Środa 11 Grudnia 2019r. - 345 dz. roku,  Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 24.02.13 - 19:04     Czytano: [1658]

Dział: Godne uwagi

Reduta Obrony Dobrego Imienia Polski

Polacy podczas wojny walczyli przeciwko agresorom zarówno z zachodu jak i wschodu, budując najpotężniejszą konspirację okupowanej Europy i wystawiając czwartą co do liczebności armię państw wojujących w II wojnie światowej. Dla przeciętnego Polaka sprzed 25 lat były to fakty historycznie oczywiste.
W ciągu lat istnienia III RP okazało się, że w świecie panuje zupełnie inne przekonanie – że to Polacy są współwinowajcami II wojny światowej, a o ofiarach polskich mało kto słyszał. I że istniały „polskie obozy koncentracyjne”, że obok mitycznych nazistów Holokaustowi są winni Polacy.


Wykluczenie ze wspólnoty międzynarodowej

Stajemy, my współcześni Polacy, ze zdumieniem przed tą propagandową wersją historii nie do końca zdając sobie sprawę z tego, co to tak naprawdę oznacza dla przyszłości Polski i przyszłości tego narodu.

Skoro Niemcom udało się otrząsnąć z poczucia winy i dokonali gigantycznej pracy propagandowej, żeby słowo „nazi” nie kojarzyło się ze słowem „Germany”, skoro Rosjanie publicznie mówią o Polsce jako „bękarcie traktatu wersalskiego”, skoro Polacy zostali ustawieni przez propagandę historyczną we współczesnym świecie jako co najmniej współwinowajcy wymordowania Żydów europejskich – to konsekwencje tego dla naszej przyszłości, dla przyszłości kraju są jednoznaczne – katastrofa.

Jesteśmy członkiem sojuszu NATO, uważamy, że pełnoprawnym. Wydaje nam się, że „w razie czego” sojusz obroni nas, wyśle swoje wojska przeciwko agresorowi napadającemu nas, że artykuł 5 traktatu zadziała.

I zapewne tak się stanie, z jednym zastrzeżeniem – jeśli narody zjednoczone w sojuszu NATO będą chciały nas bronić. A jak te narody dzisiaj widzą Polaków? I to już nie jest kwestia niechęci do „umierania za Gdańsk”, jak to było w 1939 roku, gdy Francuzi usprawiedliwiali swoją bezczynność.

Zafałszowanie prawdy o drugiej wojnie światowej, ustawienie Polaków w roli katów delegitymizuje Polskę jako pełnoprawnego członka wspólnoty międzynarodowej!

W obronie narodu morderców nikt się nie ujmie i nie wyśle wojsk. Narodowi morderców nie należy się współczucie. Nie trzeba nawet wysyłać delegacji na pogrzeb ich prezydenta, który zginął w dziwnych okolicznościach.

Bierność polskiej władzy

Patrząc na przebieg wydarzeń, na to jak pojawiały się sformułowania o „polskich obozach koncentracyjnych”, przesadzone i przejaskrawione informacje o polskich winach względem Żydów (poczynając od pamiętnego filmu „Shoah”), negowanie polskiej roli w pokonaniu hitleryzmu i komunizmu, kolportowane fałszywe informacje o powszechnym jakoby w Polsce antysemityzmie – widać, że to nie jest przypadek. To jest zorkiestrowana akcja wrogów Polski, korzystających z tego, że jej rola w Europie została pomniejszona, poczesne miejsce wśród narodów Europy i świata unieważnione, a Polacy zostali obsadzeni w roli dyżurnych czarnych charakterów. Dokładnie tak jak było z Niemcami przez lata po drugiej wojnie światowej.

Film Pasikowskiego, pokazujący, że współcześnie w Polsce może się zdarzyć prześladowanie za chęć dialogu z Żydami wpisuje się idealnie w ten mechanizm zniesławiania Polski i Polaków. Dodajmy, że film zrobiony także za rosyjskie pieniądze.

