Piątek 20 Lipca 2018r. - 201 dz. roku,  Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 18.07.17 - 13:45     Czytano: [1926]

Mane, takel, fares


Kiedy Polacy walczący o własną wolność i państwowość określili, że walka heroiczna i honorowa jest przeszłością a prowadzona z nimi poprzez państwa ościenne wojna i proces rozbiorów jest wojną totalną, podjęli metody walki, które były sumą doświadczeń nabytych. Wszak nie może być inaczej aby homo sapiens pozostawał tabula rasa.

Kiedy pozbawia się ludzi określonych swą historią i kulturą z tej historii wyrosłą ich naturalnego prawa do egzystencji we własnej grupie narodowej, należy być pewny, że jako szczep ludzki podejmą oni walkę o swój byt określony historycznie!

Polacy jako naród zapisani w prawie Bożym określili się w wartościach rzymskich w sentencji wartości słów: Bóg Honor Ojczyzna i jako tacy w granice swojego władania przyjmowali różnych innowierców, pozwalając im na realizację pragnienia ich dusz i serc. A gdy sami zostali pozbawieni Bożego prawa do domu, któremu na imię Polska, walczyli o ten dom przelewając własną krew, składając na ołtarzu Ojczyzny własne życie i majętność całą .Pozostając w swej zdecydowanej większości bezimiennymi kruszynami tej ziemi, POLSKIEJ ZIEMI!
Aby nie sięgać zbyt daleko przypomnę Polaków walczących z zaborcami jako sztyletnicy! To dzięki nim wakaty polskie we władzach zaborów sięgały 50%! (strach) To Oni po dziś są dowodem na to, że niezwyciężonym jest ten, kto w sercu nosi swe dziedzictwo Matki, Ojca, Ojcowizny! A ciosy swym wrogom może zadawać sam.

Należy pamiętać genezę walki narodu żydowskiego o własne państwo i jaką rolę odegrała w tym państwowość polska! Jest faktem oczywistym, że kadra armii państwa Izrael ma swe korzenie w działalności i sukcesach Zeewa Żabotyńskiego, wspartego wojskowymi obozami szkoleniowymi jego betarowców w II Rzeczypospolitej.

Walkę o to państwo mnożyć można przez akty terroru bezpośredniego. Niemniej Ci którzy mieli być po II wojnie światowej wyznacznikiem sprawiedliwości i sumieniem świata jako ofiary gwałtu w wyniku syndromu ofiary gwałtu, gwałtem znaczą swą obecność dzisiaj!
Obecny dzień powszechny Europy znaczony jest aktami terroru społecznego i jest to terror pozbawiony bezpośrednich związków organizacyjnych jedynym spoiwem jest wiara w Mahometa!
Bojowcy będący w drodze do raju wpisują się w ojczyzny utracone!
"bo cóż znaczy życie żrącego ochłapy gdy nie ma warknąć pod stołem"
Zatem kto zaserwował arabom wiosny arabskie?
Kto i w jaki celu realizuje demolowanie podstaw łacińskich Europy?
Kto szczyny levackie i liberalne postawił ponad kulturę europejską?
"Europo powstań z kolan" albo zostaniesz zwierzakiem w komuszym kołchozie!

Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej, w której sztab naszych przeciwników zakłada, że cywilizacja śmierci, której synonimem jest tzw. „orgazm sraczkowy” będzie regulował ilość lemingów! Europa levaków i liberałów (komuna) zidiociała i jest tyglem w którym warzy się potrawa z g…wna. Ale są w Europie narody i ludzie, którzy żyją swą rodziną, pradziadami, dziadami, Matkami i Ojcami, mają swą ojczyznę i szacunek dla niej, mają imiona własne, mają swe nazwiska własne, dziedziczone!

Dopóki nie będzie określona „macica”, z której na swój szlak wychodzą "sztyletnicy", aby wyrównywać swe krzywdy, dopóty rzeczą niemożliwą będzie ich wyrugowanie z obrotu śmiercią ślepą. Pewnikiem jest jedno, to ludzie, narody i społeczeństwa mogą ustawić rynek wolności wyboru a jego podstawą jest szczep, plemię i w konsekwencji naród!

"Ty który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, zabijesz jednego narodzi się nowy spisane będą czyny i rozmowy".
Błądzenie jest rzeczą ludzką, zawróć, dołącz do przykazań twego Boga i mego.

Bogdan Dziuma

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

20 Lipca 1797 roku
Urodził się Paweł Edmund Strzelecki, polski podróżnik, geolog, geograf; badacz Australii (zm. 1873)


20 Lipca 1968 roku
Uruchomiono największy polski sztuczny zbiornik wody na Sanie w Solinie o powierzchni 21,1 km².


Zobacz więcej