Czwartek 23 Stycznia 2020r. - 23 dz. roku,  Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 07.07.17 - 23:33     Czytano: [806]

Brexit niczego ich nie nauczył


W 1992 roku w przekładzie na język polski ukazała się książka amerykańskiej historyk i pisarki Barbary Tuchman (1912-1989) pt. „Szaleństwo władzy” („The March of Folly: From Troy to Vietnam” New York 1984), w której analizowała to zjawisko na różnych historycznych przykładach, dowodząc, że zawsze wygląda ono tak samo. Elity zamykają się we własnym kręgu, słuchają tylko samych siebie i wykreowanych przez siebie pochlebców, i im więcej dociera do nich sygnałów, że coś idzie nie tak, tym bardziej nie przyjmują ich do wiadomości, coraz bardziej zaciekle i z coraz większą irytacją obstając przy swoim. Tak teraz postępują m.in. ludzie rządzący Unią Europejską, czyli przede wszystkim Niemcy, których Brexit niczego nie nauczył.


Islamski duchowny grozi Polsce! „Jeśli chcecie żyć, będziecie musieli płacić haracz”

Telewizja Republika z 29 czerwca 2017 roku za Wolność24.pl podała, że mufti Nedal Abu Tabaq podczas wykładu w Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym w Poznaniu przedstawił wizję dla chrześcijan w świecie rządzonym w przyszłości przez muzułmanów. Islamski duchowny powiedział, że jeśli islam zwycięży, to wszyscy chrześcijanie (także ci w Polsce) będą płacić tzw. specjalną opłatę tzw. dżizję, żeby żyć. Będzie tylko jedna alternatywa. Albo płacisz, albo śmierć.
W świecie gangsterskim to nazywa się propozycją nie do odrzucenia lub haracz.
Według redakcji obu mediów to, co powiedział poznański imam jest groźbą, mimo że jest to podane w formie wizji. Dla ludzi, którzy głoszą takie poglądy, nie powinno być miejsca w Polsce!


Bondar zniesławił naród polski

Śmierdzący na milę lewactwem pupilek Platformy Obywatelskiej Adam Bodnar, który piastuje urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli jest osobą, na pensję której składają się polscy podatnicy, w dniu 20 czerwca na antenie TVP Info stwierdził, że także naród polski uczestniczył w holokauście Żydów w trakcie II Wojny Światowej. Tą skandaliczną wypowiedzią wpisał się w kłamliwą retorykę obarczania Polski za zbrodnie nazistowskich Niemiec i uderzającą w pamięć o ofiarach II Wojny Światowej. Wielu Polaków w mediach zaapelowało, aby za tą wypowiedź podał się do dymisji albo został usunięty z urzędu. Również i ja zabrałem głos w tej sprawie na łamach „Rzeczypospolitej”, kiedy w jego obronie stanęło lewactwo – wrogowie Polski i Polaków, pisząc: „Aż wierzyć się nie chce ile wśród ludzi Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej jest wrogów Polski i Polaków. Sam Bodnar przeprasza za to co powiedział - za swoją skandaliczną antypolską wypowiedź, a tutaj ludzie z nienawiści do Polski i Polaków popierają jego skandaliczną wypowiedź i dodatkowo - od siebie leją pomyje na Polskę i Polaków. Prawdziwe polskie lewackie piekło” („Bielan o słowach Bodnara…” 22.6.2017). Następnego dnia powróciłem do sprawy pisząc: „Pytanie: Jeśli Hitler kochał by Żydów i ich nie prześladował, to Holocaust wciąż miał by miejsce i wciąż byłby Auschwitz? Oczywiście, że nie.
A więc jeśli zaistniał Holocaust to tylko dlatego, że do niego doprowadzili Niemcy i go zrealizowali. I tylko Niemcy!” („Krystyna Pawłowicz domaga się odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich” 23.6.2017).


