Poniedziałek 9 Grudnia 2019r. - 343 dz. roku,  Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 20.05.16 - 19:56     Czytano: [1924]

Włochy – druga ojczyzna Polaków


Oficyna Wydawnicza Kucharski w Toruniu wydała kolejną książkę Mariana Kałuskiego pt. „Włochy – druga ojczyzna Polaków. Powiązania Polski i Polaków z Rzymem, Watykanem, Florencją i Wenecją” (ISBN 978-83-64232-12-1).

Jest to olbrzymie dzieło - książka ma 490 stron (!) i, jak wskazuje jej tytuł, składa się z 4 obszernych rozdziałów: Rzym (str. 9-184), Watykan (str. 185-264), Florencja (str. 265-368) i Wenecja (str. 369-488).
Poszczególne rozdziały zawierają następujące tematy:

RZYM

Rzym - wieczne miasto i stolica świata str. 9
Rzym-Italia w historii politycznej Polski i w życiu narodu polskiego str. 11
Polacy w Rzymie str. 23
Biskupi Polacy w papieskim Rzymie i Watykanie str. 39
Inni polscy duchowni i katolicy świeccy w papieskim Rzymie str. 24
Pielgrzymi polscy w papieskim Rzymie str. 46
Kościół polski św. Stanisława Bpa w Rzymie str. 52
Polskie placówki katolickie w Rzymie str. 55
Powiązania Rzymu ze sztuką polską str. 62
Architektura str. 74
Rzeźba str. 82
Malarstwo str. 96
Polsko-rzymskie powiązania artystyczne str. 109
Muzyka str. 109
Teatr i film str. 114
Polsko-rzymskie powiązania literackie str. 117
Polsko-rzymskie powiązania naukowe str. 129
Prasa polska w Rzymie str. 144
Polonika katolickie w Rzymie str. 153
Polonika świeckie w Rzymie str. 168
Rzymska nekropolia Polaków str. 177
Rzym miastem polskim str. 184

WATYKAN

Państwo Watykańskie str. 185
Dzieje stosunków polsko-watykańskich str. 186
Kardynałowie polscy str. 227
Polacy w Kurii i dykasteriach watykańskich str. 234
Posłowie i dyplomaci polscy w Watykanie str. 247
Kontakty Polski z Watykanem w dokumentach str. 251
Beatyfikacje i kanonizacje Polaków str. 253
Polonika w Watykanie str. 257

FLORENCJA

Florencja – jedna z trzech pereł Włoch str. 265
Polacy we Florencji str. 266
Powiązania polsko-florenckie str. 278
Stosunki handlowe i gospodarcze str. 279
Powiązania religijne str. 284
Powiązania naukowe str. 285
Inne powiązania str. 294
Wątki florenckie w historii Polski str. 296
Polska w kręgu sztuki florenckiej str. 313
Architektura str. 313
Rzeźba str. 317
Rzeźbiarze polscy we Florencji str. 321
Malarstwo str. 324
Malarze polscy we Florencji str. 334
Polsko-florenckie powiązania literackie str. 340
Polsko-florenckie powiązania muzyczne i teatralne str. 358
Muzyka str. 358
Teatr str. 363
Polonika we Florencji str. 365

WENECJA

Wenecja i jej historia str. 369
Polsko-weneckie kontakty religijne str. 372
Polacy w Wenecji str. 381
Wenecja w historii Polski i narodu polskiego str. 391
Polsko-weneckie stosunki handlowe i gospodarcze str. 411
Polsko-weneckie kontakty naukowe str. 419
Polska w kręgu sztuki weneckiej str. 426
Architektura str. 426
Rzeźba str. 433
Malarstwo str. 435
Polsko-weneckie powiązania literackie i wydawnicze str. 452
Polsko-weneckie powiązania artystyczne str. 470
Muzyka str. 470
Film str. 483
Teatr str. 485
Polonika w Wenecji str. 487

Na tylnej stronie okładki wydawca Mirosław Jacek Kucharski zwrócił się do Czytelników w następujących słowach:

„Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w wasze ręce najnowszą książkę Mariana Kałuskiego, która jest owocem dziewięciu lat jego pracy. Takiej książki o Polakach we Włoszech i powiązaniach polsko-włoskich jeszcze nikt nie napisał. To niemal „encyklopedia” obecności Polaków we Włoszech, praca, która znacząco uzupełnia wszystkie wydane do tej pory książki na ten temat. Jest nie tylko pionierską książką w odniesieniu do Florencji i Wenecji, ale także wnosi nowe, nieznane dotąd informacje o polskich powiązaniach z Rzymem i Watykanem, które, wydawać by się mogło, są nam dobrze znane i zostały opisane we wcześniejszych opracowaniach innych autorów. Praca Mariana Kałuskiego, jeszcze przed drukiem, została życzliwie przyjęta przez włosko-polskie środowisko naukowe w Rzymie. Z pewnością italiniści wprowadzą ją do kanonu lektur obowiązkowych. Mamy nadzieję, że tak ważna publikacja doczeka się szybkiego tłumaczenia na język włoski”.
Książkę Mariana Kałuskiego „Włochy – druga ojczyzna Polaków” poprzedza Przedmowa napisana przez profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Jacka Knopka następującej treści:

Przedmowa

Marian Kałuski należy do grona tych przedstawicieli życia emigracyjnego, który nie skupia się jedynie na zabezpieczeniu potrzeb własnych i najbliższej rodziny. Od lat gromadzi materiały dotyczące działalności Polaków i Polonii w świecie. Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach stanowią Antypody, którym poświęcił najwięcej swych prac, ale wraz z kolejnymi dekadami przenosiły się one na inne części świata. Zważywszy na fakt, iż mieszka On od ponad 50 lat poza granicami kraju, jest to szczególnie duże wyzwanie przedmiotowe i podmiotowe, gdyż ma On ograniczony dostęp do źródeł i literatury przedmiotu, bez których realizacja kolejnych tematów jest szczególnie utrudniona.

