Wtorek 7 Lipca 2020r. - 189 dz. roku,  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 23.02.18 - 13:54     Czytano: [960]

Dział: Głos Polonii

Nasz święty obowiązek

„Obrona Polski jest dzisiaj naszym najświętszym i najważniejszym obowiązkiem.” - Karol Rozmarek pierwszy prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Od kilku miesięcy prawicowi publicyści w Polsce i na świecie zaniepokojeni byli pojawieniem się w amerykańskim Senacie, a następnie zaakceptowaniem do dalszego procedowania przez Komisje Reprezentantów groźnej dla Polski ustawy H.R.1226. I choć nie mówiono o tym oficjalne w środkach przekazu, dziennikach telewizyjnych i nie pisało w gazetach, to jednak tacy dziennikarze jak Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz, czy ostatnio redaktorzy: Witold Gadowski, Michał Rachoń, Adrian Klarenbach, omawiają tę sprawę otwarcie.

Pierwszy zwrócił na sprawę roszczeń majątkowych wysuwanych przez środowiska żydowskie w stosunku do Polski reżyser, pisarz i publicysta Grzegorz Braun. Przed kilkoma laty, w rozmowie z ówczesnym ambasadorem Izraela w Polsce Szewachem Weissem, zarzucił mu niesprawiedliwe i nieuzasadnione zgłaszanie roszczeń wobec Polski. Mówiono wówczas o sumie 60 miliardów dolarów, które jakoby Polski rząd winien jest państwu Izrael. Mówił o tym także Stanisław Michalkiewicz zaznaczając, ze proponowana ustawa stanowi dla Polski realne niebezpieczeństwo.

Przez długi czas nasz rząd chciał zbagatelizować ten problem, który obecnie objawił się jednak z całą mocą. Tym bardziej, że ostatnio suma roszczeń znacznie wzrosła i wynosi już około 300 miliardów dolarów.

Przypomnijmy o co w tym wszystkim chodzi:

W grudniu zeszłego roku amerykański Senat zaaprobował jednogłośnie projekt ustawy 447 (Justice for Uncompensated Survivors Today), która daje Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holocaustu oraz wspierania ich poprzez swoje kanały dyplomatyczne w odzyskaniu żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców.

Zgodnie z procedurą projekt został skierowany do Komisji Spraw Zagranicznych, skąd następnie trafi pod głosowanie do Izby Reprezentantów. Na koniec ustawa znajdzie się na biurku prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Projekt ustawy określany jest obecnie w skrócie jako Ustawa H.R.1226.

W omawianej sprawie głos zabrał Kongres Polonii Amerykańskiej, który w piśmie do Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych wzywa do nie głosowania nad przyjęciem ustawy. W dokumencie twierdzi się, iż ....”Za pomocą tej ustawy organizacje żydowskie zmierzają do zmuszenia Polski, kraju z największą przed wojną liczbą ludności żydowskiej, do wypłaty odszkodowań za żydowskie mienie bezspadkowe dla tychże organizacji na sumę wielu miliardów dolarów...”

Powody, dla którego Kongres Polonii wzywa do zatrzymania prac nad ustawa są następujące: / przytaczam tu w skrócie poszczególne punkty uzasadnienia/

Po pierwsze - w wyniku II wojny światowej Polska poniosła największe straty, za które nigdy nie trzymała żadnego zadośćuczynienia od agresorów, Niemiec i Związku Sowieckiego. Po drugie - od zakończenia wojny Polska używa różnych narzędzi w celu zaspokajania roszczeń do mienia prywatnego i komunalnego poprzez zwrot nieruchomości i rekompensaty finansowe. Po trzecie: zgodnie z zawartą w 1960 r. umową pomiędzy rządami Stanów Zjednoczonych a Polski w sprawie roszczeń obywateli amerykańskich, Polska wypłaciła odszkodowania obywatelom amerykańskim, których majątek został znacjonalizowany lub bezprawnie przejęty a Stany Zjednoczone zobowiązały się przejąć na siebie odpowiedzialność za te roszczenia. Ustawa H.R.1226 narusza zapisy tej umowy.

Wiadomo ponadto, ze zgodnie z przyjętym w 1997 r. prawem o stosunkach pomiędzy państwem polskim i żydowskimi organizacjami religijnymi, Polska dokonała zwrotu mienia wspólnot żydowskich. Zostało zwróconych ponad 2500 nieruchomości, wśród których były synagogi, cmentarze i ośrodki kulturalne, lub wypłacono odszkodowania.

