Ukraińcy do dziś dnia bardzo agresywnie potępiają rzekomą kolonizację i polonizację ziem ukraińskich na przestrzeni wieków i do 1939 roku. Tymczasem dzisiaj ci sami Ukraińcy masowo kolonizują i depolonizują Polskę i wszystko jest OK... Czytaj więcej

Wybuchła wojna polsko-ukraińska | dodano: 17.11.17 - 19:02
Co prawda, jeszcze nie doszło do zbrojnego konfliktu, ale wojna dyplomatyczna w mediach obu państw już się rozpoczęła. Poniżej przedstawiam niektóre wypowiedzi i komentarze różnych mediów polskich, które zostały opublikowane w ostatnim czasie... Czytaj więcej

Ważne tematy polsko-ukraińskie | dodano: 03.11.17 - 11:32
Ukrainiec wrogiem Polaka
Nie, za tym stwierdzeniem nie ma znaku zapytania. Bowiem, chociaż nie wszyscy Ukraińcy są wrogami Polski i Polaków, zdecydowana większość z nich na pewno jest. I mowa tu o tej większości.... Czytaj więcej

Grabież polskich zbiorów przez Litwinów | dodano: 21.10.17 - 10:16
Wilno przez wieki było wielkim ośrodkiem polskiej nauki przez co miasto stanowiło wielką skarbnicę polskich dóbr narodowych. Dóbr, które, szczególnie w okresie międzywojennym (1919-39) zostały zgromadzone i utrzymywane wysiłkiem społeczeństwa polskiego... Czytaj więcej

Sługa boży abp wileński Jan Cieplak | dodano: 06.10.17 - 19:25
Kościół katolicki na Kresach dawnej Rzeczypospolitej stanowił przez wieki i stanowi nadal integralną część historii Kościoła polskiego, gdyż, poza terenami litewskimi (głównie Żmudź), miał do niedawna charakter polski... Czytaj więcej

Znani Polacy urodzeni w Wilnie C-F | dodano: 22.09.17 - 22:36
CHARKIEWICZ Walerian, ur. 1890, zm. Londyn 24.6.1950; literat, dziennikarz, historyk; studia polonistyczne ukończył na USB w Wilnie; nauczyciel gimnazjum jezuitów w Wilnie; w latach 30-ych (do 1939) członek redakcji dziennika wileńskiego “Słowo”... Czytaj więcej

Znani Polacy urodzeni w Wilnie (A-B) | dodano: 08.09.17 - 21:36
Sadyzm historii, którego sprawcą był szatan w ludzkim ciele – Józef Stalin sprawił, że Wilno, od wieków miasto polskie, czwarte – po Warszawie, Krakowie i Lwowie - najważniejsze miasto w dziejach Polski i narodu polskiego, miasto które odegrało wyjątkowo wielką rolę w dziejach Polski i Kościoła polskiego, polskiej nauki, sztuki, języka polskiego, literatury... Czytaj więcej

Kresy w dziejach Polski (2) | dodano: 25.08.17 - 22:20
W latach 1920-30 osiedliło się na Ziemiach Wschodnich ok. 60 000 Polaków w ramach osadnictwa wojskowego. Każdy z osadników otrzymał od kilku do kilkunastu hektarów ziemi, która należała uprzednio do, zazwyczaj bezprawnie, tj. została zabrana Polakom podczas zaboru rosyjskiego, do Rosjan, którzy w większości opuścili te ziemie wraz z odwrotem z nich armii carskiej w 1915 roku... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 204, strona 3 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

24 Sierpnia 1966 roku
Zmarł gen. Tadeusz Bór-Komorowski, dowódca AK do upadku Powstania Warszawskiego (ur. 1895)


24 Sierpnia 1736 roku
Urodził się Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Czteroletniego (zm. 1809)


Zobacz więcej