Dodano: 04.04.19 - 11:49 | Dział: Interwencje

RDI prosi o interwencję (Aktualizacja)
Szanowni Państwo!

Mimo naszych wezwań, nadal dwa zagraniczne portale, włoski ilsecoloxix.it i hiszpański canalsur.es w swoich artykułach podtrzymują oszczercze sformułowania o istnieniu "polskich obozów".

Artykuł z ilsecoloxix.it opisuje delegację studentów z Włoch, której głównym punktem był Kraków. Wzmiankując o obozie Auschwitz-Birkenau, włoscy dziennikarze nazwali to miejsce "polskim obozem" ("campo polacco"). Z kolei artykuł na hiszpańskim portalu dotyczy m.in. filmu Lista Schindlera. Na określenie niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, użyto sformułowania "polski obóz zagłady" ("campo de exterminio polaco")

Wystosowane wezwania pozostały bez odpowiedzi. W związku z tym prosimy o Państwa wsparcie.

Poniżej wzory listów w języku angielskim oraz tłumaczenie na język polski. Prosimy użyć w korespondencji wersji w języku angielskim.


Szanowni Państwo!

Informuję że pomimo wcześniejszego apelu ze strony Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom artykuł pod adresem ................... wciąż zawiera nieprawdziwe i oszczercze sformułowanie „polski obóz koncentracyjny”.
Jest to przykład języka nienawiści z wykorzystaniem kłamstwa oświęcimskiego skierowanego przeciwko Polakom z powodu rasistowskich uprzedzeń.

Jedyne obozy, jakie kiedykolwiek istniały w okupowanej przez Niemców Polsce w latach 1939-1945, zostały utworzone przez III Rzeszę Niemiecką.

Stąd prawidłowa nazwa niemieckich obozów może brzmieć:

- Niemieckie obozy w okupowanej przez Niemców Polsce
- Niemieckie nazistowskie obozy w okupowanej przez Niemców Polsce
- Niemieckie obozy w okupowanej przez nazistów Polsce

W związku z powyższym przyłączam się do wezwania ze strony Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom i wzywam do usunięcia oszczerczego sformułowania z administrowanej przez Państwa strony.

Z poważaniem,DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI -ilsecoloxix.it


Odbiorca:
segreteria@ilsecoloxix.it

Tytuł wiadomości:
A request to remove defamatory content
Historical error in your article
I don’t agree!
Request for correction on your website
Please, delete the error
There was no Polish camp in occupied Poland

lub inny, stworzony przez Państwa


Treść wiadomości:

Dear Sir or Madam!

I do inform you that despite a previous appeal by the Polish League Against Defamation regarding your gravely false and highly defamatory statement "campo polacco" is still being used as in the following article: https://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2019/02/20/AEHsH2j-regionale_delegazione_consiglio.shtml

This is an example of hate speech using the Holocaust denial against the Poles because of racist prejudice.

The only camps that ever existed in German-occupied Poland in the period of 1939-1945, were established by the German Third Reich.

The proper reference to the German camps therefore is as follows:
- German camps in German-occupied Poland
- German Nazi camps in German-occupied Poland
- German camps in Nazi-occupied Poland

I therefore wish to endorse the request by the Polish League Against Defamation and urge you to remove the defamatory expression from the Website under your administration.

Faithfully,


DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI - canalsur.es


Odbiorca:
cgarcia@rtva.es
comercial@rtva.es

Tytuł wiadomości:
A request to remove defamatory content
Historical error in your article
I don’t agree!
Request for correction on your website
Please, delete the error
There was no Polish camp in occupied Poland

lub inny, stworzony przez Państwa


Treść wiadomości:

Dear Sir or Madam!

I do inform you that despite a previous appeal by the Polish League Against Defamation regarding your gravely false and highly defamatory statement "campo de exterminio polaco" is still being used as in the following article: http://www.canalsur.es/la-lista-de-schindler-vuelve-renovada-a-las-salas/1402149.html

This is an example of hate speech using the Holocaust denial against the Poles because of racist prejudice.

The only camps that ever existed in German-occupied Poland in the period of 1939-1945, were established by the German Third Reich.

The proper reference to the German camps therefore is as follows:
- German camps in German-occupied Poland
- German Nazi camps in German-occupied Poland
- German camps in Nazi-occupied Poland

I therefore wish to endorse the request by the Polish League Against Defamation and urge you to remove the defamatory expression from the Website under your administration.

Faithfully,

Reduta Dobrego Imienia


......................................................... 9.04.2019


Szanowni Państwo!

Hiszpański portal canalsur.es dzięki Państwa pomocy usunął oszczercze sformułowanie "polski obóz zagłady" z artykułu "La lista de Schindler" vuelve renovada a las salas. Mimo wezwań drogą mailową, dopiero szeroka interwencja poprzez media społecznościowe skłoniła redakcję do korekty tekstu. Portal użył określenia "niemiecki obóz zagłady".

Dziękujemy za wsparcie!

RDI