Piątek 20 Lipca 2018r. - 201 dz. roku,  Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 07.03.14 - 22:58     Czytano: [10062]

Marian Kałuski - notka biograficznaDrodzy Państwo, miłośnicy i fani arcyciekawych opracowań kresowych i nie tylko kresowych, redaktora Mariana Kałuskiego, pragnę poinformować, iż nasz współpracownik z australijskiego Melbourne pisze na łamach GI KWORUM od 6 lat. Nie muszę dodawać, że jest to dla nas wielki prestiż i satysfakcja, mając wśród współpracowników wielkiego znawcę Kresów, podróżnika, autora wielu znakomitych książek.

Korzystając z tej właśnie okazji, jak również mając na uwadze takie oto fakty, iż w przestrzeni publicznej funkcjonują tylko dwa biogramy, w tym jeden na Wikipedii dość pobieżnie i kłamliwie skonstruowany, chcemy na naszych łamach zamieścić aktualny i dość szczegółowy Biogram Mariana Kałuskiego. Będzie to autoryzowane źródło biograficzne redaktora Mariana Kałuskiego, jego życiowy dorobek.
Czerwiec 2015r.

(red)


.......................................................MARIAN KAŁUSKI urodził się w historycznym i pełnym zabytków Chełmnie nad Wisłą (woj. kujawsko-pomorskie) 2 lutego 1946 roku. Od 1964 roku mieszka i pracuje w Australii. Ukończył kurs dziennikarski. Jest dziennikarzem i pisarzem oraz historykiem polskim i australijskim.

Był m.in. sekretarzem redakcji (jedynym w historii pisma) i w latach 1974-77 redaktorem "Tygodnika Polskiego" w Melbourne, który ukazuje się po dziś dzień (od 1949 r.), a który, wraz z dr Zbigniewem Stelmachem, uratował od niechybnej likwidacji w 1974 roku. Współpracował lub współpracuje z 63 pismami: polskimi (37) i anglojęzycznymi (26) w Australii, Polsce, Anglii, Francji, USA i Kanadzie, m.in. z sydneyskimi "Wiadomościami Polskimi", "Przeglądem Katolickim", paryską "Kulturą" (był zapewne najmłodszym współpracownikiem w jej dziejach, kiedy nawiązał z nią współpracę w 1967 roku; w 1968 /Nr 248-249/ ukazał się tam jego pierwszy artykuł historyczny – O wielkości Hruszewskiego), londyńskimi pismami: słynnymi "Wiadomościami" (tutaj ukazał się jego pierwszy artykuł na tematy polsko-chińskie – Polska sinologia 1.7.1973), "Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza", "Tygodniem Polskim", "Orłem Białym" oraz katolicką "Gazetą Niedzielną", kanadyjskim „Gońcem”, wydawanym w Elblągu „Tyglu. Kwartalniku Kulturalnym” oraz polskimi pismami internetowymi: „KWORUM. Polsko-Polonijnej Gazecie Internetowej”, „Pisarze.pl”, „Kresy.pl”. Ma w dorobku grubo ponad 2500 artykułów. Jego pióro i wiedzę doceniali w listach do niego asy polskiego dziennikarstwa emigracyjnego, m.in. Jerzy Giedroyć, Mieczysław Grydzewski, Michał Chmielowiec, Stefania Kossowska, Karol Zbyszewski, Zdzisław Wałaszewski. Szereg czasopism polonijnych, szczególnie w USA (m.in. „Gwiazda Polarna”) i Kanadzie (m.in. „Czas”), przedrukowywało artykuły Mariana Kałuskiego. W latach 1979-89 Marian Kałuski współpracował z polskim programem radia etnicznego 2EA (obecnie SBS) w Sydney, prowadzonym przez Józefa Drewniaka. Działalność Mariana Kałuskiego na stanowisku redaktora „Tygodnika Polskiego” jest omówiona w książce Witolda Łukasiaka Tygodnik Polski. Sześćdziesiąt lat w służbie Polonii australijskiej i nowozelandzkiej (Melbourne 2010).

Już jako młody dziennikarz i historyk Marian Kałuski zdobywał nagrody: z okazji 1000-lecia chrztu Polski w 1966 roku otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie dla młodzieży na temat „Tysiącletni wkład Polski do dorobku cywilizacyjnego i kulturalnego świata”, urządzonym przez Koło Nr 2 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Adelajdzie („Nasza Droga” 6.3.1966) i z tej samej okazji zdobył nagrodę w konkursie literackim urządzonym przez ukazujący się w Adelajdzie dwutygodnik polski „Nasza Droga” za artykuł pt. Pozycja polszczyzny w świecie („N.D.” 31.10.1965). W 1975 roku zdobył V nagrodę w konkursie rozpisanym przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie pod tytułem „Józef Piłsudski w oczach młodych pokoleń Polaków i Polek” za pracę Józef Piłsudski na tle walki o wolność i budowę niepodległej Polski” („Wiadomości” Londyn 23.2.1975).

Jako dziennikarz Marian Kałuski miał swoje 5 minut. Zaraz po „pomarańczowej rewolucji” (marzec 2005) na Ukrainie 2004/2005 napisał długi i krytyczny o tej rewolucji (przepowiedział, że się źle skończy – co rzeczywiście stało się faktem) i ogólnej sytuacji na Ukrainie artykuł pt. Porozmawiajmy szczerze o Ukrainie, który ukazał się w kilku polskich portalach i stronach internetowych (m.in. „Tygodnika Powszechnego” w Krakowie). Został on zauważony przez Rosjan i Ukraińców, którzy go przetłumaczyli i zamieszczali w swoich gazetach i na różnych portalach internetowych. Doszło to do polskich mediów, które bezgranicznie i bez żadnego krytycyzmu popierały „pomarańczową rewolucją”. Kałuski, który jako dziennikarz i pisarz nie pała miłością do Rosji („Po owocach ich poznacie”), został zaatakowały (np. w „Gazecie Wyborczej” nawet na 1 stronie!) - nazywany agentem rosyjskim. A za polskimi mediami i zapewne z ich inspiracji sprawę poruszyły media na Zachodzie – niemieckie (wyjątkowo dużo zajmowały się tą sprawą), francuskie i anglojęzyczne (może i inne?), przedstawiając ją jako klasyczny przykład dezinformacyjnej działalności wywiadu rosyjskiego. Przez kilka tygodni cała Europa mówiła (radio, telewizja) i pisała (prasa, Internet) o Kałuskim. Do dziś dnia tego wszystkiego jest sporo w Internecie w różnych językach. Kałuski ma dzisiaj tę satysfakcję, że, w przeciwieństwie do „mądrych” ukrainoznawców, politologów i dziennikarzy, celnie przewidział, na podstawie podanych przez siebie faktów, bankructwo „pomarańczowej rewolucji”.

Marian Kałuski traktuje sam swoje dziennikarstwo i pracę jako historyk bardzo poważnie, dlatego dba o rzetelność podawanych informacji i faktów, co potwierdza chociażby ta uwaga: (Helena Dobaczewska) „Urodziła się 24 sierpnia 1892 roku w Twerze, choć wiele źródeł podaje, że w Wilnie. Zauważył to swego czasu Marian Kałuski, redaktor Polonii dla Polonii (portal internetowy PAP), który interesuje się historią Polaków w Rosji. Ciekawie wyjaśnia te nieścisłości, które ze wspomnień rodzinnych doskonale wiemy skąd pochodzą... („Akant. Miesięcznik Literacki” 25 września 2011). Stąd było ono i jest traktowane poważnie, nie tylko przez innych dziennikarzy i redakcje pism, ale także przez placówki naukowe i naukowców, którzy powoływali się na jego artykuły prasowe (np. Instytut Pamięci Narodowej – Narodowe Centrum Kultury, Mieczysław Sprengel czy Julian Grzesik,). Mieszkająca i tworząca w Australii Bogumiła Żongołłowicz, uzdolniona dziennikarka, poetka, pisarka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, w swoim biogramie w internetowej Wikipedii.pl. w bibliografii podała m.in. artykuł Mariana Kałuskiego Literat zasługujący na uwagę, Polish Kurier (Perth) Nr 139 (1999).

Marian Kałuski zajmuje się naukowo dziejami Polaków na świecie, byłymi Kresami Rzeczypospolitej w życiu Polski i narodu polskiego i historią stosunków polsko-żydowskich. Jest autorem 21 książek i szeregu prac naukowych opublikowanych w językach polskim i angielskim w Australii, Anglii, Ameryce i Polsce, m.in. jednej z pierwszych na świecie biografii papieża Jana Pawła II – Jan Paweł II. Pierwszy Polak papieżem (Melbourne Australia 1979 i Filadelfia USA 1980 oraz przedruk części w wydawnictwie krajowym poza cenzurą, wg danych Biblioteki Narodowej w Warszawie: Kościół katolicki w Polsce Ludowej (w:) Materiały do historii PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] / [oprac. W.Z.B. pseud.]. – Warszawa : [Unia Nowoczesnego Humanizmu, ok. 1985]).

