Piątek 6 Grudnia 2019r. - 340 dz. roku,  Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 20.05.13 - 21:39     Czytano: [1753]

Przygotowywanie zamachu na Polskę?


Od lat trwają intensywne przygotowywania do rozwalenia spółdzielni mieszkaniowych i ogrodów działkowych. Przygotowania prowadzone są na szczeblu centralnym i na szczeblach lokalnych. Kliki dobrze zorganizowanych pociotków {ich uderzająco podobna fizjonomia najlepiej świadczy o ich bardzo bliskim stopniu pokrewieństwa i zażyłości} rozlewają się po polskich miastach, niczym szwedzki, bolszewicki czy niemiecki potop. Zamachowcy liczą na łupy z majątku rozszarpywanych spółdzielni mieszkaniowych i ogrodów działkowych.

Przeraża niekompetencja drapieżników szykujących się do Wielkiego Przekrętu 'Bis'. Obok filozofa-życiowego nieudacznika - rezerwowi piłkarze, obok notorycznych obiboków, chorych na swoisty pracowstręt - miejscowy półświatek. Wszyscy oni są specjalistami od łgania. Niczym Fidel Castro potrafią godzinami ględzić na każdy temat. Tych pasożytów nie stać na życie na własny rachunek. Im zależy na popłatnych synekurach, nie wymagających żadnych kwalifikacji. Ani kwalifikacji moralnych, ani kwalifikacji merytorycznych. Ludzi o takich kwalifikacjach pozbywają się w trybie natychmiastowym. Tą swołocz należy rozbijać niczym gangi kryminalistów.

Polska spółdzielczość rodziła się w chwilach najtrudniejszych dla Polaków i pozwalała przetrwać najgorsze momenty w naszych dziejach. Jeżeli Polacy zmobilizują się, to mogą dać odpór szkodnikom. Sztuka ględzenia jest obca rzetelnym Polakom. Na tym wygrywają manipulatorzy, obdarzeni darem wręcz scenicznego fantazjowania o górach złota dla każdego, kto poprze wywracanie zastanego świata. Świata, który tworzy solidny i stabilny fundament rodziny, środowiska i państwa. Świat wspólnej własności jest pełny elementów demokracji antycznej i nowożytnej. Świat narzucany przez kryminalistów to familijny folwark mafijnych współplemieńców. To triumf wynaturzonych degeneratów. Triumf wiecznych dzieci-kwiatów.


Tak powstaje polska 'Cosa Nostra' {Nasza Sprawa}?

Do przestrzeni publicznej kilka dni temu przedarło się parę rozpaczliwych listów mieszkańców Sosnowca. Ci mieszkańcy to papierek lakmusowy dramatu Polski, nakręcanego przez kryminalistów różnych szczebli i opcji. Ci kryminaliści coraz bezczelniej atakują wielopokoleniową własność Polaków. Atakują własność i samorządność polskiej spółdzielczości mieszkaniowej. Polskie osiedla zaczynają przypominać Trzeci i Czwarty Świat. Zaniechań jest więcej niż działań. Brakuje zarówno placówek kulturalnych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Przybywa samochodów, ale nie przybywa miejsc parkingowych, ani nowych rozwiązań drogowych. Gangsterzy usiłują przekształcić Polskę w feudalny folwark z synekurami. Chyba warto przeczytać wręcz modelową dla Polski wypowiedź zawartą w jednym z listów.