Rząd Polski i władze publiczne nie przeciwstawiają się tej kampanii oszczerstw w sposób zdecydowany. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z takim samym mechanizmem jak w wielu innych dziedzinach polskiego życia – kompleks „brzydkiej panny bez posagu”. Być może ludzie zarządzający MSZ nie zdają sobie sprawy z tego jaki wpływ ma zniesławianie narodu polskiego na pozycję Polski i jej szanse rozwojowe i obronne. Albo też im na tej pozycji nie zależy.

Brońmy się sami

Jak wiele razy w historii Polski naród musi się upomnieć o swoją godność. Jeśli współcześni Polacy nie wystąpią czynnie przeciw kampanii kłamstw, to przylgną one do nas już na zawsze. Zadbają o to ci, którym przeszkadza silny, inteligentny i przedsiębiorczy naród w centrum Europy, naród ludzi ceniących wolność.

Dlatego trzeba powołać organizację społeczną występującą w obronie dobrego imienia Polski i Polaków. Taką Redutę Dobrego Imienia Polski, działającą trochę na wzór Żydowskiej Ligi Przeciwko Zniesławieniom. (Anti-defamation League). Skuteczność działań tej Ligi można sobie uświadomić, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że jeszcze w latach 60 ub. wieku w hotelach w Nowym Jorku były napisy zabraniające wstępu Żydom.

Osiągnięto to poprzez systematyczną akcję propagandową zmieniającą wizerunek zniesławianej społeczności. Robiono to poprzez ogłoszenia prasowe, lobbying i procesy sądowe wytaczane defamatorom.

Podobnie powinni robić Polacy. Polska Reduta Dobrego Imienia jako organizacja powinna we wpływowej prasie światowej zamieszczać ogłoszenia prostujące kłamstwa, inspirować artykuły pokazujące prawdę, a kłamców za pośrednictwem renomowanych kancelarii prawnych stawiać przed sądami z żądaniem rujnujących odszkodowań. Każdy kto kłamie na temat Polski i Polaków powinien liczyć się z konsekwencjami. Tak jak współcześnie antysemityzm stał się nieakceptowalnym tak antypolonizm poprzez działania Reduty Dobrego Imienia Polski stanie się symbolem obskurantyzmu i głupoty, a czasem po prostu antypolskich interesów.

Polskość jest wyborem kulturowym a nie rasowym. Jako naród możemy być dumni z tego czego dokonaliśmy. Członkami narodu polskiego są z pochodzenia Niemcy, Rosjanie, Żydzi – wszyscy, którzy polskość odbierają jako życiodajne źródło. I to źródło nie może zostać zatrute.

Jesteśmy ostatnim pokoleniem Polaków, które może obronić godność. Za chwilę nie będzie nikogo, kto upomni się o dobre imię Polski – bo nie będą to na pewno ci, którzy stadami zapędzają młodzież na film „Pokłosie”.
Czas na działanie

Maciej Świrski
maciej@swirski.pl


.............................................

Towarzystwo Patriotyczne – Fundacja Jana Pietrzaka powołane zostało w celu promowania wartości patriotycznych w życiu publicznym, szczególnie w sferze kultury. Jest rzeczą smutną, że w wyzwolonej z komunizmu Polsce istnieją potężne siły medialne i polityczne zaciekle zwalczające polską tożsamość. Nienawidzą naszych bohaterów, naszych pomników, rugują historię Polski ze szkół, promują antynarodową literaturę i nihilistyczną sztukę. Doszło do tego, że bezkarnie przeszkadzają nam czcić Święto Niepodległości, organizując nikczemne prowokacje. Polskość to dla nich nienormalność. Wiara naszych ojców to dla nich wróg.
Nie życzą sobie „żeby Polska była Polską” i codziennie pracują nad tym żeby Polski w Polsce było jak najmniej.
Towarzystwo Patriotyczne zamierza wspierać dzieła, ludzi, postawy służące Polsce, a Reduta Obrony Dobrego Imienia Polski działa w ramach prac Towarzystwa.