Kolejną pracą Mariana Kałuskiego była tak bardzo potrzebna na rynku australijskim nowa biografia zasłużonego badacza Australii Pawła Edmunda Strzeleckiego (Sir Paul E. Strzelecki. The man who climbed and named Mt. Kosciusko (PAHS Melbourne 1981; Ministerstwo Spraw Etnicznych stanu Wiktoria zakupiło jej 50 egzemplarzy do bibliotek publicznych tego stanu). W zupełnie innym opracowaniu była kolejna, bardzo estetycznie wydana i z licznymi ilustracjami biografia tego Polaka Mariana Kałuskiego: Sir Paul E. Strzelecki. A Polish Count’s Explorations in 19th Century Australia (AE Press Melbourne 1985; została uznana za najbardziej estetycznie wydaną książkę w stanie Wiktoria w 1985 roku). Następne publikacje Mariana Kałuskiego to: PPS w walce o Sprawę Polską 1892-1982 (Melbourne 1982; National Library of Australia w Canberze z własnej inicjatywy przetłumaczyła ją na język angielski), Polacy w Maitland (po polsku i po angielsku Maitland 1983), pierwsza w języka angielskim książka o Polakach w Australii The Poles in Australia (AE Press Melbourne 1985), Litwa. 600-lecie chrześcijaństwa. 1387-1987 (Veritas, Londyn 1987), głośna polemika polsko-ukraińska, związana z bitwą o Monte Cassino – Ukraiński zamach na Polskie Sanktuarium Narodowe pod Monte Cassino (Chicago, USA 1987 i Londyn 1989) oraz trzy książki na tematy polsko-żydowskie wydane przez Wydawnictwo von borowiecky w Warszawie: Cienie, które dzielą. Zarys stosunków polsko-żydowskich na Ziemi Drohobyckiej (Warszawa 2000), Wypełniali przykazanie miłosierdzia. Polski Kościół i polscy katolicy wobec holocaustu (Warszawa 2000) i W podzięce i ku pamięci Jankielom. Słownik Żydów - patriotów polskich (Warszawa 2001).

W 2001 roku ukazała się w Warszawie (nakładem Instytutu Wydawniczego PAX) pierwsza w literaturze polskiej jego obszerna praca Polacy w Chinach (308 stron, archiwalne zdjęcia).

W roku 2004 ukazały się dwie kolejne pozycje książkowe Mariana Kałuskiego: Polskie dzieje Gdańska do 1945 roku (Bernardinum, Pelplin 2004) oraz: Polska-Chiny 1246-1996. Szkice z dziejów wzajemnych kontaktów (Verbinum, Warszawa 2004). Jak pisze Romuald Niedzielko w “Biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej” (Nr 8-9 2006, str.61), podczas gdy w historiografii, nawet polskiej!, dominuje nurt, który podkreśla niemieckość Gdańska, Marian Kałuski należy do nielicznych historyków, obok np. Szymona Askenazego i Władysława Jana Grabskiego, akcentujący zapominany duży polski wkład w dzieje miasta. – To nie odwaga, to patriotyzm i rzetelne podchodzenie do faktów historycznych, czego brak wielu dzisiejszym historykom polskim.

W 2006 roku ukazała się również pierwsza w literaturze polskiej książka Mariana Kałuskiego pt. Polacy w Nowej Zelandii.

W 2007 roku Polonicum Machindex Institut w Szwajcarii wydał pierwszą e-book – CD ROM Mariana Kałuskiego Śladami Polaków po świecie, ze 117 obszernymi artykułami i szkicami o Polakach w 52 krajach świata; w szeregu krajach dzieje tamtejszych Polaków zostały w tej e-book opisane po raz pierwszy w literaturze polskiej. Wcześniej te artykuły i szkice były drukowane w portalach internetowych Polskiej Agencji Prasowej „Polonia dla Polonii” i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie – „Świat Polonii”. W tej elektronicznej książce obszernie są omawiane dzieje Polaków w: Albanii, Ameryce Centralnej, Australii, Białorusi - w Grodnie, Boliwii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chinach (osobno w Chinach, Hongkongu, Makau, Siciangu i Tybecie), Czarnogórze, Danii –w Grenlandii, Filipinach, Francji – w Paryżu, Indonezji, Irlandii, Islandii, Kambodży, Kanadzie – na zachodnim wybrzeżu, Kolumbii, Laosie, Litwie i Kraju Kłajpedzkim, Madagaskarze, Malcie, Maroku, Monako, Niemczech – w Monachium i Dreźnie, Norwegii – na Spitsbergenie, Nowej Zelandii, Oceanii, Papua Nowej Gwinei, Paragwaju, Rosji – w Królewcu, na Sachalinie i Dalekim Wschodzie, Republice Południowej Afryki, Rumunii – na Bukowinie, Singapurze, Słowacji – na Ziemi Czadeckiej, Słowenii, Tajlandii, Tajwanie, Ukrainie – na Huculszczyźnie, Wołyniu i przedwojennej sowieckiej Ukrainie, Stanach Zjednoczonych – na Alasce, Hawajach, w stanach Waszyngton, Oregon i Kalifornii oraz w Chicago, Watykanie, Wenezueli, Włoszech. – Poza tym w internetowym „Przeglądzie Australijskim” ukazały się jego obszerne szkice o Polakach w Afganistanie i Lichtensteinie. W Śladami Polaków po świecie jest także szereg obszernych artykułów o polonikach na świecie, które odkrywał autor podczas swoich licznych podróży po świecie.

W 2010 roku w znanej z publikacji wydawnictw polonijnych Oficynie Wydawniczej Kucharski w Toruniu wyszły trzy kolejne książki Mariana Kałuskiego wydane w Melbourne: Polski Centralny Ośrodek Społeczno-Sportowy w Albion (Melbourne) 1984-2009 i to samo w oddzielnym tłumaczeniu angielskim The Polish Community and Sporting Centre in Albion (Melbourne) 1984-2009 oraz Polonia Katolicka w Australii i działalność duszpasterska polskich dominikanów w Australii i Nowej Zelandii.

Najnowszymi pracami Mariana Kałuskiego gotowymi do druku są: obszerne dzieło Włochy – druga ojczyzna Polaków. Powiązania Rzymu, Watykanu, Florencji i Wenecji z Polską i Polakami, Polskie dzieje Kijowa, Litwa Kowieńska - tam była Polska. Słownik geograficzno-historyczno-biograficzny, Polski słownik biograficzny Lwowa oraz Polskie dzieje Wrocławia. Czekają na wydawcę.

Podczas fali strajków, które objęły Polskę w 1976 roku Marian Kałuski wchodził w skład Komitetu Redakcyjnego broszury Polski ruch protestu, wydanej przez Federację Polskich Organizacji w Wiktorii (Melbourne) w 1976 roku. W 1978 roku Marian Kałuski współredagował jednodniówkę 25-lecie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koła Nr 3 w Melbourne (Melbourne 1978), za co otrzymał od zarządu Stowarzyszenia listowne podziękowanie (1 luty 1979). W 1990 roku Marian Kałuski w imieniu Studium Historii Polonii Australijskeij w Melbourne opracował dla Committee to Advise the Attorney-General on Racial Vilification obszerny memoriał (52 strony) zatytułowany Rasizm, który jest tabu w Australii – Racism which is taboo in Australia (o antypoloniźmie w Australii), co jest potwierdzone w raporcie Komitetu pt. Racial Vilification in Victoria. Report..., wydanym w Melbourne w 1992 roku.

Marian Kałuski jest także autorem szeregu innych prac, jak np. : Polacy w ZSRR 1920-1970 („Tygodnik Polski” Nr 4-8, Melbourne 1975), Liceum Krzemienieckie. Zarys dziejów („Tygodnik Polski” Nr 14-19, Melbourne 1975), Sowieckie niszczenie i eksploatacja Polski w latach 1944-45 („Tygodnik Polski” Nr 32-37, Melbourne 1975), Okres stalinowski w Polsce w oczach młodego pokolenia („Tygodnik Polski” Nr 1-8, Melbourne 1976), Małopolska Wschodnia i Wołyń w życiu Ukrainy Sowieckiej („Tygodnik Polski” Nr 10-13, Melbourne 1976), Wileńszczyzna w latach 1939-1944 („Tygodnik Polski” Nr 25-27, Melbourne 1976), Poles in Victoria´s History („Journal” Royal Historical Society of Victoria 1986) , Polish Religious Life in Australia (w:) Religion and Ethnic Identity: an Australian study (Spectrum Publications Melbourne 1988 i po polsku w: „Studia Polonijne” Tom 12 KUL 1989), Polish press in Australia (w:) The Ethnic Press in Australia (Academia Press Melbourne 1989 i po polsku w: „Studia Polonijne” Tom 13 KUL 1990), Polacy w Australii po wyborze papieża Jana Pawła II (w:) Papież Jan Paweł II a emigracja i Polonia 1978-1989 (KUL, Lublin 1991), Związek Ziem Wschodnich RP w Melbourne 1980-92 (w:) Zdzisław Derwiński (red.) Kronika Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 1962-1992 (Melbourne 1993), Polacy w rosyjskiej Mandżurii („Studia Polonijne” tom 22, KUL 2001), Michał Boym – Polak ambasadorem chińskim („Studia Polonijne” tom 24, KUL 2003), Akowcy w Australii („Studia Polonijne” tom 26, KUL 2005), Pierwsi polscy osadnicy w Południowej Australii. Sprawozdanie z badań regionalnych („Rocznik Polonii” Nr 1, Bydgoszcz 2005), Zestawienie prac dotyczących Polaków i Polonii w Nowej Zelandii. Sprawozdanie z badań bibliograficznych („Rocznik Polonii” Nr 1, Bydgoszcz 2005) , Starania Polonii australijskiej dotyczące wydania znaczka pocztowego poświęconego Pawłowi Edmundowi Strzeleckiemu („Rocznik Polonii” Nr 2, Bydgoszcz 2006), Kaszubi w Nowej Zelandii. Niemcy czy Polacy? („Zeszyty Chojnickie” nr 21, 2006), Badania nad przeszłością i teraźniejszością polską w Australii i Nowej Zelandii w Polacy i Polonia na świecie. Stań badań i ich perspektywy na XXI wiek (Suwałki – Warszawa – Bydgoszcz 2008).

