Sobota 7 Grudnia 2019r. - 341 dz. roku,  Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 26.06.12 - 19:14     Czytano: [1541]

Dział: Nasze zdrowie

Sejm kombinuje z GMO

Bez konsultacji społecznych i bez wcześniejszych zapowiedzi odbędzie się podczas obecnego posiedzenia Sejmu (26-28.06.2012) pierwsze czytanie nowej propozycji zmiany ustawy o paszach, która mówi o przesunięciu aż do roku 2017 (!) terminu wycofania pasz z GMO.

..Wprowadzenie zmian do ustawy i odsunięcie zakazu stosowania pasz z GMO skutkuje przyzwoleniem na dalsze podtruwanie Polaków, a tolerowanie monopolu zaopatrzenia w białko paszowe wystawia nasz Naród na potencjalne zagrożenie głodem...- apeluje Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO do Pani Marszałek Ewy Kopacz

……………………
Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

APEL
o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach- druk nr 475

Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO apeluje o odrzucenie projektu polegającego na dalszym odsunięciu w czasie zakazu stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych.
Projekt grupy posłów Platformy Obywatelskiej realizuje postulaty lobby paszowego, które od szeregu lat opóźnia wprowadzenie ustawowego zakazu zapisanego w art. 15 ust. 1 pkt. 4 obowiązującej ustawy o paszach w brzmieniu: „ Zabrania się wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych”.

Zapis ten został wprowadzony przez ustawodawcę w trosce o ochronę zdrowia Polaków, na podstawie autorytatywnych doniesień naukowych o szkodliwości pasz zawierających komponenty roślin genetycznie zmodyfikowanych. W 2008 r. na wniosek branży paszowej zakaz ten został odsunięty w czasie ze zobowiązaniem zainteresowanych podmiotów do dokonania zmian zaopatrzeniowych w kierunku wyeliminowania użycia białka soi transgenicznej i zastąpienia go paszami pozyskiwanymi z roślin konwencjonalnych, w tym rodzimych odmian roślin motylkowych. Zobowiązanie to zostało zignorowane!
Obecnie zainteresowane podmioty usiłują zastosować ponownie metodę faktów dokonanych i przeforsowania dalszego stosowania pasz z GMO, używając do tego grupy swoich etatowych lobbystów zasiadających w ławach sejmowych.

Podkreślamy, że narzucony przez branżę producentów pasz tryb inicjatywy poselskiej zwalnia autorów projektu ustawy od obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych!

Skala podwyżek cen żywności zapowiadanych przez lobby paszowe, w przypadku konieczności przejścia na stosowanie pasz wolnych od GMO to swoisty szantaż. W ciągu trzech lat od przedłużenia zakazu branża paszowa nie dokonała żądanych zmian dostosowawczych dla zlikwidowania deficytu białka i pozyskania alternatywnego źródła zaopatrzenia śruty sojowej wolnej od GMO.

W tle debaty nad ustawą paszową ukazano polskiej opinii publicznej prawdziwe oblicze zmonopolizowanego rynku zaopatrzenia w wysokobiałkowe komponenty paszowe. W świetle przedstawionej przez lobby paszowe argumentacji sytuacja jest skrajnie patologiczna. W trakcie dyskusji o zakazie importu pasz GMO ujawniono ukrytą dotychczas przed społeczeństwem prawdę, że stan zaopatrzenia w mięso oraz jego ceny zależą od importu blisko 2 mln ton śruty sojowej genetycznie modyfikowanej.

Poprzez niewłaściwą prywatyzację sektora zaopatrzenia i produkcji pasz organy państwa całkowicie pozbawiły się kontroli nad prawidłowością jego działania, a w konsekwencji nad bezpieczeństwem żywnościowym narodu! Istnieją przecież uzasadnione obawy, że powodem podwyżek mogą być inne czynniki, w tym czysto spekulacyjne, inicjowane dowolnie przez obecnych na naszym rynku monopolistycznych dystrybutorów pasz powiązanych ze światowymi koncernami biotechnologicznymi.

Powstało też realne zagrożenie głodem w przypadku strategicznego zablokowania dostaw białka sojowego.

Reasumując należy stwierdzić, że wprowadzenie zmian do ustawy i odsunięcie zakazu stosowania pasz z GMO skutkuje przyzwoleniem na dalsze podtruwanie Polaków, a tolerowanie monopolu zaopatrzenia w białko paszowe wystawia nasz Naród na potencjalne zagrożenie głodem.

Z powyższych względów apelujemy do Pani Marszałek o odrzucenie przedmiotowego projektu ustawy oraz skłonienie Rządu RP do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

KONTAKT:
dr Roman Andrzej Śniady, tel.: 604276751
Edyta Jaroszewska-Nowak, tel: 609645386
Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO
www.polska-wolna-od-gmo.org

Wersja do druku

Robert - 29.06.12 14:58
Kiedyś był to środek zaprojektowany i wykonywany przez szwajcarów w Szwajcarii, na zlecenie Hitlera. Stosowany bez znieczulenia w obiektach zamkniętych dla podpadnietych i wrogów III Rzeszy z szerokim programem exterminacji wielu narodów - pod nazwą CYKLON - B. Wsród pseudo naukowców i polityków, ten temat się odrodził pod nazwą żywnosci genetycznie modyfikowanej. Jest to broń masowej zagłady, tym razem doskonałej - ponieważ legalnie można ją stosować dowolnie w różnych częściach swiata a skutki masowego morderstwa jeszcze nie doczekały sie definicji. Uzaleznienie jest nawet poparte ekonomią, raz narzucony rezim stosowania eliminuje sytem rozrodczy roślin, poniewaz wykastrowano zarodniki. Więc z uzyskanych zbiorów nie mozna częsci przeznaczyć na nasiona. trzeba je kupić tylko w firmie inżynierii genetycznej. teraz tylko mozna oczekiwać dalszych zamierzonych zmian genetycznych aby w czlowieku wywołać zamierzone zmainy i efekty łącznie z masową zagładą.
Marzenia się spelniają, a zboczonych szalenców nie brakuje.

Wszystkich komentarzy: (1)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

07 Grudnia 1925 roku
Liga Narodów przyznała Polsce prawo do utrzymania straży wojskowej na Westerplatte.


07 Grudnia 1550 roku
Odbyła się koronacja Barbary Radziwiłłówny, żony polskiego króla Zygmunta Augusta.


Zobacz więcej