Poniedziałek 10 Sierpnia 2020r. - 223 dz. roku,  Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 08.06.18 - 23:42     Czytano: [282]

Polesie


Na Niżu Wschodnioeuropejskim

Polesie, to urocza kraina geograficzna i historyczna, leżąca na terytorium Polski i Białorusi. Zachwyceni jej urokliwością członkowie Towarzystwa Historycznego Renesans ze Skarżyska - Kamiennej, urządzili sobie właśnie tam warsztaty literackie. Ich efektem były wiersze i opowiadania dotyczące tego regionu.

W dorzeczu Pyrpeci


Polesie jest równiną, leżącą w dorzeczu rzek Pyrpeci i Bugu. Wznosi się ona na około 100–250 metrów nad poziom morza. Wody gruntowe zalegające tuż pod powierzchnią gleby tworzą płytkie jeziora, a także rozległe bagna. Na terenie Polesia występują liczne rzeki, a miejscami wśród bagien, usytuowane są nieco wyższe równiny zwane morenowymi. Są tutaj także, wzniesienia lodowcowo-wodne oraz utrwalone wydmy.

Urok wzniesień kamieniołomowych

Od początku XX wieku, zwłaszcza w okolicach Saren, funkcjonują tu kamieniołomy. Blisko połowę powierzchni zajmują bagna i związane z nimi kompleksy torfowisk. Występują tutaj także złoża ropy naftowej, węgla brunatnego oraz torfu. Niegdyś eksploatowana była stąd także ruda darniowa.

Zielona szata Polesia

Roślinność obfituje tu w tak zwane relikty glacjalne oraz bagienne. Na terenach wyżej wzniesionych występują bory sosnowe i lasy mieszane, a w południowej części rośnie w nich cudowny różanecznik żółty. W okresie średniowiecza, większa część obecnego obszaru Polesie, była zamieszkana przez Dregowiczów. W źródłach pisanych Dregowicze po raz pierwszy zostali wymienieni przez Konstantyna, w połowie IX wieku. Nazwa plemienia pochodzi od słów, droga, błoto, moczary. W X wieku Polesie zostało włączone do Rusi Kijowskiej. W czasie rozbicia dzielnicowego, było tutaj księstwo turowsko-pińskie, w roku 1341, księstwo to przyłączone zostało przez Giedymina do Wielkiego Księstwa Litewskiego.
...piękno krainy Polesia widzimy
stąd już niedaleko stepy Akermau
o nich to Mickiewicz pisywał w złej chwili
gdy widział on bezmiar pastwisk oceanu...

W roku 1569....

Po 1569 w granicach Rzeczpospolitej, wspomniane księstwo wchodziło w skład województwa brzesko-litewskiego. W Brześciu nad Bugiem, zawarto w roku 1596 unię między katolikami a prawosławnymi.

Po roku 1795

Po III rozbiorze Polski, województwo brzeskie znalazło się w zaborze rosyjskim. Na mocy traktatu brzeskiego, podpisanego pomiędzy Cesarstwem Niemieckim i Austro-Węgrami a Ukraińską Republiką Ludową, zostało ono przyłączone do nowo powstałej URL.

Zacofanie....

Pod względem cywilizacyjnym Polesie należało do najbardziej zacofanych regionów kraju. Wskaźnik analfabetyzmu był największy w Polsce. Większość mieszkańców tego terenu, nie potrafiła określić swojej przynależności narodowej i posługiwali się przeważnie gwarą białoruską lub ukraińską. Polacy w ówczesnym czasie stanowili mniejszość. Po II wojnie światowej i przymusowej zmianie granic państwowych, Polsce zwrócono jedynie niewielki skrawek byłego województwa poleskiego. Ale stopniowo zaczęło się ono rozwijać i pięknieć z roku na rok.

Ewa Michałowska -Walkiewicz

 Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

10 Sierpnia 1944 roku
10 d. Powst. Warszaw.: BBC nadaje ostrzeżenie pod adresem pracujących w aparacie III Rzeszy. Udany brytyjski zrzut broni i amunicji


10 Sierpnia 1702 roku
W czasie wojny północnej wojska szwedzkie zajęły Kraków.


Zobacz więcej