Czwartek 14 Listopada 2019r. - 318 dz. roku,  Imieniny: Emila, Laury, Rogera

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 28.10.16 - 23:49     Czytano: [1437]

Nowe ciekawe FAKTY z kraju i zagranicy


Czy słuchamy papieża Franciszka?

Ks. Jan Kaczkowski w wywiadzie z Piotrem Żyłką ("Życie na pełnej petardzie" Wirtualna Polska 26.7.2016) powiedział m.in.: “W Rzymie jest dzielnica żydowska, getto, a w niej kościół, do którego Żydzi zmuszeni byli przyjść raz do roku słuchać kazania, którego zadaniem było ich nawrócić. Słuchając go ostentacyjnie zatykali uszy. Odnoszę wrażenie, że podobnie my zachowujemy się wobec ojca świętego Franciszka, kiedy wzywa nas, żebyśmy byli skromni, ubodzy, otwarci na biednych, najbardziej potrzebujących”.

Polscy paulini w Cairns

2 września br. byłem w Cairns (Queensland) i odwiedziłem miejscową katedrę katolicką p.w. św. Moniki, w której są piękne witraże. Na jednym z nich, przy głównym wejściu, w ramie go otaczającej jest umieszczone słowo „pokój” w kilkudziesięciu głównych językach, w tym także po polsku. Na filarze przed tym wejściem jest umieszczony bardzo ładnie wykonany obraz MB Częstochowskiej. Z „Cairns Diocesan News” (July 2016) dowiedziałem się, że w czerwcu przyjechali z Częstochowy do pracy duszpasterskiej w diecezji cairnskiej na okres 3 lat dwaj polscy paulini: ks. Dariusz Piotr Osiński i ks. Jarosław Michał Szymański.

Diecezja Broome

Broome nad Oceanem Indyjskim w Zachodniej Australii (rejon Kimberley) jest dzisiaj bardzo popularną miejscowością wczasową wśród Australijczyków i Azjatów. Jest tu ładnie. Zwiedzając miasto przypadkowo znalazłem katedrę katolicką pw. Matki Bożej Pokoju z 1900 r. Jest to mały, drewniany, bardzo estetyczny kościółek, bo sama diecezja Broome jest bardzo mała, chociaż obszarowo ponad dwa i pół razy większa od Polski (773 tys. km kw.). Mieszka na jej obszarze zaledwie ok. 36 tys. ludzi, z których 14 tys. to katolicy. Początki diecezji sięgają 1887 roku. Jest tu zaledwie 9 parafii i ileś tam kaplic misyjnych. Żadnego polonika nie zauważyłem, ale trafiają tu polscy turyści.

Kościół św. Brigidy w Perth

W kościele św. Brygidy w centrum Perth od ponad 60 lat odprawiane są w każdą niedzielę polskie nabożeństwa. Ku mojemu zdziwieniu nie zauważyłem w kościele żadnego polonika, nawet obrazu MB Częstochowskiej, który można zobaczyć chyba we wszystkich kościołach australijskich, w których odprawiane są nabożeństwa dla Polaków.

Strzelecki Group

Z wydawanego w Perth dziennika „The West Australian” (14.9.2016) dowiedziałem się, że na terenie Perth działa duża firma (jaka – tego nie piszą) o nazwie Strzelecki Group. Ciekawostką jest także i to, że jej właścicielem jest Australijczyk o nazwisku Greg Poland (czyli Polska).

Problemy z ludnością tubylczą

Australia nie jest jedynym krajem, w którym występują różnego rodzaju problemy z miejscową ludnością tubylczą (aborygenami). Podobne problemy występują także w Kanadzie z Indianami. Ludzie ci mają prawo zachować swój język, kulturę, tradycję i obyczaje. Z drugiej strony hamuje to ich integrację z pozostałą ludnością – obecnych gospodarzy kraju.

