Dodano: 18.10.09 - 21:41 | Dział:  

Dr Jan Pyszko nie żyje

W niedzielę, 18 października 2009r. zmarł w Szwajcarii, po ciężkiej chorobie dr hab. med. Jan Pyszko, wielki patriota, człowiek prawy, oddany polskiej sprawie, kandydat na prezydenta Polski w 2005r.

Jan Pyszko ukończył studia medyczne na Uniwersytecie im. Polackiego w Ołomuńcu w 1956r. i Uniwersytecie Bazylejskim - egzamin państwowy z medycyny zdał w 1979r. Doktorat uzyskał w 1963 a habilitację pięć lat później, specjalizację w chirurgii I i II stopnia uzyskał w 1967r.. Autor 25 publikacji naukowych z zakresu medycyny, 19 kongresów narodowych i międzynarodowych, wybudował laboratorium chirurgii eksperymentalnej w klinice chirurgicznej w Ołomuńcu.
Kawaler Orderu "Polonia Semper Fidelis" (1996) oraz "Polonia Mater Nostra est" (2003), dwukrotnie dekorowany medalem Senatu RP w 1999 i 2000r., odznaczony medalem Zasługi ZHR. W 2000r. otrzymał Dyplom tygodnika „Nasza Polska” a w 2004r. w dowód uznania za „zasługi dla jednoczenia organizacji polskich", wyróżniony Dyplomem na I Kongresie Polonii obu Ameryk w Urugwaju.
Od 1999 roku założyciel i prezes polsko-polonijnej ORGANIZACJI NARODU POLSKIEGO - Ligi Polskiej, pierwszej światowej polskiej partii politycznej integrującej rodaków w kraju i na emigracji. Prezes Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii, założyciel i prezes Polskiego Forum Bazylejskiego w Szwajcarii (1994-1995) powołanego w celu organizowania intelektualnej pomocy dla Polski. Razem z o. prof. dr Józefem Bocheńskimi Marianem Respondem we Fryburgu w Szwajcarii - założyciel międzynarodowego komitetu dla osądzenia zbrodni komunistycznych "NORYNBERGA II".
Miedzy innymi, fundator renowacji grobów polskich żołnierzy w Stonawie, zamordowanych w okresie czeskiej agresji Śląska Cieszyńskiego w 1919 roku, współorganizator pomocy Polakom na Wschodzie (1992), aktywnie wspierał społeczny Komitet Odbudowy Pomnika "Legionistów-Bohaterów Ziemi Cieszyńskiej", inicjator powstania polsko-polonijnej Gazety Internetowej KWORUM.
W ubiegłym roku założył polsko-polonijną Fundację Narodu Polskiego „Orzeł Biały”, której podstawowym celem jest rozwój polskiej świadomości narodowej, umacnianie patriotyzmu, wspieranie współpracy młodzieży polskiej w Kraju i zagranicą, obrony dobrego imienia Polski i walka z antypolonizmami.
Jan Pyszko interesował się filozofią i historią, przemierzył świat wzdłuż i wszerz, uprawiał narciarstwo, do końca aktywnie interesował się losami Polski, zawsze wymagał więcej od siebie niż od innych. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci, niech odpoczywa w pokoju.

Pozostający w wielkim smutku
zespół redakcyjny GI KWORUM...................................................................................................................


Msza św. pożegnalna śp. Jana Pyszko w Bazylei"Dobrze żyć- to wiele
Dobrze umrzeć- to wszystko"


Każdemu z nas ciężko jest się pogodzić ze śmiercią ukochanej osoby. Pytania o powód rodzą się jedno po drugim i nikt tak naprawdę nie jest świadom tego, co się stało i o co się ociera. Tajemnica śmierci - przejścia do wieczności - na zawsze pozostanie przecież dla nas niezgłębiona. I nie ważne, czy śmierć była nagła, czy oczekiwana od dawna, pustka jest zawsze ta sama. Pusty pokój, pusty wieszak, pusta szafa.

Śmierć doktora Jana Pyszko dla niektórych nie była zaskoczeniem, dla innych znowu wydarzeniem, którego się nie spodziewali. Nie teraz. Odszedł człowiek wielki, ktoś, kogo wspomina się nawet po latach, człowiek legenda. Wysokiej klasy specjalista w dziedzinie chirurgii a także wielki społecznik, inicjator wielu przedsięwzięć, założyciel i długoletni prezes Organizacji Narodu Polskiego - Liga Polska, kandydat na Prezydenta RP. Znany, szanowany, lubiany.