W „KWORUM. Polsko-Polonijnej Gazecie Internetowej” Marian Kałuski ma swoją stałą rubrykę pt. „Kresy w życiu Polski i narodu polskiego” (wszystkie w niej teksty są Mariana Kałuskiego), w której ukazało się szereg wartościowych, niekiedy pionierskich w swej treści, często obszernych prac i artykułów historycznych związanych z Kresami, m.in.: Polskie korzenie Uniwersytetu Kijowskiego (Nr 7, 4.2.2012), W 1939 r. nie było Wschodniej Litwy, Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi (Nr 8. 11.2.2012), Wołczyn – polska perełka na Polesiu (Nr 15. 30.3.2012), Koleje w Małopolsce Wschodniej dziełem głównie Polaków (Nr 16. 6.4.2012), Słynny polski zakład wychowawczy jezuitów w Chyrowie (Nr 18. 20.4.2012), Polacy na uniwersytecie w Czerniowcach (Nr 19. 27.4.2012), Wilno: litewska paranoja. Przykład Wrocławia i Wilna, czyli Litwini intruzami i moralnymi okupantami w Wilnie (Nr 20. 4.5.2012), Tragiczny los Polaków we Lwowie, czyli czy Polska okupowała Lwów i Małopolskę Wschodnią? (Nr 22. 18.5.2012), Sprawy polsko-litewskie sprzed 1385 roku (Nr 23. 25.5.2012), Przyłączenie Suwalszczyzny do Polski w 1919 roku (Nr 25. 8.6.2012), Dyslokacja sił zbrojnych Wojska Polskiego na Ziemiach Wschodnich w 1939 roku (Nr 27. 23.6. 2012), Polacy-katolicy na ukraińskiej Bukowinie (Nr 28. 29.6. 2012), Polskie dzieje Huculszczyzny (Nr 29. 7.7.2012) , O nową politykę wobec Polaków na Kresach (Nr 30. 13.7.2012), Ukraińska Bukowina w dziejach wojskowości polskiej (Nr 30. 13.7.2012), Polskie dzieje Grodna (Nr 31. 20.7.2012), Udział Ukraińców w zdławieniu Powstania Warszawskiego (Nr 32. 27.7.2012), Polacy na Litwie są Polakami (Nr 32. 27.7.2012), O zwrot polskiego dziedzictwa narodowego z Ukrainy (Nr 33. 3.8.2012), Wołyń w dziejach teatru polskiego (Nr 34. 11.8.2012), Polacy i polonika w Finlandii, Rosji, na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii (Nr 35. 17.8.2012), Polacy w Kłajpedzie i Kraju Kłajpedzkim na Litwie (Nr 36. 24.8.2012), Opis historyczno-geograficzny wschodniej granicy Polski do roku 1795 (Nr 37. 31.8.2012), Kresy w dziejach polskiej piosenki (Nr 38. 8.9.2012), Wykaz parafii katolickich w dzisiejszej Polsce p.w. świętych kresowych (Nr 39. 22.9.2012), Abp Andrzej Szeptycki – patron renegatów i ludobójców? (Nr 40. 6.10.2012), Duże polskie wioski w Małopolsce Wschodniej w 1880 roku (Nr 41. 19.10.2012), Prasa polska na Wschodniej Białorusi do 1920 roku (Nr 42. 2.11.2012), Bracia polscy (arianie) na Kresach (Nr 42. 2.11.2012), Wróg Polski i Polaków – grekokatolicki biskup przemyski Josafat Kocyłowski (Nr 43. 16.11.2012), Polskie czasopisma katolickie wydawane w Wilnie do 1939 roku (Nr 44. 1.12.2012), Polscy biskupi katoliccy urodzeni na Kresach (Nr 44. 1.12.2012), Prawda o „Akcji Wisła”, czyli kto jest winien tej zbrodni? (Nr 45. 9.12.2012), Historia sportu polskiego w Małopolsce Wschodniej (Nr 47. 5.1.2013), O tym czy Rusini z Małopolski Wschodniej są Ukraińcami i pokrewne sprawy (Nr 48. 16.1.2013), Teatr Polski na Pohulance w Wilnie (Nr 49. 1.2.2013), Ukraińcy a „Cud nad Wisłą” 1920 roku (Nr 49. 1.2.2013), Liceum Krzemienieckie na Wołyniu w latach 1805 – 1832 (Nr 53. 29.3.2013), Liceum Krzemienieckie na Wołyniu w latach 1919 – 1939 (Nr 54. 14.4.2013), Najcenniejszy polonik w Rosji z kresowymi koneksjami (Nr 55. 27.4.2013), Parafie katolickie w Małopolsce Wschodniej w 1939 r. według województw i powiatów (Nr 56. 11.5.2013), Polscy pisarze współcześni urodzeni na Kresach (Nr 57. 24.5.2013), Rektorzy wyższych uczelni polskich urodzeni na Kresach (Nr 58. 7.6.2013), Polacy rządzili Galicją – Galicja była polskim krajem! (Nr 59. 22.6.2013), Dzienniki polskie wydawane na Ziemiach Wschodnich w latach 1918-1939 (Nr 59. 22.6.2013), Kresy w dziejach operetki polskiej (Nr 60. 6.7.2013), Kościoły ukradzione Polakom/Kościołowi katolickiemu przez Ukraińców we Lwowie, czyli gorzka prawda o ukraińskiej Cerkwi grekokatolickiej (Nr 64. 30.8.2013), Terror władz ukraińskich, Cerkwi grekokatolickiej i Ukraińców skierowany wobec Polaków w Małopolsce Wschodniej w latach 1918-19 (Nr 64. 30.8.2013) , Bóg a tragiczne dzieje Polski i polskiego Lwowa, czyli czy Matka Boża jest naprawdę królową Polski? (Nr 65. 13.9.2013), Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej we Lwowie – szyderstwo historii (Nr 66. 27.9.2013), Lwów współtworzył polską kinematografię (Nr 67. 4.10.2013), Polskie dzieje Halicza (Nr 67. 4.10.2013), Polski Teatr Ludowy we Lwowie (Nr 68. 18.10.2013), Świteź – jedno z najbardziej znanych polskich i dziś niepolskich jezior (Nr 68. 18.10.2013), Czy redaktor paryskiej „Kultury” Jerzy Giedroyć był agentem amerykańskim? i Renegat i agent Jerzy Giedroyć? (Nr 69. 1.11.2013), Skąd się wzięło hasło „Polska dla Polaków”? (Nr 70. 15.11.2013), Kamieniec Podolski, czyli tam gdzie zginął Wołodyjowski (Nr 71. 29.11.2013), Ukraińska „prawda” o akcji „Wisła” (Nr 72. 13.12.2013), Dzisiejszy Lwów założyli Polacy i dlatego nigdy nie był on ruski! (Nr 73. 27.12.2013), Kresy w dziejach polskiej astronomii (Nr 74. 10.1.2014), Dawne ziemie kresowe są także w dzisiejszej Polsce (Nr 75. 24.1.2014), W międzywojennej Małopolsce Wschodniej rządziliśmy w imieniu większości (Nr 76. 7.2.2014), Polskie czasopisma wydawane we Lwowie do 1939 roku o ogólnopolskim znaczeniu (Nr 76. 1.2.2014), Kijów w ogniu a Polska (Nr 77. 21.2.2014), Polskie pisma katolickie wydawane we Lwowie do 1939 roku (Nr 78. 7.3.2014), Stalin zignorował deklarację jałtańską w sprawie wschodniej granicy Polski (Nr 79. 21.3.2014), Jałta i Krym: hipokryzja Londynu i Waszyngtonu (Nr 80. 4.4.2014), Czekamy na gest Ukrainy (Nr 81. 18.4.2014), Jałta 1945: Polacy, nic się nie stało. Alleluja! Alleluja! (Nr 83. 16.5.2014), Ukraina to nie Europa – konsekwencje tego dla Polski i Polaków i Litwa: płacimy za zaniedbania rządu polskiego (Nr 85. 13.6.2014), Chcecie wyrżnąć Polaków na Kresach? – Wyrżnijcie! (Nr 86. 19.6.2014), Polacy, to dzwon na przebudzenie się, czyli o „mądrości” polskich polityków i dziennikarzy oraz samych Polaków (Nr 88. 11.7.2014), Polski jastrząb wojenny, czyli czy Polska jest w szponach Ukraińca czy zdrajcy?, Przed Powstaniem Warszawskim 1944 była Operacja „Ostra Brama” w Wilnie, Przed Powstaniem Warszawskim 1944 było powstanie we Lwowie (Nr 90. 8.8.2014), Będziemy się modlić do polakożerców Andrzeja Szeptyckiego i Andrija Bandery? (Nr 91. 22.8.2014), Polacy chcą zagłady Polski! (Nr 92. 29.8.2014), Niemiec i Ukrainiec – dwa bratanki (Nr 95. 10.10.2014), Bezczelność nacjonalistów litewskich, czyli na śmietnik z Jerzym Giedroycem (Nr 96. 24.10, 2014), Polak głupi też po szkodzie? Uwaga Rosjanina o Polsce i Polakach, czyli według niego Polak przed szkodą i po szkodzie głupi (Nr 97. 7.11.2014), Ukraińska V kolumna w Polsce (Nr 98. 21.11.2014), Odkrywanie prawdy: aktualności polsko-ukraińskie: przegląd mediów (Nr 99. 5.12.2014), Putin – kacap nad kacapami (Nr 100. 19.12.2014), Spis treści numerów 1 - 100 „Kresów w życiu Polski i narodu polskiego” w GI KWORUM (Nr 101. 2.1.2015), Proukraińscy politycy wykiwali Polaków (Nr 102 16.1.2015), Polacy w Królewcu (Nr 103. 31.1.2015), Małopolska Wschodnia do 1945 roku nigdy nie była ukraińską ziemią etniczną (Nr 104. 13.2.2015), USA, przeproście Polskę za Jałtę! i Litwini: „Polacy na Litwie to wszy narodu litewskiego” (Nr 105. 27.2.2015), Litwa Kowieńska: tam była Polska. Dykcjonarzyk geograficzno-historyczny (Nr 106. 13.3.2015), Ukraina: Polscy politycy gonią w piętkę (Nr 107. 10.4.2015), O mądrą politykę wschodnią (Nr 109. 25.4.2015), Żądać zwrotu polskiego mienia na Kresach (Nr 111. 22.5.2015), Pokażcie Brukseli gest Kozakiewicza (Nr 112. 5.6.2015).

