Dodano: 16.08.08 - 20:16 | Dział: Interwencje

Petycje w sprawie KL Warschau
Listy do prezydentów, autorstwa Wojciecha Kozłowskiego autor3372@petycje.pl z Ottawy (podpisz petycje w sprawie Pomnika Ofiar Konzentrationslager Warschau)

Petycje znajdują się na www.petycje.pl/3372


9 sierpnia 2008

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Lech Kaczyński

Szanowny Panie Prezydencie

Honor w polskiej tradycji narodowej występuje obok Ojczyzny i Boga. Musi być zatem ważny również dla Prezydenta Polski - pomimo braku w tym zakresie konstytucyjnego zapisu.

Oczekujemy przeto dotrzymania zobowiązań przedwyborczych - złożonych narodowi polskiemu, jako ówczesny Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, przed kamerami TV Trwam - odnośnie wybudowania Pomnika Ofiar Konzentrationslager Warschau.

Sprawa pomnika - pod który kamień węgielny poświęcił Papież Jan Paweł II - nabiera szczególnego znaczenia w świetle budowy z inicjatywy tak zwanych wypędzonych w Niemczech - „Widocznego Znaku” do kształtowania nowej świadomości przemieniającej rolę ofiar w katów.

Przy niniejszym zapewniamy Pana Prezydenta o naszym uznaniu i wdzięczności za wybudowanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Pragniemy też życzyć, aby Pańskie poparcie dla realizacji Pomnika Ofiar Zagłady w KL Warschau – których szacunkowe dane przewyższają liczbę powstańczych ofiar - dały Panu Prezydentowi mandat do powtórnego ubiegania się o fotel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku

...................

9 sierpnia 2008

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent

Wyrażamy sprzeciw przeciwko blokowaniu przez Panią Prezydent budowy Pomnika Ofiar Niemieckiego Obozu Zagłady KL Warschau o szacunkowej liczbie 200 tysięcy pomordowanych warszawiaków. Ofiary tej okrutnej zbrodni ludobójstwa nie doczekały wypełnienia należnego im obrzędu pogrzebowego - jako że ich ciała palono, a prochy rozpraszano dla zatarcia śladów likwidowania Warszawy.

Sprawa pochówku zmarłych jest szczególnie ważna w polskiej tradycji katolickiej, której Pani Prezydent deklaruje być ogromną zwolenniczką. Tymczasem ofiary największej martyrologii w dziejach stolicy Polski - symbolu polskiej państwowości - nie mają dotąd nawet symbolicznej mogiły jaką mógłby być pomnik i zarazem mauzoleum Miasta Nieujarzmionego Warszawy. Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę pomnika pomordowanym w Konzentrationslager Warschau jest równoznaczna niejako z odmową pochówku i pozostaje w zgodności z haniebną praktyką komunistycznych włodarzy Polski - ukrywających prawdę przed społeczeństwem przez półwiecze.

Nieprzychylne ofiarom Warszawskim stanowisko Prezydenta Warszawy jest o tyle niezrozumiałe, że pełnienie funkcji w administracji państwowej ma charakter zaszczytnej lecz jednakoż służby. Tymczasem postępowanie Pani Prezydent pozostaje w sprzeczności z Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27.07.2001 r., Uchwałą Nr XXVI-494-2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11.03.2004 r., Stanowiskiem Polskich Kombatantów z dnia 11.11.2004 r., Stanowiskiem Prezesa IPN w sprawie Koncentrationslager Warschau z dnia 26. 10. 2006 r., Stanowiskiem Komitetu Budowy Pomnika pod przewodnią rolą sędzi niezłomnej - czcigodnej Marii Trzcińskiej i stanowiskiem opinii publicznej.

Pragniemy Pani Prezydent przypomnieć, że kamień węgielny pod pomnik poświęcił Polak ponad Polakami – polski Papież Jan Paweł II, którego postać była w wypowiedziach Pani Prezydent inspirującą również dla Pani.

Z wyrazami szacunku

.....................

(przyg. ZS)