Sobota 28 Marca 2020r. - 88 dz. roku,  Imieniny: Anieli, Kasrota, Soni

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 08.03.20 - 11:48     Czytano: [188]

Najważniejsza z ksiąg


Autorstwo i historyczność Biblii

W Skarżysku- Kamiennej, miała miejsce bardzo interesująca wystawa, dotycząca Biblii. Jest to najważniejsza księga w całym świecie, ponieważ bliżej pozwala nam ona poznać Boga i Jego Syna Zbawiciela. Autorami wszystkich ksiąg były osoby, od których pochodzą ich nazwy. A więc Jozue napisał Księgę Jozuego, Mojżesz napisał pięcioksiąg Mojżeszowy, zaś Ewangelię Łukasza napisał Łukasz. Na wspomnianej wystawie, można było także zgłębić swoją wiedzę na temat dotyczący stylu i języka oryginalnych ksiąg kanonu hebrajskiego.

Nowy Testament


W przypadku Nowego Testamentu, istnieją kontrowersje co do fragmentów Ewangelii Marka i Jana, które zostały częściowo przeredagowane. Niektórzy badacze twierdzą, że do najstarszych fragmentów Nowego Testamentu należą Listy Pawła z Tarsu, są jednak też i tacy, którzy uważają, że najstarsza jest Ewangelia Mateusza. Dzieje Apostolskie i Apokalipsa świętego Jana, są dziełami znacznie późniejszymi. Istnieje teoria, że Dzieje Apostolskie zostały napisane ok 110-120 r. n.e., jednak pewniejsze jest to, że napisał je około 60 roku n.e. Łukasz Ewangelista. Niektórzy badacze twierdzą, że Dzieje zostały napisane przez anonimowych autorów na podstawie legend i pośrednich relacji, krążących w gminach chrześcijańskich w Azji Mniejszej i Palestynie.

Tłumaczenia i przekłady

Już w starożytności Biblia była tłumaczona i przeredagowywana. Pierwsze przekłady Starego Testamentu dokonywane były w III wieku p.n.e. służyły one Żydom mieszkającym poza Palestyną, jak też prozelitom (poganom nawracającym się na judaizm). Powstała wtedy Septuaginta, biblijny przekład z hebrajskiego na grecki, powstały w diasporze aleksandryjskiej. Ponadto, po powrocie z wygnania babilońskiego w 538 roku, językiem powszechnie stosowanym przez Żydów stał się aramejski. Dokonywano zatem przekładów ksiąg biblijnych na ten język. Tak więc powstawały targumy, które były nie tyle dosłownym tłumaczeniem Biblii, lecz dość swobodną jej parafrazą wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami.

Gdy nastało chrześcijaństwo

Po powstaniu chrześcijaństwa, standardowym przekładem Biblii na łacinę, stała się Wulgata. Od II do VII wieku dokonano wielu innych przekładów biblijnych m.in. na język syryjski (Peszitta), koptyjski, etiopski, gocki, ormiański i arabski. Dla ludów słowiańskich duże znaczenie miał dokonany w IX wieku przekład na język staro-cerkiewno-słowiański dokonany przez Cyryla i Metodego. W Średniowieczu oficjalną wersją Biblii była Wulgata. Po reformacji, Biblię zaczęto powszechnie przekładać na języki narodowe. Potem pojawiło się zainteresowanie tłumaczeniem Biblii nie z łaciny, lecz z języków oryginalnych. W świecie anglosaskim najpopularniejsza stała się protestancka Biblia Króla Jakuba, oparta na językach oryginalnych, charakteryzująca się dosłownością przy jednoczesnym zachowaniu pięknego języka.

Biblia to jeden z głównych filarów kultury europejskiej, no i oczywiście chrześcijaństwa. Jest ona nie tylko księgą świętą, nośnikiem pewnych idei i zasad moralnych, kształtującym wzory postaw życiowych. Ale jest to źródła poznania Naszego Stwórcy i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Ewa Michałowska - Walkiewicz

       Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

28 Marca 1943 roku
Zmarł w Kaliforni Siergiej Rachmaninow, rosyjski kompozytor, pianista i dyrygent (ur. 1873)


28 Marca 1933 roku
Rozwiązano Obóz Wielkiej Polski


Zobacz więcej