Dodano: 24.11.12 - 21:55 | Dział: Nasze zdrowie

ILUZJA ZAKAZU

Szanowni Państwo, poniżej ważne informacje wyjaśniające dlaczego konieczny jest autonomiczny zakaz upraw GMO. Prosimy o wykorzystanie tych tekstów w celu wyjaśniania licznych wątpliwości wokół ustawy o nasiennictwie.

ILUZJA ZAKAZU - czyli o tym jak wprowadza się GMO do Polski

Interpretując jak najkorzystniej dla Polski obecne obietnice rządu, mamy taką sytuację:
wchodzi nowa ustawa o nasiennictwie, Rada Ministrów wydaje rozporządzenie zakazujące uprawy np. GM kukurydzy MON810, minister powiadamia KE. To rozporządzenie też musi być poparte przez większość ministrów w Radzie UE i zatwierdzone przez KE.... co jest nierealne. W dodatku odrzucenie wniosku/rozporządzeń na tym etapie kończy procedurę i jest to decyzja ostateczna.

W Polsce obowiązuje ustawa o nasiennictwie pozwalająca na uprawy GM i równocześnie poważnie ograniczająca dostęp do tradycyjnych nasion.

DLATEGO DOMAGAMY SIĘ NAJPIERW AUTONOMICZNEGO ZAKAZU a potem wdrażania ustaw.
Tylko natychmiastowe, AUTONOMICZNE zakazy upraw genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON810 i ziemniaków Amflora wprowadzone przez Rząd RP mogą dać pewność ochrony naszego kraju przed GMO i tego się domagamy.

Poniżej szczegółowe procedury w wariancie proponowanym przez polski rząd i ewentualne ich konsekwencje.
Wprowadzanie w życie rozporządzeń zakazujących upraw GMO wymaga:
1. Przekonanie państw członkowskich UE do swoich racji na forum komitetu regulacyjnego ds. dyrektywy 2001/18 WE.
2. Pozytywnej decyzji komitetu regulacyjnego do spraw dyrektywy 2001/18/WE, gdzie rozpatrywane są wyłącznie przesłanki naukowe, a nie polityczne.
3. Pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.


Nowa ustawa o nasiennictwie to KOŃ TROJAŃSKI dla Polski

Było już kilka niezrealizowanych przez rząd RP wersji w sprawie utrzymania Polski wolnej od GMO. Wracając do najnowszej wersji Rządu RP:
Nowa propozycja ustawy o nasiennictwie JEST KONIEM TROJAŃSKIM dla Polski bowiem :
cyt. z projektu: "9. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian, kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub koniecznością uniknięcia zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska.''
Pytanie: Co oznacza słowo "stosowania"?...A co z ZAKAZEM SPRZEDAŻY?
Niestety ewentualny zakaz (nawet jeśli politycy dotrzymaliby tym razem słowa) będzie w tej sytuacji NIESKUTECZNY bowiem dotyczył będzie tylko zasiewów a sprzedaż nasion będzie dozwolona. Oznacza to, że nasiona trafią na pola (bo większość rolników, ogrodników, pszczelarzy... większość społeczeństwa nie czyta etykiet... zakładając, że odpowiednie informacje w ogóle pojawią się na tych etykietkach). Inspekcje będą miały w swoich zadaniach obowiązek kontroli ale przy NIEZWYKLE szczupłych zasobach finansowych nie dadzą rady monitorować większości pól i śledzić sprzedawanego materiału siewnego. Być może zostanie wykryte GMO na polach nieświadomych rolników - wtedy zostaną oni ukarani i zmuszeni do zniszczenia zasiewów na własny koszt.
A tymczasem zanieczyszczenia powodowane przez niemożliwe do kontrolowania uprawy GM będą się szybko rozszerzały. DLATEGO ŻĄDAMY NAJPIERW JASNEGO ZAKAZU NA UPRAWY GM... a potem możemy bawić się w polityczną grę jak ten zakaz utrzymać.

PROSIMY ZWOLENNIKÓW USTAWY O ZREWIDOWANIE SWOICH STANOWISK i POŁĄCZENIE SIŁ, BO W TEN SPOSÓB MOŻEMY WYGRAĆ PRAWDZIWY ZAKAZ.
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji www.wetodlagmo.pl

Z poważaniem,
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi,
Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
……………………..
ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl w.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl