Poniedziałek 19 Sierpnia 2019r. - 231 dz. roku,  Imieniny: Emilii, Julinana

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 29.04.18 - 17:58     Czytano: [558]

Sprawy kresowe bez cenzury. Tom 2


Z uwagi na duże zainteresowanie Czytelników I tomem, właśnie ukazał się tom II „Sprawy kresowe bez cenzury”:


Rok wyd. 2018 (marzec)
Format B5 (170 x240 mm), oprawa miękka, 690 stron
ISBN 9788364232206


W Oficynie Wydawniczej Kucharski w Toruniu www.oficynamjk.com.pl ukazał się drugi tom kresowej Biblii pt. „Sprawy kresowe bez cenzury” autorstwa Mariana Kałuskiego (z Australii).
Jest to w większości zbiór tekstów, które ukazały się w KWORUM. Polsko-polonijnej gazecie internetowej.

Marian Kałuski jest dziennikarzem, pisarzem, historykiem polskim i australijskim oraz podróżnikiem (był w 81 krajach), mieszkającym w Australii od 1964 r. Był redaktorem (1974-77) „Tygodnika Polskiego” w Melbourne, współzałożycielem i kierownikiem Studium Historii Polonii Australijskiej (1977). Jego zasługą było wydanie przez Pocztę Australijską (Australia Post) w 1983 r. znaczka pocztowego upamiętniającego zasługi Pawła Edmunda Strzeleckiego dla Australii (wydał dwie jego biografie po angielsku). Jest członkiem Światowej Rady Badań nad Polonią (Warszawa). Autor m.in. 23 książek z zakresu historii, religii, Kresów i Polaków na świecie, w tym: Jan Paweł II. Pierwszy Polak papieżem (Australia 1979, USA 1980), The Poles in Australia (1985), Litwa. 600-lecie chrześcijaństwa 1387-1987 (1987), Ukraiński zamach na Polskie Sanktuarium Narodowe pod Monte Cassino (1989), Wypełniali przykazanie miłosierdzia. Polski Kościół i polscy katolicy wobec holocaustu (2000), Cienie, które dzielą. Zarys stosunków polsko-żydowskich na Ziemi Drohobyckiej (2000), Polacy w Chinach (2001), Polska-Chiny 1246-1996 (2004), Polskie dzieje Gdańska (2004), Polacy w Nowej Zelandii (2006), Śladami Polaków po świecie (2007), Polonia katolicka w Australii (2010), Polskie dzieje Kijowa (2015), Włochy – druga ojczyzna Polaków. Powiązania Polski i Polaków z Rzymem, Watykanem, Florencją i Wenecją (2016), Polacy w Indiach i powiązania polsko-indyjskie (2016), Sprawy kresowe bez cenzury. Tom 1 (2017, 664 stron), Polska Italia, czyli śladem Polaków i poloników w Italii oraz powiązań polsko-włoskich (2017).

Marian Kałuski pochodzi z Pomorza Gdańskiego. Lata dziecięce i młodzieńcze spędził na Ziemiach Zachodnich, gdzie zamieszkało bardzo dużo Polaków wypędzonych z Kresów przez okupanta sowieckiego po 1945 r. Z tymi ludźmi miał kontakt na co dzień. Słyszał setki opowiadań i wspomnień kresowych, w wyniku czego sam zainteresował się Kresami w wieku 15 lat. To była jego pierwsza i po dziś dzień pozostająca, najważniejsza pasja, która także zaowocowała pracą społeczną. W 1968 r. założył pierwszą w Australii polską organizację kresową – Koło Lwowian i Miłośników Miasta Lwowa w Australii, a w 1970 r. kierował australijską akcją protestacyjną przeciwko burzeniu Cmentarza Orląt we Lwowie przez władze sowieckie. Został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Koła Lwowian w Londynie (1971), Krzyżem Zasługi (1991), Srebrnym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie (2006) oraz odznaką „Pamięci Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA” (2015).

Marian Kałuski jest także autorem wielu setek innych tekstów na tematy kresowe, które były drukowane w kilkunastu czasopismach oraz czterech książek kresowych.
Jego oba tomy „Spraw kresowych poza cenzurą” są jak gdyby „Biblią kresową”. Po ich przeczytaniu Czytelnik pozna prawdę o Kresach, jakiej nie znajdzie w żadnej innej publikacji na dwutomowej ten temat. W planie jest wydanie tomów trzeciego i czwartego jeszcze w tym roku.