'NIEZALEŻNI' ZAWŁASZCZAJĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ ŚRODULA.
Zbliża się termin Walnego Zgromadzenia w SM Środula {23 maj 2013 rok}. Jest to bardzo ważny dzień dla spółdzielców SM Środula. 'NIEZALEŻNI' {grupa pana Macieja Adamca} przygotowują się do ostatecznego przejęcia spółdzielni. Jak dotychczas 'Niezależni' przejęli Spółdzielnię Mieszkaniową Hutnik, Klub Sportowy AKS NIWKA i inne. Przejęcie SM 'Środula' jest bardzo zaawansowane a właściwie SM 'Środula' jest już przejęta przez grupę 'Niezależnych'. Niezależni w styczniu 2013 roku przekonali niektórych członków Rady Nadzorczej, że w SM Środula potrzebna jest zmiana a 'wybawieniem' dla spółdzielni będzie zatrudnienie na stanowisku wiceprezesa ds technicznych delegata 'Niezależnych', trenera piłki nożnej, pana Marcina Latosa. A faktycznie: pan Marcin Latos został oddelegowany przez szefa NIEZALEŻNYCH obecnie prezesa SM Hutnik, pana Macieja Adamca do przejmowania SM Środula. Pan Marcin Latos jest 'bardzo dobrze przygotowany' do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu ds technicznych, dyrektora ds technicznych. Jego wykształcenie: studia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Uzupełniające studia: trener piłki nożnej. Działalność społeczna: Samoobrona pana Andrzeja Leppera, PSL dały jemu 'bardzo dobre przygotowanie' do pełnienia stanowiska, gdzie jest niezbędna wiedza , doświadczenie w sprawach technicznych. Jest sprawą przerażającą!!! Aby być zatrudnionym, aby pełnić tak odpowiedzialne stanowisko w spółdzielni mieszkaniowej, decydować o wydatkowaniu nie swoich milionów złotych, nie trzeba mieć odpowiedniego przygotowania zawodowego czy rekomendacji zawodowych!!! Wystarczą rozmowy z odpowiednimi osobami i rekomendacja szefa NIEZALEŻNYCH??? Czy spółdzielcy, mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Środula pozwolą na taką wielką MANIPULACJĘ NIEZALEŻNYCH??? Będą mogli wypowiedzieć się podczas najbliższego WALNEGO ZGROMADZENIA.


Zarządzenia tak restrykcyjne jak 'za Hitlera'?

Właściciel posesji w Polsce w porównaniu z właścicielem posesji w Teksasie czy w Nowym Meksyku może bardzo niewiele. W zasadzie może tylko płacić coraz większe podatki. Praw jako właściciel domu i gruntu posiada jak na przysłowiowe lekarstwo. Np nie może bronić posesji przed bandytami bronią palną, bo jak większość Polaków nie posiada jej. Gdyby nawet ją posiadał, to nie wolno mu skrzywdzić nią bandyty czy złodzieja. Właścicielowi posesji nie wolno nawet stosownie do swoich potrzeb i upodobań uporządkować własnego drzewostanu. Wyjątkiem są tu drzewa owocowe. Przepisy z okresu Hitlera, z pewnością należałoby wyrzucić z polskiej rzeczywistości. W przypadku dalszego zaniechania, za restrykcyjnymi przepisami może ustawić się 'genetycznie zmodyfikowany' Hitler, po to, by nękać Polaków. Po to, by stosować wobec Polaków psychiczny terror. Hitler pragnął rozciągnąć swoją władzę nie tylko nad każdym Polakiem i nad każdą Polką, ale i nad każdą polską krową, nad każdym polskim świniakiem i nad każdym polskim drzewem. To wszystko miało służyć wielkości Niemiec a nie wielkości Polski. Wiele niemalże terrorystycznych zarządzeń jest obecnie autorstwa europejskich komisarzy-Niemców. Czyżby działali oni paralelnie z wytycznymi twórcy 'niemieckiej Europy'?. Prohitlerowskie sympatie ludzi władzy wciąż należy demaskować i odrzucać. Nawet gdyby ci ludzie czuli się samo wybieralnymi ober-ludźmi...


Co dalej z ZGP?

ZGP chcą przejąć polskie spółdzielnie mieszkaniowe i m.in. polskie ogrody działkowe. 'Spółdzielczość Mieszkaniowa' i 'Działki' to są niemal ostatnie bastiony polskiego władztwa i polskiego posiadania. ZGP to zorganizowane grupy przestępcze. Te grupy wyznaczają swoich kandydatów i w gangsterski sposób wprowadzają ich do struktur władzy. ZGP mają za nic prawo i prawników, porządek publiczny i strażników porządku publicznego. To warchoły i anarchiści, którzy także za nic mają autorytet państwa. Państwo zbyt często robi uniki przed podobnymi degeneratami. Tragiczne doświadczenia z Wybrzeżem zmusza państwo do powściągliwości. To rozzuchwala wszelkiej maści oprychów, od solidarnych wobec siebie aferzystów i defraudantów - po pospolitych złodziei i sutenerów. Nieformalna GLP, nieformalna Grupa Likwidująca Polskę ze wszech miar wspiera tych, co niczym rak niszczą Polakom ojczyznę. W Polsce wciąż bezkarnie 'produkują się ' przeróżne ruchy zdrajców, obcych agentów i lobbystów, demoralizatorów i psychopatycznych indywiduów, udających zbawców. 'Polska Wiosna' musi rozpocząć generalne wymiatanie antypolskich śmieci, tak by te antypolskie śmieci nie przygniotły Polski swoim ciężarem.


