Dodano: 09.02.08 - 18:33 | Dział: Kultura i Nauka

Powróci do Warszawy

Pamiątki z Powstania Warszawskiego: kartki pocztowe, listy, znaczki znajdą swoje miejsce wśród eksponatów Muzeum Powstania Warszawskiego, które wygrało dzisiejszą aukcję w Dusseldorfie.
Do licytacji doszło wcześniej niż przewidywano, dzięki czemu Muzeum mogło zakupić ja po cenie wywoławczej 190 tyś. euro.

Wykupiona kolekcja trafi do Muzeum Powstania Warszawskiego najprawdopodobniej w ciągu miesiąca, skatalogowana – zostanie wyeksponowana na wystawie. Muzeum dołoży również wszelkich starań, aby dotrzeć do żyjących autorów lub adresatów listów. Już niedługo informacja o tym pojawi się na naszej stronie internetowej.

Zakup kolekcji był możliwy dzięki dwóm strategicznym sponsorom: Telekomunikacji Polskiej A.S. i PKO Bank Polski.

Ogromną otwartość i zapewnienie o pomocy finansowej w chwili podbijania ceny aukcyjnej zadeklarował również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski, który przekazał dyrektorowi Muzeum pełnomocnictwo do zakupu tej kolekcji.

Ostatnie wydarzenia pokazały konieczność uruchomienia przez Muzeum Powstania Warszawskiego specjalnego konta, na które można wpłacać pieniądze niezbędne do zakupu pamiątek związanych z II wojną światową – Powstaniem Warszawskim, Polskim Państwem Podziemnym, Armią Krajową, Rzędem RP na Uchodźstwie, Polskimi Siłami Zbrojnymi.

Wpłat mogą dokonywać firmy oraz osoby prywatne.

Numer konta: Bank Pekao SA 59 1240 2034 1111 0010 0305 0115
http://www.1944.pl