Czwartek 6 Sierpnia 2020r. - 219 dz. roku,  Imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 215, strona 11 z 15
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>


Gorzka prawda o Ukraińcach | dodano: 30.08.13 - 23:20
W 1939 roku Lwowie mieszkało ponad 150 000 Polaków-katolików i w mieście było 39 kościołów katolickich: Bazylika Metropolitalna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (katedra) i kościoły parafialne... Czytaj więcej

Kresowe korzenie Polaków | dodano: 16.08.13 - 18:19
Według opublikowanych w połowie 2013 roku danych Centrum Badania Opinii Społecznej 15% ludności dzisiejszej Polski (38 544 513 mieszkańców w 2012 r.) deklaruje posiadanie przodków urodzonych na Ziem Wschodnich. Najwięcej takich osób zamieszkuje województwa zachodnie, dokąd skierowano najwięcej Polaków wypędzonych z Ziem Wschodnich przez okupantów sowieckich w latach 1945-46 roku... Czytaj więcej

Bez Kresów jesteśmy niczym | dodano: 02.08.13 - 20:47
Nie wiem czy ktoś przede mną doszedł do takiego samego wniosku jak ja i go upublicznił w mediach. Chodzi o to, że zajmując się naukowo historią byłych Kresów Rzeczypospolitej doszedłem do wniosku („po owocach ich poznacie”), że Polska bez Kresów, a szczególnie Ziem Wschodnich przedwojennej Polski (po granicę ryską), z takimi arcypolskimi miastami jak Lwów i Wilno... Czytaj więcej

Polskie – dziś niepolskie | dodano: 20.07.13 - 10:49
Książę Rusi Halicko-Wołyńskiej Jerzy II (z rodu Piastów mazowieckich) uczynił króla Polski Kazimierza Wielkiego spadkobiercą swego księstwa. W ten sposób latach 1340-49 do Polski została przyłączona Ruś Czerwona (Lwowszczyna), Chełmszczyzna i zachodni Wołyń (tereny wokół Lubomla i Włodzimierza Wołyńskiego). Krainy te były zamieszkałe przez rusińską ludność prawosławną... Czytaj więcej

Bracia Ukraińcy | dodano: 06.07.13 - 8:03
Podczas II wojny światowej, w latach 1943-44 nacjonaliści ukraińscy Stepana Bandery dokonali eksterminacji ludności polskiej zamieszkującej Wołyń i Małopolskę Wschodnią. Do pojedynczych napadów oraz rzezi na masową skalę doszło w kilku tysiącach miejscowości... Czytaj więcej

Galicja była polska | dodano: 22.06.13 - 11:40
Ukraińcy, a przede wszystkim ich przeszyta skrajnym nacjonalizmem propaganda utrzymuje, że Galicja (1772-1918) nie stanowiła części Polski okupowanej przez Austrię (a przecież Zachodnia Galicja z Krakowem była etnicznie polska i przez setki lat częścią Królestwa Polskiego); dla nich Galicja była po prostu Austrią - krajem całkowicie austriackim, a jej wschodnia część krajem etnicznie ukraińskim, który nigdy nie był częścią Królestwa Polskiego... Czytaj więcej

Rządowa kontrola kresowian | dodano: 07.06.13 - 11:28
Polska Ludowa (PRL 1944-1989) była krajem dyktatorskim i pozbawionym prawdziwej niepodległości, a przede wszystkim suwerenności. Była krajem podporządkowanym nie tylko politycznie, militarnie i gospodarczo, ale także pod każdym innym względem (np. kultura) Związkowi Sowieckiemu. Państwu, które w 1945 roku ukradło nam z pomocą Stanów Zjednoczonych (prezydenta F. Roosevelta) i Wielkiej Brytanii (premiera W. Churchilla) Ziemie Wschodnie wraz z arcypolskimi miastami... Czytaj więcej

Tam była Polska! | dodano: 24.05.13 - 20:31
Lwów przez 600 lat był polskim miastem – w całym tego słowa znaczeniu. Był po Warszawie i Krakowie trzecim najważniejszym miastem w historii Polski i narodu polskiego. Żaden, dosłownie żaden polityk polski przed 1939 roku nie wyobrażał sobie Polski bez Lwowa. W kwestii Lwowa nie znalazł się ani jeden targowiczanin! Taki, jako osoba znacząca coś w polityce sowiecko-polskiej pod koniec II wojny światowej, zjawił się dopiero pod koniec II wojny światowej – jako wierny sługa Józefa Stalina/Związku Sowieckiego i jego planów co do powojennej Polski i Europy Wschodniej... Czytaj więcej

