Sobota 24 Sierpnia 2019r. - 236 dz. roku,  Imieniny: Bartosza, Jerzego

| Strona główna | | Mapa serwisu 

Wszystkich w dziale: 204, strona 11 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>


Chluba polskiej oświaty (1) | dodano: 29.03.13 - 21:41
Od 1795 roku całe Kresy, w tym również Krzemieniec, znalazły się pod zaborem rosyjskim. Po zamordowaniu cara Pawła I w 1801 roku, na tron rosyjski wstąpił względnie liberalnie nastawiony Aleksander I. Względem Polaków zawsze prowadził dwuznaczną politykę. Z jednej strony potępiał rozbiory Polski i dążył do jej odbudowania, jednak z drugiej strony chciał ją na wieki połączyć z Rosją – poprzez unię personalną... Czytaj więcej

Skolonizować Polskę | dodano: 15.03.13 - 23:04
W Warszawie działa organizacja pozarządowa pod nazwą Fundacja „Energia dla Europy”, której celem jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz projektowania, inicjowania i wspierania rozwiązań w zakresie polityki ustrojowej i rodzinnej w Polsce... Czytaj więcej

Bóg a sprawa Kresów | dodano: 01.03.13 - 11:57
Ani ja, ani moi rodzice nie pochodzimy z Kresów. Mieszkając w Polsce mieszkałem na Ziemiach Zachodnich gdzie wokół siebie miałem masę kresowiaków. Np. w kamienicy, w której mieszkaliśmy mieszkały dwie wilnianki i dwóch lwowiaków. Szereg znajomych rodziców pochodziło z Kresów. Wielu moich kolegów oraz nauczycieli w szkole podstawowej i w gimnazjum pochodziło z Kresów. Wszyscy opowiadali o swej małej ojczyźnie - o swej ziemi rodzinnej, pokazywali pamiątki kresowe... Czytaj więcej

Kresowianie w Polsce | dodano: 15.02.13 - 10:35
Według badań, jakich wyniki w kwietniu 2012 roku ogłosiło Centrum Badania Opinii Społecznej, co siódmy Polak deklaruje, że on sam, bądź jego rodzic, dziadek lub pradziadek urodził się na dawnych Kresach, zatem w przybliżeniu żyje dziś nad Wisłą od 4,3 mln do 4,6 mln takich osób... Czytaj więcej

Kradzież sławnych Polaków | dodano: 01.02.13 - 11:47
W 2004 roku obchodzono na Ukrainie Rok Polski. W przeddzień jego rozpoczęcia wicepremier Ukrainy Dmytro Tabacznyk powiedział dziennikarzowi „Gazety Wyborczej” (29.3.2004) Wacławowi Radziwinowiczowi między innymi, że ukraińska historiografia zgłasza pretensje pod adresem Polski do wielkiego hetmana i wielkiego Polaka Stefana Żółkiewskiego (1547-1620) i króla polskiego Jana III Sobieskiego (1629-1696, król od 1674), gdyż... Czytaj więcej

Wypędzać i mordować Polaków | dodano: 16.01.13 - 23:23
Czy Rusini z Małopolski Wschodniej są Ukraińcami?
Na to pytanie należy odpowiedzieć: i tak i nie.
Każdy z nas ma prawo zadecydować o tym jakiej jest narodowości. Oczywiście muszą być jakieś podstawy do wyboru danej narodowości... Czytaj więcej

O Lwów dla Polski | dodano: 05.01.13 - 10:49
W 1945 i 1946 roku na wielu murach prawie wszystkich miast Polski Ludowej, czyli sowieckiej Polski, można było zobaczyć napisy „NIE DAMY ZIEM WSCHODU!”. W ten sposób naród polski protestował przeciwko oderwaniu od Polski Lwowa i Wilna... Czytaj więcej

Lwowiacy w życiu Warszawy | dodano: 21.12.12 - 17:32
Udział polskich lwowiaków w życiu stolicy Polski – Warszawy był zawsze duży od czasu, kiedy król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy. Mniejszy – ale ciągle pokaźny - w okresie zaborów, kiedy to granica austriacko-rosyjska oddzielała Lwów od Warszawy, za to bardzo duży w okresie międzywojennym i powojennym, aż do dnia dzisiejszego.... Czytaj więcej