Młodzi muzułmanie zalewają Europę

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców opublikował analizę dotycząca uchodźców i „uchodźców”, którzy z państw muzułmańskich próbują dostać się do krajów zachodniej Europy. Z raportu wynika, że aż 75 proc. ludzi, którzy forsują granice państw europejskich to mężczyźni, głównie młodzi ludzie. Wśród imigrantów tylko 12 proc. to kobiety, a 13 proc. stanowią dzieci. W 2016 r. 181 045 osób przybyło drogą przed Morze Śródziemne do Włoch. Państwo włoskie przedstawiło teraz raport z liczbami dotyczącymi tych osób. Otóż 123 482 z nich złożyło we Włoszech wniosek o azyl. Włoscy urzędnicy zdążyli sprawdzić ponad 90 tys. tych wniosków i po dokładnych kontrolach doszli do wniosku, że azyl mogą przyznać jedynie 5,4% przybyłych imigrantów! W 94,6% przypadków nie było ku temu żadnych podstaw. Oznacza to, że ci ludzi nie uciekali przed wojną, nie byli uchodźcami politycznymi, nie prześladowano ich z powodu wiary czy też ich sytuacja życiowa nie była tak tragiczna, że nie mogliby przeżyć w swoim miejscu zamieszkania. To wszystko byłoby bowiem (i w 5,4% było) powodem, aby zezwolić gościom z Afryki na pozostanie we Włoszech (Telewizja Republika). Czyli 94,6% osób przybyłych do Włoch to nielegalni imigranci i to bez dokumentów potwierdzających ich tożsamość, a na dokładkę większość z nich to muzułmanie – zawzięci wrogowie chrześcijaństwa i kultury zachodniej oraz analfabeci i ludzie bez żadnego wychowania, a także nieroby, którzy chcą żyć bardzo dobrze (w porównaniu z biedą, jaką mieli we własnych krajach) na koszt europejskich podatników.


Polska - Państwo Panów Aniołów

Najpiękniejszą nazwę naszego kraju mają Węgrzy (i trudno się dziwić, wszak: "Polak, Węgier dwa bratanki..."), którzy nazywają Polskę Lengyelorszag, co oznacza: "Państwo Panów Aniołów" (Polak to po węgiersku Lengyel, czyli Pan Anioł, orszag - państwo). Skąd wzięła się tak zaszczytna nazwa? Nie wiadomo, ale ważne, że jest!


Lechistan

Natomiast w języku tureckim Polska to Polonya. Jednak w minionych stuleciach nad Bosforem kraj nasz określano jednak także jako Lechistan (Kraj Lecha). Zapewne wzięli to z języka ukraińskiego, gdzie przez wielki Polak był nazywany Lachem. Podobna nazwa - Lahestan, odwołująca się do mitycznego twórcy państwa nad Wartą, funkcjonuje również w języku perskim i arabskim.


Rzeź Pragi

Powstanie kościuszkowskie w 1794 roku zamknął rosyjsko-pruski (30 tys. ludzi i 86 dział) szturm na Warszawę – na prawobrzeżną Pragę w dniach 2-4 listopada, którą broniło 14 tys. wojsk polskich. Polacy nie wytrzymali natarcia i Praga została zdobyta. Nastąpiła rzeź Pragi, w której regularna armia carska dopuściła się – w terrorystycznym celu! – mordu kilkunastu tysięcy bezbronnych osób cywilnych, w tym kobiet, dzieci oraz duchownych.


Z Wilna do Petersburga

Zaraz po zdławieniu Powstania Listopadowego 1830-31 władze carskie zamknęły polski Uniwersytet Wileński. Wydział teologiczny został przeniesiony do Petersburga, jako Akademia Teologii Rzymsko-Katolickiej, pod zarządem carskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Akademia istniała nad Newą do 1918 roku.


Język polski w cerkwiach

W przedrozbiorowej Polsce (do 1795 r.) na Kresach dominującym Kościołem od 1596 roku była Cerkiew unicka. Z biegiem lat także i ona ulegała dobrowolnemu procesowi polonizacji i język polski był coraz częściej używany przez jej wyznawców. Toteż zwołany w 1720 roku do Zamościa sobór biskupów unickich wprowadził język polski do kazań i administracji kościelnej.


Islam religią pokoju?

Liga Muzułmańska kontrolująca największy warszawski meczet chętnie opowiada o islamie jako religii pokoju, o szacunku, otwartości na dialog. Czar pryska, gdy zacznie się czytać ich „świętą” księgę Koran. Zawarty w niej potencjał agresji wobec nie-muzułmanów jest ogromny.


Krzywa wieża w Toruniu

Nie tylko miasto Piza we Włoszech ma swoją krzywą wieżę (chociaż ta jest najokazalsza). Ma ją m.in. także nasz Toruń. Jest nią 15-metrowa baszta w murach miejskich, zbudowana, oczywiście jako prosta wieża, w 2. poł. XIII wieku. Swą nazwę zawdzięcza znacznemu odchyleniu od pionu – 1.46 m (146 cm). Stanowi dziś jeden z najbardziej charakterystycznych akcentów toruńskiej Starówki.


