Poniedziałek 6 Lipca 2020r. - 188 dz. roku,  Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 07.12.12 - 15:06     Czytano: [1683]

Dział: Interwencje

Blogmedia24 broni prawdy historycznej


Kolejny przykład kształtowania świadomości historycznej uczniów w antypolskim duchu i wydawania publicznych pieniędzy na promocję wrogiego Polakom filmu! W ramach protestu Stow. Blogmedia24 wystosowało do prezydent Warszawy pismo dotyczące scenariuszy lekcji przygotowanych przez producenta filmu "Pokłosie", które są zakamuflowaną formą promocji szkodliwego, kłamliwego gniota. Publikujemy treść pisma i odpowiedź u.m.

Przypominamy treść pisma:
Stowarzyszenie Blogmedia24
Olsztyn, 21 listopada 2012 r.
ul. Rzędziana 32
11-041 Olsztyn
Prezydent m.st. Warszawy
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl
Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Działając w imieniu Stowarzyszenia Blogmedia24.pl z siedzibą w Olsztynie, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w sprawie pisma Dyrektor Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Joanny Gospodarczyk z dnia 05.11.2011 r., wysłanego do Naczelników WOW dla Dzielnic m.st.Warszawy wraz z dwoma scenariuszami lekcji przygotowanymi przez producenta filmu "Pokłosie": „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. Dyskusja o wartościach na podstawie filmu Władysława Pasikowskiego „Pokłosie” i " Z jaką prawdą każe nam się zmierzyć film Władysława Pasikowskiego „Pokłosie”?".

Autorka scenariusza, podpisana na dokumencie przekazanym do Biura Edukacji U.M.St.W., pani Anna Klimowicz, tak opisuje film, na który za pośrednictwem oficjalnych wytycznych wysłanych z Urzędu do podległych jednostek, wysyła nauczycieli i uczniów szkół warszawskich : Dreszczowiec(ang. thriller) – rodzaj utworu sensacyjnego, powieści, filmu lub serialu telewizyjnego, którego zadaniem jest wywołanie u odbiorcy (czytelnika, widza) silnych emocji: lęku, strachu, napięcia.

W związku z tą akcją promocyjną prowadzoną za pośrednictwem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, zwracamy się uprzejmie o udzielenie informacji publicznej na poniższe pytania.

1. Czy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy stosował taką formę bezpłatnej reklamy w stosunku do innych filmów z gatunku dreszczowiec(ang. thriller), przesyłając jednocześnie zalecane dla podległych Urzędowi jednostek wytyczne z zestawem scenariuszy napisanych przez producenta? Jeżeli tak, prosimy o podanie nam tytułów i producentów oraz przekazanie nam kopii korespondencji.

2. Czy Urząd Miasta ma obiecane pieniądze (jakie? od kogo?) za taką formę reklamy.
Czy byli sponsorzy? Jeśli tak prosimy o podanie danych sponsorów. Jeśli nie to czy sponsorem jest miasto? Jaka to pozycja budżetu?

3. Czy wysłane przy piśmie Dyrektor Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy scenariusze były konsultowane z MEN , albo z Kuratorium oświaty? Jeżeli tak, prosimy o kopię korespondencji.

4. Czy sugerowanie podległym służbowo Naczelnikom WOW dla Dzielnic m.st.Warszawy wysyłanie nauczycieli i niepełnoletnich uczniów na dreszczowiec(ang. thriller) było jednocześnie wsparte pisemną sugestią, że szkoły muszą uzyskać zgodę rodziców na wysyłanie ich dziecka na film pełen okrucieństwa , brutalności, mogący mieć szkodliwy wpływ na psychikę ich dzieci? (jeżeli tak, prosimy o kopię korespondencji).

5. Co grozi nauczycielom i uczniom, którzy nie zastosują się do pisma i co więcej, zbojkotują film całymi klasami lub szkołami?

6. Czy pismo nie jest formą niedozwolonego nacisku na kadrę i uczniów?
Posyłanie na taki film jest negacją pedagogiki, tym bardziej, że film powiela kłamstwa i nie sprzyja dialogowi polsko- żydowskiemu.