Na uwagę zasługują również następujące szkice Mariana Kałuskiego: Polacy we Florencji (w:) Cyprian Norwid. Salon i blog badaczy, miłośników i oponentów twórczości Cypriana Norwida, Rabunek dzieł sztuki w czasie wojen szwedzko – polskich (Pisarze.pl 4 czerwca 2012), Polacy i polonika w krajach północno-wschodniej Europy (Finlandia, Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia) (Pisarze.pl 13maja 2013) , O Historii Rusinów z Małopolski Wschodniej i pokrewne sprawy (Pisarze.pl 25 luty 2013), Juliusz Słowacki i Lwów (Pisarze.pl 20 stycznia 2014), Wypędzać i mordować Polaków: o Rusinach, Ukraińcach i Ukrainie (Portal Spraw Zagranicznych psz.pl 24.1.2013) oraz Polacy rządzili Galicją – Galicja była polskim krajem! (Tygiel. Kwartalnik Kulturalny Nr 2-3 2013) i Wilno i Lwów’44 (Tygiel. Kwartalnik Kulturalny 3-4/76/77 2014).

W 2014 roku Akademia Polonijna w Częstochowie wydała Wielką Encyklopedia Polonii Świata pod redakcją prof. Zbigniewa S. Piaska, w której jest obszerny biogram Mariana Kałuskiego (strony 121-123).

Szereg książek Mariana Kałuskiego, głównie na temat Polaków w Australii, Chinach i Nowej Zelandii oraz na tematy polsko-żydowskie, spotkały się z pozytywnym przyjęciem oraz dużym zainteresowaniem wielu placówek naukowych, historyków i socjologów oraz studentów w szeregu krajach; historycy i socjologowie wykorzystują je w swoich nowych pracach naukowych, studenci przy pisaniu prac magisterskich i doktorskich, a renomowane biblioteki na świecie nie tylko rejestrują ich ukazanie się, ale także uwzględniają je w swoich opracowaniach bibliotekarskich w Polsce, Australii, USA, Rosji, Kanadzie, Anglii, Francji, Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Izraelu, Chinach, Singapurze.

Politolog i sinolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Bogdan Góralczyk, autor wielu książek i prac na tematy chińskie, w „Mongolian Journal of International Affairs” (Vol. 19, 2014) bardzo wysoko ocenił książkę Mariana Kałuskiego Polacy w Chinach (Warszawa 2001) pisząc, że jest to „meticulous study”, czyli że jest to drobiazgowa – bardzo szczegółowa praca; z kolei także sinolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego Dominik Mierzejewski swoją recenzję książki Mariana Kałuskiego Polacy w Chinach kończy zdaniem: „Książkę M. Kałuskiego można zatem polecić jako bardzo ciekawą lekturę”. (Polacy w Państwie Środka. Marian Kałuski: Polacy w Chinach (w:) „Azja-Pacyfik” Rocznik nr 5/2002). Natomiast, dla przykładu, Maria Kurpaska z Katedry Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w swej pracy „Staropolscy sinologowie” (Poznań 2013) aż 17 razy powołuje się w przypisach na książkę Mariana Kałuskiego Polska-Chiny 1246-1996. Szkice z dziejów wzajemnych kontaktów (Warszawa 2004) i 4 razy na książkę Mariana Kałuskiego Polacy w Chinach (Warszawa 2001). Z kolei autorzy pracy Z historii kontaktów polsko-chińskich (do 1945 roku), prof. Jan Rowiński i Justyna Szczudlik, będący naukowcami-sinologami, siedem razy w tekście przytaczają wypowiedzi Mariana Kałuskiego z jego książki „Polacy w Chinach” (Pax, Warszawa 2001) i 29 razy w przypisach powołują się na tę pracę. Natomiast Justyna Szczudlik-Tatar w swej pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. UW Jana Rowińskiego Miejsce i rola religii w polityce wewnętrznej i zagranicznej Chin (Warszawa 2014) w przypisach 328 i 329 powołuje się na pracę Mariana Kałuskiego Polska-Chiny 1246-1996. Szkice z dziejów wzajemnych kontaktów (Warszawa 2004, s. 23-42 i s. 28-29). Jak z tego widać pionierskie książki Mariana Kałuskiego o Polakach w Chinach są źródłem ważnych informacji dla wszystkich historyków zajmujących się tym tematem. O książce Mariana Kałuskiego Jan Paweł II. Pierwszy Polak papieżem (Melbourne Australia 1979 i Filadelfia USA 1980) kardynał Jan Król z Filadelfii (USA) napisał, że jest to historyczna i najbardziej wiernie oddana w treści książka o Ojcu Świętym Janie Pawle II” („Kalendarz Polski na rok 1983”, Filadelfia, USA 1982, str. 370). Z kolei Barbara Weżgowiec w swej rozprawie doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr. hab. Piotra Bilińskiego, prof. UJ, Uniwersytet Warszawski Wydział „Artes Liberales” (Warszawa 2013) Miasto i pisarz. Gdańsk i jego historia w prozie Stefana Chwina zaliczyła książkę Mariana Kałuskiego Polskie dzieje Gdańska do 1945 roku (zbiór szkiców) (Pelplin 2004) do „publikacji opracowanych przez wybitnych specjalistów”. W liście prezesa Światowej Rady Badań nad Polonią Wiesława Gołębiewskiego do Mariana Kałuskiego z 13 stycznia 2015 roku czytamy: „...Jest Pan naszym członkiem, a ja często zaglądam do Pańskich opracowań, książek i artykułów. Panie Marianie naprawdę - takich dobrych opracowań, głębokich i obszernych jak Pańskie o Polakach na świecie to ja nie spotkałem. Naprawdę gratuluję. Ostatnio wróciłem do Pańskich opracowań o Polakach w USA i Kanadzie...”.

Prace czy artykuły Mariana Kałuskiego są nie tylko doceniane i wykorzystywane przez naukowców w ich pracach, ale są nawet inspiracją dla innych naukowców. Pod koniec 2014 roku ukazała się w Goerlitz (Niemcy) praca jednocześnie w języku polskim i niemieckim historyka niemieckiego Wolfganga Nichta pt. Polacy w historii Drezna – Die Polen in der Geschichte Dresdens, w Przedmowie której czytamy: „Inspiracją do podjęcia prac nad książka był m.in. krótki i zarazem interesujący artykuł pt. „Polacy w Niemczech: w Dreźnie“‐ autorstwa Mariana Kałuskiego polskiego naukowca żyjącego w Australii” - „Angeregt wurde diese Arbeit zum einen durch einen kurzen interessanten Aufsatz „Polacy w Niemczech: w Dreźnie“ des in Australien lebenden polnischen Wissenschaftlers Marian Kałuski”.

Tytuł jednej z książek Mariana Kałuskiego stał się współtematem do określenia znaczenia słowa „holocaust” w języku polskim, czyli trafił do dziejów języka polskiego. W „Biuletynie JHP Biblioteki Narodowej nr 7/2004” w części „Wskazówki metodyczne. 1. Określniki wprowadzone do Słownika w 2003 r., 3. Holocaust” czytamy: „...Hasło Holocaust – Polska mogłoby oznaczać martyrologię Żydów polskich, a także zagładę Żydów innej narodowości dokonaną na terenie Polski. Przykłady: Wypełniali przykazanie miłosierdzia : polski Kościół i polscy katolicy wobec holocaustu / Marian Kałuski. – Warszawa, 2000.

Oto bibliografia autorów i tytułów książek, publikacji naukowych i historycznych oraz opracowań bibliotekarskich w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, chińskim i hebrajskim, w których zostały wykorzystane, omówione lub zarejestrowane prace Mariana Kałuskiego (lista ta obejmuje jedynie pozycje znajdujące się w Internecie lub w prywatnej bibliotece Mariana Kałuskiego, a więc jest z pewnością niepełna):