Reduta Dobrego Imienia


...................................................................................................

Pragnę poinformować, że Polsko-Polonijna Gazeta Internetowa KWORUM przystąpiła do Reduty. Mam nadzieję, że przyczynimy się w jakimś stopniu do poszanowania naszego dobrego imienia na arenie międzynarodowej.
Zbyt dużo krzywd i niesprawiedliwości wokół nas by milczeć.
Dbajmy o nasze dobre imię, nikt za nas tego nie zrobi.

Zbigniew Skowroński
GI KWORUM

..................................................................................................

Konferencja Prasowa Reduty Dobrego Imienia w dniu 25 lutego 2013Wersja do druku

orzel - 04.06.13 23:35
CZY MOZNA KOMUKOLWIEK ZAWIERZYC: POTWORZYLO SIE PELNO KLUBOW I PRZYSTRAJAJA SIE W PIORKA SYMBOLI NARODOWYCH, WYKORZYSTUJAC POLOWANIE NA WOLNE DUSZE. A potem sa to agentury swiatowe i biznesy ?????????????????

Bogdan Dziuma - 18.03.13 11:50
Do :Reduta Obrony Dobrego Imienia Polski

W kwestii lobowania na rzecz wizerunku Polski, zasadniczą sprawą jest egzekwowanie prawdy ! W rzeczywistości polskiej ,gdy od 1945 r.jesteśmy w opresji rzeczywistej i medialnej ,wszystkich stron uczestniczących w II wojnie światowej ,nasze wybijanie się na niepodległość jest topione ,dosłownie,przez
sprostytuowaną demokrację anglosaską i amerykańską z jednej strony i mutującą bolszewię z drugiej strony !
Wszystkie ustalenia nowego podziału wpływów po II wojnie zostały ustawione pod kątem stworzenia dwóch bloków polityczno-gospodarczych ,napędzających się wzajemnie. Oczywiście bolszewia wschodnia aby w ogóle mogła być "sprzedawana" jako zagrożenie dla zachodu była szprycowana technologiami !Dowodem niepodważalnym na to są produkty ZSRR ,niejako ''puchnące" w swych sowieckich odmianach !
Cały powyższy tekst ma ukazać faktycznie występujące wektory historii kreowanej, dla społeczności świata. Wszak jak np.:5sąsiadek się skurwiło to nie można dopuścić aby jedna swą cnotę obnosiła dumnie !Bo alfons straci wpływy.
Proces norymberski był farsą dla gamoni !Zastosowano go jak penicylinę na syfa,jednostkowo !
Niemcy jako b. dobrzy "obrotowi" na osi wschód - zachód ,zostali przeprani przez praczy:Ben-Gurion -Adenauer ,w efekcie wyszedł z tego nazista ,osobnik nie przypisany narodowo.Taki sam twór z naszej wschodniej strony, to komuch .I pod ta szatką ustawili się rzeźnicy,tutaj obrotowymi byli wielcy z Teheranu i Jałty !
Polska wpisana w Bóg Honor Ojczyzna jako swój fundament państwowy i narodowy, jest dla świata parszywą katoliczką,co to się i zabawi i alfonsowi w ryj plunie !
Wspólnie komuch z nazista są łajnem, do uwalania nim każdego przeciwnika!
Aby rzeczona "Reduta" poszła w lud ,musi mieć siłę młodości. Dlatego uważam za celowe i koniczne "powicie" Federacji Młodzieży Polskiej.Jedyny warunek to
działalność wpisana w Bóg Honor Ojczyzna.Ten filtr jest jak woda święcona.
Młodzież diaspory polskiej udowodniła swą dziedziczoną w genach mądrość
,odwagę, wierność ! O tej potrzebie w kontekście Reduty napiszę i myślę że
jest to szansa na wielki plon.

