Piątek 10 Lipca 2020r. - 192 dz. roku,  Imieniny: Filipa, Sylwany, Witalisa

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 08.01.16 - 12:05     Czytano: [1918]

Dział: Nasze zdrowie

Mniej biurokracji


Ministerstwo Zdrowia planuje duże zmiany. W 2016 roku w życie ma wejść Narodowy Program Zdrowia. Konstanty Radziwiłł chce też do minimum ograniczyć biurokrację w służbie zdrowia, by lekarze mieli więcej czasu dla pacjentów.

Lekarze muszą mieć więcej czasu dla pacjentów. Trzeba w tym celu zmniejszyć biurokrację
—powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Szef resortu zdrowia zapewnił, że gabinety lekarzy POZ będą otwarte po 1 stycznia i nie powtórzą się problemy z ubiegłych lat, gdy na przełomie roku negocjowano warunki umów, a pacjenci szukali roztwartych placówek.

Mam także nadzieję, że dzięki dobrym zmianom, które – umówiliśmy się – że będziemy wprowadzać jak najszybciej, lekarze będą mieli więcej czasu dla swoich pacjentów. Jest to również pierwszy krok do redukcji obciążeń biurokratycznych, które niejednokrotnie przytłaczają lekarzy rodzinnych. W podstawowej opiece zdrowotnej doszliśmy już do porozumienia, że można zrobić pierwszy krok właśnie w kierunku tej dobrej zmiany, która będzie oznaczała po prostu, że pacjenci będą mieli lekarza odrobinę bardziej dla siebie
—podkreślał minister zdrowia cytowany przez Radio Maryja.

Rzeczniczka resortu zdrowia Milena Kruszewska zapowiedziała, że przygotowany projekt Narodowego Programu Zdrowia zostanie przekazany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów w pierwszych tygodniach nowego roku.

W projekcie przygotowanym jeszcze przez poprzednie kierownictwo resortu określono pięć celów operacyjnych NPZ, które dotyczą: zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, zdrowia osób starszych, ograniczenia stosowania używek oraz narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w połowie grudnia zapowiedział, że dopisany zostanie jeszcze szósty cel: zdrowie prokreacyjne. Jego zdaniem sprawa niepłodności Polaków była postrzegana przez poprzedni rząd tylko w kontekście zapłodnienia pozaustrojowego, co - w jego opinii - było błędem.

Działania zaproponowane w ramach każdego z celów operacyjnych NPZ to przede wszystkim promocja zdrowia (czyli edukacja zdrowotna oraz polityka prozdrowotna) i profilaktyka (kierowana do ogółu społeczeństwa, do grup o zwiększonym ryzyku oraz zapobieganie powikłaniom).

Za koordynację Programu odpowiedzialny będzie minister zdrowia, wspierany przez Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia, który będzie koordynował działania i rozwiązywał problemy związane z realizacją NPZ. Realizacja zadań będzie monitorowana przez Radę do Spraw Zdrowia Publicznego, składającą się m.in. z przedstawicieli prezydenta, administracji publicznej oraz pracodawców i organizacji pozarządowych.

Autorzy projektu NPZ wskazują, że chociaż stan zdrowia Polek i Polaków w ostatnich dziesięcioleciach nieustannie się polepsza, to jednak umieralność i przeciętna długość życia wciąż są na poziomie gorszym niż średnia UE. Społeczeństwo jest obciążone chorobami cywilizacyjnymi, które w znacznej mierze są efektem prowadzonego stylu życia. Tymczasem z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że nawet 80 proc. chorób sercowo-naczyniowych i 40 proc. nowotworów można skutecznie zapobiec, redukując narażenie na czynniki ryzyka.

Szybko rosnące koszty opieki zdrowotnej autorzy projektu NPZ zestawiają z niekorzystnymi prognozami demograficznymi, które to czynniki w istotny sposób będą determinować przyszły rozwój gospodarczy. W 2013 r. w wieku produkcyjnym było ponad 24 mln Polaków, a w 2050 r. będzie to już tylko 19 mln.

Zatem tak istotna jest dbałość o dobry stan zdrowia osób, które będą przyczyniać się do podtrzymania i rozwoju gospodarki

—czytamy w uzasadnieniu projektu.

Realizacja zadań przewidzianych w ustawie i NPZ ma przyczynić się m.in. do zmniejszenia odsetka palących o 2 proc. do 2020 r. i osób nadużywających alkoholu o 10 proc. do 2025 r. Do tego samego roku ma być również zatrzymany wzrost otyłości i cukrzycy, a odsetek osób nieuprawiających aktywności fizycznej ma się zmniejszyć o 10 proc.

Długofalowym efektem NPZ ma być wydłużenie w 2030 r. trwania życia mężczyzn do 78 lat i kobiet do 84 lat, a także zmniejszenie różnicy w przeciętnej długości życia między kobietami a mężczyznami z 8 lat do 6 lat.
ann/radiomaryja.pl/PAP

wPolityce

Wersja do druku

obserwatorzy - 20.02.16 21:40
Szanowny Panie Ministrze zdrowia cieszymy sie z zamiarow i czynow Pana Ministra prowadzacych do poprawy stanu zdrowia Polakow .Popieramy szerzenie oswiaty zdrowotnej , profilaktyki i wprowadzenie NPZ.Wierzymy,ze uda sie Panu ich realizacja.Pozdrawiamy serdecznie z modlitwa .obserwatorzy.

