Dodano: 19.05.08 - 23:16 | Dział: Kultura i Nauka

BELZEBUB W MUZEUM NARODOWYM

Dopiero co Polanie zostali obdarowani projektem Muzeum Historii Żydów Polskich, a już mogą cieszyć się powtórnie, albowiem wszystko wskazuje na to, że wreszcie zostaną przy tej okazji raz na zawsze rozwiązane elementarne problemy Muzeum Narodowego, którego tradycyjna rola nie wszystkim widać odpowiada.

Dlatego postanowiono potraktować te muzea kompleksowo i dla dobrej koordynacji prac w zakresie majsterkowania przy dziedzictwie narodowym Polan, powołano dla Muzeum Narodowego tzw. Radę Powierniczą.
Na jej szefa został namaszczony pan Jack Lohman, zrodzony w Londynie z polskich jakoby rodziców.
Nie udało mi się niestety dowiedzieć, ile to wiosen raczy sobie liczyć pan Jack, co mogłoby przybliżyć ciekawskim datę wyjazdu z Polski jego rodziców, lub też inne frapujące szczegóły.
Najwyraźniej był on jedynym godnym akceptacji kandydatem, gdyż posiada także - wedle zapewnień - zdolność porozumiewania się w języku polskim, co w ewentualnych kontaktach z ludnością tubylczą może się czasami przydać.
Podziwiać więc wypada determinację i wyobraźnię szefa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Bogdana Zdrojewskiego. W tej sytuacji nikt go o brak patriotyzmu nie posądzi.

Nasza radość byłaby jednak niepełna, gdybyśmy nie mogli zapoznać się z samym składem wysokiej Rady Powierniczej, w której kompetencjach będzie leżało także zatwierdzenie woli Opatrzności w wyborze nowego dyrektora Muzeum Narodowego w Rzeczypospolitej jeszcze Polskiej.

Będą więc dbać o polską kulturę i dziedzictwo narodowe osoby szczególnych zasług i zaufania publicznego. Zasługi te nie są wprawdzie równomiernie rozłożone, ale Polanie tułający się po świecie, powinni bez mojego palucha - przynajmniej do niektórych postaci - dopisać dla własnej wygody odpowiednie biografie.

Jan Krzysztof Bielecki
Aldona Wejchert
Anda Rottenberg
Tomasz Wróblewski
Hanna Krall
Andrzej Kiciński
Andrzej Rottermund
Witold Orłowski
Wojciech Suchocki
Karol Myśliwiec
Marcin Nowakowski

Czuj Duch!

Błotniak z Bronnej Góry