Piątek 29 Maja 2020r. - 150 dz. roku,  Imieniny: Maksymiliana, Teodozji

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 08.05.12 - 10:45     Czytano: [3094]

Dział: Głos Polonii

3 maja u ojców jezuitów w Chicago

„Mari Królowej Polski i Ojczyźnie”

„Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja,
U twego Syna Gospodzina, Matko zwolena, Maryja !
Żyszczy nam, spuści nam.
Kyrie eleison”

… modlitwą do Matki Bożej (pierwszym hymnem Polski) śpiewanym przez rycerzy polskich i litewskich przed rozpoczęciem jednej z największych bitwy polskich pod Grunwaldem z 1410 r. pod dowództwem króla Władysława Jagiełły i księcia litewskiego Witolda z zakonem krzyżackim - rozpoczął się wieczór patriotyczno religijny o charakterze modlitewnym do Maryi Królowej Polski za Ojczyznę w JOM w dniu 3 maja po Mszy Św. koncelebrowanej przez o. Mirosława Bożka SJ. Teologiczne uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie – przypomniał o. Mirosław Bożek SJ.

W Mszy świętej uczestniczyli ułani ze Zrzeszenia Ułanów im. Tadeusza Kościuszki w Chicago. Jak co roku w dniu 3 maja u ojców jezuitów uroczysta Msza Św. odprawiana za Ojczyznę, odmawiana jest litania do Maki Bożej z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Zaraz po Mszy w Sanktuarium odbył się program patriotyczno-modlitewny do Matki Bożej, Królowej Polski ze wspomnieniem owych pamiętnych wydarzeń 3 maja 1791 roku w Warszawie.

Program zaprezentowały, dzieci, członkowie teatru „Rzepicha” i poeci pod duchową opieką o. Jerzego Karpińskiego.

„Konstytucja 3 maja (Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku byłą ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podczas wojny w obronie konstytucji, Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II została pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzonej z konfederacją targowicką – spiskiem polskich magnatów przeciwnych reformom osłabiającym ich wpływy. Po utracie niepodległości w 1795 roku ( po III rozbiorze), przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".

Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, które były rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński (1793), aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 roku uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

Doniosłą rolę odegrała Konstytucja Majowa w procesie kształtowania nowoczesnego narodu oraz szerzenia postaw patriotycznych, jak również „tworzenia klimatu walki o całość i wolność Rzeczypospolitej ”, co znalazło szczególny wyraz w czasie powstania kościuszkowskiego.”

W godzinnym programie zostały przypomniane słowa Naszego Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II oto one:
„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!
.......
Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Proszę was: Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach. (...) Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców. Zwracajcie się do Królowej Polski, Matki Narodu Polskiego, proście o opiekę „

Wśród bogatych tekstów poświęconych owym wydarzeniom majowym z 1791 r jak również modlitw poetyckich i hymnów do Matki Bożej śpiewane były pieśni narodowe i religijne ku czci Maryi Matce Narodu Polskiego. Wśród nich znalazły się „Ojczyzno ma”, „Witaj Majowa jutrzenko”, „Jak długo na Wawelu”, „Czarna Madonna”, „Matka”,
„Dobra Matko i Królowo”, odśpiewano pieśń konfederatów barskich , oto urywek pieśni, która powstała w 1768 r przeciw Królowi który zaprzedawał Polskę Rosji.

„Nigdy z królami nie będziem w aliansach,
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
Bo u Chrystusa my na ordynansach,
Słudzy Maryi.

Bóg naszych ojców i dziś jest z nami!
Więc nie dopuści upaść w żadnej klęsce,
Wszak póki On był z naszymi ojcami,
Byli zwycięzce !

Bóg jest ucieczka i obrona naszą!
Póki On z nami całe piekła pękną !
Ani ogniste smoki nas ustraszą
Ani ulękną.”

W tekstach został odczytany znakomity utwor „Królowo Polski, Królowo Aniołów” Zygmunta Karpińskiego, modlitwa do Chrystusa i Królowej Polski, kończąc pieśnią „Boże cos Polskę”. Program przygotowali i zaprezentowali, dzieci i młodzieży, członkowie teatru ”Rzepicha”, poeci. Wśród nich dzieci: Mateusz Szczypta, Kevin i Konrad Ruła jako narratorami, dorośli: Maria Czerwonka, Barbara Żubrowska, Jerzy Wąsik, Jana Zbroja, Andrzej Chojnowski - w roli poety, Antoni Bosak, autorka realizacji. Przygrywała kapela w składzie: Kamila Szyszka skrzypce, Adam – klarnet, Ryszard – akordeon. Swoje wiersze religijne przeczytała Maria Mili Purymska i Antoni Bosak. Po uroczystości w Sanktuarium odbyło się spotkanie wspólnotowe z o. Jerzym Karpińskim w kawiarence na dole, na którym złożono życzenia urodzinowe i kwiaty Alinie Szymczyk, która urodziła się 3 maja i Marii Mili Purymskiej celebrującej swoje imieniny.

W tym miejscu chciałabym powiedzieć, iż nasz Ojciec Jerzy Karpiński zrobił nam miłą niespodziankę za co serdecznie dziękujemy z całego serca Maria i ja. Bóg zapłać ojcze za wszelkie dobro jakie nam ojciec obdarowuje. Cieszymy się ogromnie, że ojciec jest z nami.

Był to wspaniały wieczór pomimo burzy jaka w tym czasie szalała w Chicago.

Alina Szymczyk
zdjęcia: K. Ruła, R. Siek
Chicago

Wersja do druku

Pod tym artykułem nie ma jeszcze komentarzy... Dodaj własny!

29 Maja 1917 roku
Urodził się John Fitzgerald Kennedy, prezydent USA, zginął w zamachu w Dallas w 1963.


29 Maja 1993 roku
Prezydent Lech Wałęsa rozwiązał Sejm i Senat, zarządzając przedterminowe wybory.


Zobacz więcej