Wtorek 25 Lutego 2020r. - 56 dz. roku,  Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 21.10.15 - 23:08     Czytano: [1321]

UCZCIWE WYBORY (Aktualizacja)

Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów na temat rozmów w Misji OBWE, oddelegowanej do obserwacji wyborów w Polsce, oraz pilnego wezwania PKW do upublicznienia protokołów wyborczych.


1. Informujemy, że na zaproszenie Misji OBWE [OSCE/ODIHR] delegacja RKW w osobach: H.Dobrowolska, K.Łazor, E.Stankiewicz, J.Orzeł, odbyła w dniu 20.10.2015 rozmowę z przedstawicielem misji OBWE w Polsce, p. Simeonem Apostolov - analitykiem wyborczym.

Podczas spotkania złożyliśmy pismo adresowane do OBWE z prezentacją kluczowych oczekiwań wobec PKW oraz 30 str. naszego raportu wcześniej przekazanego do PKW oraz do wszystkich władz w Polsce.

Podczas rozmowy p. Simeon Apostolov przyznał rację, że nasze główne oczekiwanie wobec PKW, czyli publikacja skanów protokołów wyborczych ze wszystkich komisji niezwłocznie po ich zatwierdzeniu, jest całkowicie zasadne, a transparentność procesu wyborczego jest fundamentem realnej demokracji.

2. Jednocześnie zawiadamiamy, że utwierdzeni w słuszności naszych oczekiwań złożyliśmy w dniu dzisiejszym dwa adekwatne pisma adresowane do W.Hermelińskiego, Przewodniczącego PKW o treści:

a) "W celu realizacji zadań wynikających ze sprawowanej funkcji, wzywam do zobowiązania Komisji Okręgowych, aby wydały zainteresowanym mężom zaufania kopie wszystkich protokołów obwodowych komisji wyborczych we właściwościach okręgów, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu. [...]
Powyższe działanie jest „ważne i zasadne z punktu widzenia przejrzystości procesu wyborczego”.
Powyższe powinno być zagwarantowane w formie wytycznych PKW, wiążących Komisje Okręgowe".
[po czym następuje powołanie na odpowiednie przepisy prawa]

b)"W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19 października 2015 r. w kwestii zamieszczania protokołów głosowania z obwodowych komisji wyborczych na stronach okręgowych komisji wyborczych, a w szczególności spójne z naszym stanowisko PKW, że jest to „ważne i zasadne z punktu widzenia przejrzystości procesu wyborczego” wnioskujemy o niezwłoczne skierowanie wiążących wytycznych do Okręgowych Komisji Wyborczych w kwestii obowiązku skanowania tychże protokołów.

Nawiązując do Pana oświadczenia w przywołanym piśmie, że „w chwili obecnej nie jest problemem samo zeskanowanie protokołów” żądamy wykonania skanów w punktach odbioru protokołów przez Pełnomocników i przekazanie ich mężom zaufania na dostarczonych przez nich nośnikach elektronicznych. Otrzymane tą drogą skany zostaną opublikowane na stronach Ruchu Kontroli Wyborów co da „oczekującym na to wyborcom, możliwość swobodnego zapoznania się z fizycznym wizerunkiem wybranych z całego kraju protokołów obwodowych komisji wyborczych i zawartymi w nich danymi( ilość głosów, podpisy członków, podpisy członków komisji itd.)” bez dodatkowego obciążania strony wizualizacyjnej PKW."

Oba pisma podpisane przez Koordynatora prawnego RKW Krystynę Łazor.

Od PKW oczekujemy w zw. z powyższym NATYCHMIASTOWEJ REAKCJI.

Koordynatorzy Krajowi RKW
Hanna Dobrowolska
Józef Orzeł
.....................
.............................................................................................................................

Apel Ruchu Kontroli Wyborów przed wyborami 25.10.2015


Drodzy Rodacy!

25. października musimy udowodnić, jak ważna jest dla nas nasza Ojczyzna!
Każdy swoim zaangażowaniem, odwagą i wytrwałością ma szansę odzyskać Polskę dla siebie, dla nas, dla wspólnoty chcącej żyć w normalnym, demokratycznym kraju, gdzie wola wyborców jest obowiązującym prawem i w którym władza liczy się z Narodem.
Nie pozwólmy sfałszować oddanych głosów, nie dajmy się dłużej pozbawiać prawa do uczciwych wyborów!
Za fasadą demokracji kryje się zdeterminowana grupa „trzymająca władzę”, która za wszelką cenę będzie chciała nas okraść z naszych głosów, z naszej wolności. Udało się jej to już wielokrotnie w poprzednich latach, gdy nie działaliśmy razem.

