Sobota 24 Sierpnia 2019r. - 236 dz. roku,  Imieniny: Bartosza, Jerzego

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 204, strona 12 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>


Kresy w sercach naszych | dodano: 08.09.12 - 10:08
Kresy odgrywały i nadal odgrywają wielką rolę w życiu powojennej emigracji polskiej, a to dlatego, że ok. 50% Polaków, którzy po 1945 roku nie wrócili z Niemiec i z szeregów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do zniewolonej przez Stalina Polski pochodziło z Ziem Wschodnich... Czytaj więcej

Wschodnie granice Polski | dodano: 31.08.12 - 18:19
Od V wieku po Chr. ziemie między Odrą a Bugiem i Morzem Bałtyckim a Sudetami i Karpatami zamieszkiwały słowiańskie plemiona lechickie-polskie.
Książę Mieszko I (960-992), jako władca Wielkopolski, zamieszkiwanej przez lecickie plemię Polan, przystąpił do jednoczenia ziem lechickich, czyli etnicznie polskich... Czytaj więcej

Amerykański historyk o polskim Lwowie | dodano: 24.08.12 - 16:43
W dwudziestym tomie wielkiej serii „Geographies for Advenced Study” zatytułowanym „Eastern Europe” (Wschodnia Europa), wydanym przez Logman Group Ltd. London w 1972 roku, Norman Pounds, profesor geografii i historii w Indiana University (USA), pisząc o sprawach polskich zauważa: „Lwów był przez wieki bastionem Polski na drodze ze wschodu... Czytaj więcej

Litwini to antypolacy | dodano: 17.08.12 - 21:40
Tak twierdzi nie żaden Polak, a tylko współczesny i zapewne życzliwie do nas ustosunkowany historyk litewski Alfredas Bumblauskas. W audycji „Komentarze tygodnia” w prywatnej litewskiej stacji telewizyjnej TV3 powiedział: „Cała nasza litewska tożsamość jest antypolska. My, współczesny naród litewski, urodziliśmy się jako antypolacy... Czytaj więcej

Polacy-katolicy na Kresach | dodano: 11.08.12 - 10:18
Sytuacja polskich katolików na Wschodzie – na Białorusi i Ukrainie oraz Rosji i na Litwie staje cię z każdym rokiem coraz bardziej tragiczna. I to nie tylko przez wrogo nastawionych do nas lokalnych niepolskich hierarchów katolickich, ale także przybyłych tu z Polski polskich księży katolickich.... Czytaj więcej

Depolonizacja Kresów | dodano: 03.08.12 - 21:36
Jest faktem bezsprzecznym, że polskość wśród emigrantów polskich podtrzymywała i ciągle podtrzymuje wiara katolicka, a konkretnie polskie kościoły czy polskie msze. Joanna Bilska w artykule „Dzieje Polaków w Estonii” (Świat Polonii) pisze, że w Estonii „katolik znaczy Polak”, gdyż „tym co łączyło (i łączy jak wynika z moich obserwacji) Polaków była religia, pełniąca bardzo ważną rolę identyfikacyjną... Czytaj więcej

Ukraińcy w Powstaniu Warszawskim | dodano: 27.07.12 - 18:52
1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie, które trwało 63 dni. Była to powszechna, wyzwoleńcza walka zbrojna Armii Krajowej i ludności Warszawy z hitlerowskimi/niemieckimi okupantami. W tej nierównej walce, toczonej w warunkach druzgocącej przewagi niemieckiej i wobec odmowy udzielenia pomocy powstańcom przez Stalina i z braku pomocy militarnej i dyplomatycznej ze strony Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, zginęło ok. 18 tys. powstańców i ok. 150-200 tys. ludności cywilnej... Czytaj więcej

Polska przedmurzem | dodano: 20.07.12 - 18:34
Polska od XIII do końca XVII wieku musiała się zmagać z pogańskim lub muzułmańskim Wschodem: Mongołami, Tatarami i Turkami, którzy najeżdżali nasz kraj, głównie ziemie ukrainne Rzeczypospolitej. Byliśmy przedmurzem Zachodu i chrześcijaństwa. Pierwszy na Zachodzie nazwał Polskę „przedmurzem chrześcijaństwa” jeden z najwybitniejszych pisarzy politycznych i społecznych odrodzenia, historyk i dyplomata florencki (Włochy) Niccolo Machiavelli w dziele „Discorsi” wydanym w 1516 roku... Czytaj więcej

