Dodano: 16.05.19 - 11:43 | Dział: Kworum poetów

Na poste restante (G. Tatarska)

czy kiedyś całowałeś ziemię
przed wiosenną orką
gdy dotkniesz grudy jeszcze sennej
nie pokaleczysz poletka warg
żytni łan zakołysze się u kolan

niejeden żołnierz wtulał ramiona
w trawę nim skonał
zostawił pocałunek czerwony –
pieczęć bolesną na skibie zaoranej przez bombę

czy tęskniłeś za ziemią
gdy milkły igrzyska i śmiech barbarzyńcy
a chciałeś pójść jarem duktem miedzą
gdzie grzęźnie stopa pług i plemiona idące w orszaku

tam pod stopami miodne łąki pachną
i ożywcze igliwie
wiosną białe panny w aureoli os i pszczół
tam nawłoć w złocie – mimoza jesieni
spichlerze i zapola w dobrobycie

oprzyj plecy o spróchniałą wierzbę
dopóki nie spowije biel
a śnieżne kopce nie obandażują ziemi

czy ręce dotkną mroźnej grudy
i ożywią bezpłodne zagony
aż skiba zapachnie żytem i wolną przestrzenią


Grażyna Tatarska