7. Czy zawarte w scenariuszach producenta tezy historyczne były weryfikowane z IPN?

8. Jak Pani Prezydent odniesie się do wypowiedzi reżysera filmu p.Pasikowskiego, który publicznie wypowiada się w mediach , reklamując tak swój film i czy uważa ją Pani za wystarczającą rekomendację, aby firmować ten film i tezy w scenariuszu producenta podpisem Urząd Miasta Stołecznego Warszawy :
"Jak ktoś, kto ma choć łyżkę oleju w głowie i choćby trzy klasy szkoły podstawowej, może polemizować z argumentem, że Żydzi też mordowali naszych i po to masowo wstępowali do NKWD? No i co, kur..., z tego! Skoro naziści masowo mordowali jednych i drugich, to rozumiem, że państwo są za tym, żeby niemieckie dzieci i kobiety w stodołach palić? Nie nazwę tych ludzi bestiami, bo nawet w najstraszliwszej bestii jest odrobina litości..."

Nikt nie broni pani Prezydent i Jej urzędnikom oglądać antypolską szmirę zwaną dreszczowcem za własne pieniądze. Zamiast nakłaniać uczniów do oglądania tego typu produkcji warto zainwestować w inne formy edukacyjne dostępne dla nich albo sprzyjać pogłębieniu klimatu poszukiwania prawdy.
Pedagogika wstydu zastosowana w tym przypadku nie spowoduje przemiany młodzieży w "europejskie roboty", wyzute z uczuć patriotycznych. A pisma sugerujące, jak powyższe, znajdą się w annałach urzędniczej głupoty i zapiszą się niechlubnymi zgłoskami w historii.

Oczekujemy na wyczerpującą informację na powyższe pytania. Od tego uzależniamy podjęcie dalszych działań w sprawie.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Elżbieta Szmidt

......................................................................................


Odpowiedź Urzędu m.st. Warszawy w sprawie scenariusza filmu "Pokłosie"

Przesyłamy w załączeniu odpowiedź w sprawie scenariusza filmu "Pokłosie". Brak odpowiedzi na konkretnie zadane pytania jest odpowiedzią.

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Edukacji
Ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa, tel. 22 443 35 11, 22 443 35 00, 22 443 35 01, faks 22 827 74 76 edukacja@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.edukacja.warszawa.pl
BE-WPUE-1431-3.1/2012/BGL Warszawa, 2012-11-28
CRWIP 3746/12

dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej na temat filmu Władysława Pasikowskiego „Pokłosie"
Pani
Elżbieta Szmidt
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Blogmedia24
ul. Rzędziana 32
11-041 Olsztyn

Szanowna Pani,

w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, że Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy popiera m.in. kształcenie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji medialnej, historycznej i obywatelskiej.

Jednym z projektów, w którym uczestniczą nauczyciele, jest cykl „Film i edukacja", w ramach którego mają możliwość obejrzenia nowości filmowych. Po każdym seansie odbywa się spotkanie z aktorami, reżyserami i ludźmi kultury. Gośćmi spotkań byli m.in.: Małgorzata Kidawa - Błońska, Marcin Dorociński, Agnieszka Grochowska. Dodatkowo eksperci proponują nauczycielom scenariusze lekcji przygotowane w oparciu o prezentowany w trakcie spotkania film. W ramach cyklu odbyły się m.in. projekcje filmów:
- „Żelazna Dama",
- „Róża",
- „W ciemności",
- „Śladami Marii Skłodowskiej - Curie",
- „Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł",
- „Mała Matura 1947",
- „Bitwa pod Wiedniem".

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy nie ponosi kosztów, ani nie czerpie korzyści finansowych z tytułu wspierania podobnych przedsięwzięć związanych z edukacją kulturą, czy sztuką. Wiele inicjatyw podejmowanych w tym zakresie (m. In. pokazy filmowe dla nauczycieli, zaproszenia na konferencje tematyczne, wystawy, koncerty) wynika ze współpracy Biura z innymi biurami, instytucjami kultury oraz uczelniami.

