Sobota 7 Grudnia 2019r. - 340 dz. roku,  Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 18.07.17 - 13:51     Czytano: [586]

Dział: Głos Polonii

Akcja Patriotyczna
Szanowni Polonusi.

Chciałbym Wam zaproponować akcję patriotyczną mającą na celu zgłoszenie wniosku do kapituły Orderu Orła Białego przy prezydencie RP Andrzeju Dudzie, o nadanie OOB. panu redaktorowi Stanisławowi Michalkiewiczowi.

Całe życie red. Stanisława Michalkiewicza przebiegało na walce z komunistycznymi władzami PRL i potem z układem okrągłostołowym.
Redaktor Michalkiewicz dał się poznać jako gorliwy patriota i nieprzejednany wróg systemu komunistycznego, systemu zniewolenia Polski i Polaków. Ostatnie lata w tzw. wolnej Polsce obfitowały wielkim zaangażowaniem tego publicysty i działacza społecznego, redaktora i dziennikarza wielu patriotycznych pism w Polsce i na emigracji, szczególnie w Kanadzie, USA i Australii a także w całej Europie.

Jego wytrwała praca u podstaw, częste spotkania i wyjazdy na liczne prelekcje, wykłady, sympozja w kraju i za granicą przybliżały i nadal przybliżają oraz wyjaśniają polską rzeczywistość i zawiłości współczesnego świata.

Nie jest prawdą jakoby red. Stanisław Michalkiewicz był antysemitą. Przeciwnicy mylą antysemityzm ze spostrzegawczością tego wytrawnego dziennikarza i felietonisty. Miał i ma wielu przyjaciół wśród normalnych i uczciwych Żydów i innych narodowości. Jest ciągle mile widziany i zapraszany szczególnie przez Polonię amerykańską i kanadyjską. W Polsce rokrocznie odbywa setki spotkań z licznym gronem Polaków spragnionych uczciwej oceny faktów historycznych i współczesnych. Nawet jego przeciwnicy doceniają jego erudycję, kąśliwy język, bezstronną ocenę rzeczywistości jak również poetyckie ujmowanie zawiłych problemów nurtujących czytelników i słuchaczy jego niezapomnianych i niepowtarzalnych prelekcji i wykładów.
Polacy powinni być dumni z takiego, rzadko spotykanego dzisiaj człowieka pióra, autora licznych książek i utworów literackich o tematyce politycznej i patriotycznej.

Pan red. Stanisław Michalkiewicz zawsze stawiał sprawy narodowe, patriotyczne na pierwszym miejscu.
Ostatni list otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestii obrony dobrego imienia Polski i Polaków sprzeciwiający się przypisywaniu przez tego rzecznika (RPO) przyczynienia się narodu polskiego do sprawstwa holokaustu jest wyrazem patriotycznej postawy red. Stanisława Michalkiewicza i jednoznacznego angażowania się przeciwko oszczerczemu szkalowaniu narodu i państwa polskiego.

Zasługi red. Michalkiewicza znane są nie od dzisiaj. To jest prawdziwy Polak patriota z krwi i kości.

Dobrze byłoby w 70. lecie urodzin tego zasłużonego dla Polski i Polaków dziennikarza i publicysty uhonorować Go tym prestiżowym odznaczeniem.
Po drugie, będzie to również patriotyczny sprawdzian dla Prezydenta Dudy i kapituły Orderu Orła Białego. Różnie to bywało z decyzjami kapituły, która przyznawała odznaczenia osobom nie mającym nic wspólnego z polską racją stanu i polskim interesem narodowym. Również będzie to sprawdzian dla samej Polonii i jej rzeczywistych poglądów na sprawy narodowe i patriotyczne na emigracji.

Proszę, jeżeli przyjmiecie moje stanowisko, rozpropagować akcję patriotyczną wśród Polonii i w Polsce.
Musimy być aktywni i nadawać ton wydarzeniom w kraju i na emigracji.
Kogóż mamy obierać za swoich idoli jak nie patriotów i sprawdzonych, uczciwych ludzi z dorobkiem twórczym.
Takim jest właśnie red. Stanisław Michalkiewicz.

Z pozdrowieniami
Jan Kosiba

Wersja do druku

Lubomir - 24.07.17 14:50
Można odnieść wrażenie, że obce gminy pilnują nienaruszalności wypracowanego przez siebie status quo w Polsce, a polscy politycy - mogą, ale jedynie na papierze i w teorii przekraczać granice, wytyczone przez obcych uzurpatorów. Żebyśmy nie czuli się zbyt pewnie - gromi się nas od czasu do czasu za przeprowadzony przez NKWD pogrom kielecki albo za obóz Salomona Morela. Wszystko przypomina teatralne obalanie komunizmu przez pioniera komunizmu i neokomunistę Jacka Kuronia. Znikają nazwy starych komunistów a na ich miejsce 'wtyka się' za patrona - założyciela Czerwonego Harcerstwa, Kuronia. Tak jak gdyby w ponad tysiącletniej historii Polski nie było bardziej wartościowych bohaterów. Kosmetyczne, albo wręcz pozorne zmiany. Zmiany, po których niemal wszystko pozostaje, jak poprzednio.

W Panasiuk - 23.07.17 21:51
Czy p. Bodnar zapłacił za swoje haniebne słowa? Nie! I czyja to wina? bezkarność nie ma granic. Reakcja rządu żadna i o czym tu mówimy.

