Dodano: 15.03.08 - 19:25 | Dział: A to POLSKA właśnie - A.R-L

Zmienił się w robaka

Z tekstu GZ, (niezrozumiałego dla jednej damy, czytającej nasze Aktualności), dotyczącego ratyfikacji konstytucji europejskiej, zwanej traktatem, wynika, że Kaczyński nadal prowadzi grę pozorów, a w rzeczywistości jest i był za tą antynarodową, kagańcową konstytucją UE.

Dzisiaj jest, właściwie już wszystko jasne.
Faktem jest, że Radio Maryja, dotychczas aktywnie wspierające PiS, nie po raz pierwszy się pomyliło. Teraz, jak się wydaje, jest już za późno, by cokolwiek można było zmienić. Powiedzmy sobie wprost. To dzięki ojcu Rydzykowi, Kaczyński nadal mógł uchodzić (razem ze swoim pisem) za jedynego prawicowca, czyli patriotę, a jego rząd, za rząd prawicowy.

Zmiana nastawienia rozgłośni toruńskiej jest wyraźna - wywiad M. Jurka, z dnia 15 bm., w Naszym Dzienniku, jeszcze rok temu, z pewnością nie mógłby się ukazać. Wypowiedź byłego marszałka jest, dla pisowców, miażdżąca i jednoznacznie odpowiada na wiele pytań i niejasności.
I tak, proponowane przez nich poprawki do ustawy ratyfikacyjnej nie mają żadnego znaczenia, oprócz propagandowego. Gdyby stały się uzasadnieniem odrzucenia całej konstytucji UE, (a na to nie żądnych szans), byłyby znaczącym faktem politycznym.
Pan Jurek przypomina Art. 91 Konstytucji RP, (którego autorem jest Unia Wolności i sztandarowa jej gwiazda, Suchocka, nieusuwalna ambasadorka przy Watykanie) wyraźnie stanowi, że każda umowa międzynarodowa, przyjęta przez Sejm, i ratyfikowana, jest nadrzędna. Jeśli więc, jeśli Sejm podejmie ustawę dotyczącą ratyfikacji unijnego potworka konstytucyjnego i prezydent ją podpisze, co jest oczywiste, (bo to, za jego sprawą Polska odniosła ten „sukces”)staje się ona obowiązująca w Polsce, czyli nadrzędna dla polskiej Konstytucji.

Na Polsce spoczywa tysiącletni obowiązek odpowiedzialności za nasz kraj i całą Europę. Po naruszeniu naszej suwerenności, a tak się stanie, odebrana nam zostanie szansa na realizację tych zdań i rozwój Polski i Polaków. Decyzje, dotyczące naszego kraju podejmować będą urzędasy jakiejś ponadnarodowej, biurokratycznej, bez wątpienia, socjalistycznej, struktury.
Nie będzie to już silna Polska w silnej Europie. Stanie się, jak to słusznie powiedział pan J. Kaczyński, zaledwie „województwem”europejskim.
Przecież na takie „polskie województwo” premier i prezydent, wręcz entuzjastycznie, się zgodzili. Dzisiaj już protestują?

Ale, niestety, Kaczyński znowu ma szansę spaść na cztery łapy. Do przyjęcia traktatu unijnego, który, mało kto czytał, czyli prawie nikt go nie zna, – prawnie i gospodarczo degradującego Polskę w UE, niszczącego polską walutę i odrzucającego jej korzenie chrześcijańskie – przy założeniu 100% obecności posłów, w czasie głosowania, potrzeba tylko 10 głosów posłów PiS. Demokracja, oparta tylko na matematyce jest bezlitosna. Już wiadomo, że grupa, przynajmniej kilkunastu pisowców, na czele, z entuzjastą Unii, Religą i Ludwikiem Dornem, zagłosuje tak, jak platformiarze.

Jestem przekonany, że traktat przejdzie, co, z pewnością doprowadzi do rozłamu w pisie.
W tej sytuacji panowie pisowcy będą tłumaczyć Polakom, że oni chcieli ratować kraj, ale nawet we własnych szeregach mieli zdrajców i nie mogli nic zrobić.
Ludwik Dorn i inni, zostaną z partii usunięci, a Kaczyńscy uchodzić będą, wśród niektórych, (beznadziejnie porażonych polityczną boreliozą) nadal za bohaterów i patriotów.

Rozłam w szeregach PiS jest już pewny.
Ma powstać nowy byt polityczny, pod roboczym tytułem Ruch Przełomu Narodowego. Celem nadrzędnym tego ruchu będzie troska o narodowy interes Polski. Według Nowaka RPN będzie występował przeciwko bezprawiu sądowemu, bezprawiu licznych urzędników skarbowych. Nowa partia domagać się też będzie całkowitej, pełnej lustracji (także majątkowej) i zamierza powołać instytut badania afer, z kompetencjami dzisiejszego IPN-u. „Trzeba też prowadzić politykę historyczną i nie być bezkrytycznym wobec Niemców i Rosjan” powiedział Nowak „Dziennikowi”.

W aktualnej, bardzo trudnej sytuacji politycznej kraju i, wobec realnego zagrożenia tożsamości narodowej Polski, nowa struktura, rzeczywiście prawicowa, jest niezwykle potrzebna. Jest konieczna.

Warto przypomnieć Mahatmę Gandhiego. Powiedział on: „Najefektywniej wspomagamy nikczemny system, podporządkowując się jego rozkazom i dekretom. Taki system, w żadnym razie nie zasługuje na takie posłuszeństwo, które oznacza współudział w nim. Uczciwy człowiek powinien przeciwstawić się niegodziwemu systemowi całą duszą.”

Nie możemy biernie przyglądać się temu, co się dzieje. Uczciwi Polacy (wierzę, że takich jest zdecydowana większość) muszą nieustannie walczyć.
Nie wolno już czekać.

Może w końcu, zdrajców spotka zasłużona kara. Kaczyński, z pewnością nie zna jednej, z głębokich myśli Immanuela Kanta: „Kto zmienia się w robaka, nie powinien potem narzekać, gdy zostanie zdeptany”.
W polskiej polityce jest plaga takich robaków.
Trzeba je wszystkie zdeptać. Wyniszczyć. Czas najwyższy.

Andrzej Ruraż-Lipiński