Poniedziałek 16 Września 2019r. - 259 dz. roku,  Imieniny: Kamili, Korneliusza

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 14.01.12 - 16:28     Czytano: [1860]

Rozważania emeryta

W swoim niekrótkim, jak na razie życiu, przeszedłem już sporo: okupację czeską (jestem z Zaolzia), niemiecką, sowiecką, a obecnie mniejszości antynarodowych. Kazano mi kłaniać się przed „narodem wybranym” niemieckim, potem rosyjskim, a obecnie „zwalczającym antysemityzm”.
Uczono mnie demokracji T.G. Masaryka, nauk Makiawelego, Nietchego i Hitlera. Po wojnie ekonomii według E. Taylora i Keynesa, potem jej przeciwieństwa, czyli według Engelsa i Marksa, aż w końcu w zgodzie z nauką Hayka i Friedmana.
Aktualni nauczyciele, nawet ci głoszący skrajny liberalizm, zezwalali na wolność myśli lecz jedynie w ramach uczonych mnie, często przez nieuków, zasad. Teraz, będąc na emeryturze, mogę sobie pozwolić na luksus poszukiwania prawdy i uwolnienia myśli od poglądów narzucanych inteligencji nieraz przez głupków posiadających władzę.

Wiedza i doświadczenie
• Witus B. Dröscher, w książce „Reguła przetrwania” podsumowuje swe obserwacje nad zwierzętami z grupy naczelnych wskazując na ogromne znaczenie doświadczenia zgromadzonego przez lata u osobników przywódczych wśród zwierząt (słonie, pawiany). Zauważa, że „pojawia się zupełnie nowy, podstawowy czynnik w ewolucji życia –wiek podeszły. Ma on swój sens nie tylko dla pojedyńczej istoty, lecz nabiera sensu biologicznego dla przetrwania grupy”. Pokrzepiony taką argumentacją zwracam uwagę, że zarówno bolszewicy jak i współcześni liberałowie wprowadzając do nas swe systemy odsunęli z przywództwa narodu ludzi dojrzałych i starszych wiekiem zastępując ich „młodymi” nie obciążonymi doświadczeniem i płynącą stąd możliwością rozumowania.

Ideologie wykorzystywane instrumentalnie
• Przerażająca była ideologia faszystów, w której przyszło żyć mojej generacji. Po niej zapanowała w Polsce przez długie lata ideologia bolszewików czyniąc ogromne spustoszenie w sferze duchowego życia narodu. Dziś zapanowała w kraju idea liberalna globalistów i chociaż przyniosła z sobą morze ludzkich tragedii, jak na razie szerzy się, zwłaszcza wśród rządzących, jak zaraza, a skutecznego lekarstwa na nią nie widać.
• Ideologie, by stać się wiarygodne, opierają się zazwyczaj na pewnych, wycinkowych rozwiązaniach nauki, zwłaszcza nauki z zakresu rozwoju społeczno – gospodarczego. Bolszewizm opierał się na naukach Marksa – Engelsa. Liberalizm na naukach Hayka i Friedmanna. Oba wątki naukowe mieszczą się w ogólnym procesie poznania. Ich rozwiązania, podobnie jak w naukach przyrodniczych, mogą być wykorzystane z korzyścią dla ludności, lub ze szkodą dla niej (podobnie jak dynamit lub atom).
• Bolszewizm zohydził naukę marksizmu szermując jej hasłami przy realizacji wyniszczania inteligencji i duchowieństwa narodów, oraz wprowadzaniu w swym imperium pracy niewolniczej.
• Globalizm, deprecjonuje wartościowe wątki ekonomiczno – społecznych, liberalnych rozwiązań niszcząc gospodarki krajów mniej rozwiniętych, zaś w ich ramach sprowadzając do nędzy miliony ludzi przez nieliczną grupę oligarchów.