Spis treści Tomu II

Kresy ……………………………………………………………….................3
Granica bezprawia i krzywdy …………………………………………….3
Polska polityka wschodnia……………………………………………….16
Polska historia Kresów…………………………………………………....37
Kresy w dziejach polskiego chrześcijaństwa………………………44
Kresy w życiu narodu polskiego…………………………………………57
Znani Polacy pochodzący z Kresów…………………………………….75
Polskie dziedzictwo narodowe więzione na Ukrainie, Litwie i Białorusi...112
Kresowiana w zbiorach polskich………………………………………131
Ukraina………………………………………………………………............143
Lwów…………………………………………………………………............195
Małopolska Wschodnia ……………………………………………........229
Wołyń…………………………………………………………………...........255
Litwa…………………………………………………………………............292
Wilno i Wileńszczyzna dziś litewska…………………………………324
Białoruś………………………………………………………………...........354
Wileńszczyzna dziś białoruska………………………………………...358
Grodzieńszczyzna……………………………………………………….....361
Nowogródczyzna……………………………………………………........366
Polesie…………………………………………………………………….......371
Spis treści Tomu ! „Sprawy kresowe bez cenzury” (Toruń 2016) ……400

Kresy

Granica bezprawia i krzywdy

Bóg a sprawa Kresów
W obronie prawdy historycznej i dobrego imienia Polaków
Droga do Jałty – zbrodni dokonanej na narodzie polskim
Stalin zignorował deklarację jałtańską w sprawie wschodniej granicy Polski
Polacy z Kresów w dzisiejszej Polsce
Wypędzeni, a nie repatrianci
Krzywda Polaków i Węgrów
Amerykański historyk o polskim Lwowie i Wilnie
Uwaga o Kresach kard. S. Wyszyńskiego w związku ze śmiercią Bolesława Bieruta
Komitet Ziem Wschodnich w latach 1945-47
„Lwów i Wilno nasze”
Po 40. latach zaboru Kresów: Jakub Berman i Polacy: Lwów i Wilno to „nasze miasta”
Polacy: oderwane dziś od Polski Kresy to ziemie polskie
Winston Churchill: wspomnienie pośmiertne
Kresy: wiara w Bożą sprawiedliwość
Wysiedleńcy wierzyli, że powrócą na swoją ojcowiznę na Kresach
Miłość Jana Lechonia do polskiego Lwowa i Wilna
Tęsknota wysiedleńców do stron rodzinnych
Kresy w sercach naszych
Nawet wielu polskich komunistów uważało, że Lwów powinien należeć do Polski
Polska bez Kresów jest państwem bez znaczenia w Europie
Niektóre dawne ziemie kresowe pozostały w dzisiejszej Polsce
Jałta 1945: Polacy, nic się nie stało. Alleluja! Alleluja!
Żądać zwrotu polskiego mienia na Kresach
Stalin zabrał – a kto to ma? Kresowiacy, przebudźcie się!

Polska polityka wschodnia
Polska nie dla Ukraińców i Rosjan
Bezprawne ukrainizowanie... i islamizowanie Polski!
Początek polskiej polityki appeasmentu wobec swoich wschodnich sąsiadów
Polska polityka appeasmentu wobec swoich wschodnich sąsiadów w akcji
Chcecie wyrżnąć Polaków na Kresach? – To wyrżnijcie!
Pokażcie Brukseli gest Kozakiewicza, czyli o nową politykę wobec Polaków na Kresach
Polacy niszczą naród polski!
Depolonizacja znanych Polaków pochodzących z Kresów na przykładzie Napoleona Ordy
“Rząd polski chowa głowę w piasek”
To jest ku*estwo, a nie polityka
Niezrealizowana wspaniała wiadomość
Co stoi na przeszkodzie dobrym stosunkom Polski z jej wschodnimi sąsiadami?
Głupi Polacy... wszystkich wokoło przepraszają
Kretynizm niektórych historyków polskich: Polacy to nie Polacy!
Szekspir był Polakiem
O mądrą politykę wschodnią
Polak głupi też po szkodzie? Uwaga Rosjanina o Polsce i Polakach, czyli według niego Polak przed szkodą i po szkodzie głupi
Putin – kacap nad kacapami

Polska historia Kresów
Premier Władysław Sikorski o polskim Wilnie i Lwowie
Polska nie okupowała Wilna i Lwowa
Patriotyzm Polaków na Kresach
Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich i Zarząd Cywilny Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego
Kresowianie w administracji państwowej i samorządowej w centralnej i zachodniej Polsce
Polacy na Kresach należeli do wszystkich grup społecznych
Ostatnie dni prezydenta Ignacego Mościckiego w kraju były na Kresach
Tragiczny los inteligencji polskiej na Kresach pod władzą sowiecką 1939-41
Prehistoryczne powiązania Ziemi Lwowskiej i Wołynia z ziemiami polskimi
Rusyfikacja Polaków na Kresach w latach 1832-1915
Powstanie Styczniowe 1863-64 na Kresach
Prasa powstańcza na Kresach w latach 1863-64
Ewakuacja Polaków do Rosji w 1915 roku
Protest narodu polskiego na postanowienie Traktatu Brzeskiego
Stanisław Grabski i Kresy
Czasopisma Towarzystwa Straży Kresowej w latach 1919-27

