Czwartek 6 Sierpnia 2020r. - 219 dz. roku,  Imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 215, strona 14 z 15
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>


Kresy: redemptoryści | dodano: 27.04.12 - 22:55
Redemptoryści (CSsR) czyli Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela zostało założone we Włoszech w 1732 roku przez św. Alfonsa Liguori (1696-1787), w celu niesienia pomocy religijnej ludziom najbardziej zaniedbanym duchowo, a szczególnie ubogim. Obecnie redemptoryści pracują w 75 krajach świata... Czytaj więcej

Słynne gimnazjum w Chyrowie | dodano: 20.04.12 - 23:51
W 1820 roku Rosja usunęła jezuitów (głównie Polaków) z Rosji. Przenieśli się oni do Tarnopola w Galicji (Małopolska Wschodnia, ob. Ukraina), gdzie w latach 1820-87 prowadzili gimnazjum. Mieli jednak bardziej ambitne plany dla siebie – dla swej misji pedagogicznej... Czytaj więcej

Czy znamy Kresy? | dodano: 13.04.12 - 20:24
W 1945 roku Stalin – Związek Sowiecki oderwał od Polski Ziemie Wschodnie wraz z tak bardzo arcypolskimi miastami jak Lwów i Wilno. Wypędził z nich Polaków do kontrolowanej przez Moskwę Polski w nowych granicach, a podległy Kremlowi komunistyczny reżym warszawski zabronił Polakom publicznie wypowiadać się o Kresach i pisać o nich... Czytaj więcej

Bardzo polski Lwów | dodano: 06.04.12 - 22:58
Spośród 68 polskich wydawnictw jubileuszowych o międzynarodowym znaczeniu historycznym, które ukazały się do 1939 roku, 22 wydawnictwa były wydane we Lwowie, 16 w Warszawie, 12 w Krakowie, 8 w Poznaniu, 4 w Wilnie i po jednym w Gnieźnie, Kielcach, Lublinie, Petersburgu, Kijowie i Łucku na Wołyniu... Czytaj więcej

Lepiej być Polakiem | dodano: 30.03.12 - 23:41
Wszyscy ludzie we wszystkich państwach są sobie równi. Zamieszkują je ludzie zdrowi i chorzy, ładni i brzydcy, pracowici i leniwi, mądrzy i głupi, kulturalni i chamstwo, przestrzegający prawo i je łamiący, itd., itd. Nie ma narodów lepszych i gorszych... Czytaj więcej

Kresy to ziemie polskie | dodano: 23.03.12 - 20:21
Kresy przez 600 lat należały do Polski. Na początku XX wieku mieszkało tam kilka milionów Polaków i oni stanowili elitę tych ziem. Urodziło się na nich tysiące znanych Polaków, w tym wielu największych. Ziemie te odegrały wielką rolę w historii Polski i we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego... Czytaj więcej

Lituwisi, a nie Litwini | dodano: 16.03.12 - 18:46
Litwini i Polacy, którzy ze sobą sąsiadują na 104 kilometrowym odcinku obecnych pn.-wsch. granic Polski, to dwa inne narody. Litwini pod względem etnicznym należą do narodów bałtyckich (Litwini, Łotysze), ich „odpryski” (Żmudzini, Kuronowie) i wymarłe narody (Prusowie, Jaćwingowie). Polacy należą do dużej grupy narodów słowiańskich, zamieszkujących środkową i wschodnią Europę... Czytaj więcej

Moralna okupacja Kresów | dodano: 10.03.12 - 23:29
Tereny wschodnie Polski sprzed 1 września 1939 roku, czyli Ziemie Wschodnie z arcypolskimi miastami Lwowem i Wilnem, które od 1945 roku znajdowały się w granicach Związku Sowieckiego, a po jego upadku w 1991 roku są częścią Litwy, Białorusi i Ukrainy, należały do odrodzonego po rozbiorach w listopadzie 1918 roku państwa polskiego zgodnie z podpisaną 22 kwietnia 1920 roku umową pomiędzy Polską a wolną Ukrainą... Czytaj więcej