Lubomir - 20.07.17 21:17
Przykre, że umysły tak wybitne, jak król polskiego felietonu, p. Stanisław Michalkiewicz, są pomijane przy różnych nominacjach. Wciąż brakuje takich prawych osobowości w polskiej przestrzeni publicznej.

adamajtis - 20.07.17 9:28
List Otwarty obywatela polskiego do pana Adama Bodnara

Słuchaj Synu!

Przez uprzejmość nie będę już precyzował - jaki Synu - chociaż nie zamierzam ukrywać, że ta intytulacja wynika nie tylko z różnicy wieku między nami, ale również, a może nawet przede wszystkim - z intencji okazania Ci pogardy z powodu wypowiedzi, iż "musimy pamiętać, że wiele narodów współuczestniczyło w realizowaniu holokaustu. W tym także naród polski." Wypowiedź ta dowodzi, że nie wiesz, co to jest naród. Wprawdzie z Twego życiorysu wynika, że jesteś wypustnikiem (celowo nie używam słowa "absolwent", tylko jego rosyjskiego odpowiednika: "wypustnik", które, jak sądzę, znacznie lepiej Cię charakteryzuje) rozmaitych uczelni, ale najwyraźniej nie przykładałeś się do nauki. Tacy niedoukowie są plagą naszego nieszczęśliwego kraju, zwłaszcza gdy są osadzani na różnych, nawet operetkowych posadach, jak Twoja. Tedy kierując się chrześcijańskim obowiązkiem, nakazującym "nieumiejętnych nauczać" (zob. Katechizm Kościoła katolickiego - uczynki miłosierne co do duszy), uprzejmie Ci wyjaśniam, że naród to wspólnota etniczna, która zorganizowała się politycznie. Tym właśnie różni się on od narodowości, która ma wprawdzie wspólny język, historię, obyczaje, religię - ale nie zorganizowała się politycznie, to znaczy - nie wytworzyła hierarchii, czyli szlachty, dzięki której staje się narodem. Taka ewolucja wynika z rozwoju dziejowego, ale zdarzają się też przypadki uwstecznienia narodu do poziomu narodowości - jak to stało się w przypadku Czechów po bitwie pod Białą Górą w 1620 roku - i dopiero w wieku XIX doszło do odrodzenia narodowości czeskiej, jako narodu.

W świetle tego wyjaśnienia widoczna jest w całej rozciągłości fałszywość Twego twierdzenia, jakoby w realizowaniu holokaustu uczestniczył także "naród polski". Naród Polski w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej był politycznie zorganizowany w państwo, które w żaden sposób, nie uczestniczyło w holokauście. Nawet polskie instytucje pozarządowe, które oficjalnie działały w Generalnym Gubernatorstwie w postaci Polskiego Czerwonego Krzyża i Rady Głównej Opiekuńczej również w jakiejkolwiek formie nie uczestniczyły w realizowaniu niemieckiego programu "ostatecznego rozwiązania". Przeciwnie - gdybyś przeczytał wspomnienia Adama hr. Ronikiera (ale co tam marzyć o tym!), będącego w okresie okupacji niemieckiej prezesem RGO, to wiedziałbyś, że RGO współpracowała w niesieniu pomocy humanitarnej z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Polsce, a nawet z delegacjami Żydów amerykańskich - oczywiście do czasu wypowiedzenia przez Rzeszę Niemiecką wojny Stanom Zjednoczonym. Ale Ty o tym wszystkim najwyraźniej nie wiedziałeś i dlatego wygłosiłeś opinię, wpisującą się w skoordynowane polityki historyczne: niemiecką, której celem jest stopniowe zdejmowanie z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę światową, a przynajmniej - rozmywanie tej odpowiedzialności - oraz żydowską, które celem jest przerzucanie tej odpowiedzialności na winowajcę zastępczego, by podtrzymać możliwość materialnego eksploatowania holokaustu. Podobne opinie wygłaszają przedstawiciele piatej kolumny w Polsce; rozmaici folksdojcze i skorumpowani łajdacy, uczestniczący w realizowaniu w Polsce tzw. "pedagogiki wstydu", której celem jest wzbudzenie w Polakach poczucia winy wobec Żydów, by w ten sposób doprowadzić nasz naród do stanu bezbronności. Uprzejmie zakładam, że Twoja opinia nie wynikała z podłości, tylko z ignorancji - ale w takim razie nie ulega wątpliwości, że jesteś głupszy, niż nawet przewiduje ustawa określająca warunki na zajmowaną przez Ciebie, operetkową posadę. W tej sytuacji chyba sam rozumiesz, że żadne "przeprosiny" nie wystarczą, że powinieneś niezwłocznie podać się do dymisji, a ze swoim życiem postąpić, jak przystało na człowieka honoru. Oczekuję tego od Ciebie jako obywatel polski - a myślę, że nie jestem w tym oczekiwaniu odosobniony - który ma interes prawny w tym, by ktoś taki, jak Ty, ani go nigdzie nie reprezentował, ani też nie był rzecznikiem jego praw. Łączę stosowne wyrazy.

Stanisław Michalkiewicz

Wszystkich komentarzy: (4)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

07 Grudnia 1941 roku
Japończycy przeprowadzili niespodziewany atak na amerykańską bazę wojskową Pearl Harbor na Hawajach.


07 Grudnia 1550 roku
Odbyła się koronacja Barbary Radziwiłłówny, żony polskiego króla Zygmunta Augusta.


Zobacz więcej