Polityczna poprawność

Rządy liberalno-lewicowe, które sprawują władzę w krajach Zachodu narzucają społeczeństwu poprawność polityczną, co doprowadziło do tego, że w tych krajach jest coraz mniej demokracji i wolności słowa. Dzisiaj trzeba bardzo uważać na to co się mówi i pisze, gdyż łatwo można trafić za kratki. Przypomina mi się jeden nasz znajomy w Polsce, a było to ponad 50 lat temu, który wytłumaczył mi znaczenie słowa demokracja. Demo to z greckiego ludzie, a drugi człon tego wyrazu kojarzy nam się ze słowem kraty – kraty więzienne. Czyli demokracja to ludzie za kratami.

Bożek George Soros

W dzienniku „The Weekend Australian” (27-28.8.2016) Tess Livingstone podaje ciekawe informacje o miliarderze żydowskim George Sorosie, którego nazywa ateistą, “ojcem chrzestnym” lewicy na całym świecie, który uważa siebie „za pewnego rodzaju boga – twórcę wszystkiego”. Jest faktem, że dużą część swojej fortuny przeznacza na szerzenie lewackiej i antychrześcijańskiej ideologii na świecie. W tej chwili w dużym stopniu finansuje również kampanię prezydencką Hilary Clinton. Wspiera lewaków polskich (ma swoich agentów w Platformie Obywatelskiej!) i antypolską „Gazetę Wyborczą” Adama Michnika. W mojej opinii jest on największym narzędziem w rękach diabła.

Order Virtuti Militari

Zieleńce to wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim (Wołyń), koło Zasławia. Do 1793 w granicach Polski. W czasie wojny polsko-rosyjskiej „o konstytucję 3 maja”, doszło tu 18 VI 1792 do bitwy między wojskami rosyjskimi wspierającymi targowiczan (11 tys. ludzi) pod dowództwem gen. Arkadija Markowa a kolumną polskiej dywizji wołyńskiej (3 tys. ludzi) dowodzonej przez gen. Józefa Zajączka i stającą na jej tyłach armią koronną (15 tys. ludzi) ks. Józefa Poniatowskiego, zakończona polskim zwycięstwem. Polacy stracili 1340 żołnierzy, Rosjanie 2000. Dla upamiętnienia tego zwycięstwa król Stanisław August Poniatowski ustanowił order wojskowy Virtuti Militari, który jako pierwsi po bitwie otrzymali J ks. Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko. Po dziś dzień jest to najwyższe polskie odznaczenie wojskowe.

„Polskie” Wonsan

Wonsan to miasto w Koreańskiej Republice Ludowej, port nad Morzem Japońskim. Po zakończonej w 1953 wojnie koreańskiej Polska odbudowała na swój koszt tutejszy zakład remontu parowozów i wagonów. - Współautorem planu zagospodarowania przestrzennego miasta był polski architekt i urbanista Stefan Słoński. - W mieście przed 1989 odbywały się Międzynarodowe Dni Młodzieży z krajów komunistycznych (szefem delegacji polskiej w 1989 był Leszek Miller). – W sierpniu 2010 w ramach obchodów Roku Chopinowskiego na świecie w Wonsan została zorganizowana wystawa zdjęć Czesława Czaplińskiego „Śladami Chopina w Warszawie i na Mazowszu”.

„Polski” Worcester w USA

Miasto Worcester w USA, w stanie Massachusetts, ma 182 669 mieszkańców, z których 7500 przyznaje się do polskiego pochodzenia. W 1906 Polacy wznieśli tu kościół polski MB Częstochowskiej. Przy parafii istniały dawniej: szkoła podstawowa dla polskich dzieci od 1915 i gimnazjum od 1936. Od 1906 działa tu mający swój budynek klub polski - Polish Naturalization Independent Club i Szkoła Polska im. Jana Pawła II.