Polsko-kresowy świat | dodano: 03.03.12 - 20:48
Na mapie świata jest kilka nazw geograficznych związanych z polskim Wilnem. Są one w Kanadzie, na Spitsbergenie (Norwegia), w Stanach Zjednoczonych Ameryki i na Alasce (USA) i były nadane przez polskich emigrantów... Czytaj więcej

Literackie Kresy | dodano: 25.02.12 - 11:19
Życie znanej i po dziś dzień popularnej poetki i nowelistki polskiej Marii Konopnickiej (ur. 1842 w Suwałkach – zm. 1910) związane było do 1890 roku z Królestwem Polskim – pod koniec przez wiele lat z Warszawą. Po jego opuszczeniu w tymże roku Konopnicka w następnych 20 latach często przebywała we Lwowie, gdzie jej twórczość literacka cieszyła się dużą popularnością... Czytaj więcej

Bezprawna Jałta | dodano: 18.02.12 - 11:12
Wschodnia granica przedwojennej Polski, czyli granica między Polską a Litwą i Polską a Związkiem Sowieckim miała międzynarodowe uznanie decyzją Rady Ambasadorów w Paryżu z dnia 15 marca 1923 roku... Czytaj więcej

Tam była Polska | dodano: 11.02.12 - 11:43
Propaganda sowiecka, a także dzisiaj często i rosyjska ("Gdyby nie ZSRR, Polacy byliby prostytutkami Aryjczyków" PAP 23.9.2009), a wraz z nią wielu Litwinów, Ukraińców i Białorusinów nazywali i nazywają poszczególne obszary należących do przedwojennej Polski Ziem Wschodnich: Wschodnią Litwą, Zachodnią Ukrainą i Zachodnią Białorusią. Mówią o zjednoczeniu tych ziem z Litwą, Ukrainą i Białorusią.
Nic bardziej bałamutnego!... Czytaj więcej

Polska uczelnia w Kijowie | dodano: 04.02.12 - 11:52
W ramach represji po zatopionym w morzu krwi antyrosyjskim Powstaniu Listopadowym 1830-31, Rosjanie zlikwidowali w latach 1832-33 polskie szkolnictwo na Kresach. Ze zbiorów zlikwidowanego Liceum Krzemienieckiego i Uniwersytetu Wileńskiego władze carskie założyły 15 lipca 1834 roku uniwersytet w Kijowie - Kijowski Uniwersytet Imperatorski św. Włodzimierza, który obecnie jako Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki jest jedną z największych i najbardziej znanych uczelni wyższych na Ukrainie... Czytaj więcej

Polskość Lwowa | dodano: 28.01.12 - 9:16
Lwów już w XVI w. odegrał dużą rolę w dziejach literatury polskiej. W 1578 r. działał tu wędrowny warsztat drukarski Mikołaja Szarfenberga, a w latach 1586-92 pierwsza stała oficyna drukarska Macieja Garwolczyka. Już w połowie XVI w. powstała tu pierwsza stała księgarnia Piotra z Poznania, dysponująca m.in. utworami Mikołaja Reja... Czytaj więcej

Polskie Wilno | dodano: 20.01.12 - 23:37
W listopadzie 1918 roku na etnicznych ziemiach litewskich powstało państwo litewskie, zwane Litwą Kowieńską (1918-1940). Powstało ono z pomocą imperializmu niemieckiego, a do władzy dostali się skrajni nacjonaliści - ludzie wrogo nastawieni do Polski, Polaków i wszystkiego co polskie... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 215, strona 14 z 15
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>

06 Sierpnia 1978 roku
Zmarł Papież Paweł VI (ur. 1897)


06 Sierpnia 1944 roku
Zmarła Krystyna Wańkowicz, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, córka Melchiora (ur. ok. 1919)


Zobacz więcej