wydanych w języku polskim: Grzegorz Berendt/Romuald Niedzielko Gdańsk – od niemieckości do polskości (Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej Nr 8-9 2006, str. 61, Warszawa), Andrzej Bogucki Szwedzi – pierwsi zaborcy dóbr kultury w Europie („Akant. Miesięcznik Literacki” 25 września 2011), Sławomir Buryła Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014), Jadwiga Chrzanowska Katyń.. . ocalić od zapomnienia (Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Krakowie 2012), Roman Cionek Najcenniejsza książka o Ojcu Świętym („Kalendarz Polski na rok 1984”, Filadelfia, USA, 1983), Sylwia Cisowska Polski milioner z Dalekiego Wschodu (w:) „Onet. Wiadomości” 22.4.2014), Zdzisław Derwiński (red.) Kronika Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 1962-1992 (Melbourne 1993), Zdzisław Derwiński Polonia wiktoriańska (w:) Kronika Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 1962-1992 (Melbourne 1993), Robert Dębski Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii (Kraków 2009), Helena Dobaczewska-Skonieczka Poetka z rodu Niedziałkowskich (w:) „Akant. Miesięcznik Literacki” 25 września 2011, Kazimierz Dopierała (red.) Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii (t. 1-5, Toruń 2003-2005), Andrzej Dudziak Irena Sendlerowa i inni. Na ratunek Żydom (w:) Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu „Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny, Kwartalnik, Poznań 2010, Edward Leszek Dusza Książka o Janie Pawle II („Kalendarz Polski na rok 1982”, Filadelfia, USA 1981), „Duszpasterz Polski Zagranicą” Nr 3/1988 (Rzym; str. 483), 20-lat Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II. Poziom podstawowy i średni obecnie funkcjonującej w Albion, Vic. 1993-2013 (Melbourne 2013, Internet), Anna Fedirko, Janusz Fedirko Adam Drath – geolog i badacz Afganistanu (w:) Prace Geograficzne, zeszyt 132, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2013, Halina Gallus, Eleonora Mikołajczak Ojciec Marcin Chrostowski (Poznań 2001), Józef Garliński, „Pamiętnik Literacki”, Volumes 12-15 (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 1988), Andrzej Gawroński Australijsko-polscy pisarze ostatniego czterdziestolecia (w:) Czterdzieści lat Polonii australijskiej na łamach Tygodnika Polskiego (Melbourne 1991) i Almanach Polonii 1993 (Warszawa 1992), Ludwik Grzebień SJ Jezuici polscy w Australii (Kraków 2012), Julian Grzesik Po zagładzie Żydów (1944-1948) (Lublin 2010), Adam Hlebowicz Kościół odrodzony. Katolicyzm w państwie sowieckim 1944-1992 (Gdańsk 1993), Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie: Represje. Indeks Polaków represjonowanych i zamordowanych za pomoc Żydom. Kwerendy w literaturze polskojęzycznej: Wydawnictwa zwarte (Internet), Zdzisław Jagodziński Jeszcze o Ukraińcach i cmentarzu na Monte Cassino „Na Rubieży” nr 1 – 1994, Katyń... Ocalić od zapomnienia: Franciszek Etrych (1908-1940) (w:) „Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Krakowie”: biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/ZS_Bibice.pdf‎, Władysław Marek Kolasa Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918-1939. Cz. 2. Prasa polska za granicą „Rocznik Historii Prasy Polskiej” T. XV Z.1 (29) (Kraków 2012), Edward Kopówka, ks. Paweł Rytel-Andrianik Dam im imię na wieki (Iz 56,5). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów (Biblioteka Drohiczyńska, Oksford–Treblinka 2011), Roman Korban Australia. Ziemia obiecana czy pułapka (Warszawa 2006), Grzegorz M. Kordek OFMConv. Franciszkanie w Chinach (w:) „Chiny Dzisiaj. Religie – Chrześcijaństwo – Kościół” Kwartalnik wydawany przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, Rok IX (2014) Numer 1 (30), Jan Lencznarowicz Prasa i społeczność polska w Australii 1928-1980 (Kraków 1994), Jan Lencznarowicz Australia (Wydawnictwo TRIO Warszawa 2005), Ewa Lipińska Polskość w Australii. O dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013), Michał Lubina Powrót do przeszłości”: XVII-wieczny model relacji Rosji z Chinami jako wzór dla stanu obecnego stosunków rosyjsko-chińskich (w:) Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych pod redakcją Joanny Wardęgi (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013) , Ludobójstwo ludności polskiej na Kresach (Internet), Sylwia Łopato, Leonard Nowak i Marek Szczerbiński Studia z dziejów harcerstwa na obczyźnie (1912-1946) (Gorzów Wielkopolski 2012), Eugeniusz J. Majchrowski Polscy adwentyści w Australii (w:) „Rocznik Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej”, Tom III (Melbourne 2009), Zdzisław Marek Biblioteki polskie w Australii (w:) „Pamiętnik Literacki” (T. XII, Londyn 1988), Dominik Mierzejewski: (recenzja) Polacy w Państwie Środka (Marian Kałuski: Polacy w Chinach (w:) „Azja-Pacyfik” Rocznik nr 5/2002, Irena Mikłaszewicz Polityka sowiecka wobec Kościoła katolickiego na Litwie 1944-1965 (Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawn. "Rytm", 2001), Marek Miłowicki OP Polscy dominikanie na misjach w Chinach w latach 1937-1952 (Kraków 2007), Muzeum Wolnego Słowa Polskie wydawnictwa niezależne 1976-1989. Druki zwarte: Kali – Kap (Warszawa, Internet), Jarosław Neja Immaculata Łabujewska i Loyola Śliwowska – przełożone polskich urszulanek w Harbinie (w:) Duchowieństwo polskie w świecie (Toruń 2002), Wiesław Olszewki Historia Australii (Wrocław 1997), Jan Pakulski Emigracja i Kraj. Polonia Australijska w Procesie Przemian (Warszawa 2012), Lech Paszkowski Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940 (Toruń 2008), 52 lata Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej (w:) Azja-Pacyfik. Portal powstały z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 8.9.2009, Wojciech Piętka Dziedzictwo Powstania Styczniowego: Edelstein Aleksander (Internet: historialomzy.pl Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej), Polacy na Pacyfiku (w:) dws.ord.pl Forum o wojnach światowych 29.12.2010), Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej. Materiały dla ucznia (Instytut Pamięci Narodowej - Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2008), Grzegorz Polak (red.) Wielka encyklopedia Jana Pawła II H-K (Edipresse Polska, Warszawa 2005), Polonia w Australii: wybrane publikacje „Biuletyn Migracyjny – Dodatek Specjalny” Numer 33 (Uniwersytet Warszawski – Ośrodek Badań nad Migracjami 2012), Edward Prus Operacja „Wisła” (Wrocław 1994), „Przewodnik Bibliograficzny. Urzędowy wykaz druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej” R. 68(80), Nr 27 (Warszawa 2012), Jan Rowiński, Justyna Szczudlik Z historii kontaktów polsko-chińskich (do 1945 roku) (w:) Azja-Pacyfik Rocznik, Tom 8 (2005), Poznań, Agnieszka Rybak Za Chiny Ludowe „Rzeczpospolita”, Warszawa, 15.5.2009, Julian Siedlecki Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986 (Gryf Publications Ltd. Londyn 1987), Joanna Siekiera Nawiązywanie i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych między państwami na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej i Nowej Zelandii (Wrocław 2011), Wojciech Skóra Organizacja i pierwszy okres działalności polskich konsulatów w Harbinie i Władywostoku w latach 1920-1924 (w:) Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie pod red. A. Furiera, Szczecin 2008, Tadeusz Słabczyński Podróżnicy polscy w Maroku (w): Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, Zeszyt 11 rok 2013, „Społeczeństwo i Polityka”. Kwartalnik wydawany w ramach Międzynarodowego Projektu Badawczego prowadzonego przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i Biszkecki Uniwersytet Humanistyczny im. K. Karasaeva: M. Kałuski, Polskie dzieje Gdańska do 1945 roku, Pelplin 2004 (Internet: www.pismosip.ah.edu.pl/downloads.php?cat_id=5&file_id=12, Maciej Mieczysław Sprengel Strategiczna droga współpracy Stanów Zjednoczonych, Australii i Japonii – historia i współczesność (w:) Współczesna przestrzeń polityczna. Ewolucjaczy rewolucja (Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków 2011), B. Stępień Marian Kałuski, Cienie, które dzielą. Zarys stosunków polsko-żydowskich na Ziemi Drohobyckiej (w:) „Studia Polonijne” Tom 22 (KUL 2001), Maciej B. Stępień Marian Kałuski, Polacy w Chinach (w:) „Studia Polonijne” Tom 24 (KUL 2003), Małgorzata Stopikowska Marian Kałuski, Wypełniali przykazanie miłosierdzia. Polski Kościół katolicki i katolicy wobec Holocaustu (w:) „Studia Polonijne” Tom 22 (KUL 2001), Monika Szabłowska-Zaremba Polskie publikacje naukowe poświęcone kulturze jidysz (lata 1978-2009). Próba wskazania obszarów nieprzebadanych (Katolicki Uniwersytet Lubelski 2009), Bogusław Szarwiło 2014 rokiem odzyskiwania pamięci o „Polskich Kresach Wschodnich” („Kresy Nasze Kresy. Serwis informacyjny o Kresach Wschodnich” 15.1.2014), Ks. Jozef Szymański Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą (Tom I, Lublin 2010), Marcin Wałdoch Dyskurs władzy wokół Osiedla Polskich Dzieci w Pahiatua (w:) „Słowo Młodych” 3/(14)2010 – 01.09.2010, 4/(15)2010 – 01.12.2010 Rok IV, Chojnice 2011, Leszek Wątróbski Polskie osadnictwo w Nowej Zelandii 1872-1983 (Szczecin 2011), Barbara Weżgowiec Miasto i pisarz. Gdańsk i jego historia w prozie Stefana Chwina (Warszawa 2013), Cyprian Jan Wichrowicz Słownik polskich pisarzy dominikańskich (Kraków 2012), Wirtualny Sztetl (Muzeum Historii Żydów w Warszawie), Wskazówki metodyczne. 1. Określniki wprowadzone do Słownika w 2003 r., 3. Holocaust (w:) „Biuletyn JHP Biblioteki Narodowej nr 7/2004”, Dariusz Zdziech Marian Kałuski, Polacy w Nowej Zelandii (w:) „Studia Polonijne” Tom 29 (KUL 2008), Bogumiła Żongołłowicz Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów (Kraków 1999);

w języku angielskim:

W AUSTRALII:: APAIS, Australian Public Affairs Information Service: A Subject Index to Current Literature (National Library of Australia 1989), “Australian Book Review”, Issues 87-97 (P. Isaacson Publications., 1987), The Australian People. An Encyclopedia of the Nation, its People and their Origins (Sydney 1988), Australia Post The Collection of 1983 Australian Stamps (Melbourne 1983), D.F. Branagan Strzelecki's Geological Map of Southeastern Australia; An Eclectic Synthesis (w:) “Historical Records of Australian Science”, vol. 6, no. 3, 1986, Maximilian Brandle (ed.) Multicultural Queensland 2001 (Brisbane 2001), Bern Brent Peoples who made the nation (in:) Reviews and letters (Canbarra 2013), Olwen Ford Harvester City, the making of multicultural Sunshine 1939 – 1975 (Sunshine 2013), R.B. Good Kosciusko Heritage (Hurstville, NSW 1992), Sneja Gunew A Bibliography of Australian Multicultural Writers (Deakin University, Geelong 1992), Dariusz von Guttner Sporzyński Polish Community of Victoria. A Review (w:) “Rocznik Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej” Tom I (Melbourne 1996), Z. 3, H.N.W. Sir Paul E. Strzelecki. A Polish Count’s Explorations in 19th Century Australia (w:) „R.H.S.V. History News” No. 65 March 1986, Wanda Horky The Poles in Canberra—the early years, 1948-1980 (Canberra 2003), Lolo Houbein Ethnic Writers in English from Australia (Melbourne 1984), Raymond John Howego Encyclopedia of exploration, 1800 to 1850 (Sydney 2004), J.D.A. Sir Paul E. Strzelecki. The man who climbed and named Mt. Kosciusko (w:) „R.H.S.V. History News” No. 21 September 1981, J.D.A. Poles in Maitland – Polacy w Maitland (w:) „R.H.S.V. History News” No. 48 March 1984, Ruth Johnston Sir Paul E. Strzelecki: The man who climbed and named Mt. Kosciusko (w:) “Royal Western Australian Historical Society’s Newsletter” (Perth, October 1981), Serge Liberman A bibliography of Australian Judaica (Mandelbaum Trust and the University of Sydney Library 1991), Marian Kaluski: Poles in Maitland – Polacy w Maitland „Journal of the Royal Australian Historical Society”, Volume 71 (Sydney 1985), Joanna Monie Victorian History and Politics: European Settlement to 1939 (La Trobe University, Melbourne 1982), Alexander Naraniecki The Development and Consequences of Multiculturalism: As Exemplified by the Polish Diaspora Intelligentsia (Brisbane 2004), Klaus Neumann The resettlement of refugees in Australia: a bibliography (Swinburne University of Technology 2013), Jan Pakulski Polish Ethnic Organisations in Australia and their Leaders (University of Tasmania, Hobart 1987), Lech Paszkowski Sir Paul Edmund de Strzelecki (Melbourne 1997), Jayne Persian People with Problems: Displaced Persons (at the Edge) ORAcademics, Displaced Persons and Multiculturalism (Sydney 2011), Jayne Persian, BA (Hons) Displaced Persons (1947-1952): Representations, Memory and Commemoration. A thesis submitted in total fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy School of Philosophical and Historical Inquiry, Faculty of Arts University of Sydney, March 2011, Poles in Australia (w:) The Australian Encyclopaedia (Australian Geographical Society 1988), Stanley Robe The Poles and Australia. A Bibliographical Record 1775-1980 (Melbourne 1986), W.D. Rubinstein The Jews in Australia (Melbourne 1986), Dan Sprod Marian Kaluski, Sir Paul E. Strzelecki: the man who climbed and named Mt. Kosciusko (w:) Tasmanian Historical Research Association (Hobart 1981), Katrina Stankowski BA, BA Hon.,Department of Archaeology, Flinders University Polish Hill River. Cultural Identity from Material Remains (Adelaide 2003), Roland Sussex and Jerzy Zubrzycki Polish people and culture in Australia (Canberra 1985), Thomas Martin The Artificial Horizon: Imagining the Blue Mountains (Melbourne 2003), D.W. Thorpe Who’s Who of Australian Writers (Melbourne 1991), M.L. Verso The History of Medical History (w:) “The Victorian Historical Journal” May 1979, Barry York Our Multicultural Heritage 1788-1945: An Annotated Guide to the Collections of the National Library (Canberra 1995), Eileen Whitehead A Leap in the Dark: Identity, Culture and the Trauma of War Mediated through the Visual Art of North-East European Migrants and Émigrés to Australia after 1945 (Cowan University 2014);

W INNYCH KRAJACH: ABHB: Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries (Dept of Special Collections of the Koninklijke Bibliotheek, Haga, Holandia 1998), Valérie Bloomfield Resources for Australian and New Zealand studies: a guide to library holdings in the United Kingdom (London 1986), Klaudia Cenda-Miedzińska, Ph.D. Pedagogical University of Cracow Security and access to education in the Islamic Republic of Afganistan (w:) „Scientific Quarterly” No. 1 (90) Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej Warsaw 2013, Alan Day The A to Z of the Discovery and Exploration of Australia (Lanham, USA 2003), Frederick Schwatka in: Academic Dictionaries and Encyclopedias (USA), Margaret K. Gnoinska Poland and the Cold War in East and Southeast Asia, 1949-1965 (George Washington University, Washington 2010), Bogdan Góralczyk (Poland) Polish Sinology – Reflection Paper, Mongolian Journal of International Affairs. A journal published by the Institute of International Studies at the Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Vol. 19 (2014), G.K. Hall Bibliographic Guide to Soviet and East European Studies, Volumes 1-3 (New York Public Library. Slavonic Division 1982), The International Raoul Wallenberg Foundation in New York Polish Saviors (Internet: www.raoulwallenberg.net/english/Saviors/POLONIA/pv.htm , Heinrich Lamping, Max Linke Australia: studies on the history of discovery and exploration (Goethe-Universität Frankfurt/Main, 1994, Niemcy), Beata Leuner Migration, Multiculturalism and Language Maintenance in Australia. Polish Migration to Melbourne in the 1980’s (Bren, Szwajcaria 2007), Li Chang The Modern History of China (Księgarnia Akademicka, Kraków 2006), Paul Mark Neighbours on the Eve of the Holocaust. Polish-Jewish Relations in Soviet-Occupied Eastern Poland 1939-1941 (PEFINA Press Toronto 2013, Kanada), Polish-Jewish Relations in Soviet-Occupied Eastern Poland in: www.electronicmuseum.ca/Poland-WW2/ethnic_minorities_occupation/jews_bibliography.html, “The Polish Quarterly of International Affairs”, Volume 11 (PISM, Warsaw 2002), Polish Righteous. Those Who Risked Their Lives (USA, Internet: http://www.savingjews.org/righteous/fv.htm), Anna Poray Polish Righteous. Those Who Risked Their Lives (w:) www.savingjews.org, Thomas Michael Prymak Mykhailo Hrushevsky: The Politics of National Culture (University of Toronto Press 1987), Kirpal Singh The Writer's sense of the past: essays on Southeast Asian and Australasian literature (Singapore University Press 1987), Maria Roman Sławiński, Li Chang, Adina Zemanek The modern history of China ( Księgarnia Akademicka, Kraków 2006), John Thawley Australasia and South Pacific islands bibliography (Lanham, USA 1997), D.W. Thorpe Australian books in print (University of California 1987, digitized 2007), Virtual Shtetel (Internet).

w innych językach: Петр Адамек Польские миссионеры в Китае в XVII-XVIII вв. Миссионеры на Дальнем Востоке. Материалы международной научной конференции. Pусская Христианская Гуманитарная Академия Институт восточных рукописей РАН, Санкт-Петербург, 19-20 ноября 2014 г., “Gal-Ed – Journal On the History and Culture of Polish Jewry”: ha-Makhon le-ḥeḳer ha-tefutsot (2004), Manfred Hellmann Marian Kaluski: Litwa. 600-lecie chrześcijaństwa 1387-1987 (Litauen. 600-Jahr-Feier seins Christentums (w:) „Zeitschrift fuer Ostforschung R. 39, 1990, Ḳiryat sefer: rivʻon bibliyografi shel Bet ha-sefarim ha-leʼumi ṿeha-universiṭaʼi bi-Yerushalayim, Volume 71, Issues 3-4 (Jerozolima 2001), Elżbieta Maruszak (Varsovie) Portails d'information destinés à la Polonia et le programme Inventaire des collections polonaises à l'étranger (w:) Les besoins en informationde la Polonia (Institut D'information Scientifique et D'etudes Bibliologiques Universite De Varsovie, Varsovie 2010), Wolfgang Nicht Die Polen in der Geschichte Dresdens (Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen e.V., Görlitz 2014), Philippe Rygiel Destins immigrés, Cher 1920-1980. Trajectoires d’immigrés d’Europe (Presses universitaires franc-comtoises (PUFC), Besançon, 2001), Shi Lewen 波兰与申华民国的关系 [波兰〕施乐文 (Relations between Poland and China country; praca w języku chińskim o kontaktach polsko-chińsko do 1949 roku, autor w wielu miejscach powołuje się na książkę Mariana Kałuskiego Polacy w Chinach Warszawa 2001: Internet jds.cass.cn/UploadFiles/.../201011041118447379.pdf), Wikipedia rosyjska Протестантизм в Великом княжестве Литовском.

W Internecie, a szczególnie w międzynarodowej encyklopedii Wikipedia, publikowanej w różnych językach, jest bardzo dużo haseł osobowych i rzeczowych, których autorzy różnych narodowości w bibliografii do danego hasła wymienili jakąś pracę Mariana Kałuskiego związaną z danym tematem. Dotyczy to szczególnie haseł opracowanych przez autorów polskich i anglojęzycznych, choć nie brak haseł w innych językach.


Według WorldCat Identitis (Internet) książki Mariana Kałuskiego (19 książek po polsku i angielsku, 31 wydań) znajdują się w 388 bibliotekach naukowych na całym świecie. Książkę The Poles in Australia posiada 99 bibliotek (z czego 68 bibliotek naukowych w Australii; dla przykładu książkę Lecha Paszkowskiego Poles in Australia and Oceania 1790-1940 z 1987 roku ma 39 bibliotek w Australii, co świadczy o dużym zainteresowaniu książką Kałuskiego), Sir Paul E. Strzelecki, a Polish count's explorations in the 19th century Australia 65 bibliotek, Litwa: 600-lecie chrześcijaństwa. 1387-1987 32 biblioteki i Jan Paweł II. Pierwszy Polak papieżem 31 bibliotek na świecie. Książki i prace Mariana Kałuskiego, poza uniwersytetami i placówkami naukowymi w Polsce, jak np. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Biblioteka Sejmowa, są w zbiorach bibliotecznych znanych uniwersytetów i instytucji naukowych na całym świecie, jak np. (wg informacji zaczerpniętych z Internetu): w Australii m.in. w: National Library of Australia w Canberra, State Library of Victoria w Melbourne, State Library of NSW w Sydney, State Library of South Australia w Adelajdzie, State Library of Tasmania, State Library of Western Australia, State Library of Queensland w Brisbane, University of Melbourne, Victoria University w Melbourne, Monash University w Melbourne, La Trobe University w Melbourne, RMIT University w Melbourne, Australian Catholic University w Melbourne, Swinburne University of Technology w Melbourne, Deakin University, University of Sydney, University of Western Sydney, Macquarie University, Southern Cross University, University of Wollongong, University of New England, Flinders University w Adelajdzie, University of South Australia, Charles Sturt University (Australia), Bond University, University of Newcastle (Australia), Griffith University, James Cook University, Charles Darwin University; a poza Australią m.in. w: British Library (Londyn), The European Library, Yale University (USA), Duke University (Durham, USA), Yeshiva University w Nowym Jorku, University of Toronto (Kanada), Universite de Fribourg (Szwajcaria), Uniwersytet Jerozolimski, Deutsches Polen-Institut Darmstadt, Instytut Hardera w Marburgu (Niemcy), Koninklijke Bibliotheek w Hadze (Holandia), Biblioteka Narodowa w Wilnie, Biblioteka Polska w Londynie, Biblioteka Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Biblioteka Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce.