Kresy w dziejach polskiego chrześcijaństwa
Wara Polakom od MB Ostrobramskiej
Wara Polakom od lwowskiej MB Królowej Polski
O nową katedrę katolicką we Lwowie, czyli rzecz o kościele św. Antoniego na Łyczakowie we Lwowie
Księża z Kresów na Ziemiach Zachodnich
Kapłani diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej urodzeni na Kresach i zmarli w latach 1972-2013
Polacy stanowili i stanowią większość wiernych wśród katolików na Białorusi i Ukrainie
Sprawa depolonizacji Polaków-katolików na Białorusi i Ukrainie
Depolonizacja matecznika polsko-katolickiego w Darewie na Białorusi
Trwa również depolonizacja historii Kościoła katolickiego na Białorusi i Ukrainie
Naciąganie Polaków w kraju do wspierania antypolskich poczynań Kościołów na Białorusi i Ukrainie
Matka Boska Berdyczowska w Berdyczowie i Wilanowie
Kresy w dziejach polskiego protestantyzmu
Polscy ewangelicy (luteranie) na Kresach
Kalwińska Jednota Wileńska połączyła się z Jednotą Warszawską
Historia latynizacji i polonizacji Cerkwi unickiej

Kresy w życiu Polski i narodu polskiego
Polskie towarzystwa naukowe powstałe na Kresach
Wilno i Lwów w dziejach polskiej książki
Kresy a Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL)
Ogólnopolskie Zjazdy Lekarzy i Przyrodników Polskich na Kresach
Pierwsze polskie szkoły handlowe powstały na Kresach
Rozwój oświaty na Kresach w okresie międzywojennym
Pierwsze polskie organizacje nauczycielskie
Związek Nauczycielstwa Polskiego i kongresy pedagogiczne w Wilnie i we Lwowie
Polskie czasopisma pedagogiczne i oświatowe wydawane na Kresach do 1939 roku
Rząd polski w walce z analfabetyzmem na Kresach
Polskie niższe szkoły rolnicze na Ziemiach Wschodnich
Najważniejsze i najlepsze polskie szkoły zawodowe na Ziemiach Wschodnich
Polskie uniwersytety ludowe na Kresach w latach 1932-39
Kresowianie założycielami uzdrowiska w Nałęczowie
Kresy w dziejach introligatorstwa polskiego
Kresowe początki ochrony przyrody w Polsce
Polskie ogrody zoologiczne na Kresach
Szachy i polscy szachiści na Kresach
Kresy w dziejach operetki polskiej
Międzynarodowy wyścig kolarski Tour de Pologne był odbywany także na Kresach
Okręgowe Związki Piłki Nożnej na Ziemiach Wschodnich
Polskie kluby piłkarskie na Ziemiach Wschodnich możliwe do wyboru w grze Polska Liga Klubów na przestrzeni lat 1921-1939
Pierwsi Polacy w Australii pochodzili z Kresów
Dzienniki polskie wydawane na Ziemiach Wschodnich w latach 1918-1939
Dzwony w polskich kościołach na Kresach
Najbogatsi Polacy w międzywojennym Lwowie i Wilnie
Materiały do polskiej historii na Kresach

Znani Polacy pochodzący z Kresów
Ludzie władzy w II RP (1918-45) urodzeni we Lwowie
Ludzie władzy w II RP (1918-45) urodzeni w Wilnie
Senatorowie-Polacy II RP (1922-39) urodzeni na Kresach
Generałowie Polski niepodległej (1918-1945) urodzeni na Kresach
Ludzie władzy w PRL pochodzący z Kresów
Generałowie Ludowego Wojska Polskiego (1945-89) urodzeni na Kresach
Ludzie władzy w III RP (od 1989 r.) urodzeni na Kresach
Polscy pisarze współcześni urodzeni na Kresach
Rektorzy wyższych uczelni polskich urodzeni na Kresach
Kresowiacy w emigracyjnym rządzie Edwarda Szczepanika
Najbardziej znani historycy polscy urodzeni we Lwowie
Znani polscy pianiści urodzeni we Lwowie
Najbardziej znani malarze polscy urodzeni w Wilnie
Znani ilustratorzy polskich książek dla dzieci pochodzący z Kresów
Polscy olimpijczycy pochodzący z Kresów
Polscy biskupi katoliccy urodzeni na Kresach
Polskie dziedzictwo narodowe przetrzymywane na Ukrainie, Litwie i Białorusi