Polska Kurlandia i Tobago

Tobago jest wyspą na Oceania Atlantyckim, leżącą niedaleko wybrzeży Wenezueli, która wchodzi w skład państwa Trynidad i Tobago. W 1637, 1639 i 1642 miały tu miejsce nieudane próby założenia osady przez księstwo Kurlandii (na terenie dzisiejszej Łotwy), które w latach 1561-1795 było lennem Polski (Rzeczypospolitej). Podczas ich czwartej, tym razem udanej próby, w 1654, 80 rodzin osadników kurlandzkich (mogli być wśród nich także Polacy z Kurlandii), przybyłych na statku Das Wappen der Herzogin von Kurland, ogłosili wyspę kolonią o nazwie Neu-Kurland (Nowa Kurlandia) i założyło fort Jekabforts i osadę Jacobstadt - obecnie Plymouth na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy; w 1657 przybyło tu 120 nowych kolonistów kurlandzkich. Kurlandczycy nadali kilka innych nazw geograficznych na zajętym przez siebie terenie: Wielka Zatoka Kurlandzka (Great Courland Bay), Mała Zatoka Kurlandzka (Little Courland Bay), Zatoka Lipawska (Liepaja; Libau Bay), Zatoka Jakuba (Jacobs /James/ Bay), Kurlandzka Posiadłość (Courland Estate), Nowa Mitawa (Neu-Mitau /New Jelgava). Kilka miesięcy po Kurlandczykach, Holendrzy założyli na pd.-zach. wybrzeżu swoją kolonię nazwaną Nieuw Vlissingen i, wykorzystując wojnę polsko-szewdzką 1655-60, podczas której Szwedzi okupowali Kurlandię w latach 1658-60, w 1659 zajęli Nową Kurlandię. W 1660 Kurlandczycy odzyskali kolonię, jednak w wyniku kilku napadów ze strony piratów w 1666 opuścili wyspę. W 1668 próbowali odzyskać kolonię, a w latach 1680-83 i 1686-90 odzyskali ją; w 1689 książę kurlandzki Fryderyk Kazimierz Kettler ją sprzedał. Dzisiaj obelisk nad Zatoką Kurlandzką upamiętnia wylądowanie tu kolonistów kurlandzkich w 1654.

Nowy Jork: Kaplica MB Częstochowskiej

W połowie października 2016 roku byłem 5 dni w Nowym Jorku. Mieszkałem w hotelu Wolcott, który jest stosunkowo niedaleko monumentalnej katedry św. Patryka. Moja mama 15 października (według starego kalendarza katolickiego) odchodziła swoje imieniny. Wybrałem się więc do katedry aby pomodlić się w jej intencji. Zauważyłem, że trzecia kaplica po lewej stronie od wejścia jest poświęcona Matce Boskiej Częstochowskiej – ma nazwę: Our Lady of Czestochowa Shrine. W ołtarzu znajduje się ładny obraz MB Częstochowskiej, a po jednej stronie ołtarza jest figura św. Kazimierza, a po drugiej św. Stanisława Kostki. Jest napis po polsku: Królowo Polski módl się za nami i po angielsku: Our Lady of Czestochowa pray for us. Na posadce przed ołtarzem jest herb papieski Jana Pawła II i arcybiskupa nowojorskiego, kard. Edwarda Egana. Po lewej stronie ściany kaplicy są obrazy św. Stanisława Biskupa i św. Maksymiliana Kolbe, po prawej obrazy św. Jadwigi i św. Faustyny Kowalskiej. Na posadce bliżej wejścia dwie tablice ofiarodawców kaplicy, poświęconej w 2006 roku, m.in. SPK w USA i Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Zbiory Biblioteki Narodowej

Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie: inkunabuły: ok. 1200 dzieł w ok. 1000 wol. Najliczniej reprezentowane są druki weneckie (ok. 250), ale prawie 65% całego zasobu należy typograficznie do niemieckiego obszaru językowego, a wśród nich najwięcej powstało w oficynach Strasburga, Norymbergi, Lipska, Bazylei, Kolonii i Augsburga; druki XVI w. (9% zbiorów) ok. 13.000 poz. w ok. 10 tysiącach woluminów; prawie jedna trzecia z nich to polonika; druki XVII w. (32% zbiorów) - ok. 50 000 poz. w ok. 34 000 wol., ponad jedna trzecia z nich to polonika; druki XVIII w. (57% zbiorów) - ok. 90 000 poz., w ok. 100 000 wol., więcej niż połowa z nich to druki obce; periodyki XVII-XVIII w. - ok. 7.000 wol.

