Dodano: 19.05.08 - 23:43 | Dział: Nasze zdrowie

Symboliczny protest

16 maja (piątek) w Warszawie, przed Pałacem Nauki i Kultury odbył się symboliczny protest pt. "Tradycyjne nasiona - nasze dziedzictwo i skarb narodowy. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO."

W proteście uczestniczyli mi. Janusz Wojciechowski wiceprzewodniczący Komisji ds. rolnictwa w Parlamencie Europejskim oraz senator Grzegorz Wojciechowski.

Protest zorganizowała Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi. Posługując się długim kawałkiem materiału na którym był duży, pusty napis „TRADYCYJNE NASIONA - TAK!" uczestnicy wydarzenia wyrazili swój sprzeciw wobec prób wprowadzania do Polski upraw GMO (np. zmodyfikowanej kukurydzy MON810) wypełniając ten napis różnymi tradycyjnymi nasionami jak: orkisz, pszenica płaskurka, żyto i owies. Ziarna pochodziły z tradycyjnych i ekologicznych gospodarstw. W ten sposób powstał piękny (i apetyczny) napis z jasną informacją: TAK DLA TRADYCYJNYCH NASION! NIE DLA GMO!!!

"Mamy swoje tradycyjne nasiona, sprawdzone przez pokolenia rolników, którzy je uprawiali. Nasiona, które są bardzo odporne a produkty z nich otrzymane smaczne i zdrowe. Nie chcemy nasion i roślin zmodyfikowanych genetycznie. Nie chcemy GMO! Żądamy zakazu na MON810!" - mówi Jadwiga Łopata, Laureat nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel).

"Zachowanie tradycyjnych ziaren i roślin w rodzinnych gospodarstwach rolnych jest sposobem na ochronę naszego "biologicznego skarbca" oraz zapewnienia naszego bezpieczeństwa żywieniowego. Nie możemy pozwolić aby nasze rolnictwo było zależne od ponadnarodowych korporacji, których jedynym celem jest osiąganie jak największych zysków bez względu na koszty środowiska naturalnego i zdrowia ludzi oraz zwierząt." - mówi Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi.

CIEKAWE ZDJĘCIA ZOBACZ : http://icppc.pl/nasiona/protestwarszawa2008

(oprac. ZS)