Polskie dziedzictwo narodowe w łapach rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich
Kraj dzikiego prawa
Zagrabione zbiory sztuki polskiej na Kresach
Muzea polskie we Lwowie w 1939 roku
Polskie zbiory muzealne pozostały we Lwowie po 1945 roku
Galeria Narodowa Miasta Lwowa
Muzeum Narodowe im. Króla Jana III we Lwowie
Grabież i niszczenie przez Ukraińców arcypolskich zbiorów lwowskiego Ossolineum
Archiwa polskie bezprawnie przetrzymywane w ukraińskim Lwowie
Biblioteka Poturzycka
Grabież bibliotek katolickich we Lwowie
Lwowska „Bitwa pod Grunwaldem”
Niszczenie polskiego dziedzictwa narodowego we Lwowie przez Ukraińców w latach 1939-41
Złodzieje polskich bibliotek i zbiorów muzealnych
Zbiory Pawlikowskich bezprawnie przetrzymywane we Lwowie
Ukraina i Ukraińcy drwią sobie z Polski i Polaków
Wawelskie obrazy bezprawnie przetrzymywane w Łucku na Wołyniu
Muzeum Krajoznawcze i Biblioteka Naukowa w Równem
Biblioteka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Kijowie
Medale króla polskiego w Kijowie
Archiwum Rodzinne Potockich w Kijowie
Zniszczyć pamiątki narodowe Polaków?
Walka z polskimi pamiątkami na Kresach
Ukraina to nie Europa – konsekwencje tego dla Polski i Polaków
Czekamy na gest Ukrainy
Litwini mają zbiory muzealne dzięki Polakom
Grabież polskich zbiorów w Wilnie przez Litwinów
Polonika w muzeach na Litwie
Ratowanie prywatnych polskich zbiorów z Wilna i Wileńszczyny w latach 1945-46
„Bitwa pod Grunwaldem” Tadeusza i Jana Styków w Kownie
Polskie ekslibrysy w bibliotece Akademii Nauk w Wilnie
Teatr Polski w Wilnie i polskie afisze teatralne w zbiorach Biblioteki Wróblewskich
Archiwum Państwowe w Wilnie
Polonika w muzeach w Mińsku
Polonika w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku

Kresowiana w zbiorach polskich
Musi powstać Muzeum Kresów!
Malarstwo wileńskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
Kresowiana w kościele Mariackim w Krakowie
Kresowiana w klasztorze bernardynów w Krakowie
Archiwa z terenów byłego WKL w zbiorach polskich
Kresowiana w zbiorach łańcuckich
Pamiątki wileńskie po marsz. Józefie Piłsudskim w Sulejówku
Muzeum Archidiecezjalne we Lwowie, dzisiaj w Lubaczowie
Archiwum Polskiego Towarzystwa Historycznego we Lwowie oddane po walce z Ukraińcami
Berła lwowskich rektorów
Skarb boroczycki z Wołynia
Biblia ostrogska
Lwowskie korzenie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
Kolekcja Leopolis w Warszawie
Kolekcja Krzemieniecka w Warszawie
Obraz „Chrzest Litwy” Wojciecha Gersona
Gobeliny ze Słonima na Nowogródczyźnie na Wawelu
Miniatury portretowe ze Słonima w Muzeum Narodowym w Warszawie
Część archiwum króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Polsce
Serce wielkiego Poleszuka na Zamku Królewskim w Warszawie
Pastorał arcybiskupa halickiego w Krakowie
Muzem Archidiecezjalne we Lwowie, następnie w Lubaczowie
Rękopisy Statutów Litewskich
Losy inkunabułów na Ziemiach Wschodnich po II wojnie światowej
Archiwum Romerów z Litwy w Bibliotece Narodowej w Warszawie
Fotografie kresowe z zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie
Kolekcja Fotografii Kresowej (Wileńskiej) w Muzeum Narodowym w Gdańsku
Zdjęcia z walk Legionów Polskich na Kresach
Fotoklub Wileński
Panorama Lwowa w Katowicach
Przedwojenny księgozbiór Teatru Polskiego we Lwowie jest w Polsce
Kresowiana w Muzeum Adwokatury Polskiej w Warszawie
Kresowiana w archiwum filmowym w Warszawie
Katolickie obrazy kresowe w dzisiejszej Polsce
Usuwanie pamiątek kresowych z kościołów w Polsce
Akta parafii katolickiej diecezji pińskiej w Polsce