Przygotowana do druku książka Mariana Kałuskiego odnosi się do zagadnień polsko-włoskich. Jest to swoisty leksykon związany z pobytem, działalnością i przedsięwzięciami podejmowany przez Polaków w Rzymie, Florencji i Wenecji. A inicjatywy te były niemałe, o czym świadczy nie tylko autorskie dzieło, ale i to, że dotychczas nie powstała na polskim gruncie tak obszerna książka dotykająca tego ważkiego zagadnienia. Od średniowiecza bowiem mieszkańcy ziem polskich byli obecni na Półwyspie Apenińskim, jak również ludzie związani z Italią docierali nad Wisłę. Słusznie napisał Autor w tytule, że jest to druga ojczyzna Polaków, gdyż rzeczywiście kontakty te zostały nawiązane w pierwszych latach istnienia państwa, a wraz z kolejnymi dekadami rozwijały się. Współcześnie, po otwarciu granic państwowych, tysiące Polaków odwiedza Włochy i szczególne miejsca na Półwyspie związane z działalnością ich rodaków. Czynią w ten sposób także przedstawiciele Polonii, poszukujący polskich inspiracji w terenie.

Książka przygotowana przez Mariana Kałuskiego napisana została nie tylko z myślą o podróżnikach i pielgrzymach, udających się do Rzymu i innych włoskich miast. Tym osobom jednakże służyć ona powinna najbardziej. Dobra narracja Autora i Jego przygotowanie dziennikarskie dały pod względem językowym dobrą dawkę opisu i zainteresowania. One też inspirują Czytelnika, zachęcając do podjęcia dalszych studiów i czytania innych książek przygotowanych przez Autora. Publikacja ta zachęca do napisania kolejnych rzeczowych monografii, do czego Autora zachęcam. W ten sposób wypełniona zostanie kolejna luka obrazująca dzieła i dokonania Polaków poza granicami kraju.

Prof. nadzw. Dr hab. Jacek Knopek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuKsiążka Mariana Kałuskiego odnosi się do zagadnień polsko-włoskich. Jest to swoisty leksykon związany z pobytem, działalnością i przedsięwzięciami podejmowany przez Polaków w Rzymie, Florencji i Wenecji. A inicjatywy te były niemałe, o czym świadczy nie tylko autorskie dzieło, ale i to, że dotychczas nie powstała na polskim gruncie tak obszerna książka dotykająca tego ważkiego zagadnienia. Od średniowiecza bowiem mieszkańcy ziem polskich byli obecni na Półwyspie Apenińskim, jak również ludzie związani z Italią docierali nad Wisłę.

Słusznie napisał Autor w tytule, że jest to druga ojczyzna Polaków, gdyż rzeczywiście kontakty te zostały nawiązane w pierwszych latach istnienia państwa, a wraz
z kolejnymi dekadami rozwijały się. Współcześnie, po otwarciu granic państwowych, tysiące Polaków odwiedza Włochy i szczególne miejsca na Półwyspie związane z działalnością ich rodaków. Czynią w ten sposób także przedstawiciele Polonii, poszukujący polskich inspiracji w terenie.

Oficyna Wydawnicza Kucharski

Wersja do druku

Lubomir - 12.06.16 12:21
Gdyby włodarzom polskich miast zależało, żeby w przyszłości było głośniej o Gdańsku niż o Petersburgu , jako o Wenecji Północy , czy żeby o Elblągu a nie o Kaliningradzie zaczęto mówić jako o Genui Północy, to powinni zrobić wszystko, żeby do szkolnych i miejskich bibliotek trafiła praca P. Kałuskiego 'Włochy - druga ojczyzna Polaków'.

Lubomir - 22.05.16 21:23
Dopóki zainteresowanie ojczyzną Horacego, Wergiliusza, Dantego Alighieri i Michelangelo Buonarrotiego będzie takie jak ostatnio, nie ma co liczyć na popularność w Polsce pracy Pana Mariana Kałuskiego: 'Włochy - druga ojczyzna Polaków'. Nie tylko Polska, ale cała Europa wydaje się zapominać z jakiej gleby cywlizacyjnej wyrosła. Wększość Europejczyków kojarzy Kapitol z masonerią i Waszyngtonem a nie z Wiecznym Miastem Rzym i cywilizacyjnymi korzeniami Europy.

Wszystkich komentarzy: (2)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

09 Grudnia 1636 roku
Zmarł Fabian Birkowski, polski pisarz i kaznodzieja, dominikanin. Mówca pełen życia, silnie poruszający słuchaczy (ur. 1566)


09 Grudnia 1592 roku
Urodził się Krzysztof Arciszewski, generał artylerii Holandii, Brazylii i Polski oraz admirał floty Brazylii (zm. 1656)


Zobacz więcej