Ministerstwo Likwidacji Sportu?

Stosownie do zachowań ministrów-likwidatorów Polski, należałoby najwyraźniej po nowemu nazywać poszczególne resorty rady ministrów. Bo czy nie Ministerstwem Likwidacji Sportu stało się ministerstwo, które uczestniczy i akceptuje likwidację powszechnego sportu w Polsce?. Liczba godzin wychowania fizycznego jest coraz bardziej zmniejszana w polskich szkołach. Pogarsza się również jakość tego wychowywania. Szkolne Koła Sportowe uległy likwidacji rzekomo z przyczyn finansowych. Z bastionów polskiego sportu zostały tylko ruiny. Miasta w których tętniło od pierwszoligowych drużyn w piłce nożnej, piłce siatkowej, boksie i m.in w hokeju na lodzie, nie istnieje nic lub prawie nic. Młodzież dziczeje, prymitywnieje i demoralizuje się. Sterujący świadomością Polaków neohitlerowcy i wszelkiej maści renegaci Polski, Polaków i polskości promują jako alternatywę dla Polaków - niemiecki sport i niemieckich sportowców. Iście grecka tragedia rozpocznie się z pewnością w Polsce, gdy niemieccy lichwiarze z niemieckich banków, zaczną domagać się spłaty długów od polskich miast, uszczęśliwionych stadionami wybudowanymi za pożyczone od Niemców pieniądze. Zdrajcy Polski, jako przebiegli i dobrze wyszkoleni niemieccy agenci od lat myślą nad tym, jak skutecznie zaszachować Polskę. Renegaci zachęcają dzisiaj zarówno Gdańsk, jak i Wrocław, Opole, Katowice i Szczecin, do coraz większego zadłużania się w Deutsche Bank, Raiffeisen Bank i Volkswagen Bank. Absurdalne inwestycje w stylu szalonego króla Bawarii Ludwika, mają najwyraźniej zapędzić Polskę w przysłowiowy kozi róg. Polska bez własnej gospodarki, własnej technologii i własnego przemysłu, nie będzie w stanie spłacać kredytów, tak chętnie oferowanych jej przez niemieckie banki. Uśmiechnięte telewizyjne kukły to mierny dowód odpowiedzialności za dziś i jutro Polski. Te kukły najczęściej awansują via Berlin i via łóżko.


Uciekinierzy z PRL-u?

Po 1989 roku rozpoczęła się wielka manipulacja polska świadomością, tożsamością i historią. IPN w nieskończoność drąży historię III RP, jak o PRL mówił wielki polski pisarz Melchior Wańkowicz. Tym razem kontrowersyjny oddział IPN zorganizował prowokacyjną wystawę w słynnej z niemieckiej prowokacji Radiostacji Gliwickiej. Tytuł wystawy: 'Uciekinierzy z PRL'. Jakoś niby polski instytut a tak jak gdyby chciał napuszczać Polaków na siebie. Dziwnie oddział instytutu nie przypomina o polskich wypędzonych czy polskich uciekinierach z Gdyni, Bydgoszczy czy Zamojszczyzny. W/w oddział nie ubolewa nad polskimi wypędzonymi z Litwy, Grodzieńszczyzny, Wołynia czy Lwowa. Przecież od lat trwa exodus Polaków nie tylko wciąż prześladowanych na Litwie, ale i wyganianych z Mazowsza, Pomorza i m.in. Śląska. Wyganianych z powodu dezorganizowania i likwidacji polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy. Czyżby Hitler w spodniach i współczesny Hitler w spódnicy byli lepsi od Gomułki i Gierka?. A może o wywołanie właśnie takiego efektu chodzi walczącym z Polską i polską historią?. Są rachunki krzywd. Jednak obca dłoń niech ich lepiej nie próbuje przekreślać, jakby ujął to jeden z polskich poetów. Wybielanie historii kreowanej przez niemieckich ludobójców i ich wojennych pomagierów, przekłada się najwyraźniej na coraz częstsze deklaracje na temat polsko-niemieckiej integracji...Polaków nie interesuje Anschluss...

Lubomir

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

06 Grudnia 1968 roku
Urodził się Olaf Lubaszenko, aktor i reżyser filmowy.


06 Grudnia 1916 roku
Urodził się Józef Stanek, polski ksiądz pallotyn, błogosławiony, kapelan zgrupowania "Kryska" AK (zm. 1944)


Zobacz więcej