Prawda o „Akcji Wisła” | dodano: 09.12.12 - 10:44
Bogu ducha winni Polacy nie chcą się bić w piersi i przepraszać za grzechy Niemców w Jedwabnem, czy za grzechy sowieckich okupantów Polski z lat 1944-89, ich żydowskich pachołków i samych Ukraińców, którzy dopuścili się zbrodni na Łemkach i Ukraińcach w 1947 roku.
Czy można mieć do nas za to pretensje? Na pewno nie!... Czytaj więcej

Młodzi Narodowcy we Lwowie | dodano: 01.12.12 - 5:18
Założony w Poznaniu w 1930 roku i działający do 1939 roku Związek Młodych Narodowców miał we Lwowie swój liczny (kilkuset członków) i aktywny oddział, którego czołowymi działaczami byli Zdzisław Stahl i Klaudiusz Hrabyk. W latach 1934-37 oddział lwowski Związku wydawał pismo „Akcja Narodowa”. Podczas pierwszej sowieckiej okupacji Lwowa 1939-41 wielu Żydów i Ukraińców na nich polowało, aby wydać ich w ręce siepaczy NKWD... Czytaj więcej

Wiarołomny Chruszczow | dodano: 16.11.12 - 10:39
1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy napadły zbrojnie na Polskę. Niestety sytucja militarna dla strony polskiej na południowych obszarach Polski nie przedstawiała się najlepiej, gdyż wojska niemieckie dokonały agresji na Polskę również z terytorium Słowacji... Czytaj więcej

Tęsknili za domem rodzinnym | dodano: 02.11.12 - 19:49
W 1969 roku K. Kwaśnicki wydał w Polsce pracę o integracji ludności polskiej na Śląsku Opolskim, gdzie zaraz po II wojnie światowej osiedlono 193 tys. wysiedleńców polskich z Wołynia i Małopolski Wschodniej... Czytaj więcej

Depolonizacja Kresów | dodano: 19.10.12 - 12:01
W 2002 roku na terenie katolickiej archidiecezji wileńskiej (dziś Litwa) mieszkało 808 700 ludzi, z których 470 000 (tj. 58,1%) podało się za katolików (poza tym było tam wówczas 115 księży diecezjalnych i 38 zakonnych, 1 diakon, 43 zakonników i 222 zakonnic oraz 93 parafie). Reszta to ateiści lub liczni prawosławni Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini. Litwini stanowią w dzisiejszym Wilnie – po 60 latach kolonizacji litewskiej! – ciągle tylko około 55% ludności miasta... Czytaj więcej

O abpie A. Szeptyckim | dodano: 06.10.12 - 11:07
Znana nam dziś polska rodzina Szeptyckich wywodzi się ze szlachty ruskiej wyznania prawosławnego, która mieszkała w polskim województwie ruskim (Ziemia Lwowska). Pierwsza wzmianka o nich pochodzi z 1469 roku, kiedy to król Kazimierz Jagiellończyk potwierdził prawa dla Fiodora oraz jego wnuków Fiodora, Hliba i Sienka do posiadania dóbr Szeptyce w województwie ruskim... Czytaj więcej

Parafie świętych kresowych | dodano: 22.09.12 - 5:06
Kresy przez 600 lat były ściśle związane z dziejami polskiego Kościoła katolickiego. Na ich terenie istniały w różnym okresie do 1939 roku katolickie diecezje: halicka, lwowska, przemyska, chełmska, włodzimierska, łucka, kamieniecka, kijowska, żytomierska, pińska, mińska, mohylewska, sejneńska, wileńska, żmudzka, inflancka i smoleńska... Czytaj więcej

Wszystkich w dziale: 204, strona 11 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>

24 Sierpnia 1944 roku
24 d. Powst. Warszaw.: Ciężkie walki o Stare Miasto. Zgrupowanie "Bełt" oczyściło z Niemców okolice ul. Marszałkowskiej i Poznańskiej


24 Sierpnia 1966 roku
Zmarł gen. Tadeusz Bór-Komorowski, dowódca AK do upadku Powstania Warszawskiego (ur. 1895)


Zobacz więcej