Środa 24 Kwietnia 2019r. - 114 dz. roku,  Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 199, strona 3 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>


Litwa sojusznikiem bolszewików w 1920 | dodano: 29.12.17 - 18:28
W 1385 roku została zawarta unia Polski z Litwą i do końca XIX w. Polacy i Litwini byli prawdziwymi przyjaciółmi czy nawet braćmi – tworzyli prawie że jedność. Polacy, tak w okresie zaborów jak i okresie I wojny światowej chcieli, aby nadal trwała unia polsko-litewska... Czytaj więcej

Polska nie okupowała Wilna i Lwowa | dodano: 15.12.17 - 17:29
W wyniku wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-20 duża część przedrozbiorowych Kresów Rzeczypospolitej znalazła się w odrodzonym w listopadzie 1918 roku państwie polskim. Były to: Wileńszczyna z Wilnem, Nowogródczyzna, Grodzieńszczyzna, Polesie, Wołyń i Małopolska Wschodnia ze Lwowem... Czytaj więcej

Bezprawne ukrainizowanie... | dodano: 01.12.17 - 17:23
Ukraina i Ukraińcy do dziś dnia bardzo agresywnie potępiają rzekomą kolonizację i polonizację ziem ukraińskich na przestrzeni wieków i do 1939 roku. Tymczasem dzisiaj ci sami Ukraińcy masowo kolonizują i depolonizują Polskę i wszystko jest OK... Czytaj więcej

Wybuchła wojna polsko-ukraińska | dodano: 17.11.17 - 19:02
Co prawda, jeszcze nie doszło do zbrojnego konfliktu, ale wojna dyplomatyczna w mediach obu państw już się rozpoczęła. Poniżej przedstawiam niektóre wypowiedzi i komentarze różnych mediów polskich, które zostały opublikowane w ostatnim czasie... Czytaj więcej

Ważne tematy polsko-ukraińskie | dodano: 03.11.17 - 11:32
Ukrainiec wrogiem Polaka
Nie, za tym stwierdzeniem nie ma znaku zapytania. Bowiem, chociaż nie wszyscy Ukraińcy są wrogami Polski i Polaków, zdecydowana większość z nich na pewno jest. I mowa tu o tej większości.... Czytaj więcej

Grabież polskich zbiorów przez Litwinów | dodano: 21.10.17 - 10:16
Wilno przez wieki było wielkim ośrodkiem polskiej nauki przez co miasto stanowiło wielką skarbnicę polskich dóbr narodowych. Dóbr, które, szczególnie w okresie międzywojennym (1919-39) zostały zgromadzone i utrzymywane wysiłkiem społeczeństwa polskiego... Czytaj więcej

Sługa boży abp wileński Jan Cieplak | dodano: 06.10.17 - 19:25
Kościół katolicki na Kresach dawnej Rzeczypospolitej stanowił przez wieki i stanowi nadal integralną część historii Kościoła polskiego, gdyż, poza terenami litewskimi (głównie Żmudź), miał do niedawna charakter polski... Czytaj więcej

Znani Polacy urodzeni w Wilnie C-F | dodano: 22.09.17 - 22:36
CHARKIEWICZ Walerian, ur. 1890, zm. Londyn 24.6.1950; literat, dziennikarz, historyk; studia polonistyczne ukończył na USB w Wilnie; nauczyciel gimnazjum jezuitów w Wilnie; w latach 30-ych (do 1939) członek redakcji dziennika wileńskiego “Słowo”... Czytaj więcej

Znani Polacy urodzeni w Wilnie (A-B) | dodano: 08.09.17 - 21:36
Sadyzm historii, którego sprawcą był szatan w ludzkim ciele – Józef Stalin sprawił, że Wilno, od wieków miasto polskie, czwarte – po Warszawie, Krakowie i Lwowie - najważniejsze miasto w dziejach Polski i narodu polskiego, miasto które odegrało wyjątkowo wielką rolę w dziejach Polski i Kościoła polskiego, polskiej nauki, sztuki, języka polskiego, literatury... Czytaj więcej

Kresy w dziejach Polski (2) | dodano: 25.08.17 - 22:20
W latach 1920-30 osiedliło się na Ziemiach Wschodnich ok. 60 000 Polaków w ramach osadnictwa wojskowego. Każdy z osadników otrzymał od kilku do kilkunastu hektarów ziemi, która należała uprzednio do, zazwyczaj bezprawnie, tj. została zabrana Polakom podczas zaboru rosyjskiego, do Rosjan, którzy w większości opuścili te ziemie wraz z odwrotem z nich armii carskiej w 1915 roku... Czytaj więcej

Litewska okupacja Wilna | dodano: 11.08.17 - 23:16
Podczas I wojny światowej zaraz po zajęciu Wilna przez wojska niemieckie dnia 18 września 1915 roku dowódca wojsk niemieckich, które zajęły miasto, hrabia Pfeil wydał odezwę do mieszkańców Wilna w językach polskim, niemieckim i rosyjskim (ale nie litewskim... Czytaj więcej

Kościół św. Elżbiety we Lwowie | dodano: 28.07.17 - 15:28
Jedną z najpiękniejszych budowli we Lwowie jest kościół św. Elżbiety we Lwowie, wzniesiony w ówczesnej robotniczej dzielnicy Lwowa, na Gródeckiem. Ta świątynia katolicka o trzech strzelistych wieżach, położona przy pl. Bilczewskiego (obecnie pl. Kropiwnickiego) stoi w najwyższym punkcie Śródmieścia... Czytaj więcej

Polskie dzieje Smoleńska | dodano: 14.07.17 - 10:16
Należący dziś do Rosji Smoleńsk jest jednym z najstarszych miast Rusi i przez wieki był zamieszkiwany przez Rusinów - Krywiczan, którzy dzisiaj nazywani są Białorusinami. Miasto leży nad Dnieprem i na szlaku kolejowym z Warszawy do Moskwy... Czytaj więcej

Polska-Ukraina: głosy rozsądku | dodano: 30.06.17 - 9:56
W 1991 roku upadł przeklęty komunistyczny Związek Sowiecki – więzienie narodów, od którego oderwały się wszystkie republiki związkowe. W ten sposób po raz pierwszy w dziejach Europy pojawiło się na jej politycznej mapie państwo ukraińskie – Ukraina... Czytaj więcej

Kresy w dziejach Polski | dodano: 23.06.17 - 12:34
Klara Szpakowska pisze w paryskiej “Kulturze” (Nr 5 1958): “…trudno nawet wyobrazić sobie życie umysłowe Polski bez twórczych ośrodków Lwowa (i) Wilna”.
W paryskiej “Kulturze” (Nr 5 1985) w długim artykule Piotra Pawła Ursyna pt. “Nie zapomnieć – przemyśleć i przebaczyć” czytamy: “gdyby PRL posiadała choć cień niezależności, istniałyby w niej niewątpliwie potężna związki Lwowiaków, Wilnian czy Wołyniaków…”... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 199, strona 3 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

24 Kwietnia 1945 roku
Oddział ppor. Mariana Berciaka ps. "Orlik" rozbił siedzibę POBP w Puławach. Uwolniono 107 więźniów


24 Kwietnia 2015 roku
Zmarł Władysław Bartoszewski polski historyk, publicysta, dziennikarz, pisarz, POlityk. Więzień Auschwitz, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego (ur. 1922)


Zobacz więcej