Dalej - wszyscy ocalali z Holokaustu Żydzi polscy są uprawnieni do otrzymywania comiesięcznych świadczeń od państwa polskiego stosownie do zapisów prawa o kombatantach oraz osobach będący ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Wszyscy Żydzi polscy, którzy przeżyli Holokaust maja prawo do świadczeń i emerytur, niezależnie od ich obecnego miejsca zamieszkania. Tak, więc roszczenia o odszkodowanie za mienie bez spadkowe uzasadniane potrzebą pomocy ocalałym z Holokaustu duplikują działania Polski.

Wreszcie - zwrot mienia bezspadkowego jest sprzeczny z prawem Stanów Zjednoczonych, prawem polskim i z zachodnią tradycją prawną. W państwach zachodnich, w tym Stanach Zjednoczonych, mienie pozostawione bez spadkobierców przechodzi na własność państwa


Sygnatariusze listu Kongresu Polonii Amerykańskiej do Izby Reprezentantów piszą w swym liście:

...”Wzywamy do odrzucenia ustawy H.R.1226 na gruncie moralnym z następujących powodów:

1.
Organizacje żydowskie i badacze Holokaustu od wielu lat dyskryminują polskie ofiary i zniekształcają historię Holokaustu. Cierpienia polskich ofiar niemieckiego ludobójstwa są systematycznie pomniejszane, głos polskich ofiar jest marginalizowany, polskie ofiary są eliminowane z definicji ofiar Holocaustu a niemieckie ludobójstwo na Polakach jest eliminowane z nauczania o Holokauście.

2. Nie istnieje nawet jedno muzeum w Stanach Zjednoczonych poświęcone milionom polskich ofiar niemieckiego ludobójstwa na Polakach dokonanego w okresie drugiej wojny światowej, podczas, kiedy według danych z 2011 roku na świecie istniało 75 muzeów Holocaustu Żydów.

3. Organizacje żydowskie i badacze Holokaustu systematycznie nadinterpretują i promują nierzetelne badania naukowe i stronniczą edukację na temat polskiej odpowiedzialności za zagładę Żydów, jednocześnie skutecznie blokując badania i dyskusje na temat współudziału Żydów w mordowaniu samych Żydów oraz na temat mordowania przez Żydów etnicznych Polaków.

4. Używanie określenia „Polskie obozy koncentracyjne” stanowi okrutne i nieludzkie traktowanie milionów Polaków, których przodkowie zostali bestialsko zamordowani przez hitlerowskie Niemcy.

5. Zamiast wspierać wysiłki Polski w sprawie powstrzymania rozpowszechniania zatrważającego kłamstwa o polskiej odpowiedzialności za niemieckie obozy koncentracyjne, wspólnota żydowska oraz instytucje i badacze Holokaustu biorą udział w brutalnej kampanii oszczerstw przeciwko Polsce, oskarżając przed całym światem naród polski o współodpowiedzialność za niemieckie zbrodnie popełnione na Żydach w czasie II wojny światowej.

6. Aby zademonstrować moralne uzasadnienie dla roszczeń majątkowych dotyczących mienia bezspadkowego przeciwko Polsce, rozpoczęto ogólnoświatową kampanię oczerwieniającą i dezinformacyjną pod pretekstem sprzeciwu wobec nowelizacji ustawy o ochronie przed zniesławieniem właśnie przyjętej przez polski parlament.

7. 27 stycznia 2018 roku jeden z czołowych polityków izraelskich, Yair Lapid, stwierdził publicznie: “to były polskie obozy zagłady i żadne prawo tego nie zmieni”. To odrażające kłamstwo o Holokauście nie wywołało żadnej reakcji sprzeciwu czy potępienia ze strony amerykańskiego Muzeum Pamięci Holocaustu.

8. Zamiast tego Muzeum Pamięci Holokaustu wyraziło “głębokie zaniepokojenie” przyjętą nowelizacją ustawy o IPN, fałszywie ja interpretując, aby oskarżyć Polskę o penalizację wskazywania „współudziału niektórych Polaków w zbrodniach popełnionych na Żydach podczas okupacji hitlerowskiej”. Ci, którzy uciekają się do takich niesprawiedliwych metod, nie mają prawa odwoływać się do moralności i sprawiedliwości.