O politykę kresową | dodano: 13.07.12 - 22:11
Z poparciem politycznym Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych dyktator Związku Sowieckiego Józef Stalin oderwał od Polski w 1945 roku całe Ziemie Wschodnie (180 000 km kw., 13 mln mieszkańców), wraz z tak bardzo polskimi bastionami jak Lwów i Wilno. Stalin zarządził jak największą depolonizację tych ziem... Czytaj więcej

Polskie dzieje Huculszczyzny | dodano: 07.07.12 - 10:02
Do 1945 roku jedną z piękniejszych krain Polski była Huculszczyzna, która dzisiaj – przez bezprawie Stalina-Związku Sowieckiego - należy do Ukrainy. Zapoznajmy się więc z jej polskimi dziejami... Czytaj więcej

Kościół polski a Kresy | dodano: 29.06.12 - 21:29
7 czerwca 2011 roku na Cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie odbył się powtórny pochówek ormiańskiego arcybiskupa Józefa Teodorowicza - żarliwego duszpasterza i wielkiego patrioty POLSKIEGO, zmarłego w 1938 roku, którego trumnę ze zwłokami trzeba było ratować przed zbezczeszczeniem przez okupanta sowieckiego w 1971 roku... Czytaj więcej

Lviv nie Lwów! | dodano: 23.06.12 - 20:23
Niech wszyscy inni piszą jak chcą, ale Lwów dla Polaka i w języku polskim był, jest i chyba zawsze będzie Lwowem. Tego faktu nie chcą zaakceptować szowiniści ukraińscy.
Niedawno odbyło się 13 seminarium historyczne polsko-ukraińskie. Oczywiście wydano dwujęzyczny program. Teksty były pisane ukraińską „grażdanką”, a pod nimi było polskie tłumaczenie... Czytaj więcej

Polskę założyli Ukraińcy | dodano: 15.06.12 - 16:56
We Lwowie ukazała się książka pt. „Ukraińskie miejsca w Polsce”, z której czytelnik ukraiński dowie się, że Ukraińcy są w Polsce takimi samymi autochtonami jak Polacy i że nazwa "Polska" pochodzi od staroukraińskiego plemienia Polan, a nie od Polaków-Lechitów. Co więcej - jak podają autorzy publikacji - od V do X wieku całe południe i wschód Polski, włącznie z terytorium dzisiejszej Warszawy, zasiedlały przeważnie plemiona ukraińskiego pochodzenia... Czytaj więcej

Patriotyzm kresowy | dodano: 08.06.12 - 22:01
Z ducha niepolska „Gazeta Wyborcza” twierdzi że „Patriotyzm jest jak rasizm" i namiętnie walczy z polskim patriotyzmem. Historyk Robert Kostro na łamach „Rzeczypospolitej” (3.5.2012) pisze, że patriotyzm jest związany ze społeczną naturą człowieczeństwa. Dlatego misją elit nie jest zwalczanie go. Warto natomiast dyskutować o jego kształtowaniu i pielęgnowaniu jako wartości wspólnej... Czytaj więcej

Sprzeciw wobec Jałty | dodano: 01.06.12 - 22:10
Kazimierz Pużak był synem Małopolski Wschodniej (dziś tzw. Zachodnia Ukraina). Urodził się w 1883 roku w Tarnopolu i tam ukończył polskie gimnazjum, a następnie studiował prawo na polskim Uniwersytecie Lwowskim. Należał do czołowych działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), za co był zesłany na Sybir (1913-17). W latach 1921-39 był sekretarzem generalnym PPS oraz 1919-35 posłem na Sejm RP... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 204, strona 12 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

24 Sierpnia 1966 roku
Zmarł gen. Tadeusz Bór-Komorowski, dowódca AK do upadku Powstania Warszawskiego (ur. 1895)


24 Sierpnia 1675 roku
Jan III Sobieski pokonał Tatarów w bitwie pod Lwowem.


Zobacz więcej