Księgarnie internetowe (Internet) w wielu państwach oferują na sprzedaż wybrane książki (te o charakterze bardziej naukowym) Mariana Kałuskiego w następujących językach: angielskim, chińskim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, hindi, holenderskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim, tajlandzkim i włoskim.

Książki, broszury i drukowane prace oraz portale internetowe, w których jest omawiana działalność Mariana Kałuskiego (tylko publikacje znane M. Kałuskiemu): Janusz Antkowiak, Mieczysław Drelich Na wzburzonych falach życia (Hobart 1995), Andrzej Chciuk Dorobek twórczy Polaków w Australii i Nowej Zelandii (w:) „Pamiętnik Literacki” (T. II, Londyn 1978), Zdzisław Derwiński Krótka historia Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 1962-1992 (Melbourne 1992) i to samo (w:) Kronika Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 1962-1992 (Melbourne 1993), Zdzisław Derwiński Polonia wiktoriańska (w:) Kronika Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 1962-1992 (Melbourne 1993), Kazimierz Dopierała (red.) Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii (t. 1-5, Toruń 2003-2005, T. 1 str. 194, Tom 2 str. 112, 317, T. 5 str. 18, 177), XX jubileusz Świąt Sportowych 1963-1984 (Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii, Melbourne 1984. str. 51 zdjęcie), Encyklopedia Popularna PWN (Warszawa 1992), Ethnic Communities in Australia. A Directory of Organisations 1980-81 (Canberra 1981), Andrzej Gawroński Mój punkt widzenia (Toruń 1999), Zdzisław Góralczyk 52 lata Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej (Azja-Pacyfik. Portal powstały z inicjatywy MSZ, 8.9.2009), Włodzimierz Helman Polonia w Australii i Nowej Zelandii (Lublin 1979), Arkadiusz Jabłoński Jan Paweł II a emigracja i Polonia (w:) „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II” Nr 9/10 1990 (KUL), Władysława Jadczak Polskie Towarzystwo Historyczne w Australii (w:) Polacy w Południowej Australii 1948-1968 (Adelajda 1971), Tadeusz Kempa The Monument of Polish-Australian Brotherhood in Arms (Hobart 1984), Tadeusz Kempa Zapiski emigranta (Hobart 1985), Tadeusz Kempa Emigrancki brulion (Hobart1989), Bogusław Kot Polski adwentyzm w Australii (Adelajda 1993), Konferencje naukowe (Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – strona internetowa), Jan Kowalik Bibliografia czasopism polskich wydawanych poza granicami Kraju od września 1939 roku (T. 5, KUL, Lublin 1988), Witold Łukasiak Tygodnik Polski. Sześćdziesiąt lat w służbie Polonii australijskiej i nowozelandzkiej (Melbourne 2010), Stanisław S. Nicieja Cmentarz Obrońców Lwowa (Ossolineum, Wrocław 1990), Tomasz W. Ostrowski Ośrodek Młodzieżowy „Polana” ( w:) Kronika Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii 1962-1992 (Melbourne 1993), Stanisław Otok Polonia australijska jako grupa społeczna (w:) „Przegląd Zachodni” Nr 5/6 1977: Polonia zagraniczna wczoraj i dziś (Instytut Zachodni, Poznań), XV jubileusz Świąt Sportowych 1963-1978 (Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii, Melbourne 1978, str. 29 zdjęcie), Leon Popek Świątynie Wołynia (Lublin 1997), Praca zbiorowa Czterdzieści lat Polonii australijskiej na łamach Tygodnika Polskiego (Melbourne 1991), Praca zbiorowa 50 lat Związku Polskiego w Newcastle (Newcastle 2002), Edward Prus Bluff XX wieku (Londyn 1992), Razem z Narodem. Światowy Zjazd Jedności z Walczącym Krajem w Londynie w dniach 1-2 września 1979 (Rząd R.P. na Uchodźstwie, Londyn 1979), Ernestyna Skurjat-Kozek, Lukasz Swiatek Paul Edmund Strzelecki and His Team. Achieving Together (Sydney 2009), Maria Sławińska-Podkulińska Z prywatnej skrytki (Beldno-Florianów 2002), Jerzy Steinmetz Pół życia na obczyźnie (Warszawa 1990), Maksymilian Szura 50 lat duszpasterstwa Towarzystwa Chrystusowego w Australii i Nowej Zelandii 1959-2009 (Canberra 2009), Andrzej Targowski Światowa Rada Badań nad Polonią (w:) Encyklopedia Światowego Dziedzictwa Naukowo-Technicznego (Stany Zjednoczone-Polska 2006), Adam Walaszek (red.) Polska diaspora (Kraków 2001), Bogumiła Żongołłowicz (red.) Listy z Australii Romana Gronowskiego (Toruń 2005), Bogumiła Żongołłowicz O pół globu do domu. Obraz Polonii australijskiej w twórczości Andrzeja Chciuka (Toruń 2007).

Połowa przybyłych po wojnie do Australii Polaków pochodziła z Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej (Kresów). Marian Kałuski obracając się w ich gronie, w 1968 roku założył w Melbourne pierwszą organizację kresową w Australii – Koło Lwowian i Miłośników Miasta Lwowa w Australii, które prowadził do 1974 roku i które blisko współpracowało z wielkim Kołem Lwowian w Londynie; wydawał jego dwumiesięcznik „Merkuriusz Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej” (Bibliografia czasopism polskich, T. 5, KUL 1988) i współpracował z „Biuletynem Koła Lwowian” w Londynie. W 1977 roku Marian Kałuski był współzałożycielem i od tego czasu kierownikiem Studium Historii Polonii Australijskiej – Polish-Australian Historical Society, które miało oddziały w Newcastle (NPW) i Adelajdzie (SA), a którego członkami byli m.in.: „patriarcha” polskiego Melbourne, o. Józef Janus TJ, pułkownik Stanisław Jandzis, pisarz Władysław Romanowski, właściciel firmy polonijnej Contal Co. Stanisław Zarzecki, zasłużony działacz Polonii adelajdzkiej Władysław Dębski. Jego osobistą zasługą jest wydanie przez Pocztę Australijską (Australia Post) w 1983 roku znaczka pocztowego, upamiętniającego zasługi Pawła Edmunda Strzeleckiego dla Australii (Australia Post The Collection of 1983 Australian Stamps Melbourne 1983). Brał udział w pracach nad wzniesieniem monumentalnego pomnika Pawła Edmunda Strzeleckeigo w Jindabyne u podnóża Alp Australijskich (NPW) w 1988 roku z okazji 200-lecia Australii oraz w ufundowaniu przez społeczeństwo polskie płaskorzeźby Strzeleckiego na ścianie zewnętrznej budynku Earth Science University of Melbourne (Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Melbourneńskiego) w 1988 roku.

Marian Kałuski był czy jest nadal członkiem Australijskiego Towarzystwa Historycznego, Związku Pisarzy Australijskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Australijskich, Australijsko-Chińskiego Towarzystwa Przyjaźni, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a przede wszystkim członkiem Światowej Rady Badań nad Polonią, sekretarzem jego czasopisma naukowego „Rocznik Polonii” (2005-2006), aktywnym uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej „Polacy i Polonia na świecie. Stan badań i ich perspektywy na XXI wiek”, odbytej w Suwałkach 15-17 września 2006 roku. Przez szereg lat współpracował blisko z Kołem Lwowian w Londynie i jego prezesem, gen. Stanisławem Kuniczakiem.

Marian Kałuski był czy jest nadal członkiem wielu polskich organizacji i instytucji w Melbourne, m.in. w latach 1979-90 sekretarzem dużego i aktywnego Stowarzyszenia Polaków w Sunshine (m.in. Dom Polski, szkoła polska, zespół pieśni i tańca) oraz redaktorem jego „Biuletynu”, w 1978 roku założycielem i kierownikiem Towarzystwa Przyjaciół KUL w Australii, członkiem Stowarzyszenia Polaków w Kingsville, Związku Polaków w Melbourne. Był działaczem Związku Ziem Wschodnich RP w Melbourne i redaktorem jego pisma „Merkuriusz Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej”. Był członkiem Komisji rewizyjnej Spółdzielni Dom Polski im. Tadeusza Kościuszki w Melbourne. Jak było potrzeba był nawet przez rok nauczycielem w polskiej szkole sobotniej w Kingsville (1965). Członek honorowy Polskiego Centralnego Ośrodka Społeczno-Sportowego w Albion (Melbourne). Kierował w Australii akcją na rzecz obrony niszczonego przez okupanta sowieckiego Cmentarza Obrońców Lwowa (Stanisław S. Nicieja „Cmentarz Obrońców Lwowa” Ossolineum Wrocław 1990, str. 144).