Park Paderewskiego

W mieście Plainville (18 tys. mieszk.) w stanie Connecticut w USA jest Park Paderewskiego (1860-1941). Nasz wielki pianista często koncertował w Ameryce, gdzie był bardzo popularny.

MB Szydłowska

W Szydłowie na litewskiej Żmudzi w 1608 roku odnotowano pierwsze w Rzeczypospolitej i Europie objawienie Matki Boskiej, która ukazała się dzieciom pasącym owce. Znajduje się tu obecnie największe litewskie sanktuarium maryjne (Ostra Brama w Wilnie była zawsze i jest nadal głównie polskim sanktuarium maryjnym). Sanktuarium to do XX w. miało charakter także polski, gdyż Szydłów/Szydłowo do 1925 roku należało do struktur administracyjnych Kościoła polskiego, byli tu polscy księża i polskie nabożeństwa, przybywali tu pielgrzymi polscy, składali wotywa polskie) i przez to miasto nazywane było Żmudzką Częstochową, a po „rozwodzie” Litwy z Polską, dokonanym przez nacjonalistów litewskich po I wojnie światowej, obecnie określane jest jako Żmudzkie Lourdes. Ignacy Buszyński wydał po polsku w Wilnie w 1859 roku broszurę pt. „Opisanie historyczne kościoła szydłowskiego”, a rok później w warszawskim „Tygodniku Ilustrowanym” (t. III, 1860) opis Szydłowca z widokiem kościoła. Na miejscowym cmentarzu zachowały się stare groby polskich ziemian z napisami po polsku. 7 września 1993 sanktuarium szysłowskie nawiedził papież Jan Paweł II.

Gimnazjum polskie w Alessano

W miasteczku Alessano w regionie Apulia, w prowincji Lecce, już w styczniu 1945 dowództwo 2 Korpusu Polskiego założyło polską szkołę średnią pod nazwą „Kursa maturalne nr 1”, aby umożliwić polskim żołnierzom uzyskanie matury, czemu przeszkodził im wybuch II wojny światowej. W dwóch latach (1945-46) studiowało tu ok. 1500 „andersiaków”, m.in. Szczepan Wesoły (ur. 1926), następnie ksiądz katolicki, arcybiskup, 1980-2002 delegat prymasa Polski dla Spraw Duszpasterstwa Emigracji i rektor polskiego kościoła św. Stanisława w Rzymie oraz Wojciech Narębski, późniejszy profesor mineralogii Muzeum Historii Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, współpracujący naukowo z uniwersytetem w Ferrarze i Centro Nazionale delle Ricerche w Rzymie; był również przez szereg lat prezesem Towarzystwa Przyjaźni Włosko-Polskiej w Krakowie.

Polskie powiązania z Asiago

Miasto Asiago leży w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Vicenza. Podczas I wojny światowej, od 15 maja do 10 czerwca 1916 toczyły się tu walki między wojskami włoskimi a austro-węgierskimi, które przeszły do historii jako „bitwa pod Asiago”. W szeregach wojska austriackiego było dużo rekrutów polskich z Galicji. Wielu z nich tu zginęło. - W 1973 w należącym do Uniwersytetu Padewskiego Obserwatorium Astrofizycznym w Asiago, umieszczono największy włoski teleskop (182 cm), dedykowany Mikołajowi Kopernikowi z okazji 500 rocznicy jego urodzin.

Przywódcy polscy z Litwy

Na ziemiach dzisiejszej Litwy, która do rozbiorów wchodziła w skład Rzeczypospolitej Polskiej, urodzili się dwaj najważniejsi przywódcy odrodzonego w listopadzie 1918 roku państwa polskiego: marszałek Józef Piłsudski (1867-1935), także Naczelnik Państwa Polskiego i premier rządu oraz Gabriel Narutowicz (1865-1922) – pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej.