Jan Orawicz - 25.02.13 23:03
Drogi Panie Marianie serdecznie Panu dziękuję za taką wiązankę Otuchy!!!
Jakby nie chciał sądzić to moblizuje ducha do pracy dla Ojczyzny. Dzisiaj
jestem za wielką wodą i to zawsze przeżywam.Wszystkim tym Kochanym
Polkom i Polakom,co żyją tam w Ojczyżnie, gratuluję z całego serca ICH
odwagi w bitwie o Prawdziwą Polskę - także w niełatwym czasie! Czy to jest bitwa,przy udziale pióra,czy w innej formir jest b i t w ą o prawdziwą
Ojczyznę.O Polskę biłem się wpierw w małej grupie,póżniej w Solidarności,to wiem jakie to jest poświęcenie, w nieustannie trwających różnych zagrożeniach,
ze strony przeciwnika, dysponującego poważnych rozmiarów przewagą.Proszę
spojrzeć na wspaniałego młodego Polaka Starucha! Słuchałem Jego wypowiedzi
po opuszczeniu aresztu. Przyznać się muszę,że nie pomogło moje hamowanie
się od łez. Wspaniały ten młody Polak!!! Facet inteligentny na przestrzał,a jaki PATRIOTA! Tak sobie wtedy westchnąłem do Pana Boga: Boże! daj nam więcej takich Chłopców biało-czerwonych,a Polska będzie Polską!
Serdecznie pozdrawiam

MariaN - 25.02.13 22:00
Pewnie, że coś trzeba robić, bo sytuacja jest tragiczna. Ale czy to coś da śmiem wątpić. Zbyt dużo sił sprzysięgło się przeciwko nam. Sprawy przyspieszają, widać, że rozstrzygnięcie tuż tuż. Pisanie protestów, petycji, listów to było dobre, gdy sytuacja była jeszcze na ileś stabilna a państwo silne. Dziś Polska sprzedana, Polacy uśpieni, wygonieni i otumanieni przez matoła nr 1 i jego bandę. Trzeba działać, jasne ale bardziej radykalniej i konkretniej. Pozdrawiam Pana Jana i podziwiam kondycję, wielu młodych może Panu pozazdrościć

Robert - 25.02.13 10:40
Nareszcie pojawiła się pierwsza jaskółka, POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA ZORGANIZOWANEGO, od roku 1980. Za 30 pare lat - jak dobrze pójdzie...P. Janie Pietrzak, teraz jest jeszcze gorzej i powiedziałbym sytuacja dramatyczna, dla Polski i dla Nas. Serdeczne Podziękowanie, za taką wspaniałą akcję obywatelską, tego potrzebujemy my wszyscy i Polska.
Siła ogólnospołeczna, na drodze do prawa w referendum, może wiele zmienić, jest wiele spraw które muszą być rozwiazane - łącznie ze zmianą Konstytucji i wielu ustaw zasadniczych, do prawidłowego uczciwego zastosowania i sprawowania władzy w Polsce.
Popieram tę inicjatywę, i chcę całą swoją osobą słuzyć sprawie najważniejszej. Pozdrowienia i długich lat w Zdrowiu, Szczęść Boże - Robert.

Lubomir - 25.02.13 9:14
Szczerze popieram 'Redutę'. Osobiście myślałem o powołaniu jakiegoś Światowego Komitetu Obrony Polskości i Światowego Komitetu Obrońców Języka Polskiego, ale przecież nie najważniejsze są nazwy. Liczy się idea i zaangażowanie Polaków oraz sympatyków Polski.

Jan Orawicz - 24.02.13 23:27
To stowarzyszenie nazwałbym krótko: REDUTA POLSKA. Jej Program
będzie zawierał zadania i cele.Ciesze się z PATRONATU Jana Pietrzaka!!!
Pozdrawiam

Wszystkich komentarzy: (7)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

11 Grudnia 1942 roku
W Łodzi na rozkaz Heinricha Himmlera Niemcy uruchomili obóz śmierci dla polskich dzieci. Do dziś nie ustalono liczbę ofiar


11 Grudnia 1994 roku
Na rozkaz Borysa Jelcyna wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium Czeczenii.


Zobacz więcej