Poniedziałek 19 Sierpnia 2019r. - 231 dz. roku,  Imieniny: Emilii, Julinana

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 26.06.12 - 19:14     Czytano: [1504]

Dział: Nasze zdrowie

Sejm kombinuje z GMO

Bez konsultacji społecznych i bez wcześniejszych zapowiedzi odbędzie się podczas obecnego posiedzenia Sejmu (26-28.06.2012) pierwsze czytanie nowej propozycji zmiany ustawy o paszach, która mówi o przesunięciu aż do roku 2017 (!) terminu wycofania pasz z GMO.

..Wprowadzenie zmian do ustawy i odsunięcie zakazu stosowania pasz z GMO skutkuje przyzwoleniem na dalsze podtruwanie Polaków, a tolerowanie monopolu zaopatrzenia w białko paszowe wystawia nasz Naród na potencjalne zagrożenie głodem...- apeluje Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO do Pani Marszałek Ewy Kopacz

……………………
Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

APEL
o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach- druk nr 475

Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO apeluje o odrzucenie projektu polegającego na dalszym odsunięciu w czasie zakazu stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych.
Projekt grupy posłów Platformy Obywatelskiej realizuje postulaty lobby paszowego, które od szeregu lat opóźnia wprowadzenie ustawowego zakazu zapisanego w art. 15 ust. 1 pkt. 4 obowiązującej ustawy o paszach w brzmieniu: „ Zabrania się wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych”.

Zapis ten został wprowadzony przez ustawodawcę w trosce o ochronę zdrowia Polaków, na podstawie autorytatywnych doniesień naukowych o szkodliwości pasz zawierających komponenty roślin genetycznie zmodyfikowanych. W 2008 r. na wniosek branży paszowej zakaz ten został odsunięty w czasie ze zobowiązaniem zainteresowanych podmiotów do dokonania zmian zaopatrzeniowych w kierunku wyeliminowania użycia białka soi transgenicznej i zastąpienia go paszami pozyskiwanymi z roślin konwencjonalnych, w tym rodzimych odmian roślin motylkowych. Zobowiązanie to zostało zignorowane!
Obecnie zainteresowane podmioty usiłują zastosować ponownie metodę faktów dokonanych i przeforsowania dalszego stosowania pasz z GMO, używając do tego grupy swoich etatowych lobbystów zasiadających w ławach sejmowych.

Podkreślamy, że narzucony przez branżę producentów pasz tryb inicjatywy poselskiej zwalnia autorów projektu ustawy od obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych!

Skala podwyżek cen żywności zapowiadanych przez lobby paszowe, w przypadku konieczności przejścia na stosowanie pasz wolnych od GMO to swoisty szantaż. W ciągu trzech lat od przedłużenia zakazu branża paszowa nie dokonała żądanych zmian dostosowawczych dla zlikwidowania deficytu białka i pozyskania alternatywnego źródła zaopatrzenia śruty sojowej wolnej od GMO.

W tle debaty nad ustawą paszową ukazano polskiej opinii publicznej prawdziwe oblicze zmonopolizowanego rynku zaopatrzenia w wysokobiałkowe komponenty paszowe. W świetle przedstawionej przez lobby paszowe argumentacji sytuacja jest skrajnie patologiczna. W trakcie dyskusji o zakazie importu pasz GMO ujawniono ukrytą dotychczas przed społeczeństwem prawdę, że stan zaopatrzenia w mięso oraz jego ceny zależą od importu blisko 2 mln ton śruty sojowej genetycznie modyfikowanej.

Poprzez niewłaściwą prywatyzację sektora zaopatrzenia i produkcji pasz organy państwa całkowicie pozbawiły się kontroli nad prawidłowością jego działania, a w konsekwencji nad bezpieczeństwem żywnościowym narodu! Istnieją przecież uzasadnione obawy, że powodem podwyżek mogą być inne czynniki, w tym czysto spekulacyjne, inicjowane dowolnie przez obecnych na naszym rynku monopolistycznych dystrybutorów pasz powiązanych ze światowymi koncernami biotechnologicznymi.

Powstało też realne zagrożenie głodem w przypadku strategicznego zablokowania dostaw białka sojowego.

Reasumując należy stwierdzić, że wprowadzenie zmian do ustawy i odsunięcie zakazu stosowania pasz z GMO skutkuje przyzwoleniem na dalsze podtruwanie Polaków, a tolerowanie monopolu zaopatrzenia w białko paszowe wystawia nasz Naród na potencjalne zagrożenie głodem.

Z powyższych względów apelujemy do Pani Marszałek o odrzucenie przedmiotowego projektu ustawy oraz skłonienie Rządu RP do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

KONTAKT:
dr Roman Andrzej Śniady, tel.: 604276751
Edyta Jaroszewska-Nowak, tel: 609645386
Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO
www.polska-wolna-od-gmo.org

Wersja do druku

Robert - 29.06.12 14:58
Kiedyś był to środek zaprojektowany i wykonywany przez szwajcarów w Szwajcarii, na zlecenie Hitlera. Stosowany bez znieczulenia w obiektach zamkniętych dla podpadnietych i wrogów III Rzeszy z szerokim programem exterminacji wielu narodów - pod nazwą CYKLON - B. Wsród pseudo naukowców i polityków, ten temat się odrodził pod nazwą żywnosci genetycznie modyfikowanej. Jest to broń masowej zagłady, tym razem doskonałej - ponieważ legalnie można ją stosować dowolnie w różnych częściach swiata a skutki masowego morderstwa jeszcze nie doczekały sie definicji. Uzaleznienie jest nawet poparte ekonomią, raz narzucony rezim stosowania eliminuje sytem rozrodczy roślin, poniewaz wykastrowano zarodniki. Więc z uzyskanych zbiorów nie mozna częsci przeznaczyć na nasiona. trzeba je kupić tylko w firmie inżynierii genetycznej. teraz tylko mozna oczekiwać dalszych zamierzonych zmian genetycznych aby w czlowieku wywołać zamierzone zmainy i efekty łącznie z masową zagładą.
Marzenia się spelniają, a zboczonych szalenców nie brakuje.

Wszystkich komentarzy: (1)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

19 Sierpnia 1991 roku
Pucz w Moskwie, nieudana próba przejęcia na powrót władzy przez komunistów.


19 Sierpnia 1587 roku
Zygmunt III Waza został wybrany królem Polski.


Zobacz więcej