Ukraina
O wielkości Hruszewskiego
Kijów w ogniu a Polska
Porozmawiajmy szczerze o Ukrainie, czyli o nową politykę polską wobec Ukrainy
List otwarty do Radia ZET
Ukraińcy to psychopaci
Ukraiński nacjonalizm zagraża Polsce
Rada dla polityków polskich
Polska nade wszystko!
Polacy chcą zagłady Polski!
Polacy! Czas ponownie mordować Polaków na chwałę Ukrainy!
Czy strach przed Ukraińcami pcha nas w ich objęcia?
Aktualności polsko- ukraińskie: „il Duce”, „caudillo” czy „Fuehrer”
Ukraina: zwrot kościołów katolickich
Nie! – dla kolonistów ukraińskich. Nie! - dla nowych łun w Bieszczadach
Ukraina: Komentarze Mariana Kałuskiego w dzienniku „Rzeczpospolita”
Jakim prawem?!
Polacy, to dzwon na przebudzenie się, czyli o „mądrości” polskich polityków i dziennikarzy oraz samych Polaków
Manowce polskich probanderowców
Nienawiść i „miłość” Ukraińców do Polaków
Ukrainiec wrogiem Polaka
Ukraińska tożsamość narodowa budowana na gloryfikowaniu bandytyzmu
Ukraińska V kolumna w Polsce
Proukraińscy politycy wykiwali Polaków
Polscy politycy chcą wojny z Rosją - Ukraina: Polscy politycy gonią w piętkę
Polskę założyli Ukraińcy
Polacy, oddajcie Kraków Ukraińcom!
Fałszowanie historii Polski i Polaków na Ukrainie przez Ukraińców
Niebezpieczne antypolskie mity ukraińskie
Ukraińcy – naród wybrany przez Boga?
Ukraińcy – naród bandytów i sadystów?
Arogancja i głupota polityków ukraińskich
Ukraińcy w walce z powieścią Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem”
Polacy na Ukrainie to głupi Ukraińcy
Polacy w Kijowie
Polskie wyższe uczelnie w Kijowie
Kijowianin zasłużony dla Zamku Królewskiego w Warszawie
Niemirowicze – Polacy z Rusinów

Lwów
Od XVI w. Polacy zawsze stanowili większość mieszkańców Lwowa
Zamki Kazimierza Wielkiego we Lwowie
Pierwsi we Lwowie byli polscy arcybiskupi katoliccy
Polski Lwów nie poparł Chmielnickiego
Król Jan III Sobieski i Lwów
Lwów polsko-austriacki, ale nie ukraiński
Lwów Piemontem polskiego ruchu niepodległościowego
Kopiec Unii Lubelskiej we Lwowie
Pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie
Lwowskie korzenie polskiego ruchu ludowego
Powstańcy wielkopolscy w walce o polski Lwów w 1919 roku
Stronnictwo Narodowe (Endecja) we Lwowie
Stronnictwo Pracy we Lwowie
Dlaczego Lwów oddaliśmy wojskom sowieckim w 1939 roku?
Polska Rada Pomocy Żydom – „Żegota” we Lwowie
Przed Powstaniem Warszawskim 1944 było powstanie we Lwowie
W PRL słowo „Lwów” było dla reżymu trefne
Lwów w świetle prawa międzynarodowego jest ciągle Polski?
Putin: Lwów jest polskim miastem, czyli poszukiwanie prawdy
Polacy i Ukraińcy kochają Lwów
Lwów kondominium polsko-ukraińskim?
Polska katedra lwowska w ukraińskich rękach
Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej we Lwowie – szyderstwo historii
Rynek lwowski w dziejach Polski
Polski pałac we Lwowie pałacem prezydenta Ukrainy
Kamienica Królewska i Muzeum Narodowe im. Króla Jana III we Lwowie
Polskie architektoniczne wątki gmachu głównego Uniwersytetu Lwowskiego
Wspaniały gmach Dworca Głównego we Lwowie polskim dziełem
Kościół św. Elżbiety - perła polskiej architektury we Lwowie
Teatr Skarbkowski we Lwowie
Polskie wyższe uczelnie w przedwojennym Lwowie
Doktorat h.c. polskiej Politechniki Lwowskiej dla Marii Skłodowskiej-Curie
Polskie korporacje akademickie we Lwowie
Lwów w dziejach polskiej korporacji adwokackiej
Polskie towarzystwa naukowe we Lwowie do 1939 roku
Indologia polska we Lwowie
Polska książka we Lwowie
Iglowie – zasłużeni antykwariusze i księgarze lwowscy
Lwów pionierem polskich organizacji dziennikarskich
Lwowski „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego Imienia Ossolińskich”
Lwowski dziennik „Wiek Nowy”
Lwowski dziennik „Słowo Polskie” 1895-1934
Polskie pisma sportowe wydawane we Lwowie do 1939 roku
Polskie pisma katolickie wydawane we Lwowie do 1939 roku
We Lwowie narodził się pierwszy polski komiks
Związek Teatrów i Chórów Włościańskich we Lwowie
Koło Lwowian w Melbourne (Australia)
Polski żaglowiec szkolny „Lwów” pierwszy przepłynął Równik
Bractwo kurkowe we Lwowie
Lwów kolebką polskiej a nie ukraińskiej piłki nożnej!
Pierwsze kino we Lwowie
Historia polskiego piwa we Lwowie
Materiały do polskiej historii Lwowa
Lwów był i pozostanie polskim miastem

