Piątek 15 Listopada 2019r. - 319 dz. roku,  Imieniny: Amielii, Leopolda

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 31.10.17 - 11:13     Czytano: [919]

Spotkanie na Zamku

Konferencja Naukowa Orderu Św. Biskupa Męczennika w Kamieniu Śląskim.

W dniach 29 września br.- do 1-go października, światowe środowisko Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika i Fundacja Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM, pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorganizowały konferencję naukową „O ład moralny Rzeczypospolitej”. Spotkanie odbyło się w zamku w Kamieniu Śląskim k/Opola, jako prelegent wystąpił m.in. JE kardynał Grocholewski, uczestniczyli również rodzice Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, państwo Janina i Jan Dudowie.
Głos Katolicki w Paryżu również udzielił Konferencji swego medialnego wsparcia.

Zamiarem Królewskiego Orderu Świętego Bp Stanisława jest promowanie tożsamości Narodu Polskiego, jego korzeni i historii, także podtrzymywanie łączności z Polakami poza granicami kraju. Odwołując się do charyzmy św. Biskupa Stanisława pragnie rozwijania szlachetnych cnót i bezinteresownego działania na rzecz innych, walczy z ubóstwem i cierpieniem.
**
Zamek w Kamieniu Śląskim k/Opola, to dom rodzinny św. Jacka Odrowąża położony na ziemi Piastów Śląskich. W 1994 roku Biskup Opolski ustanowił tu Sanktuarium św. Jacka i Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Konferencja rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem Relikwii Św. Stanisława do Kaplicy w Pałacu Odrowążów, gdzie wystawione były także Relikwie Świętego Krzyża /przywiezione z Nicei/, św. Jacka , Bł. Czesława, Bł. Bronisławy. Kamień Śląski to miejsce urodzenia św. Jacka Odrowąża, Bł. Czesława i Bł. Bronisławy.
W Posłaniu Światowej Konferencji „O ład moralny Rzeczypospolitej” znalazły się słowa, iż współczesna nam epoka coraz bardziej goni za zyskiem, władzą i luksusem, traci to, co nazywamy ładem moralnym, dominuje zaś prywata, cyniczny egoizm, patologiczna pazerność, pogarda dla człowieka, a nawet całych narodów i odrzucenie wszelkich zasad, wyszydzanie świętości, niszczenie autorytetów.
JE Kardynał Grocholewski podkreślił w swym wystąpieniu, iż dobro kraju zależy od postawy moralnej jego obywateli. Warunkami ładu moralnego są: powrót do chrześcijańskich wartości, patriotyzm i wychowanie. W szumie medialnym, który nas powszechnie otacza, wszyscy mówią, że chcą dobra i prawdy, podczas gdy nad wszystkim króluje dyktatura relatywizmu. Jedynym miernikiem staje się własne ja i jego zachcianki, wartości moralne stały się względne. . Jeżeli wszystko staje się właśnie relatywne, to jak budować ład moralny? Dla nas chrześcijan, u podstaw stoi Objawienie Pańskie. Episkopat Polski często przypomina, że lekcja patriotyzmu jest dana i zadana, ład moralny zaś należy wypracowywać w procesie wychowania.
Są to zadania trudne wobec otaczającej nas dewaluacji roli rodziny, redukcji szkoły do nauczania, a porzucenie najczęściej procesu formowania.
Wobec stale pogłębiającej się sekularyzacji świata, potrzeba nam osobowych wzorców, właśnie takich jak Św. Wojciech BM, św. Jacek Odrowąż, św. Jan Paweł II, Kardynał Wyszyński.
Święty Stanisław ze Szczepanowa, to przykład gorliwego Biskupa, który odważnie bronił tradycyjnych wartości oraz troszczył się o ubogich. Stając po stronie prawdy, nie przestraszył się potęgi świeckiego władcy. Jest obok św. Wojciecha i św. Jacka, patronem Polski.
Historia uczyniła św. Stanisława patronem narodowej jedności. Kiedy w 1253 roku odbywała się jego kanonizacja, Polska była skłócona i podzielona. Jedna z legend dotyczących św. Biskupa Stanisława Męczennika głosi, ze porozcinane podczas zabójstwa ciało, miało się ponownie zrosnąć. Odniesiono to do sytuacji politycznej, sądząc, ze Polska jako państwo wróci do jedności. Między innymi właśnie dlatego obrano św. Stanisława za głównego Patrona Polski. Wielokrotnie jego kult przyczyniał się do jednoczenia narodu, aby ponad egoistycznymi pobudkami i ułomnościami ludzkimi, szukać dobra wspólnego i budować pomyślność Rzeczypospolitej.