Głupota Ukraińców | dodano: 11.05.13 - 7:54
W swojej pracy pt. „Polish-Ukrainian Relations: The Burdon of History” (Relacje polsko-ukraińskie: brzemię historii), która ukazała się w naukowej publikacji „Poland and Ukraine. Past and Present” Edmonton-Toronto 1980), ukraiński historyk Iwan Rudnyckyj omawiając stosunki polsko-ukraińskie w latach 1917-21 pisze, że Ukraińcy mieli kilka okazji w tym okresie na zawarcie kompromisu z Polską, które sami zmarnowali... Czytaj więcej

Żyd ukradł Polsce Lwów! | dodano: 27.04.13 - 17:37
Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku Wielka Brytania zaproponowała stronom walczącym linię demarkacyjną, która na odcinku Galicji Wschodniej (Małopolski Wschodniej), zgodnie z aktualnym stanem militarnym, przebiegała na wschód od Lwowa, tym samym pozostawiając to arcypolskie miasto po stronie polskiej... Czytaj więcej

Chluba polskiej oświaty (2) | dodano: 14.04.13 - 14:36
W roku 1914 wybuchła wojna między naszymi wrogami – zaborcami Polski: Niemcami i Austrią z jednej strony, a Rosją z drugiej. W jej wyniku jak i woli narodu polskiego do niepodległego bytu państwowego, dnia 11 listopada 1918 roku odrodziło się wolne i suwerenne państwo polskie... Czytaj więcej

Chluba polskiej oświaty (1) | dodano: 29.03.13 - 21:41
Od 1795 roku całe Kresy, w tym również Krzemieniec, znalazły się pod zaborem rosyjskim. Po zamordowaniu cara Pawła I w 1801 roku, na tron rosyjski wstąpił względnie liberalnie nastawiony Aleksander I. Względem Polaków zawsze prowadził dwuznaczną politykę. Z jednej strony potępiał rozbiory Polski i dążył do jej odbudowania, jednak z drugiej strony chciał ją na wieki połączyć z Rosją – poprzez unię personalną... Czytaj więcej

Skolonizować Polskę | dodano: 15.03.13 - 23:04
W Warszawie działa organizacja pozarządowa pod nazwą Fundacja „Energia dla Europy”, której celem jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz projektowania, inicjowania i wspierania rozwiązań w zakresie polityki ustrojowej i rodzinnej w Polsce... Czytaj więcej

Bóg a sprawa Kresów | dodano: 01.03.13 - 11:57
Ani ja, ani moi rodzice nie pochodzimy z Kresów. Mieszkając w Polsce mieszkałem na Ziemiach Zachodnich gdzie wokół siebie miałem masę kresowiaków. Np. w kamienicy, w której mieszkaliśmy mieszkały dwie wilnianki i dwóch lwowiaków. Szereg znajomych rodziców pochodziło z Kresów. Wielu moich kolegów oraz nauczycieli w szkole podstawowej i w gimnazjum pochodziło z Kresów. Wszyscy opowiadali o swej małej ojczyźnie - o swej ziemi rodzinnej, pokazywali pamiątki kresowe... Czytaj więcej

Kresowianie w Polsce | dodano: 15.02.13 - 10:35
Według badań, jakich wyniki w kwietniu 2012 roku ogłosiło Centrum Badania Opinii Społecznej, co siódmy Polak deklaruje, że on sam, bądź jego rodzic, dziadek lub pradziadek urodził się na dawnych Kresach, zatem w przybliżeniu żyje dziś nad Wisłą od 4,3 mln do 4,6 mln takich osób... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 215, strona 11 z 15
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>

06 Sierpnia 1944 roku
Zmarła Krystyna Wańkowicz, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, córka Melchiora (ur. ok. 1919)


06 Sierpnia 1914 roku
Wymarsz do walki Pierwszej Kompanii Kadrowej.


Zobacz więcej