Małopolska Wschodnia
Polskie Grody Czerwieńskie – Ziemia Czerwieńska
Piastowicz Bolesław Jerzy II ostatnim księciem Rusi Halicko-Wołyńskiej
Osadnictwo polskie w Małopolsce Wschodniej do 1647 roku
Polscy pisarze urodzeni w Małopolsce Wschodniej w XVI w.
Polska drukarnia Herburtów w Dobromilu
Wydarzenia w Żółkwi dnia 25 lipca 1684 roku
Majątki polskie w Małopolsce Wschodniej w 1910 roku
Terror władz ukraińskich, Cerkwi grekokatolickiej i Ukraińców skierowany wobec Polaków w Małopolsce Wschodniej w latach 1918-19
Ukraiński obóz koncentracyjny dla Polaków w Kosaczowie koło Kołomyi
Borysław w Małopolsce Wschodniej udowodnił, że jest polskim miastem
Przecięcie Galicji Wschodniej linią demarkacyjną w czerwcu 1919 roku
Zbrodnie Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w 1939 roku
Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na Polakach w Małopolsce Wschodniej
Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich i Katolicki Uniwersytet Lubelski
Ukraińscy „katolicy” zignorowali apel papieża Jana Pawła II
Sowiecka granica przecinająca powiaty Małopolski Wschodniej
Ukraiński polityk: powinniśmy zwrócić zachodnią „Ukrainę” Polsce
Ukraińska Cerkiew grekokatolicka szermierzem siania nienawiści do Polaków
Ukraiński arcybiskup greckokatolicki stawia za wzór… Stepana Banderę
Ukraińcy przywłaszczyli sobie katolickie (polskie) kościoły
Kosów – cegiełka w gmachu polskiej kultury
Obserwatorium na Pop Iwanie w Czarnohorze
Polskie zakłady naukowe w Fredrowie
Kornel Ujejski i słynny Chorał
Dźwiniaczka – podolska wieś świętego Zygmunta Felińskiego
Rozwój Małopolski Wschodniej w okresie międzywojennym na przykładzie Czortkowa
Pomnik Adama Mickiewicza w Złoczowie
Małopolska Wschodnia w dziejach polskiego pszczelnictwa
Kulików na Ziemi Lwowskiej
NMPanna Jazłowiecka patronką 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
Szkoły polskie w okupowanej przez Związek Sowiecki Ziemi Lwowskiej 1939-1941
Znani Polacy urodzeni w Buczaczu w Małopolsce Wschodniej
Polskie pomniki w Kołomyi
Polskie dzieje Dublan i dublańskiej Akademii Rolniczej
Skandaliczny antypolski pomnik w Bołszowcach w Małopolsce Wschodniej
Zamek w Podhorcach w Małopolsce Wschodniej – klejnot renesansu polskiego
Powiązania św. Alberta Chmielowskiego ze Lwowem i Małopolską Wschodnią
Najbardziej polski rejon w pd.-wsch. części woj. lwowskiego
Koronowane obrazy Matki Bożej z archidiecezji lwowskiej w dzisiejszej Polsce
Okopy Świętej Trójcy w woj. tarnopolskim
Dzieje polskie podlwowskiej Zubrzy
Znani Polacy urodzeni w Drohobyczu
Iwan Franko – pisarz i publicysta ukraińsko-polski
Materiały do historii Polaków w Małopolsce Wschodniej

