Wtorek 14 Lipca 2020r. - 196 dz. roku,  Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 16.10.17 - 18:08     Czytano: [1340]

KONFERENCJA (Aktualizacja)

Warunki pokoju w świecie21 października 2017 r. w Warszawie, w Sali Konstytucji 3 Maja Sejmu RP odbędzie się Konferencja „Warunki pokoju w świecie”,. W przypadku zainteresowania prosimy o zgłoszenie udziału poprzez stronę internetową: www.visveritatis.pl
• Rejestracja uczestników jest do czwartku (19.X.) do godz. 24.00
• wstęp wolny


....................

Motto Konferencji:

Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją wywołują, ale również ci, którzy nie czynią, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić.
św. Jan Paweł II

Dlaczego ta konferencja powinna się odbyć?

Narastające obecnie napięcia w geopolityce światowej, a zwłaszcza napięcie pomiędzy Wschodem a Zachodem, stawiają nas w sytuacji, w której można dopatrywać się analogii do sytuacji tuż przed II Wojną Światową. W obliczu eskalacji zagrożeń i przyśpieszającego wyścigu zbrojeń, wobec coraz powszechniejszej retoryki prowojennej, należy z całą mocą przypomnieć, że Polską racją stanu jest posłannictwo pokoju. Jest to nasze posłannictwo dziejowe, wypływające wprost z chrześcijańskiego ducha Narodu, o czym pięknie mówiła Zofia Kossak-Szczucka w roku 1938:

Przekonanie, że „Bóg jest tuż” było przez wszystkie wieki właściwe naszym praojcom. Jeśli zapomnimy o ożywiającej ich wierze w nieustanną ingerencję Bożą, nie zrozumiemy naszych dziejów, ani nawet języka aktów urzędowych. Dokument unii horodelskiej zaczynał się od słów: „Nie dozna zbawienia, kto się na miłości nie oprze...”.

Wiernie powtarzające się w ciągu wieków cechy [Narodu Polskiego] zdają się przesądzać, że posłannictwem Polski nie będą ani czyny orężne, choć z nich właśnie słynęliśmy po świecie i do nich przywiązywaliśmy największą wagę, ani torowanie drogi kulturze materialnej czy wiedzy, lecz dzieło nierównie ważniejsze – dzieło jedności i zgody.


Prymas Polski Kardynał August Hlond przepowiedział nam:

Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów. Zachód oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeć będzie. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której używając Polska odniesie zwycięstwo – to Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.Jedność Narodu

.................................................................................................................
5 listopada 2017r.

Konferencja Warunki pokoju w świecie - sprawozdanie

„Czy możliwy jest pokój na świecie?” oraz „Jakie warunki muszą być spełnione dla osiągnięcia tego celu?” to pytania, na które próbowali odpowiedzieć uczestnicy zorganizowanej 21. października w Sejmie RP konferencji Warunki pokoju w świecie.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali prof. dr hab. Anna Raźny i poseł Robert Winnicki. Pierwszy panel otworzył swoim referatem Ksiądz Ryszard Halwa, który jako warunek konieczny do pokoju wskazał życie w zgodzie z Ewangelią i gorąco apelował do zgromadzonych o modlitwę w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Następnie wystąpiła profesor Anna Raźny, która w swoim referacie zastanawiała się nad pojęciem pokoju, które zostało obecnie wyparte przez pojęcie bezpieczeństwa. Jednak - jak przekonywała Przewodnicząca Klubu Politycznego Jedność Narodu - terminy te nie są identyczne, i o ile „modne” jest zbrojenie się w imię bezpieczeństwa, o tyle działania takie oddalają świat od pokoju. Prof. dr hab. Artur Śliwiński poświęcił swoje wystąpienie przedstawieniu dotychczasowych modeli referencyjnych bezpieczeństwa europejskiego, tj. koncepcji „Międzymorza” (Georga Friedmana) oraz „Osi Rosja-Niemcy” (Klubu Izborskiego). Dla równowagi istniejących modeli, Śliwińki przedstawił trzeci – oparty na budowie „łańcucha bezpieczeństwa” złożonego z państw europejskich zdolnych przeciwstawić się współczesnym tendencjom ekspansjonistycznym. Trzonem „łańcucha” byłyby takie państwa, jak Polska, Węgry, Serbia i Grecja. Pierwszy panel zamknął bardzo ekspresyjnym referatem prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski, który określił współczesny świat „cywilizacją niepokoju” i jako przeciwwagę dla niego przedstawił opartą na wartościach chrześcijańskich „cywilizację pokoju”, do której powinny zmierzać wszystkie narody, poczynając od Polski.

Drugi panel otworzył poseł na Sejm RP Robert Winnicki. Prezes Ruchu Narodowego przekonywał, że tylko silna pod każdym względem, a zarazem unikająca niepotrzebnych konfrontacji Polska, może być gwarantem pokoju w Europie. Z kolei, prof. dr hab. Adam Wielomski odniósł się do utopijnej idei „wiecznego pokoju” Immanuela Kanta stawiając prowokacyjnie pytanie „Pacyfizm czy zasada równowagi?”. Prelegent postulował odejście od utopijno-pacyfistycznych wizji oraz przypomnienie i zastosowanie w obecnej geopolityce teorii równowagi, którą forsowali między innymi Klemens von Metternich i Henry Kissinger. Jako trzeci w panelu referat wygłosił dr Marcin Jendrzejczak, redaktor portalu „PCh24.pl. Polonia Christiana”, który odniósł się do wojny sprawiedliwej i jako przykład przywołał opór zbrojny stawiany nazistom podczas drugiej wojny światowej. Jeśli udział USA w tej wojnie spełnia założenia wojny sprawiedliwej, to już działań takich, jak zrzucenie bomby atomowej na cywilną ludność Hieroszimy i Nagasaki na pewno nie można uznać za zgodne z nauczaniem św. Augustyna, na co stanowczo zwrócił uwagę prelegent. Panel zakończył dr Tomasz Knapik przywołujący zagadnienie pokoju w myśli papieża Benedykta XVI. Nauczanie papieża, zdaniem prelegenta, powinno być cennym drogowskazem dla tych, którzy chcą kształtować pokój w świecie.