9. Należy przypomnieć, że według ustaleń Izraelskiej Komisji ds. Zbrodni Wojennych, mniej niż 0.1% ludności polskiej (głównie niemieckiego pochodzenia) kolaborowało z Hitlerowcami, natomiast 99.9 % Polaków NIE KOLABOROWAŁO!

10. Ustawa H.R.1226 jest obraźliwa z moralnego punktu widzenia, ponieważ traktuje polskie państwo i polski naród, jako sprawców niemieckich zbrodni popełnionych na Żydach, a nie, jako pierwszą ofiarę niemieckiego okrucieństwa. Ze wszystkich państw Polska ucierpiała najbardziej w czasie II wojny światowej. Etniczni Polacy i etniczni Żydzi doświadczyli fizycznej zagłady jak nikt inny. W myśl ustawy H.R. 1226, jedna ofiara czyni z drugiej ofiary sprawcę okrutnej zbrodni w celu wyłudzenia odszkodowań, w rażącej sprzeczności z prawdą historyczną. Jest to niemoralne i jest to niesprawiedliwe...”


Tyle z listu Kongresu Polonii Amerykańskiej zatytułowanego „Zablokujmy wspólnie amerykańskie ustawy S. 447 i HR 1226. Czas na działanie.”
Jak widać jeśli do tej pory nie było wiadomo o co chodzić całym sporze polsko - izraelskim, to obecnie już wiadomo.

Na koniec warto jeszcze przytoczyć wstęp z cytowanego listu Kongresu Polonii Amerykańskiej do Polonii na świecie, w którym wzywa się Polonie do protestów w sprawie proponowanej ustawy:

...”I gdy ktoś Wam powie, że nie macie moralnego prawa wypowiadać się w sprawach polskich, odpowiedzcie tak jak to powiedział 30 kwietnia 1915 roku w Chicago Jan Ignacy Paderewski:
„A gdy spoglądając na Wasze zmęczone oblicza, na Wasze ręce zgrubiałe od twardej pracy, którą niejednemu, nawet wrogowi przysporzyła dostatku, gdy spoglądając na Wasze skromne szaty, bogaci a pyszni, szczęśliwi a zazdrośni zapytać Was mogą o wasze prawa do tytułu, odpowiedzcie tylko, żeście Piastów, Chrobrego, Łokietka potomstwo, żeście Zawiszów, Warneńczyków spadkobiercy, żeście Czarneckich, Sobieskich synowie, żeście Dąbrowskiego, Pułaskiego, Kościuszki dzieci. Odpowiedzcie hardo: żeście Polacy.”

Monika Wiench

Melbourne
Komitet Obrony Polski

Wersja do druku

MariaN - 04.03.18 9:28
Twardo będziemy odrzucać wszelkie szturchańce, kiedy pewniej będziemy stać na nogach. Tak na prawdę to dopiero od 2 lat zaczęliśmy dbać o Polske na arenie międzynarodowej, ukazujemy prawdę historyczną, niestety POprzednie rządy pełzły przed Rosją i Niemcami, tak to wyglądało. Nasze czasy to poczatek remontu naszego domu rodzinnego, a niektórzy by chcieli już malować ściany, kiedy tynku nie ma.

Lubomir - 03.03.18 13:16
Panie Janie, Panie Janie Orawicz, z tą identyfikacją Polaków według orderów, to chyba jednak lepiej zachować dystans, słynny polakożerca wyznania handlowego Gross, też stał się posiadaczem jednego z najwyższych polskich odznaczeń. Pozdrawiam, jak zwykle.

Marian Kaluski - 02.03.18 22:32
Dobry artykuł. Szkoda tylko, że tak mało ludzi go przeczyta.
Co mnie martwi to to, że rząd PiS (a jak byłaby u władzy PO to ona by także tak postąpiła, bo jakakolwiek "polska" partia polityczna u władzy jest pachołkiem USA i Izraela!) wejdzie w "dialog" z Zydami, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, czego rezultatem będzie wypłata jakiejś sumy pieniędzy, zamiast twardo odrzucać jakiekolwiek rozmowy na ten temat.
Marian Kałuski, Australia

Jan Orawicz USA - 02.03.18 22:27
Droga Pani Moniko - potrzebuję dokładny adres Komitetu Obrony Polski
i Pani funkcję w KOP. Przy tej sposobności pytam,czy Pani należała do
Solidarności i czy Pani posiada jakiś rodzaj odznaczenia? Serdecznie Panią pozdrawiam!!

fiesta - 02.03.18 21:28
KOSZERNY JAZGOT
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/03/koszerny-jazgot/

Fałszowanie historii i próby ograbienia Polski wypływają z Izraela i środowisk przestępczych w USA.
http://www.polishclub.org/2018/02/04/falszowanie-historii-proby-ograbienia-polski-wyplywaja-izraela-srodowisk-przestepczych-usa/

p.s.
Prosze udostepnic informacje dla szerokiego grona Polakow w Polsce i na swiecie z powodu dezinformacji propagandowej prowadzonej przez polskojezyczne zydostwo u wladzy w Polsce.