Wołyń
Materiały do polskiej historii Wołynia
Bitwa pod Beresteczkiem w 1651 roku
Niszczenie polskości Wołynia przez carat w latach 1795-1915
Depolonizacja wsi Rudnia na Wołyniu
Województwo wołyńskie
Osada Krechowiecka na Wołyniu
Ośrodki samoobrony polskiej na Wołyniu w latach 1943-44
Zagłada Huty Stepańskiej na Wołyniu w lipcu 1943 roku
Rzeź Polaków na Wołyniu była dla Ukraińców przedświątecznym świniobiciem
Pierwszy i jedyny polski kosmonauta pochodzi z Wołynia
Fajans i porcelana z Korca na Wołyniu
Ledóchowscy – polski ród hrabiowski z Wołynia
Brzezińscy pochodzili z Krzemieńca na Wołyniu
Dominikanie polscy na Wołyniu
Katolicki, czyli polski Włodzimierz Wołyński
Klasztor polskich kapucynów w Ostrogu na Wołyniu
Kościół katolicki w Szumbarze na Wołyniu
Polscy franciszkanie w Międzyrzeczu Ostrogskim na Wołyniu
Rzymskokatolickie seminarium duchowne w Łucku na Wołyniu w latach 1922-44
Los księży polskiej diecezji łuckiej na Wołyniu w latach 1939-45
Kapituła z Łucka na Wołyniu w Toruniu
Anabaptyści na Wołyniu
Kowel na Wołyniu i Polacy urodzeni w tym mieście
Polskie dzieje Krzemieńca
Polskie dzieje Maciejowa na Wołyniu
Polska Dąbrowica na Wołyniu
Czartorysk na Wołyniu i ród Czartoryskich
Dederkały Wielkie na Wołyniu
Swojczów na Wołyniu i cudowny obraz MB Swojczowskiej
Polski Turzysk na Wołyniu
Polskie Rożyszcze na Wołyniu
Ratno na Wołyniu

Litwa
Litwa i Lietuva - Litwin i Lietuwis
Litwa ma rządzić światem
Polonizacja elity wielkolitewskiej
Polonizacja pogranicza polsko-białoruskiego i polsko-litewskiego
Litwa zawziętym wrogiem Polski i Polaków
To Litwini (Lietuwisi) mają za co przepraszać Polaków
Litwa-Polska: „Polacy, wszystko w porządku. Aż tak źle nie jest”
Łajdackie zachowanie się Litwy wobec Polski we wrześniu-październiku 1939
Marsz. Piłsudski dał przykład jak należy rozmawiać z Litwinami
Przemilczana przez historyków zagłada Polaków na Litwie Kowieńskiej
Litwa: płacimy za zaniedbania rządu polskiego
Podłe szukanie wyjścia z polsko-litewskiego patu
Polscy żołnierze i policjanci internowani na Litwie 1939-40
Paszkwil litewski na marsz. J. Piłsudskiego i Polaków
Winę ponosi strona polska!
Polskie nazwiska na Litwie. Odpowiedź Ambasady Litwy w tej sprawie na mój protest
Jagiellonowie i Radziwiłłowie mówili po polsku
Nacjonaliści litewscy nie chcą istnienia Polski
Majaczenia Litwinów i rzeczywistość oraz głupota Polaków
Litwa sojusznikiem bolszewików w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920
Dobra birżańskie Tyszkiewiczów na Litwie
Grabież majątków polskich na Litwie Kowieńskiej
Okupacja Wilna i Wileńszczyzny przez Litwę
Pohitlerowskie Niemcy obiecywały Polsce Litwę
Litwini wspierali ukraiński terroryzm
Czy Polacy na Litwie to spolonizowani Litwini?
Walka Litwinów z językiem polskim
Litwini jak zwykłe zdrowo kopnięci
Dla PiS ważniejsza jest Ukraina niż Polacy na Litwie

Wilno i Wileńszczyzna litewska
Materiały do historii polskiego Wilna
Akt konfederacji warszawskiej w katedrze wileńskiej 14 lipca 1812 roku
Adam Mickiewicz w Wilnie
Pomnik Adama Mickiewicza w Wilnie
Wileńskie korzenie polskiego Powstania Listopadowego 1830-31
Rusyfikacja w pełni, a Wilno ciągle polskie
Lata gimnazjalne Józefa i Bronisława Piłsudskich w Wilnie
Wilno największym ośrodkiem prasy polskiej w carskiej Rosji
Walka o przynależność Wilna do Polski 1920-1922
Wincenty Witos o przyłączeniu Wilna do Polski w 1920 roku
Najwybitniejsi absolwenci polskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939
Przemilczana historia Uniwersytetu Wileńskiego
Pogrzeb marsz. Józefa Piłsudskiego w Wilnie
Litwa przyznała, że Wilno jest polskie i uznała przynależność Wilna do Polski
Goebbels o naiwnie-głupich Litwinach
Polacy rzekomo dobrowolnie oddali Wilno Litwinom w 1939 roku
Dzwony polskiego Wilna nie witały w 1939 roku wojska litewskiego
Zbrodnia w Ponarach
Przed Powstaniem Warszawskim 1944 była Operacja „Ostra Brama” w Wilnie
Nie AK a tylko Litwini wyzwalali Wilno w 1944 roku
Wilno w 1944 roku było najbardziej polskim miastem w swych dziejach
Litwinizowanie dziejów Wilna
Polskie Towarzystwo Lekarskie w Wilnie
Ważne polskie publikacje książkowe przedwojennego Wilna
„Słowo” (1922-39) – największy dziennik polski w Wilnie
Wileńska orkiestra mandolinistów Edwarda Ciukszy
Powiązania złotnicze polsko-wileńskie
Nowa planetoida honoruje Polaka z Wilna
Najpiękniejszy pomnik na wileńskiej Rossie
Z polskiej działalności katolickiej w międzywojennym Wilnie
Polacy uratowali bazylikę wileńską przed zagładą
Kościoły katolickie w polskim Wilnie w 1939 roku
Jedyny dzisiaj polski kościół św. Ducha w Wilnie
Kościół św. Kazimierza w Wilnie
Wileński obraz MB Ostrobramskiej w Gdańsku
Nietolerancja etniczna w Kościele litewskim
O autonomię dla Polaków na Wileńszczyźnie dziś litewskiej
Jaszuny koło Wilna
Polskie Koleśniki na Wileńszczyźnie
W Oranach na Wileńszczyźnie powiesił się litewski ksiądz polakożerca
Po polsku od wieków Werki a nie Werkiai
Podbrzezie koło Wilna: kościół-cerkiew-kościół