„Hamlet” po polsku we Lwowie

Wojciech Bogusławski (1757-1829), zwany ojcem teatru polskiego, dwa razy działał we Lwowie: w latach 1780-83 (w 1780 powstał pierwszy stały teatr polski we Lwowie) i w latach 1795-99, prowadząc wówczas tamtejszy teatr. W 1798 roku wystawił tam po raz pierwszy po polsku „Hamleta” Szekspira.

Pierwszy festiwal muzyczny

W 1910 roku w polskim Lwowie bardzo uroczyście obchodzono 100-lecie urodzin Fryderyka Chopina. Ignacy Paderewski specjalnie na kilka dni przyjechał wtedy do Lwowa na I Zjazd Muzyków Polskich i Festiwal Muzyki Polskiej. We Lwowie została wówczas wykonana po raz pierwszy na ziemiach polskich jego Symfonia h-moll op.24.

Lwów: dziennikarstwo polskie

We Lwowie powstały pierwsze w Polsce organizacje dziennikarskie: w 1893 roku Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polskich i w 1895 roku Towarzystwo Dziennikarzy Polskich.

Wilno – miasto polskich świętych

W Wilnie urodziło się lub działało szereg polskich świętych, m.in. patron Polski św. Kazimierz (jest pochowany w bazylice wileńskiej), św. Andrzej Bobola, urodzony w Wilnie św. Józef Rafał Kalinowski (1835-1907), św. Faustyna Kowalska (w Wilnie 1933-36 miała widzenia z Panem Jezusem, z którym rozmawiała po polsku i w Wilnie został namalowany obraz „Jezu ufam Tobie” znany dziś na całym świecie), bł. Jerzy Matulewicz, bł. Michał Sopoćko.

Polscy święci we Lwowie

Życie wielu polskich świętych związane było ze Lwowem (m.in. Królowej Jadwigi, Jana z Dukli, Andrzeja Boboli, Józefa Bilczewskiego – arcybiskupa lwowskiego 1900-23). We Lwowie urodził się Innocenty (Józef Wojciech) Guz (1890-1940 w Sachsenhausen (KL), polski franciszkanin, męczennik, wyniesiony na ołtarze przez papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku.

Drukarnia Akademicka w Wilnie

Pierwsze druki polskie w Wilnie wyszły w 1576 roku z drukarni katolickiej, przeniesionej z Brześcia przez M.K. Radziwiłła Siertkę. Przekazana w 1586 r. jezuitom, stała się zaczątkiem Drukarni Akademickiej (1592-1804). Jezuici prowadzili ją do 1773 r. W latach 1576-1773 ukazało się tu 2549 tytułów, z których 1080 było wydanych po polsku, 1354 po łacinie (w tym ponad połowa autorów polskich) oraz zaledwie 84 druki litewskie oraz 30 po niemiecku, francusku, łotewsku, włosku i grecku. W XVI w. ukazało się 40 tytułów polskich, 87 po łacinie i 1 po litewsku; w XVII w. 297 po polsku, 554 po łacinie i 27 po litewsku; w XVIII w. (do 1773 r.) 743 tytuły po polsku, 713 po łacinie i tylko 56 po litewsku.

Najstarszy elementarz polski

Elementarz to książka do początkowej nauki czytania i pisania. Pierwszy polski elementarz wyszedł spod prasy drukarskiej w 1570 roku w Królewcu w Prusach (które były wówczas lennem Polski) pt. „Nauka krótka ku czytaniu pisma polskiego”. Jednakże najstarszy elementarz polski, który zachował się w całości do naszych dni został wydany w Wilnie w 1633 roku. Drukowany był gotykiem, ma 40 stron w tym 11 całostronicowych rycin. Nowocześniejszy i na dobrym poziomie elementarz polski pod tytułem „Elementarz dla szkół parafialnych narodowych” opracowała i wydała Komisja Edukacji Narodowej. Elementarz ten był drukowany także w Wilnie w latach 1799, 1803, 1820 i 1830.

