Dodano: 20.03.20 - 13:20 | Dział: Kworum poetów

Wrota (Lech Galicki)

(Wielki Post)


Klawisze uderzaj± jak westchnienie w struny życia

WejdĽ w nasz ¶wiat natchniony

A jeżeli a jeżeli

Oddamy tobie wszystko

Marzenia spełnione pejzaże nastroje zamglone nutami

Otwieraj± się wrota

Anioły ¶piewaj± na powitanie

Gło¶niej i gło¶niej

Nagle cisza

Tam ¶wietlista Istota czeka


Ballada o życiu

Ballada o ¶mierci której nie ma

A wy nie wierzyli¶cie mi

Ponad chmurami chwiej± się wichrowe doliny

Spokojne i jasne

Kocham życie w wieczno¶ci i królestwie co nie z tego ¶wiata

Błękitem zniewala

Mnie szarego człowieka

Pie¶ń ma jak pro¶ba i nadzieja

Pod¶piewuję sobie dla radosnej chwili

Boże dziękuję za słuch bo mogę cieszyć się dĽwiękami

Jakże odgadn±ć tajemnicę Twego królestwa

W nutach z ziemi wydobytych

Tam gdzie me ciało

Przy mnie Istota skrzydlata z ręk± na sercu

I nie jestem odrzucony

Nawet gdyby pamięć o mnie zaginęła

Kobzy niebieskie graj±

Ku pokrzepieniu serca zaspanego

Jakże nie chwalić niebiańskiej muzyki

Gdy tylko ona budzi i ożywia

Lęk zabiera ode mnie

I wrota otwiera

A mówili żem sam


Lech Galicki