Dodano: 06.11.12 - 22:16 | Dział: Interwencje

SDP w obronie redaktora Cezarego Gmyza

Oświadczenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Dążenie do odkrycia prawdy i ujawnianie ukrywanych przez władzę informacji jest podstawowym obowiązkiem dziennikarskim. Jest to szczególnie istotne w tak bulwersującej sprawie jak "śledztwo smoleńskie". Reporter, który uzyskał wiedzę o prowadzonych badaniach, nie może zwlekać z opublikowaniem ich i przedstawieniem opinii publicznej. Nie musi czekać, aż stosowne instytucje wydadzą oficjalne oświadczenie. Jeżeli posiadane informacje pochodziły z niezależnych źródeł, to tym samym dochował rzetelności dziennikarskiej. W takiej sytuacji kluczowa jest ochrona źródeł informacji i wsparcie ze strony macierzystej redakcji.

Działania podjęte przez Radę Nadzorczą i właściciela wydawnictwa „Presspublica” wobec Cezarego Gmyza uznajemy za naruszenie obowiązujących w wolnych i niezależnych mediach zasad postępowania wobec dziennikarzy śledczych. Próbę wymuszenia na autorze ujawnienia jego informatorów oraz szczegółów śledztwa uznajemy za niedopuszczalną.

W imieniu Zarządu Głównego SDP:
Krzysztof Skowroński, Prezes SDP
Stefan Truszczyński, Sekretarz Generalny SDP
Warszawa 6 listopada 2012 r.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foto: Blogpress.pl