**
Końcem 2016 redakcja słownika „Oxford Dictionairies” ogłosiła, ze słowem roku, jest „post-prawda”. Post-prawda awansowała z marginalnego określenia do jednego z najważniejszych słów w politycznych komentarzach, głosi oświadczenie redakcji.
Słowo to istnieje około 20 lat i służy do opisywania rzeczywistości, w której emocje i osobiste przekonania mają większe znaczenie i wpływ na postrzeganie rzeczywistości, niż fakty.
Jesteśmy więc świadkami utraty w świecie trwałej tożsamości, trwałych wartości, a pojawia się post-sekularyzm, post-humanizm, czyli nieodpowiedzialna dowolność i relatywizm.
Misją środowiska Orderu świętego Stanisława jest dbanie o tożsamość Polski i Europy, a ta wyznaczona jest przez religię katolicką. Moralność i etyka w świecie stały się teraz tym, co sam świat uzna za moralność i etykę...Jest to bardzo niebezpieczny obraz świata, stąd konieczność powrotu do prawdziwych chrześcijańskich wartości.
Kształtowanie bezpiecznej, nie wynaturzonej przyszłości może odbywać się tylko poprzez upowszechnianie i praktykowanie uniwersalnych wartości oraz krzewienie patriotycznych postaw, zgodnie z najlepiej pojętą polską tradycją narodową.

ORDRER Św. Stanisława BM:

Order św. Stanisława BM to historyczny polski order, nadawany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Ustanowił go w 1765 roku król Stanisław August Poniatowski, który został jego pierwszym Wielkim Mistrzem.
Nadawany był corocznie 8 maja, podczas uroczystości ku czci Św. Stanisława w kościele św. Krzyża w Warszawie.
Do Orderu przypisana jest piękna dewiza: „ Praemiando Incitat”, /Nagradzając Zachęca/.
Order, z wizerunkiem Biskupa Męczennika noszono na pąsowej wstędze, stąd jego kawalerów nazywano pąsowymi. Wyżej byli tylko kawalerowie Orła Białego, od koloru ich wstęgi zwanego błękitnymi.
W latach: 1815-1916, wielkimi kawalerami Orderu byli rosyjscy cesarze, po powstaniu listopadowym order włączono do pocztu orderów rosyjskich. W odrodzonej Polsce, gdy zastanawiano się, jakie ustanowić znaki zaszczytne, gen Haller zaproponował aby Sejm odnowił order Orła Białego i Order św. Biskupa Stanisława. Ostatecznie odnowiono OOB, a w miejsce OŚS, Piłsudski wprowadził Order Polonia Restituta/Odrodzenia Polski/. Przez 80 lat, order Świętego Stanisława był orderem martwym.
W 1979 roku przywrócił go na emigracji Juliusz Nowina Sokolnicki , dzieląc go na V klas. Jego otrzymanie miało być zachętą do dalszej służby publicznej. Członkiem Orderu Św. Stanisława BM może zostać ten, kto dostrzega nieprzemijające wartości i posiada chęć filantropijnego działania na rzecz indywidualnego i ogólnonarodowego dobra.

Małgorzata Soja

Wersja do druku

Lubomir - 31.10.17 13:23
Wspaniała inicjatywa, porównywalna chyba z Głogówkiem i uniwersałem króla Polski Jana Kazimierza, wzywającym ze Śląska - do obrony ojczyzny przed zalewem zdziczałych grabieżców Karola X Gustawa, śmiertelnego wroga polskiego Kościoła i polskiej wspólnoty państwowej. Ostatnio Śląsk Opolski wykorzystywany jest często do działań antypolskich. Antypolski szabrownik i wywrotowiec Schetyna, kiedy tylko szuka poparcia - udaje się do gniazda niemczyzny na Opolszczyźnie, do Dobrzenia Wielkiego. Tam witany jest jak w Gross Doebern, wśród samych antypolaków.

Wszystkich komentarzy: (1)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

15 Listopada 1976 roku
Zmarł Jean Gabin, francuski aktor filmowy.


15 Listopada 1877 roku
Urodził się Leopold Skulski, polski polityk, premier. W 1940 aresztowany przez NKWD, zmarł lub został zamordowany w Brześciu


Zobacz więcej