Jako zamiłowany podróżnik Marian Kałuski był dotychczas, poza Polską i Australią, w 72 krajach i terytoriach zależnych na wszystkich kontynentach, w tym w 32 krajach europejskich, 18 azjatyckich, 14 Oceanii, 6 amerykańskich i 2 afrykańskich (Egipt i Maroko). W szeregu krajach Marian Kałuski był kilka razy, jak np. 7 razy w Anglii, po 5 razy we Włoszech, Francji, Austrii i Chinach, po 4 razy w Niemczech, USA (20 stanów), w wielu innych krajach był 2-3 razy. Najlepiej poznał Włochy – od Alp i Dolomitów po Sycylię i uważa je za najpiękniejszy kraj na świecie. Jeszcze kiedy żył w Polsce jego marzeniem było zobaczyć-zwiedzić wyspy Pacyfiku. I los tak zrządził, że mógł zrealizować to marzenie. Był nawet na odległej o wiele, wiele setek kilometrów od jakiejkolwiek innej wyspy, Wyspie Bożego Narodzenia, leżącej na środku Pacyfiku, tuż prze Równiku, na której jest wioska Poland – Polska, z kościółkiem św. Stanisława. Podczas swoich wędrówek po świecie podziwiał piękno i dziką przyrodę m.in. Alaski i Kamczatki, wodospadów Niagara i Iguacu w dżungli amazońskiej, na granicy Argentyny i Brazylii (2,5 km szeroki!), amerykańskich parków narodowych – m.in. Monument Valley, Wielki Kanion Kolorado, Yellowstone National Park, majestat Andów w Chile i Atlasu w Maroku, Morze Martwe w Izraelu wraz ze starożytną fortecą na skale w Masadzie oraz piękno Alp w Szwajcarii, Austrii, Włoszech, Niemczech i Słowenii (w tym słynne jaskinie w Postojnej), bezkres pampy w Argentynie i prerii amerykańskiej oraz Sahary w Egipcie (300-kilometrowa podróż z Asuanu do Abu Simbel), deltę Gangesu i Brahmaputry, wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, cuda natury i przyrody wyspy Bali (m,in. tarasowe pola ryżowe), Tahiti (w tym słynny Błękitną Lagunę na Borra Bora i cudowną wyspę Moorea), Hawajów i Nowej Zelandii i innych wysp Pacyfiku, uroki Dalmacji (Chorwacja), podczas kilkudniowej podróży statkiem majestatycznym Nilem starożytne świątynie przy rzece, Wielki Mur Chiński (należy chyba do może najwyżej kilku Polaków na świecie, którzy mieli okazję głaskać żywą pandę), stał dokładnie w tym miejscu gdzie wybuchła bomba atomowa nad Nagasaki, podziwiał architekturę i sztukę Rzymu, Florencji i Wenecji oraz Paryża, Pragi, Wiednia, Londynu, Budapesztu i Petersburga, a także starożytnej Grecji, Jerozolimy-Betlejem, Efezu i Konstantynopola w Turcji oraz Mont Saint Michel – skalistą wyspę z sanktuarium Michała Archanioła w Normandii, miasteczko Rocamadour na i w skale w Pirenejach, miasto z fortyfikacjami w Carcassonne oraz Lourdes we Francji, a Fatimę w Portugalii, Toledo, Granady, Sewilli i Kordoby w Hiszpanii, Marrakeszu, Casablanki czy Fezu w Maroku, Pekinu, Szanghaju, Suczou (zwanego Wenecją Wschodu) czy Kantonu w Chinach, na wyspie Jawie (Indonezja) hinduistyczny zespół świątyń Prambanan oraz wielką i wspaniałą świątynię buddyjską Borobudur z IX w., podziwiał wyjątkowość miast amerykańskich, m.in. Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles wraz z Disneyland, San Francisco i Las Vegas, miasta-perły Południowej Ameryki: Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo i Santiago de Chile oraz Singapuru, Sajgonu, Bankoku, Kuala Lumpur i historycznej Malakki – miasta św. Franciszka Ksawerego, Hongkongu i Makau, gdzie jadł najsmaczniejsze – wprost królewskie śniadanie i kolację w swoim życiu. Prawdopodobnie był jedynym w 1968 roku Polakiem z paszportem PRL, który był na Tajwanie (wpuszczono go tam po długich rozmowach tylko dlatego, że na stałe mieszkał w Australii). Z Kasyna w Monte Carlo wyszedł bogatszy, gdyż w ostatecznym rozrachunku wygrał... 2 dolary! Widział jednak także ogrom biedy np. w Kambodży czy w Jemenie, dlatego przez wiele lat wraz z żoną pomagał finansowo w wychowaniu dwóch dziewczynek w Zambii za pośrednictwem World Vision. W 2008 roku odbył 75-dniową podróż morską dookoła Pacyfiku, zatrzymując się w 26 portach w 17 krajach. Marian Kałuski należy na pewno do niewielu Australijczyków (!), którzy mieli okazję poznania wielkiej Australii tak jak on; był wszędzie – poza niedostępną dla samochodu częścią pn.-zach. Australii, znaną jako rejon Kimberley. A że podróże kształcą, wiele z nich skorzystał, a Polacy przez jego publikacje dowiedzieli się czegoś więcej o Polakach i polonikach na świecie.

Marian Kałuski został odznaczony w 1970 roku Złotą Odznaką Koła Lwowian w Londynie, w 1986 roku Pamiątkowym Medalem Papieskim z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Australii, 11 listopada 1990 roku przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie (w Londynie) Srebrnym Krzyżem Zasługi: dyplom podpisał prezes Rady Ministrów Edward Szczepanik, wręczenia odznaczenia dokonał w imieniu prezydenta Lecha Wałęsy konsul generalny RP w Sydney Grzegorz Pieńkowski, podczas XXIV Zjazdu Delegatów Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii w Sydney 8 czerwca 1991 roku, w 2006 roku Srebrnym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie (dyplom podpisał prof. Andrzej Stelmachowski), a w 2015 roku, z rekomendacji Stanisława Tymińskiego, kandydata w polskich wyborach prezydenckich w 1990 roku (kontrkandydat Lecha Wałęsy w II turze), Krzyżem Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa przyznanym mu przez Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa Dokonanego przez OUN-UPA na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich w latach 1939-1947 za działalność publicystyczno-historyczną na ten temat. Rząd stanu Wiktoria doceniając już ówczesną działalność Mariana Kałuskiego zaprosił go na oficjalne przyjęcie z udziałem królowej Australii Elżbiety II, podczas jej oficjalnej wizyty w tym kraju, które odbyło się w Galerii Narodowej w Melbourne 2 października 1981 roku.

Marian Kałuski jest ożeniony (1970) z Ireną Sorokowską, ekonomistą z zawodu (Victorian University of Technology w Melbourne), kierowniczką centralnego oddziału farmaceutycznego wielkiej firmy ubezpieczeniowej HBA, a następnie bankierem dla biznesu w centralach banków Westpac i NAB w Melbourne, długoletnią działaczką ZONTA International – prezeską oddziału Melbourne West, współzałożycielką międzynarodowej organizacji UNIFEM w Australii w 1990 roku i prezesem jej oddziału w stanie Wiktoria w latach 1990-98 oraz członkiem zarządu kilku australijskich organizacji charytatywnych, Sędzią Pokoju stanu Wiktoria od 1995 roku, córką Tadeusza, podczas II wojny światowej żołnierza 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Mają czworo dzieci: trzy córki – Krystynę – inżynier komputerowy, Elżbietę – bankier dla biznesu, Iwonę – magister (Master) zasobów ludzkich (ang. human resources, HR), która obecnie kończy dziennikarstwo na University of Queensland w Brisbane i syna Andrzeja – naczelnik poczty okręgowej na północną część stanu Nowa Południowa Walia oraz pięcioro wnucząt.

.......

MARIAN KALUSKI was born in Chelmno in Poland in 1946. He has lived and worked in Australia since 1964. He is a journalist and writer, Polish and Australian historian, and a traveller who visited 72 countries. He has cooperated with 63 papers, publishing both in Polish (37) and English (26), in Australia, Poland, England, France, the USA, and Canada. In the years 1974-77, he was the editor of the “Polish Weekly” in Melbourne. In 1979-89, he cooperated with the Polish programme of the 2EA Radio (currently SBS) in Sydney.

Mr Marian Kaluski is the author of books and scholarly works published in Polish and English in Australia, England, the USA and Poland. Among them are biographies of John Paul II (Australia 1979 and USA 1980) and Sir Paul Edmund Strzelecki (Melbourne 1981 and 1985), as well as such works as “The Poles in Australia” (Melbourne 1985), “Poles in Maitland” (Maitland 1983), a history of the 600 years of Christianity in Lithuania (London 1987) and a monograph of the city of Gdansk in Poland (2004), three books devoted to Polish-Jewish relations, two books to the history of the Polish people in China and first ever published major work devoted to the Polish people in New Zealand (2006). In 2007 Polonicum Machindex Institut in Switzerland published his first e-book – CD ROM “Śladami Polaków po świecie” containing 117 essays about the Polish people in 52 countries, including Australia (23 essays). The history of the Polish people in some of these countries was be the first ever compiled.

Marian Kaluski also has authored many other texts, such as “Poles in Victoria’s History” („Journal” Royal Historical Society in Victoria, 1986), „Polish Religious Life in Australia” (Melbourne 1988), “Polish Press in Australia” (Melbourne 1989) and several articles published in “Studia Polonijne” (KUL), “Rocznik Polonii” and “Zeszyty Chojnickie”.

Mr Marian Kaluski is the co-founder and director (since 1977) of Studium Historii Polonii Australijskiej. Upon his recommendation, in 1983, Australia Post released a stamp commemorating the significance of Sir Paul Edmund Strzelecki in Australian history.

A member of the Australian Historical Society, Australian Society of Writers, Australian Journalists Association, and, first of all, the World Research Council on Poles Abroad. He was awarded the Cross of Merit by President Lech Walesa in 1991, and the Silver Medal of the Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” in Warsaw. In 1986, he was granted a Vatican commemorative medal on the occasion of Pope John Paul II pilgrimage to Australia.

........................

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

20 Lipca 1968 roku
Uruchomiono największy polski sztuczny zbiornik wody na Sanie w Solinie o powierzchni 21,1 km².


20 Lipca 1797 roku
Pierwsze publiczne wykonanie Mazurka Dąbrowskiego.


Zobacz więcej