Proces pokazowy w Moskwie

W dniach 21-25 marca 1923 roku odbył się w bolszewickiej Moskwie wielki proces pokazowy przeciwko polskim 14 duchownym katolickim. Biskup sufragan mohylewski, abp Jan Cieplak został skazany na karę śmierci, którą bolszewicy z powodu protestów na całym świecie jak i rządu polskiego zamienili na banicję ze Związku Sowieckiego. Wyroku śmierci nie uniknął jednak ks. prałat Konstanty Butkiewicz, którego rozstrzelano 31 marca 1923 r.


Polacy kochają Lwów

To że Polacy kochali i kochają Lwów jest całkowicie zrozumiałe: Polacy założyli współczesny Lwów ponad 600 lat temu, zawsze stanowili w nim większość ludności (tylko od XIV w. do XVI w. ludność była polsko-niemiecka z dodatkiem innych nacji) i zawsze gospodarzyli w nim nawet za czasów austriackich (1772-1918: miasto okupowali Austriacy, ale ludność była polska i miasto zawsze miało ducha polskiego). Polacy dominowali w mieście we wszystkich dziedzinach życia. To było trzecie najważniejsze miasto w historii Polski i narodu polskiego. Nie ma chyba ani jednej sfery w życiu narodu polskiego, w której nie było by udziału Lwowa. Nawet kamienice we Lwowie mówiły, ptaki śpiewały a drzewa szumiały po polsku. Tak bardzo Lwów był polski!


Wrocław – Wielka Emigracja

Po powstaniu listopadowym 1830-31, w wyniku którego około 10 tysięcy znakomitych Polaków musiało opuścić Polskę, Wrocław pośredniczył w stosunkach między tzw. Wielką Emigracją a krajem, głównie Wielkopolską i Galicją.


Konserwatorium Muzyczne w Wilnie

W 1932 roku zostało założone w Wilnie państwowe Konserwatorium Muzyczne, którego dyrygentem został znany kompozytor polski i animator życia muzycznego Tadeusz Szeligowski; w konserwatorium prowadził także klasę kompozycji.


Żydowscy budowniczowie PRL

Po wojnie pozostało w Polsce jedynie 100 tys. żydów, którzy stanowili teraz zaledwie 0,4% ogółu ludności Polski. Niestety, wielu z nich włączyło się do budowy komunistycznej Polski – wielu z nich objęło kierownicze stanowiska. Pod koniec 1945 roku w Ministerstwie Oświaty pracowało 12,3% żydów, w Ministerstwie Sprawiedliwości 5,6%, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego 18,7%, a w Wydziale Kontroli Prasy (cenzurze) stanowili 50% zatrudnionych tam osób.


Kacapi w rogatywkach

Według danych sowieckich w Ludowym Wojsku Polskim w sierpniu 1945 roku na 47 tys. oficerów służby czynnej 15,5 tys. było oficerami Czerwonej Armii (w tym 3,3 tys. narodowości polskiej): obaj dowódcy armii, 2 z 6 dowódców okręgów wojskowych, 17 z 18 dowódców dywizji piechoty, 49 z 54 dowódców pułków piechoty, 46 z 54 szefów sztabów pułków piechoty, 67 ze 162 dowódców batalionów piechoty. W Ministerstwie i Sztabie Generalnym WP oficerowie i generałowie Armii Czerwonej zajmowali wszystkie wysokie stanowiska kierownicze, z wyjątkiem Szefa Zarządu (Kolumny) Samochodowej, Szefa Departamentu Kadr, Szefa Wydziału Topograficznego: Szefa Komisji Kwalifikacyjnej, Szefa Cenzury Sztabu, które zajmowali polscy generałowie i oficerowie, wśród których było dużo polskich żydów.


Polskie sieroty w ZSRR

W lipcu 1945 r. na terenie Związku Sowieckiego przebywało jeszcze 7 tys. polskich dzieci-sierot, które zostały wywiezione wraz z rodzicem czy rodzicami z Kresów na Sybir w latach 1940-41. Przebywali oni w 56 polskich domach dziecięcych: 28 domów z 3 tys. dzieci w Republice Rosyjskiej, 15 z 1,5 tys. dzieci w Uzbekistanie, 7 z tysiącem dzieci w Kazachstanie i 6 domów w innych republikach. Do roku powrócili do Polski.


Powróciły do Polski

Mało kto z Polaków wie, że 1 września 1939 roku na Polskę napadły nie tylko Niemcy, ale także Słowacja, której żołnierze walczyli u boku Wehrmachtu z Wojskiem Polskim na Podkarpaciu. W pierwszych dniach wojny zajęli oni m.in. polski Spisz i Orawę, które to obszary w nagrodę dali Słowacji Niemcy 21 września 1939 roku. Polskie gminy Spiszu i Orawy powróciły do Polski w maju 1945 roku.


