Środa 24 Kwietnia 2019r. - 114 dz. roku,  Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 199, strona 11 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>


Wypędzać i mordować Polaków | dodano: 16.01.13 - 23:23
Czy Rusini z Małopolski Wschodniej są Ukraińcami?
Na to pytanie należy odpowiedzieć: i tak i nie.
Każdy z nas ma prawo zadecydować o tym jakiej jest narodowości. Oczywiście muszą być jakieś podstawy do wyboru danej narodowości... Czytaj więcej

O Lwów dla Polski | dodano: 05.01.13 - 10:49
W 1945 i 1946 roku na wielu murach prawie wszystkich miast Polski Ludowej, czyli sowieckiej Polski, można było zobaczyć napisy „NIE DAMY ZIEM WSCHODU!”. W ten sposób naród polski protestował przeciwko oderwaniu od Polski Lwowa i Wilna... Czytaj więcej

Lwowiacy w życiu Warszawy | dodano: 21.12.12 - 17:32
Udział polskich lwowiaków w życiu stolicy Polski – Warszawy był zawsze duży od czasu, kiedy król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy. Mniejszy – ale ciągle pokaźny - w okresie zaborów, kiedy to granica austriacko-rosyjska oddzielała Lwów od Warszawy, za to bardzo duży w okresie międzywojennym i powojennym, aż do dnia dzisiejszego.... Czytaj więcej

Prawda o „Akcji Wisła” | dodano: 09.12.12 - 10:44
Bogu ducha winni Polacy nie chcą się bić w piersi i przepraszać za grzechy Niemców w Jedwabnem, czy za grzechy sowieckich okupantów Polski z lat 1944-89, ich żydowskich pachołków i samych Ukraińców, którzy dopuścili się zbrodni na Łemkach i Ukraińcach w 1947 roku.
Czy można mieć do nas za to pretensje? Na pewno nie!... Czytaj więcej

Młodzi Narodowcy we Lwowie | dodano: 01.12.12 - 5:18
Założony w Poznaniu w 1930 roku i działający do 1939 roku Związek Młodych Narodowców miał we Lwowie swój liczny (kilkuset członków) i aktywny oddział, którego czołowymi działaczami byli Zdzisław Stahl i Klaudiusz Hrabyk. W latach 1934-37 oddział lwowski Związku wydawał pismo „Akcja Narodowa”. Podczas pierwszej sowieckiej okupacji Lwowa 1939-41 wielu Żydów i Ukraińców na nich polowało, aby wydać ich w ręce siepaczy NKWD... Czytaj więcej

Wiarołomny Chruszczow | dodano: 16.11.12 - 10:39
1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy napadły zbrojnie na Polskę. Niestety sytucja militarna dla strony polskiej na południowych obszarach Polski nie przedstawiała się najlepiej, gdyż wojska niemieckie dokonały agresji na Polskę również z terytorium Słowacji... Czytaj więcej

Tęsknili za domem rodzinnym | dodano: 02.11.12 - 19:49
W 1969 roku K. Kwaśnicki wydał w Polsce pracę o integracji ludności polskiej na Śląsku Opolskim, gdzie zaraz po II wojnie światowej osiedlono 193 tys. wysiedleńców polskich z Wołynia i Małopolski Wschodniej... Czytaj więcej

Depolonizacja Kresów | dodano: 19.10.12 - 12:01
W 2002 roku na terenie katolickiej archidiecezji wileńskiej (dziś Litwa) mieszkało 808 700 ludzi, z których 470 000 (tj. 58,1%) podało się za katolików (poza tym było tam wówczas 115 księży diecezjalnych i 38 zakonnych, 1 diakon, 43 zakonników i 222 zakonnic oraz 93 parafie). Reszta to ateiści lub liczni prawosławni Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini. Litwini stanowią w dzisiejszym Wilnie – po 60 latach kolonizacji litewskiej! – ciągle tylko około 55% ludności miasta... Czytaj więcej

O abpie A. Szeptyckim | dodano: 06.10.12 - 11:07
Znana nam dziś polska rodzina Szeptyckich wywodzi się ze szlachty ruskiej wyznania prawosławnego, która mieszkała w polskim województwie ruskim (Ziemia Lwowska). Pierwsza wzmianka o nich pochodzi z 1469 roku, kiedy to król Kazimierz Jagiellończyk potwierdził prawa dla Fiodora oraz jego wnuków Fiodora, Hliba i Sienka do posiadania dóbr Szeptyce w województwie ruskim... Czytaj więcej

Parafie świętych kresowych | dodano: 22.09.12 - 5:06
Kresy przez 600 lat były ściśle związane z dziejami polskiego Kościoła katolickiego. Na ich terenie istniały w różnym okresie do 1939 roku katolickie diecezje: halicka, lwowska, przemyska, chełmska, włodzimierska, łucka, kamieniecka, kijowska, żytomierska, pińska, mińska, mohylewska, sejneńska, wileńska, żmudzka, inflancka i smoleńska... Czytaj więcej

Kresy w sercach naszych | dodano: 08.09.12 - 10:08
Kresy odgrywały i nadal odgrywają wielką rolę w życiu powojennej emigracji polskiej, a to dlatego, że ok. 50% Polaków, którzy po 1945 roku nie wrócili z Niemiec i z szeregów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do zniewolonej przez Stalina Polski pochodziło z Ziem Wschodnich... Czytaj więcej

Wschodnie granice Polski | dodano: 31.08.12 - 18:19
Od V wieku po Chr. ziemie między Odrą a Bugiem i Morzem Bałtyckim a Sudetami i Karpatami zamieszkiwały słowiańskie plemiona lechickie-polskie.
Książę Mieszko I (960-992), jako władca Wielkopolski, zamieszkiwanej przez lecickie plemię Polan, przystąpił do jednoczenia ziem lechickich, czyli etnicznie polskich... Czytaj więcej

Amerykański historyk o polskim Lwowie | dodano: 24.08.12 - 16:43
W dwudziestym tomie wielkiej serii „Geographies for Advenced Study” zatytułowanym „Eastern Europe” (Wschodnia Europa), wydanym przez Logman Group Ltd. London w 1972 roku, Norman Pounds, profesor geografii i historii w Indiana University (USA), pisząc o sprawach polskich zauważa: „Lwów był przez wieki bastionem Polski na drodze ze wschodu... Czytaj więcej

Litwini to antypolacy | dodano: 17.08.12 - 21:40
Tak twierdzi nie żaden Polak, a tylko współczesny i zapewne życzliwie do nas ustosunkowany historyk litewski Alfredas Bumblauskas. W audycji „Komentarze tygodnia” w prywatnej litewskiej stacji telewizyjnej TV3 powiedział: „Cała nasza litewska tożsamość jest antypolska. My, współczesny naród litewski, urodziliśmy się jako antypolacy... Czytaj więcej

Polacy-katolicy na Kresach | dodano: 11.08.12 - 10:18
Sytuacja polskich katolików na Wschodzie – na Białorusi i Ukrainie oraz Rosji i na Litwie staje cię z każdym rokiem coraz bardziej tragiczna. I to nie tylko przez wrogo nastawionych do nas lokalnych niepolskich hierarchów katolickich, ale także przybyłych tu z Polski polskich księży katolickich.... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 199, strona 11 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

24 Kwietnia 1907 roku
Urodził się Stefan Stanisław Okrzeja, polski pilot wojskowy, zginął w walce powietrznej o Warszawę w 1939 roku


24 Kwietnia 1952 roku
W Polsce wprowadzono obowiązkowe kontyngenty na mleko.


Zobacz więcej