Pomnik Bema w Budapeszcie

W 1934 roku Węgrzy wznieśli w Budapeszcie okazały – na wysokim postumencie - pomnik Polakowi, gen. Józefowi Bemowi (1794-1850). Pomnik ten upamiętnia bohatera narodowego Polski i Węgier, uczestnika powstania listopadowego oraz jednego z najważniejszych dowódców armii węgierskiej podczas powstania węgierskiego 1848 roku.

Opactwo w Krzeszowie

Krzeszów to wieś koło Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku. Znajduje się tu zespół opactwa Cystersów, który jest jednym z najwybitniejszych zabytków architektury barokowej w Polsce, wzniesiony w XVIII w., na miejscu gotyckiego z XIII w., czyli z okresu Piastowskiego. Kościół MB Łaskawej (1728-35) ma niezwykle bogaty wystrój wnętrza (wspaniałe polichromie, obrazy i rzeźby), a za prezbiterium usytuowane jest mauzoleum Piastów świdnickich, z gotyckimi (XIV w.) nagrobkami Bolka I i Bolka II. W roku 1946 roku klasztor objęły ss. Benedyktynki ze Lwowa.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Wystawa „Sztuka europejska XV-XX w.” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu prezentuje malarstwo europejskie od renesansu po 1. połowę XX w. oraz przykłady rzeźby. Pokazywane są prace takich wielkich artystów jak: Agnolo Bronzino, Pieter Brueghel mł. (Zimowy pajzaż z łyżwiarzami i pułapką na ptaki), Lovis Corinth, Lucas Cranach Starszy, Frans Francken Młodszy, Ambrosius Holbein, Jacob Jordaenes, Wassily Kandinsky, Georg Pencz, Cosimo Rosselli, Giovanni Santi, David Teniers mł., Elisabeth Louise Vigee-Lebrun, Francisco de Zurbaran.

Pierwsza polska encyklopedia

Pierwsze dzieło encyklopedyczne w Polsce ukazało się we Lwowie w latach 1745-46. Były to „Nowe Ateny”, wydane w dwóch tomach, których autorem był ksiądz Benedykt Chmielowski. Drugie, powiększone jej wydanie ukazało się w czterech tomach w latach 1753-56. W okresie międzywojennym (przed 1939 r.) dużą popularnością cieszyła się encyklopedia wydana przez Książnicę Atlas we Lwowie: „Świat i życie. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury” pod redakcją Zygmunta Łempickiego (t. 1-5 1933-39). Reprezentowała ona nurt encyklopedii problemowych i kształtujących pogląd na świat.

Najpopularniejszy na świecie pisarz polski

Pochodzący ze Lwowa pisarz polski Stanisław Lem (1921-2006), który był przedstawicielem nurtu fantastyki naukowej (SF), jest najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem na świecie, a w pewnym okresie był najbardziej poczytnym nie anglojęzycznym pisarzem fantastyki naukowej. Jego książki zostały przetłumaczone na 41 języków i osiągnęły łączny nakład ponad 30 mln egzemplarzy. Wpływ Lema na światową literaturę SF krytycy przyrównują do wpływu H.G. Wellsa czy Olafa Stapletona.

Bazylika w Lesznie

W zabytkowej Bazylice św. Mikołaja w Lesznie (Wielkopolska), ufundowanej przez sekretarza króla Jana III Sobieskiego a od 1688 roku biskupa łuckiego (Wołyń) Bogusława Leszczyńskiego (1645-1691), w nawach bocznych są bogate nagrobki braci Leszczyńskich: Rafała - wojewody poznańskiego i podskarbiego wielkiego koronnego, ojca króla Stanisława Leszczyńskiego (1704-09 i 1733-36) oraz Bogusława - biskupa łuckiego.

Marian Kałuski

Wersja do druku

Berek Pinkus - 10.11.16 8:15
Starsi bracia w wierze? Chyba nie zna pan historii kościoła panie Lubomirze.

Obecni Żydzi są młodsi w wierze. Chrześcijaństwo datuje się od 0. roku.
Natomiast obowiązujący dzisiaj judaizm rabiniczny powstał ok. 75 do100. roku po Chrystusie. Judaizm tzw. starożytny zaniknął zupełnie i bezpowrotnie.

