Dodano: 13.09.16 - 21:25 | Dział: Interwencje

Prawo łaski dla Miernika?

PETYCJA

Szanowny Panie Prezydencie
Przedmiot petycji – ułaskawienie Zygmunta Miernika

Na podstawie art.2 pkt.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach zwracamy się – w interesie publicznym - z petycją o zastosowanie art.139 Konstytucji tj. prawa łaski dla Zygmunta Miernika, odsiadującego wyrok 10 miesięcy bezwzględnego więzienia za rzucenie tortem w sędziego.

Uzasadnienie: Zygmunt Miernik został skazany na karę 10 miesięcy bezwzględnego więzienia za rzucenie tortem w sędziego tj. za akt protestu wobec bezprawia jakie miało miejsce w polskim sądzie w sprawie dotyczącej odpowiedzialności karnej generała Czesława Kiszczaka za stan wojenny. Za swój czyn Czesław Kiszczak nie odsiedział nawet jednego dnia, natomiast na bezwzględne więzienie sąd w III RP skazał jedną z jego ofiar tj. Zygmunta Miernika, który odsiaduje ten skandaliczny wyrok. W naszej ocenie, wyrok dla Zygmunta Miernika jest skandaliczny, kara niewspółmierna do popełnionego czynu i świadczy o sędziowskiej zemście wobec niego.

16 maja Kancelaria Prezydenta odmówiła wszczęcia postępowania ułaskawiającego, o co wnosiło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych, odsyłając do art.560§1 i 2 kpk stanowiącego, że prośbę o ułaskawienie może wnieść skazany, jego obrońca, krewni, rodzeństwo, małżonek i osoba pozostająca we współżyciu. Tymczasem wnioskodawca wyraźnie wskazał jako podstawę art.139 konstytucji, a nie przepisy Kodeksu Postępowania Karnego. Przypominamy, iż zgodnie z art.139 Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. To prawo (pochodzące z czasów królewskiego aktu łaski) jest niczym nieograniczone, formalnie nie musi być żadnego wniosku osoby zainteresowanej czy innej.

W przypadku trybu art.139 nie stosuje się przepisów kpk, co nota bene sama kancelaria przyznawała przy okazji ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. Zatem nie ma żadnych podstaw formalnych uniemożliwiających zastosowania prawa łaski przez Prezydenta w trybie art.139 konstytucji.

Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 zatem zwraca się o zastosowanie prawa łaski dla Zygmunta Miernika w trybie art.139 Konstytucji RP.

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Z poważaniem:
Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89