Dodano: 07.07.18 - 15:54 | Dział: Interwencje

Sędzia przestępca?

Publiczne oświadczenie zniszczonego przedsiębiorcy bezprawnym działaniem wymiaru sprawiedliwości.

Pomimo wejścia z dniem 3.07.2018 r, Ustawy o Sądzie Najwyższym, to w Sądzie Najwyższym nadal mamy sędziów przestępców, którzy naruszają porządek prawny i działają na szkodę Polskiej demokracji.
Sędzia Sądu Najwyższego Pan Michał Laskowski, który jednocześnie jest rzecznikiem prasowym Sądu Najwyższego, oświadczając publicznie, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje narusza system prawny w Polsce i powinien ponieść konsekwencje.

Sędzia Sądu Najwyższego Pan Michał Laskowski, który w imieniu SN sam uznaje, który przepis jest Konstytucyjny, to wchodzi w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego oraz prowadzi do anarchii i szkodzi Polskiej demokracji. W związku z powyższym publicznie oświadczam, że wydane w mojej sprawie Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23.02.2017 r, sygn. akt. V KK 305/16, oddalające moją kasacje bez pisemnego uzasadnienia przyczyn jej oddalenia , w którym to orzeczeniu SN brał udział Sędzia Pan Michał Laskowski uznaję z mocy prawa za nieważne, ponieważ w składzie orzekającym zasiadał sędzia Sądu Najwyższego Pan Michał Laskowski, który zastosował przepisy i ustawy niezgodne z Konstytucją RP w sposób rażący naruszając art. 31 , art. 45 Konstytucji RP.


Sędzia, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego Pan Michał Laskowski

Panie sędzio Laskowski zrobię wszystko, aby tacy sędziowie Sądu Najwyższego jak Pan ponieśli odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i cywilną.

Jako były przedsiębiorca zniszczony bezprawnym działaniem wymiaru sprawiedliwości, któremu po osiemnastu latach procesów sądowych Sąd Najwyższy odmówił ostatecznie realizacji art. 77 Konstytucji RP nawet tego haniebnego aktu nie uzasadniając, oświadczam, że jako symbol osiemnastoletniej walki z bezprawiem wymiaru sprawiedliwości będę do skutku realizował swoją misję naprawy wymiaru sprawiedliwości, oraz doprowadzę do rozliczenia sędziów przestępców takiego pokroju jak Pan Sędzia SN Michał Laskowski, aby nikt więcej podobnej krzywdy nie doznał


Pozdrawiam Serdecznie
Marek Kubala
Foto: Facebook