Pragnę podkreślić, że udział w każdej projekcji był dla nauczycieli dobrowolny. Urząd Miasta nte sugeruje, zarówno nauczycielom, rodzicom, jak i uczniom szkół, konieczności uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Celem pokazów jest natomiast przygotowanie nauczycieli do podjęcia ewentualnej rozmowy z uczniami na tematy poruszane w filmach.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) - placówka doskonalenia nauczycieli realizuje wielu projektów, których celem jest przygotowanie nauczycieli do rozwijania umiejętności krytycznego odbioru sztuki filmowej, rozwijania umiejętności analitycznych, a tym samym zwiększanie znaczenia roli edukacji filmowej w szkole jako skutecznego narzędzia dydaktycznego. Działania te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli. Dzięki współpracy WCIES z Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia" oraz z Domem Spotkań z Historią, nauczyciele uczestniczyli m. in. w: kursach doskonalących, warsztatach metodycznych, konferencjach, dyskusjach panelowych:
- „Trudny" Wiek XX. Historia Polski XX w .(Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia");
- Państwo - Naród - Społeczeństwo. Historia powszechna XX w. (Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia");
- Praca ze źródłem historycznym. „Rola historii mówionej w nauczaniu historii. Znaczenie relacji świadków w nauczaniu historii";
Praca ze źródłem historycznym. „Film dokumentalny jako źródło historyczne". Spotkanie z reżyserem Maciejem Drygasem;
Praca ze źródłem historycznym. „Wystawa jako środek dydaktyczny";
- Praca ze źródłem historycznym. „Fotografia jako źródło historyczne". Spotkanie z Chrisem Niedenthalem;
- Analiza i interpretacja źródeł ikonograficznych na lekcjach historii i wos. „Historia w obrazach";
„60. rocznica Rozgłośni Radia Wolna Europa";
- Nowa podstawa programowa - II etap edukacyjny;
- fakty i mity - dwa obrazy narodowej epopei"film Jerzego Hoffmana - „1920 - Bitwa Warszawska" i książka Grzegorza Nowika - „Wojna Światów - 1920 ~ Bitwa Warszawska".

Po pokazie filmu „Pokłosie" nauczyciele uczestniczyli w dyskusji z ekspertami, podczas której mówili m.in. o wielowątkowości filmu. Scenariusze, które nauczyciele otrzymali przed projekcją filmu, były konsultowane z nauczycielami konsultantami Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Uzyskały pozytywną opinię merytoryczną i metodyczną. Scenariusze te są jedynie propozycją dla nauczycieli, z której mogą (ale nie muszą) skorzystać.

W odniesieniu do projekcji filmu „Pokłosie", zwracam uwagę, że był to jeden z wielu filmów pokazanych w cyklu „Film i edukacja".

Uznajemy, że w przypadku filmów poruszających trudne kwestie właściwym podejściem jest pokazanie filmu najpierw nauczycielom, a także stworzenie możliwości spotkania z twórcami i ekspertami tematu (przypomnę, że film był konsultowany z pracownikami IPN oraz PAN). Materiały edukacyjne mogą natomiast pomóc tym nauczycielom, którzy zdecydują się na pracę z uczniami na podstawie obejrzanego filmu. Podkreślam, że nauczyciel jest w pełni autonomiczny w zakresie doboru materiałów dydaktycznych i zawsze sam decyduje o metodach pracy z uczniem, w tym możliwości wspólnego obejrzenia filmu i dyskusji w oparciu o jego treść.

Pozostałe kwestie poruszane przez Panią w piśmie nie mają charakteru informacji publicznej.
Załącznik: krótkie informacje na temat autorek scenariuszy, które powstały w oparciu o film „Pokłosie"

Z poważaniem
Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji

Solidarni 2010

Wersja do druku

Jadwiga - 07.12.12 15:54
Wzruszający list w obronie edukacji polskich dzieci napisany przez światłą aborterkę w dodatku podejrzaną o współpracę z agenturą.

Lubomir - 07.12.12 15:20
Watahy zdemoralizowanych antypolaków wszędzie zabiegają o zablokowanie obrazów filmowych, tworzonych ku pokrzepieniu serc. Obecne obrazy mają siać wśród Polaków niewiarę, demoralizację i pogardę dla własnej historii. Smutna rzeczywistość kreowana przez wrogów Polski, Polaków i polskości. Historia wybiórcza i deformowana, to fałszerstwo.

Wszystkich komentarzy: (2)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

06 Lipca 1964 roku
Malawi uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii


06 Lipca 1934 roku
Heinrich Himmler objął kierownictwo obozów koncentracyjnych w Niemczech i wprowadził tam strażników SS.


Zobacz więcej