Czwartek 15 Kwietnia 2021r. - 105 dz. roku,  Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 25.07.19 - 15:48     Czytano: [1506]

Dział: Nasze zdrowie

Cukrzyca: czego oczekują pacjenci?

Lepszy dostęp do lekarzy diabetologów oraz lekarzy innych specjalności, a także do nowoczesnych leków oraz leczenie powikłań cukrzycy, a także edukacja w tym zakresie – to obszary, które według pacjentów, a także ekspertów wymagają poprawy w opiece nad pacjentem z cukrzycą.

W środę w Warszawie zaprezentowano raport „Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2 – perspektywa polskiego pacjenta”, zawierający wyniki badania ankietowego pacjentów z cukrzycą typu 2 i ich opiekunów wraz z rekomendacjami przygotowanymi przez grupę ekspertów. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2019 r. i było jednym z pierwszych działań Koalicji Serce dla Cukrzycy powołanej przez Polską Unię Organizacji Pacjentów, aby poprawić opiekę nad pacjentami z cukrzycą i powikłaniami sercowo-naczyniowymi.

Jak wynika z badania, 70 proc. ankietowanych pacjentów z cukrzycą twierdzi, że system opieki nie zaspokaja ich aktualnych potrzeb związanych z leczeniem cukrzycy i nie są leczeni zgodnie z aktualnymi standardami klinicznymi, a ponadto mają problemy z dostępem do diabetologa. Z kolei 80 proc. ma problem z dostępem do lekarzy innych specjalności w związku z leczeniem cukrzycy, a 90 proc. uważa, że dostęp do nowoczesnych terapii w cukrzycy nie jest wystarczający.

Połowa badanych (50 proc.) uważa, że ich wiedza na temat cukrzy i jej powikłań jest niewystarczająca, a 85 proc. respondentów uważa, że edukacja społeczeństwa w tym zakresie także nie jest wystarczająca.

80 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w związku z zachorowaniem na cukrzycę, a leczenie cukrzycy i jej powikłań wymaga korzystania z prywatnych usług.

Największe trudności, z jakimi borykają się pacjenci chorzy na cukrzycę w Polsce to dostęp do nowoczesnych terapii, dostęp do lekarzy, sytuacja finansowa, leczenie powikłań cukrzycy i poczucie wykluczenia społecznego.

Rekomendacje

W raporcie zawarto rekomendacje, m.in. wskazano, że kluczowym celem opieki nad pacjentem z cukrzycą typu 2 powinno być zapobieganie powikłaniom, w tym przede wszystkim sercowo-naczyniowym, i w konsekwencji zmniejszenie liczby zgonów.

Ponadto w Polsce potrzebne są konkretne działania ministerstwa zdrowia, zmierzające do poprawy dostępu chorych na cukrzycę typu 2 do leczenia zgodnego z zaleceniami klinicznymi, a wszystkie działania systemowe powinny prowadzić do zmniejszenia nierówności w dostępie do opieki oraz wspierać utrzymanie jak najwyższej możliwej jakości życia pacjentów z cukrzycą.

Powikłania sercowo-naczyniowe cukrzycy – problem, o którym się nie mówi

Eksperci zwracali uwagę, że poprawa dostępu do leczenia cukrzycy jest tym bardziej istotna, że nawet 80 proc. pacjentów diabetologicznych ma powikłania sercowo-naczyniowe, co sprawia, że jest to największe powikłanie cukrzycy. Prognozy dotyczące przyczyn umieralności zakładają do roku 2030 zwiększenie umieralności z powodu cukrzycy, w tym również z powodu powikłań kardiologicznych, nawet o 100 proc.

Powikłania sercowo-naczyniowe to m.in. choroby tętnic obwodowych, niewydolność serca, zawał serca oraz udar mózgu. WHO podaje, że z powodu cukrzycy i jej powikłań zmarło w Polsce w 2016 r, ok 32 tys. osób, w tym 6 tys. chorych na cukrzycę zmarło bezpośrednio z powodu cukrzycy, natomiast 26 tys. osób zmarło wskutek jej powikłań. Za 18 tys. zgonów z powodu powikłań cukrzycy odpowiadały powikłania sercowo-naczyniowe.

Beata Ambroziewicz, Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” przekonywała, że zgony, jak i powikłania cukrzycy nie powinny mieć miejsca przy optymalnym leczeniu tej choroby oraz zmianie stylu życia chorego.

Jak mówiła, często pacjenci z cukrzycą nie mają świadomości, że jednym z jej powikłań są choroby sercowo-naczyniowe. Dlatego, jak przekonywała, istotny jest wzrost edukacji w tym zakresie, a także zapobieganie powikłaniom poprzez dostęp do optymalnych terapii. Dodała, że obecnie dostępne leki są w stanie obniżyć poziom glikemii, ale nie zabezpieczają przed powikłaniami sercowo-naczyniowymi i zgonami z tego powodu.

Dr n. med. Alicja Milczarczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSKMSWIA, zwracała uwagę, że istotna jest edukacja pacjenta w momencie rozpoznania choroby, ale także reedukacja ponieważ cukrzyca to choroba przewlekła, której powikłania mogą się rozwijać.

- Cukrzyca jest chorobą, która dotyczy coraz większej liczby Polaków. Często bagatelizowana i ignorowana, nazywana jest cichym zabójcą, ponieważ nie boli, ale wywołuje bardzo groźne, niekiedy wręcz katastrofalne, a przy tym nieodwracalne powikłania – podkreśla Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Według niej, pomimo poważnego charakteru, ta choroba nie jest wystarczająco priorytetowo traktowana zarówno przez pacjentów oraz osoby nią zagrożone, jak i przez decydentów.
BPO

PolitykaZdrowotna

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

15 Kwietnia 2002 roku
Zmarł Szymon Kobyliński, polski grafik, rysownik, karykaturzysta, satyryk, historyk, scenograf (ur. 1927)


15 Kwietnia 1923 roku
Pierwszy pokaz filmu dźwiękowego w Nowym Jorku.


Zobacz więcej