Dodano: 06.08.18 - 16:43 | Dział: Interwencje

Domagamy się ukarania HGW

1 sierpnia 2018 roku podczas VII Marszu Powstania Warszawskiego organizowanego przez narodowców doszło do niebywałego skandalu. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podjęła decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia.

Już przed marszem doszło do policyjnej prowokacji. Policja zarekwirowała wlepki, które sprzedawały organizacje narodowe. Według policjanta hasło “BANDERA STOP” było podstawą do zarekwirowania wlepek z powodu mowy nienawiści na tle narodowościowym. Film z akcji policji możecie Państwo zobaczyć pod linkiem – https://youtu.be/SbISEGF8dhQ

Tuż przed decyzją o rozwiązaniu zgromadzenia Robert Bąkiewicz szef Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” usłyszał informację przekazaną dowodzącemu akcją ze strony policji, która brzmiała – To jest ten moment! W tym momencie rozpoczęły się skoordynowane działania oddziałów policyjnych, które rozpoczęły blokadę marszu. O narażeniu uczestników VII Marszu Powstania Warszawskiego mówił tuż po marszu w studiu Mediów Narodowych Robert Bąkiewicz. Nagranie dostępne pod linkiem – https://youtu.be/WUBaH-DLLls

Organizowany przez Obóz Narodowo-Radykalny Marsz Powstania Warszawskiego od lat przechodzi ulicami Warszawy 1 sierpnia. Choć w latach wcześniejszych wydarzenie gromadziło tłumy Warszawiaków i zawsze przebiegało pokojowo, bez poważniejszych incydentów, to w tym roku postanowiła go zakłócić sama Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

.........................................................

TREŚĆ APELU

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz

Pani Prezydent,
jesteśmy zbulwersowani decyzją podległego Pani pracownika Urzędu Miasta Warszawy o rozwiązaniu zgromadzenia VII Marszu Powstania Warszawskiego. Skandaliczna była nie tylko sama decyzja, ale również działania mające na celu prowokowanie uczestników tego wydarzenia i postawienie Policji w sytuacji ryzyka zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników marszu. Urzędnik w sposób haniebny naruszył konstytucyjne prawa do zgromadzeń dziesiątek tysięcy maszerujących obywateli i zakończył manifest związany z upamiętnieniem Powstania Warszawskiego.

Decyzja została wydana w sposób bezprawny i z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2015 roku „Prawo o zgromadzeniach”. Przewodniczący zgromadzenia nie został poinformowany o przyczynach rozwiązania, a jedynie przekazane zostały wydrukowane wcześniej paragrafy przepisów prawnych, które bez podania żadnych dowodów rzekomo zostały złamane w trakcie zgromadzenia.

Zważywszy na udział kilkudziesięciu tysięcy uczestników zgromadzenia, którzy pomimo upału chcieli uczcić pamięć Powstania Warszawskiego, wydanie takiej decyzji w tych warunkach spowodowało zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. W szczególności zagrożenie to dotyczyło osób starszych, kobiet i dzieci.

Tuż po zablokowaniu przez policję VII Marszu Powstania Warszawskiego doszło również do prowokacji z udziałem Pani pracowników. Akurat w tym czasie, kiedy emocje z powodu decyzji Pani urzędnika były największe, dwa samochody Urzędu Miasta Warszawy przejeżdżały przez tłum ludzi napływających z ulicy Alei Jerozolimskich w kierunku zablokowanej dla maszerujących ulicy Nowy Świat. Zgodnie z definicją zawartą w artykule drugim kodeksu drogowego, nie były to w samochody uprzywilejowane, a byliśmy świadkami taranowania poprzez powolny ruch pojazdów ściśniętej grupy uczestników zgromadzenia.

W związku z tak skrajnie nieprofesjonalnymi i stronniczymi działaniami wymierzonymi w kierunku przeciwnej Pani ideowo grupie ludzi, informujemy o przygotowaniu przez naszych prawników zawiadomienia do prokuratury, dotyczącego rażącego przekroczenia uprawnień Prezydenta miasta Warszawa i podległych jej urzędników. Żądamy wyciągnięcia surowych konsekwencji w stosunku do osób, które bezprawnie nadużyły swojej władzy względem dziesiątek tysięcy zgromadzonych 1 sierpnia ludzi.

List zostaje również przekazany do wiadomości:
– Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
– Amnesty International Polska

Obóz Narodowo-Radykalny,
Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości,
i wszyscy podpisani pod listem petycyjnym
(red)