Toronto, Kanada

Lubomir - 01.03.18 17:35
Widać, że Polacy w USA to realni Polacy a nie groteskowi przebierańcy, tylko kłócący się po polsku!. W jedności siła!. Tak trzymać!

Ricky Dick - 01.03.18 10:42
Brawo Polonia w USA!

Red. Michalkiewicz o konsolidacji Polonii w obronie polskich interesów.

"...Oto na wieść, że 12 grudnia ubiegłego roku Senat USA jednomyślnie uchwalił ustawę numer 447, grupa działaczy Polonii Amerykańskiej podjęła desperacką próbę przekonania kongresmanów z Izby Reprezentantów, by tej ustawy, która w tej Izbie Kongresu nosi numer 1226, jednak nie uchwalali...

...Żeby przekonać kongresmanów, by tej ustawy nie uchwalali, działacze Polonii Amerykańskiej wystąpili do nich ze stosowną petycją oraz ekspertyzą prawną, a także zainicjowali akcję pisania listów do każdego kongresmana.

Niezależnie od tego, w niedzielę 11 marca, odbędzie się w Falls Church w Waszyngtonie Zlot Amerykanów Polskiego Pochodzenia, a w poniedziałek 12 marca uczestnicy Zlotu odwiedzą Kongres by osobiście przedstawić kongresmanom swoje stanowisko w tej sprawie. Organizatorzy przewidują obecność co najmniej 200 działaczy polonijnych ze wszystkich stanów USA.

Oznacza to, że Polonia Amerykańska wbrew staraniom komunistycznej agentury, do niedawna wspomaganej przez polskie placówki dyplomatyczne i konsularne, zaczyna przezwyciężać rozbicie i wynikającą z niego niezdolność do aktywnego oddziaływania na politykę amerykańską. Krótko mówiąc - że po latach odtwarza się w Ameryce polskie lobby polityczne. Przyczyną tego odrodzenia jest wspomniana ustawa, którą z tego choćby powodu można uznać za rodzaj "szczęśliwej winy"... koniec cytatu.

Można? Można. Nie dać się skłócać. W jedności jest siła Polonii. Sprawdzać kto jest kto?- i jego przeszłość, a postkomunistyczną agenturę pokazywać palcami i przeganiać kijami.

Jan Orawicz - 27.02.18 20:34
Naród,który dba o swoje dobre imię,takich zdrajców i faryzeuszy jak Schetyna
i jego schetyniali - zgarnia w jedną kupę,stawia przed Sąd RP i daje kopniaka w d..ę!!! Ale jak widać,rządzący Polską zgrywają PRZEBACZACZY,czyli tolerują
bezkarne łgania na Rąd RP - wybrany przez NARÓD W DEMOKRATYCZNYCH -
NIE SFAŁSZOWANYCH WYBORACH! I tak się wreszcie urwał ich zdradny krasny
czas z nie zasłużonymi czubatymi korytami! A tego przeżyć nie mogą,bo od 1945r
ożerali Naród - razem z sowieckim okupanem Polski,któremu lizali zadek zdrajcy!
Teraz nasza Prawica nam - niestety zlizandrzała do szpiku kości!! Jeszcze chwilę,a zauważymy gorzkie owoce tego czasu - przebaczania byłym sługusom
czerwonych carów!

Lubomir - 27.02.18 15:37
Cieszy takie patriotyczne zachowanie, jak zachowanie Pani Moniki Wiench. Bo przecież antypolonizm kwitnie ostatnio nawet między Odrą i Nysą Łużycką a Bugiem. Nagle, jak na rozkaz z Berlina - zaroiło się od marksistowsko-leninowskich śpiochów, którzy budząc się - ni stąd, ni zowąd, wybuchnęli jakąś niewyobrażalną nienawiścią do Polski, Polaków i polskości. To istny Volkssturm z takimi 'autorytetami' jak Herr Schetyna, Herr Neumann, Frau Scheuring, Lubnauer, Lieder, Schmid i Hennig...Oczywiście sytuację na bieżąco monitoruje 'Prawa Ręka Merkel' - z Brukseli. Na szczęście Polacy nie traktuję poważnie, tej antypolskiej błazenady. Tyle tylko, że nie wiedzieć czemu, ci jawni nasi wrogowie - żyją na koszt polskiego budżetu.