25. października nie dopuśćmy do zwycięstwa wyborczych fałszerzy. Patrzmy im na ręce! Kontrola wyborów, głosowania i liczenia głosów jest możliwa!

Każdy Polak powinien:
- patrzeć na ręce komisji wyborczej,
- wprowadzić wyniki do niezależnego systemu liczenia głosów siepoliczymy.pl i przesłać tam zdjęcia protokołów.

Podczas wyborów prezydenckich 2015 udowodniliśmy, że jest w nas siła zdolna przeciwstawić się złu.

Udowodnijmy to ponownie za dwa dni!
Razem zwyciężymy dla Polski i dla nas!

Ruch Kontroli Wyborów
Hanna Dobrowolska
Ewa Stankiewicz
Józef Orzeł


23.10.2015

...............................................................................................................................

Reduta Dobrego Imienia jest od początku w Ruchu Kontroli Wyborów. Uważamy, że należy zrobić wszystko, aby wybory w Polsce były przeprowadzane uczciwie i bez fałszerstw. Fałszerstwa wyborcze są uderzeniem w godność Narodu, a ci , którzy poważają się dokonywać fałszerstw powinni być bezwzględnie ścigani. Ale najpierw i przede wszystkim - obywatele powinni przypilnować wyborów, aby zapobiec fałszerstwom.

..............................................................................................................................

Polsko-Polonijna Gazeta Internetowa KWORUM należy do Ruchu Kontroli Wyborów od wyborów prezydenckich. Staramy się informować naszych Czytelników o samym akcie wyborczym jak również zwracać uwagę na aspekty prawne. Po wyborach spisujemy wyniki, fotografujemy protokoły w Obwodowych Komisjach Wyborczych i wysyłamy do Centrali poprzez stronę siepoliczymy.pl..............................................................................................................................
29 października 2015r.

List otwarty do Rodaków kierują założyciele Ruchu Kontroli Wyborów.
Ewa Stankiewicz apeluje o aktywność każdego z nas!
ZAPROSZENIE na Zjazd powyborczy Ruchu Kontroli Wyborów 22.11 w Warszawie
Drodzy Wolontariusze i Koordynatorzy!

Członkowie komisji wyborczych i Mężowie Zaufania wszystkich szczebli!
Wszyscy, którzy swoją bezinteresowną pracą, modlitwą i wsparciem finansowym udowodniliście, że Nasza Polska może na nowo stać się państwem obywatelskim!

Przeszliśmy razem długą drogę - od trudnych początków po gwałtowny rozwój Ruchu Kontroli Wyborów. Nie mieliśmy czasu na długie przygotowania, brakowało środków finansowych, z trudem przełamywaliśmy wrogość albo obojętność mediów i partii politycznych.
Praca dla dobra Ojczyzny jest zaszczytem - to jednak również trud i chwile zwątpienia. Nagrodę stanowi poczucie dobrze wypełnionego obowiązku i możliwość poznania wspaniałych ludzi we wspólnym działaniu.

Nasza solidarna wielomiesięczna praca przyniosła efekty; nie mamy co do tego wątpliwości. Zakończyły się czasy fałszowania wyników podczas nocy wyborczej, olbrzymiej liczby tzw. głosów „nieważnych”, zdumiewających wyników głosowań, jak 100% oddanych głosów na jedną słuszną partię. Tak było jeszcze niedawno - podczas wyborów samorządowych w 2014 r.

To niewątpliwa zasługa Ruchu Kontroli Wyborów, który wprowadził elementy kontroli obywatelskiej na każdym etapie głosowania i liczenia głosów, a tym samym zachwiał dotychczasowym całkowitym poczuciem bezkarności organów odpowiedzialnych za przebieg wyborów. Czym innym było bowiem ujawnianie przez wielu odpowiedzialnych obywateli jednostkowych przypadków fałszerstw i naruszeń wyborczych, a czym innym siła organizacji, która je wszystkie gromadzi i kataloguje, interweniuje i stara się im przeciwdziałać, ujawniając cały system fałszerstw i zaniedbań. Razem, to nie to, co każdy z osobna!