Galeria Faras

Galeria Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie jest jedyną w Europie i wyjątkową w skali światowej ekspozycją zabytków kultury i sztuki nubijskiej (Faras - w pobliżu granicy sudańsko-egipskiej) z okresu chrześcijańskiego. Do zbiorów muzealnych trafiły one dzięki polskim archeologom uczestniczącym w latach 60-tych ubiegłego wieku w objętej patronatem UNESCO wielkiej międzynarodowej akcji ratowania pozostałości dawnych kultur Doliny Nilu. Polscy archeolodzy odkryli w Faras dobrze zachowane ruiny kościoła katedralnego z VIII wieku, z którego pochodzi 67 przedstawień malarskich, a także wiele innych dzieł faraskich znajdujących się dzisiaj w Muzeum Narodowym w Warszawie.


Literatura polska w Finlandii

Na język fiński zostało przetłumaczonych szereg dzieł literatury polskiej. M.in. w tłumaczeniu Victora Kustaa Trasta ukazał się w 1921 r. „Pan Tadeusz”, w 1923 „Grażyna” i niektóre dzieła Sienkiewicza, a w 1936 r. wydał on antologię poświęconą literaturze polskiej. Reino Silvanto wydał w 1937 r. antologię noweli polskich, a w 1924 r. prof. Jalo Kalima przetłumaczył „Urody życia” Żeromskiego. Przed wojną ukazali się również „Krzyżacy” i „Na polu chwały” Sienkiewicza oraz „Ziemia obiecana” Reymonta. Po wojnie Taisto Tolvanen przetłumaczył m.in. „Wesele” Wyspiańskiego i „Damy i huzary” Fredry oraz kilka utworów współczesnych pisarzy.


Naukowe kontakty polsko-holenderskie

Już w przedrozbiorowej Polsce (do 1795 r.) bliskie były naukowe kontakty polsko-holenderskie. Polscy humaniści pozostawali pod wpływem Erazma z Rotterdamu, z którym prowadzili korespondencję, z kolei Holender Grocjusz wiele zawdzięczał myśli Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pośród profesorów
holenderskich uniwersytetów spotkać można było i Polaków, a ponadto wiele polskiej młodzieży studiowało na holenderskich uczelniach. Niejedna także książka naukowa polskiego pisarza była po raz pierwszy drukowana w Niderlandach, słynących ze swej sztuki drukarskiej.


Marian Kałuski

Wersja do druku

Lubomir - 09.07.17 20:16
Brexit najwyraźniej zlikwidował najsilniejszą konkurencję Niemców. Konkurencję do dominacji na kontynencie europejskim. Francuzi są ulegli wobec niemieckiego dyktatu. Włosi szantażowani są przez niemieckie banki. Jedynie Brytyjczycy potrafili skutecznie pokonywać niemieckie zapędy. Niemców zawsze drażniła wszechobecność języka angielskiego w europejskich instytucjach. Teraz Berlin i Frankfurt nad Menem, liczą, że głośno zaśpiewają: 'Deutschland, Deutschland ueber alles' a język niemiecki zacznie zyskiwać na znaczeniu. Oby prezydent USA nauczył spadkobierców Bismarcka i Hitlera szacunku do Wolnej Europy, ponieważ Europa zdominowana przez Niemców, to zapowiedź kolejnej katastrofy. Wszystko wskazuje na to, że nabiera mocy Unia Euro-Amerykańska i że Ameryka staje się bardziej obecna nie tylko w wojskowej, w NATO-wskiej Brukseli, ale i w ekonomicznej Brukseli. Grecja nie jest w stanie kreować swojej antycznej demokracji, Ameryka ma oręż w postaci nowożytnej demokracji filadelfijskiej. Wydaje mi się, że tego potrzebuje zagubiona Europa. Chociaż w Ameryce roi się także od współczesnych patologii, to wiele założeń ma konstruktywny a nie niszczycielski charakter. Szczególnie widać to teraz, za nowej prezydentury.

Wszystkich komentarzy: (1)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

23 Stycznia 2013 roku
W wieku 83 lat, zmarł kard. Józef Glemp, 23 lata przewodził Konferencji Episkopatu Polski, zaangażował się w budowę Świątyni Opatrzności Bożej


23 Stycznia 1953 roku
W Polsce rozpoczęto nadawanie regularnych audycji telewizyjnych.


Zobacz więcej