Kolejny, już trzeci, panel zaczął się od rozważań gospodarczych na temat dekoncentracji kapitału jako ekonomicznego warunku pokoju, które to przedstawiła Magdalena Ziętek-Wielomska. Prelegentka przekonywała zgromadzonych, że społeczeństwa samorządne z silnym poczuciem własności o wiele trudniej namówić do podejmowania działań wpisujących się w wyścig zbrojeń, gdyż do wojen prą autorytarne jednostki pozbawione kontroli społecznej. To właśnie w silnej klasie średniej i dekoncentracji kapitału należy doszukiwać się gwarancji pokoju. Redaktor Adam Śmiech postawił z kolei pytanie o to, czym jest NATO. W jego ocenie Pakt Północnoatlantycki nie jest gwarantem bezpieczeństwa, a reliktem Zimnej Wojny. Wskazują na to obecne działania podejmowane przez sojusz, a zmierzające do poszerzenie strefy wpływów Stanów Zjednoczonych, przy złamaniu wcześniejszych ustaleń z Rosją i podważając jej bezpieczeństwo. Prelegent wspomniał także o więźniu politycznym obecnych czasów – Mateuszu Piskorski, liderze partii Zmiana - który mimo braku zarzutów przetrzymywany jest w areszcie od maja 2016 roku, co jest jawnym pogwałceniem prawa.

Na zakończenie Konferencji Maciej Wac-Włodarzczyk, Dyrektor Fundacji Vis Veritatis im. Świętego Michała Archanioła, który wygłosił referat pod tytułem „Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie”. Prelegent w referacie odniósł się do nauki Chrystusa, postulując stosowanie ewangelicznych zasad w geopolityce. Przywołał on bierny opór jako postawę będącą w stanie przezwyciężyć zło, które pomimo początkowej przewagi w efekcie wyczerpuje się.

Po ostatnim referencje za udział w Konferencji podziękowali zgromadzonym prof. dr hab. Anna Raźny i poseł Robert Winnicki. Podkreślając znaczenie zorganizowanego wydarzenia, zadeklarowali chęć współpracy przy organizacji kolejnych konferencji. Profesor Raźny zapowiedziała w imieniu Organizatorów przygotowanie monografii naukowej, zawierającej artykuły opracowane przez zgromadzonych prelegentów – naukowców, publicystów i polityków.

Uczestnicy Konferencji poza wysłuchaniem ciekawych referatów mieli możliwość uczestniczenia w ożywionych dyskusjach po każdym z paneli, a także podczas przerw, gdzie dodatkowo mogli spotkać się i porozmawiać „w cztery oczy” z prelegentami.

Konferencja Warunki pokoju w świecie była zorganizowana przez Fundację Vis Veritatis im. Świętego Michała Archanioła wraz z Parlamentarnym zespołem ds. debaty publicznej i Ruchem Narodowym.


Radosław Sławomirski
Sekretarz Konferencji Warunki pokoju w świecie

Wersja do druku

Teresa - 17.10.17 7:58
http://www.prawica.net/8704

"W czwartek 12 października byłem przez godzinę przesłuchiwany przez funkcjonariuszy ABW (na Rakowieckiej 2A). Formalnie wezwano mnie jako świadka w sprawie Mateusza Piskorskiego, który od maja ub. roku siedzi w areszcie pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Wiosną, na prośbę żony Piskorskiego udzieliłem mu poręczenia, bo uważam, że prokuratura miała dość czasu dla zebrania dowodów przestępstwa i jeśli tego nie zrobiła i nie potrafi przedstawić aktu oskarżenia to Piskorski powinien zostać zwolniony.

Sam w czasach PRL siedziałem w więzieniu bez żadnego oskarżenia, pod pozorami, a funkcjonariusze mnie i moich kolegów wyzywali od "pachołków Reagana". Dlatego udzieliłem poręczenia dla Mateusza Piskorskiego, bo wszystko wskazuje że siedzi on w więzieniu za prorosyjskie poglądy. A ja nie o taką Polskę walczyłem, w której służby będą na rozkaz polityków wsadzali do więzienia tych, którzy głoszą poglądy inne niż oficjalne."

Należy się Panu posłowi Januszowi Sanockiemu szacunek za kolejną odwagę. Kiedyś więzień polityczny dziś staje w obronie więźnia politycznego Mateusza Piskorskiego.
Uważam, że na tej konferencji obowiązkowo należy poruszyć tą sprawę.

Wszystkich komentarzy: (1)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

14 Lipca 1933 roku
W Niemczech wszystkie partie polityczne oprócz Partii Nazistowskiej zostały zdelegalizowane.


14 Lipca 1789 roku
Zdobycie Bastylii. Początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Święto narodowe Francuzów.


Zobacz więcej