W niedzielę 25-ego października w Ośrodku Duszpasterskim w Bazylei odprawiono Mszę Św. w intencji zmarłego. Uczestniczyło w niej wielu rodaków z Bazylei i okolic a także przyjaciele z Polski - panowie Janusz Siemiński i Eugeniusz Murawski oraz z Francji pani Krystyna Orłowicz Sadowska. Wszystkich nas połączyła wspólna modlitwa o spokój duszy śp. Jana Pyszko. W tej intencji bezpośrednio przed mszą świętą został odmówiony różaniec, który wprowadził zebranych w atmosferę uroczystości, a przybyłe z Marly i Warszawy poczty sztandarowe podkreśliły jej patriotyczny charakter. Po zakończeniu liturgii przedstawiciele bazylejskiej wspólnoty - Ks. Grzegorz Piotrowski i Iwo Gatlik - złożyli na ręce obecnej wśród nas córki zmarłego Anity Pyszko szczere kondolencje z powodu straty ojca.

Teraz pozostanie już tylko pamięć. Pamięć o wielkim człowieku, współtworzącym historię Polaków w Szwajcarii. Nie zapominajmy jednak, że jemu najbardziej potrzebna jest obecnie nasza modlitwa, by Pan w swoim niezgłębionym miłosierdziu odpuścił mu grzechy i przyjął do swojego królestwa w niebie. Pamiętajmy o tym!

Nie mówimy dziś żegnaj-lecz do widzenia! Spoczywaj w pokoju!

Antoni Kasprzak, Marcin Maj


......................................................................................................................


Pożegnanie dr Jana Pyszki na Zaolziu

Zaolzie pożegnało swego rodaka na ekumenicznym nabożeństwie żałobnym w piątek 30 -stego października w kościele ewangelickim ap. Piotra i Pawła w Czeskim Cieszynie Na Niwach. Inicjatorami tej uroczystości było Towarzystwo Ewangelickie w Czeskim Cieszynie, Macierz Szkolna w Republice Czeskiej, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy oraz Polska Sekcja Narodowa.

Program:
1.Dzwony, preludium organowe.
2.Powitanie liturgiczne.
3.Pieśń Chóru Nauczycieli Polskich.
4.Liturgia wstępna - ks. senior Janusz Kożusznik.
5.Kolekta /modlitwa śpiewana/.
6.Czytanie Słowa Bożego.
7.Pieśń Chóru Nauczycieli Polskich.
8.Drugie czytanie Słowa Bożego.
9.Występ Zespołu Regionalnego Oldrzychowice.
10.Pierwsza homilia - ks. prezes Bogusław Kokotek.
11.Solo skrzypce + organy.
12.Druga homilia - ks. prof. Józef Budniak.
13.Występ Zespołu Regionalnego Oldrzychowice.
14.Przemówienie w imieniu organizacji społecznych.
15.Solo skrzypce + organy.
16.Przemówienie w imieniu Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Matki Polki w Cieszynie.
17.Pieśń Chóru Nauczycieli Polskich.
18.Modlitwy przyczynne.
19.Modlitwa Pańska.
20.Błogosławieństwo.
21.Pieśń Chóru Nauczycieli Polskich.
22.Postludium - organy, dzwony.

Karol Pyszko Czeski Cieszyn.


......................................................................................................................


Powiadomienie z Australii

W niedzielę 25 października 2009 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough - Melbourne, odprawiona została Msza św. w intencji: "O łaskę oglądania Bożej światłości dla Jana Pyszko, zmarłego w ubiegłą niedzielę w Szwajcarii". Pragnę również dodać iż ś.p. Jan Pyszko był darczyńcą budowy naszego Sanktuarium i w każdą pierwszą niedzielę miesiąca jest i zawsze będzie odprawiana Msza św. za wszystkich zmarłych i żyjących darczyńców, którzy przyczynili się do powstania pierwszego w Australii Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Okaż mu Panie swoje miłosierdzie i pozwól mu cieszyć się twoją miłością.

Nadesłał: Ryszard Hodowany


......................................................................................................................


Bazylea żegna wielkiego człowieka dr Jana Pyszko

Pragniemy poinformować, że Msza św. i różaniec przed mszą św. w intencji zmarłego, odbedzie się 25-ego pażdziernika o godz 11.45 w kościele Sacre Coeur przy Feierabendstr.68 w Bazylei.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Spoczywaj w Pokoju,

Rodacy z Bazylei i okolic.


......................................................................................................................


Jak nas poinformował Pan Andrzej Kolatorski, uroczystość pogrzebowa ś.p. Doktora Jana Pyszko odbędzie się w poniedziałek 26 października o godzinie 16.00 w Kościele Katolickim Heilig Kreuz przy Margarethenstrasse 32 w Binningen k. Bazylei (Szwajcaria).


......................................................................................................................


Warszawa żegna dr Jana Pyszko

Pragniemy poinformować, iż Msza św. w intencji zmarłego śp. dr Jana Pyszko odprawiona zostanie w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli ul. Rakowiecka 61 w Warszawie, w dniu 27 października 2009r. o godz. 14.30
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie

..............................................................