Z tego właśnie powodu żydzi są młodszymi w wierze.
Powtarza pan tylko utarte przez Żydów slogany.

Alejhem!

Lubomir - 09.11.16 19:00
Siłą i bogactwem Polski zawsze była wieloetniczność i wielowyznaniowość. Idąc za słowami świętego Jana Pawła II, mieliśmy w Polsce: starszych braci w wierze, Żydów a rozwijając te słowa - mieliśmy także w Polsce młodszych braci w wierze, Tatarów.

Marian Kałuski - 09.11.16 10:57
Może byłaby to pełniejsza informacja. Jednak najpełniejszą informacją jest, że był Polakiem, bo za takiego się uważał i książki pisał wyłącznie po polsku. To nie Dziunia ani ja decydujemy o tym kto jest Polakiem, a kto nie, czy kto jest Polakiem takiego czy innego pochodzenia, a tylko dana osoba. Chyba prawie każdy z nas jest jakiegoś tam pochodzenia. Czystych etnicznie Polaków nie ma. Jesteśmy najbardziej etnicznie wymieszanym narodem w Europie, bo Polska leży w centrum Europy i ludzie przez nasz kraj od tysięcy lat szli ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód.
Marian Kałuski

Dziunia - 08.11.16 13:02
@Kałuski

Może i był Lem pisarzem polskim panie Kałuski, ale co przeszkodziło żeby napisać żydowskiego pochodzenia, a raczej polskim żydem, wówczas byłaby to pełniejsza informacja.

Alejhem!

Kazimierz R Australia - 08.11.16 1:53
(.......) Komentarz zatrzymany z uwagi na niedopuszczalne i prowokacyjne sformułowania. Bardzo proszę o kulturalne komentowanie treści powyższego artykułu.
Admin

Lubomir - 30.10.16 18:58
Dobrze, że chociaż Pan Kałuski, polski historyk i pisarz, próbuje krzepić serca współczesnych sobie rodaków - wspaniałą polską historią i wspaniałymi dokonaniami naszych rodaków. P.o. patriotycznej władzy zadbali po 1989 roku o pielęgnację miejsc pamięci związanych z niemiecką historią. Odbudowali niemało pomników niemieckich twórców i eksploatatorów. Niestety nie postawili pomników polskim bohaterom i twórcom. Okazuje się, że nowe pomniki Mickiewicza, Sobieskiego, Jadwigi z Władysławem Jagiełłą - powstały nie w Polsce, ale w... Guberni Kaliningradzkiej, na Słowacji i na Węgrzech. W Zielenogradsku {pol. Koronowo} wzniesiono pomnik Mickiewicza, w Śturovie {pol. Parkany} pomnik Sobieskiego a w Budapeszcie pomnik królowej Jadwigi i króla Jagiełły. Gdyby Pan Kaluski decydował o niektórych rzeczach w Polsce, można wierzyć, że od dawna mielibyśmy u siebie Muzeum Polski Piastów i Polski Jagiellonów. Muzeum, w którym Litwini i inne nacje, które współtworzyły z nami jedną wspólnotę państwową - czułyby się, jak w swoim domu rodzinnym.

W Panasiuk - 29.10.16 19:08
Panie Marianie, Świetnie napisana wielowątkowa historia w skrócie. Podoba mi się Pańska definicja demo-kracji. Dobrze przemyślane, a jeszcze lepiej ujęte. Takie krótkie historyjki są nam wszystkim potrzebne. Nie ma takich ludzi, którzy posiedli wszechwiedzę, choć niekiedy tak się im wydaje. Nawet starzec powinien się edukować. pozdrawiam

Wszystkich komentarzy: (7)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

14 Listopada 1801 roku
Zmarł Grzegorz Piramowicz, polski pedagog i działacz oświatowy (ur. 1735)


14 Listopada 1918 roku
Rada Regencyjna dokonała samorozwiązania i przekazała pełnię władzy Józefowi Piłsudskiemu.


Zobacz więcej