Lubomir - 10.01.16 11:51
No to mamy portret wlasny zbrodniarza Polaków. Zbrodniarza wszech czasów. Czy zbrodniarz wyciągnie z tego wnioski, czy skuli ogon i głębiej schowie się pod spódnicę Merkel?. Judasz przy całej swojej podłości...Zresztą nie szukajmy analogii. Szacunek dla Pana Agamemnona.

Agamemnon - 09.01.16 23:27
Donald Tusk chciał wykorzystać biurokrację jako broń (narzędzie zniszczenia) mające na celu zniszczyć Naród Polski. Nic tak jak biurokracja nie paraliżuje państwa.

Wszystko co niosło za sobą zniszczenie i spustoszenie traktowane było przez rząd Donalda Tuska jako narzędzie zniszczenia Polskiego Narodu.

Uderzył w edukację ( analfabetyzacja szkolnictwa wszystkich szczebli),
w obronność państwa polskiego ( zredukował armię do poziomu zagrażającego bezpieczeństwu państwa), założył pułapkę zadłużeniową na wzór zastawionej pułapki wobec Polaków znanej z okresu zaboru pruskiego), eliminował fizycznie, niewygodne dla siebie osoby ( jest odpowiedzialny za 100 zabójstw politycznych, jakie miały miejsce w okresie jego rządów w Polsce w latach 2007 - 2014).

Wprowadził demoralizację do edukacji pod kryptonimem "gender" ( gdzie czterolatkowie w przedszkolach mieliby być zmuszani do przebierania się na pederastów oraz mieliby obowiązkowo być specjalnymi metodami zmuszani przez edukatorów seksualnych do masturbacji wbrew woli rodziców. Miejscem naruszeń praw konstytucyjnych w tym zakresie był Rybnik, gdzie wyrzucono dziecko z przedszkola pod wpływem protestu rodziców.

Okradał Polaków wszędzie tam, gdzie się dało.

"Ambergold" czy afery finansowe przy budowie autostrad i stadionów, OFE, Eureko, niezakończona afera FOZU, miały specjalny parasol ochronny Donalda Tuska.

Zamach smoleński mógł być przygotowany przez Donalda Tuska, tak wskazują liczne fakty i zachowania się podejrzanego ( zamordowanie Grzegorza Michniewicza dyrektora generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, który mógł posiadać wiedzę o planowanym zamachu) zbrodnia miała miejsce tuż po spotkaniu Tomasza Arabskiego z Grzegorzem Michniewiczem, do samej zbrodni doszło 23 grudnia 2009 roku, na kilka miesięcy przed zamachem.

Naruszenie zasad demokracji w wyborach przeprowadzanych na terenie Polski
w latach 2007 - 2015, gdzie do fałszowania wyborów na wielką skalę włączyły się sądy. Sądy oddalały wnioski dowodowe bez uzasadnienia. Wnioski te świadczyły bowiem o fałszowaniu wyborów.

Naród Polski pod wpływem naruszeń podstaw demokracji i podstawowych praw człowieka przez merkelowski rząd zainstalowany nam Polakom w 2007 roku poprzez mass media o kapitale niemieckim (92% mediów w Polsce posiada kapitał niemiecki) działających na obszarze polskim, zorganizował aż 176 potężnych demonstracji w Kraju i za granicą w obronie pluralizmu mass medialnego. Władze Unii Europejskiej zostały o tym poinformowane a pomimo to
zezwoliły na łamanie podstawowych praw człowieka w Polsce, tak jak gdyby za
łamaniem praw człowieka w Polsce kryły się same władze Unii Europejskie. Teraz mamy koncert w postaci faszystowskich wypowiedzi wysokich urzędników unijnych, którzy stali za łamaniem praw człowieka w Polsce jakie miały miejsce
w latach 2007 - 2015 a którzy chcą utrzymać status quo w Polsce.

Podczas tussistowskiej akcji zbrodni wypędzeń z domostw na bruk nie oszczędzano, dzieci, starców, chorych, nie oszczędzono nawet w Bielsku Białej niewidomego, w Poznaniu samotnej matki z trojgiem małych dzieci.
W Katowicach przy ul .Mieleckiego 10 nie oszczędzono matki zastępczej
z siedmiorgiem małych dzieci, których przygarnęła pod swoją opiekę. W sumie ucierpiało przez rząd Donalda Tuska, który dokonał operacji wypędzeń (jak się oblicza) trzech milionów Polaków. Urzędnicy Unijni są odpowiedzialni za politykę wypędzeń jaka miała miejsce w Polsce w latach 2007 - 2015. Jest bowiem niemożliwe, aby nie wiedzieli co wyprawiała Angela Merkel w Polsce za pomocą swoich tussistowskich przedstawicieli."Biurokracja" była dla Donalda Tuska jak widzimy jedną z wielu metod niepraworządności jakich dopuścił się ten protegowany Angeli Merkel przeciwko Państwu Polskiemu. Wszystkie zbrodnie jakie popełnił na Narodzie Polskim Donald Tusk miały miejsce w latach 2007 - 2015, przy aprobacie wysokich unijnych urzędników.

Lubomir - 09.01.16 14:32
Ciekawe czy nowym urzędnikom Ministerstwa Zdrowia uda powstrzymać się oligarchizację polskiego lecznictwa, likwidację szpitali i exodus polskich lekarzy i polskiego personelu medycznego - do Wlk Brytanii, Norwegii, Włoch i Krajów Niemieckich?. Baronowie mogą nie chcieć opuścić swoich synekur.

Wszystkich komentarzy: (4)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

10 Lipca 1943 roku
II wojna światowa: desant wojsk alianckich wylądował na Sycylii.


10 Lipca 1991 roku
Borys Jelcyn rozpoczął urzędowanie jako pierwszy prezydent Rosji.


Zobacz więcej