Monika Wiench - 26.02.18 21:58
Panie Janie,
Bardzo dziękuje. Staram sie jak mogę i tak juz zostanie. Po prostu kocham moja Ojczyznę - POLSKĘ. Choć mieszkam w Australii, mysle o Polsce każdego dnia. Tęsknie i zapewne wrócę.
Serdecznie Pana pozdrawiam.
Monika

Jan Orawicz - 24.02.18 21:11
Składam niski ukłon Polaka - przed Panią Droga Pani Moniko - nasza
Kochana Polko!!! Niechaj Tobie błogosławi Królowa Polski, w pieknej pracy
patriotycznej dla Rzeczypospolitej Polskiej! ŻYCZĘ PANI DUŻO ZDROWIA
I PATRIOTYCZNEJ TWÓRCZEJ PRACY!! NAPISZĘ O PANI DO PREZYDENTA RP.

Jan Orawicz - 24.02.18 18:41
Tak Jest Panie MariaN,żę PRAWDA topiona w obłudzie - czy prędzej
czy póżniej wypływa - niczym z wody oliwa! No,ale jak widać i słychać
to żydowscy obłudnicy robią wielką falę obłudy! By swoje łgania na ich
podłą działalność w czasie II wś ta fala ukryła pod sobą! Oczywiście ja
nie zaliczam do tej przykrej sprawy wszystkich Żydów. Miałem sporo lat
w moim środowisku pracy kolegów pochodzenia żydowskiego I nie
przesadzę jak powiem,że szanowaliśmy się jak bracia w swoim środowisku
pracy.Jeden za drugim -zapewne poszedłby w ogień, jakby zaszła taka
potrzeba! Wiedzieliśmy o tym,że sporo osób pochodzenia żydowskiego
skierował Stalin do Polski ! Oni zajmowali także czołowe stanowiska w
administracji państwowej - z góry w dół! Też wielu ich było - na wiodących
stanowiskach w tzw. Ludowym Wojsku Polskim. Też wielu z nich to byli
ludzie bez wykształcenia średniego - nie mówiąc już o wyższym! Na szczęście
Niemcy nie zdążyli wymordować całej polskiej inteligencji. Więc ci czerwoni
przybysze mieli od nich pomoc w pracy. I tak było codziennie we szystkich
biurach,że czerwoni kierownicy mawiali do swoich podległych pracowników:
"No wicie i rozumicie,że trza swoich przełożonych wspirać we wszystkim,bo
łuni tyż nie mają kłuńskch łbów".Ale nasi przełożeni mieli za to czerwone
bumagi PZPR.Oprócz tego - często były to wtyczki UB,a póżniej SB! Szczęście,że Niemcy,a po nich czerwoni Rosjanie nie zdołali wymordować do cna przedwojennej inteligencji! Bo byłoby kiepsko z Peerelem czerwonego
okupanta Polski.

MariaN - 24.02.18 11:07
Polonia moze bardzo dużo zrobić dla obrony dobrego imienia Polski i robi, tylko szkoda, że w tak małym stopniu. Pani Monika dwoi sie i troi, ale nie może być wszędzie. Co na to miliony rodaków, zyjących poza krajem, czy im nie przykro, że jest taka nagonka na ich własny kraj, atak perfidny, kłamliwy i bezwzględny. Rząd też robi co może ale jest niestety w mniejszości, nie nadąza prostować kłamstwa. Ale z drugiej strony dobrze, ze nareszcie wrzody przecięto, już czas na powiedzenie prawdy. Żydzi nie przypuszczali ze cała ta zawierucha i atak na Polske może się odbić rykoszetem na nich. Oni mieli już historię ulepioną tak jak chcieli a tu wszystko od poczatku, Polacy zaczeli się upominać o prawdę, a prawda jak wiemy jest tylko jedna i zawsze zwycięża.

Wszystkich komentarzy: (13)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

07 Lipca 1981 roku
Papież Jan Paweł II ustanowił biskupa warmińskiego Józefa Glempa, prymasem Polski.


07 Lipca 1572 roku
Zmarł Zygmunt II August, król Polski (ur. 1520)


Zobacz więcej