Białoruś
Materiały do historii Polaków na białoruskiej Białorusi
Chcą przyłączenia Zachodniej Białorusi do Polski
Materiały do polskiej historii Wileńszczyzny białoruskiej, Grodzieńszczyzny i Nowogródczyzny
Majątki polskie na terenie carskiego generał-gubernatorstwa wileńskiego
WILEŃSZCZYZNA DZIŚ BIAŁORUSKA
Rzeź Polaków w Oszmianie w 1831 roku
Polskie dzieje Druji na Wileńszczyźnie
Polski Miadzioł
Polskie Smorgonie na Wileńszczyźnie
Gudogaje na Grodzieńszczyźnie – wymazywanie ich polskiego charakteru
GRODZIEŃSZCZYZNA
Grodno chciało pozostać w Polsce
Grodzieńskie listy Elizy Orzeszkowej
Pogrzeb Elizy Orzeszkowej w Grodnie
Dwa polskie filmy „Nad Niemnem”
Przygraniczny Odelsk zamieszkały przez Polaków został oderwany od Polski wbrew umowie jałtańskiej
Ziemia Sopoćkińska: Stalin odrzucił Polskę od Niemna
Pałac w Świacku koło Grodna
NOWOGRÓDCZYZNA
Wojewodowie nowogródzy 1921-1939
Znani Polacy urodzeni w Nowogródku
W Nieświeżu powstał pierwszy w Polsce teatr amatorski
Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy w Adampolu na Nowogródczyźnie
79 Pułk Piechoty im. Hetmana Lwa Sapiehy ze Słonimia
Polskie dzieje Lachowicz
Snów na Nowogródczyźnie
Żyrowice na Nowogródczyźnie

POLESIE
Materiały do polskiej historii Polesia
Piastowskie dzieje Brześcia na Polesiu
Ludność polska na Polesiu w historycznym rozwoju
Ziemie województwa poleskiego w dzisiejszej Polsce
Katolicka diecezja pińska 1925-1991 na terytorium Polski
Tadeusz Kościuszko – największy syn polskiego Polesia
Maria Rodziewiczówna – pisarka, „sprawiedliwa pani” z Polesia
Eliza Orzeszkowa na Polesiu
Katedra katolicka w Pińsku
25 Pułk Ułanów w Prużanie na Polesiu
Prowincjonalna prasa polska na terenie województwa poleskiego
Dzienniki polskie w Brześciu
Prasa polska w Pińsku w latach 1923-1939
Znani Polacy urodzeni lub związani z Łunieńcem na Polesiu
Polska Holandia na Polesiu Szczęsnego Leona Poniatowskiego
Poleskie królestwo łosia
Polski uczony uchronił przeszłość etniczną Polesia
Uratowaliśmy kresowego żubra i rozpowszechniliśmy żubrówkę
Poleska Stacja Hydrobiologiczna
Piewcy Ziemi Pińskiej
Jacht „Poleszuk”
Syn Polesia na dalekich antypodach
Wybitny śpiewak operowy Paweł Prokopieni rodem z Polesia
„Polesia czar” – nieoficjalny hymn polskiego Polesia
Łohiszyn na Polesiu i łohiszyńskie katolickie sanktuarium Matki Bożej
Różana Sapiehów na Polesiu
Polskie dzieje Lubieszowa
Łachwa na Polesiu
Worocewicze na Polesiu
Polskie dzieje Dawidgródka
Polskie dzieje Kożangródka

Marian Kałuski

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

19 Sierpnia 1587 roku
Zygmunt III Waza został wybrany królem Polski.


19 Sierpnia 1893 roku
Urodził się Stefan Starzyński, polityk, działacz niepodległościowy. Prezydent Warszawy 1934-39. (zm. ok 1943)


Zobacz więcej