Chcemy Wam najserdeczniej podziękować za trud i ofiarność okazane w najważniejszym dla Polski i Polaków czasie. Zaszczytem była dla nas możliwość współpracy z tak licznym gronem najszlachetniejszych patriotów, którzy czynem dowiedli gotowości bezinteresownej pracy dla dobra Ojczyzny, Naszej Polski.

Ruch Kontroli Wyborów wykazał, że demokracja wymaga zaangażowanej osobistej postawy każdego. Inaczej słowo „demokracja” staje się tyko etykietą, wykorzystywaną do zasłaniania arogancji władzy. Zapamiętamy tę lekcję. Powinni o niej także pamiętać Ci, których Polacy wybrali w najuczciwszych po 1989 roku wyborach.

Nasza praca się nie zakończyła. O naprawdę uczciwe wybory nadal trzeba zabiegać. Naprawić fałszerstwa wyborów z 2014r. można tylko wybierając ponownie władze samorządowe, tym razem uczciwie. Mamy zamiar rozliczyć urzędy odpowiedzialne za fatalny stan organizacji procesu wyborczego na poziomie centralnym – Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, władze lokalne oraz MSZ i placówki dyplomatyczne, w wypadku głosowania Polaków za granicą. Konieczna jest kontynuacja działań zmierzających do wprowadzenia niezbędnych zmian w prawie wyborczym – Kodeksie Wyborczym i przepisach wykonawczych. Jesteśmy przekonani, że każdy obywatel powinien mieć nieograniczone prawo do kontroli przebiegu wyborów oraz procesu liczenia głosów, tak jak jest to przyjęte w wielu krajach.
Tradycja obywatelska, która stała u podstaw I Rzeczpospolitej i Odrodzonej II Rzeczpospolitej, to zobowiązanie także dla nas, gdy po latach komunistycznej opresji, z wielkim trudem i wobec nowych zagrożeń, stopniowo odzyskujemy podmiotowość. Powinniśmy jednak pamiętać, że przeciwdziałanie systemowi, który doprowadził do degeneracji ledwie rodzącej się w Polsce nowoczesnej demokracji, musi trwać latami i opierać się na powszechnej edukacji obywatelskiej. Trzeba wychować nowe pokolenie Patriotów świadomych swych praw i obowiązków.

Zapraszamy każdego z Państwa do dalszej współpracy.
Mamy nadzieję na wspólną dyskusję o przyszłości podczas Zjazdu Ruchu Kontroli Wyborów, który odbędzie się w Warszawie w dniu 22 listopada 2015r.

Jesteśmy przekonani, że nasz piękny całkowicie niezależny oddolny ruch obywatelski, którego jesteśmy współtwórcami, powinien nadal istnieć dla dobra Naszej Ojczyzny!


Sygnatariusze - założyciele Ruchu Kontroli Wyborów

Hanna Dobrowolska, Kongres Mediów Niezależnych
Ewa Stankiewicz, Stowarzyszenie Solidarni 2010
Józef Orzeł, Klub Ronina


Warszawa 29 października 2015r.

Wersja do druku

MariaN - 22.10.15 22:13
Ja również boje sie że wybory mogą być zafałszowane. Rządzący od tylu lat złodzieje zrobią wszystko aby nie oddac władzy z wiadomych powodów. Może byc tak, ze PiS i PO zdobęda podobną ilosć głosów i powstanie koalicja antypisowska, przez co sprowokują zamieszki. Dobrze chociaż że jest prezydent Duda, przy Komorowskim byłoby to pewne na 100% - ustawy o stanie wyjątkowym dopiero co uchwalone...

Lubomir - 22.10.15 13:31
Przykre, że tych, którzy deklarują się jako chcący pełnić funkcje publiczne na rzecz wspólnego dobra, trzeba pilnować jak łgarzy, oszustów i pospolitych złodziei. Ba, nawet trzeba zwoływać międzynarodową komisję, żeby nie przekupili swoich. Kiedy religię i zasady moralne traktuje się jako jedną z bajek, to oszukanie rodaków jest niczym nagannym. Wręcz uchodzi za formę sprytu.

Wszystkich komentarzy: (2)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

25 Lutego 1989 roku
Utworzono Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Odwołuje się do tradycji ideowej skautingu i polskiego harcerstwa


25 Lutego 1921 roku
Demokrat. Republika Gruzji, została podbita przez bolszewików i weszła w skład Zakaukaskiej Republiki Radzieckiej


Zobacz więcej