Prywatyzacja jako narzędzie uwłaszczenia bolszewików
• W czasie PRL-u 90% wszystkich stanowisk kierowniczych w państwie piastowali członkowie partii bolszewickiej. Kadry te nie zmieniono zmieniając system gospodarowania po r. 1989. W nowym systemie, nowa ideologia wysunęła prywatyzację wszelkiej własności jako swe naczelne hasło. W tym kierunku poszły odpowiednie rozwiązania prawne, ułatwiające dotychczasowemu kierownictwu (bolszewickiemu) przejęcie na prywatną własność majątku całego narodu, a zarządzanego przez nich z ramienia bolszewickiej partii.
• Mechanizm był prosty: kadra zarządzająca (partyjny dyrektor, sekretarz partii, delegat z UB., partyjny przedstawiciel zw. Zawodowych i księgowy) doprowadzali przedsiębiorstwo do bankructwa, a następnie wykupywali go za dosłowne grosze (korzystając nieraz z bezzwrotnych kredytów towarzyszy bankowców) na prywatną własność. Żeby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami społeczeństwa przy możliwych zmianach politycznych, majątek w ten sposób nabyty sprzedawali, często za bezcen, biznesmenom z zagranicy.
• Teza o większej efektywności przedsiębiorstw prywatnych nad państwowymi lub spółdzielczymi nie znalazła potwierdzenia mimo stworzenia nierównych warunków konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami tych sektorów. O efektywności danego przedsiębiorstwa decyduje bowiem kierownictwo zakładu, jego załoga i bodźce wpływające na wydajność ich pracy (np. udział w zyskach kierownika zakładu). Prywatny właściciel może być zainteresowany w bankructwie swej firmy (stocznia), zaś dyrektor państwowego zakładu – w jej rozwoju.
Szczególnie niekorzystna jest prywatyzacja na rzecz podmiotów zagranicznych. Ich dochody są zwalniane od podatków, lub obciążane podatkiem w granicach 19%, który zasila krajowy budżet. Reszta dochodu, a więc 81% wypływa za granicę tworząc tam miejsca pracy dzięki konsumpcji i inwestycjom owych podmiotów. Tak więc zamiast całości dochodów krajowego przedsiębiorstwa pozostających w kraju w postaci podatku, konsumpcji i inwestycji, w przypadku jego sprzedaży za granicę, kraj zyskuje z jego dochodów jedynie , jeśli w ogóle, podatek..

Rozwój awangardy czy całości?
• W sporcie często zastanawiamy się, czy ograniczone środki przeznaczyć dla wybijającej się czołówki, podnosząc jej osiągnięcia, czy też wesprzeć nimi sport masowy, jako dźwignię rozwoju fizycznego i duchowego całej młodzieży. Ekonomiści zastanawiają się, czy lepiej inwestować tam, gdzie istnieje już infrastruktura przemysłowa, czy też aktywizować przez inwestycje tereny dotąd mało rozwinięte (pozbawione infrastruktury przemysłowej) pociągające znacznie większe nakłady inwestycyjne. W pierwszym przypadku otrzymamy szybki przyrost środków, które w przyszłości mogą zasilać rozwój terenów słabo rozwiniętych. W drugim przypadku następuje bardziej równomierny rozwój całego obszaru od początku. Istotny jest tu czynnik czasu. Korzyści pierwszej drogi mogą nie interesować bezrobotnych, którzy mogą nie doczekać korzyści płynących z pierwszego rozwiązania.
• Reformy po r. 1989 przyjęły za podstawę wariant pierwszy, jeśli chodzi o bogacenie się społeczeństwa. Wzbogacono gwałtownie jego 5% z założeniem, że bogactwo tych ludzi, dzięki ich wzmożonej aktywności gospodarczej, będzie się rozszerzać na pozostałe 95% społeczeństwa. Eksperyment ten nie zdał egzaminu. Po 20 latach widzimy, że mała grupka ludzi nadal się bogaci, a większość społeczeństwa nadal biednieje. Jest to więc droga fałszywa i wymaga radykalnej zmiany kierunku.

Politycy wyzbyci odpowiedzialności
• Mistrzami w przerzucaniu odpowiedzialności i nieszczęść podejmowanych działań byli bolszewicy. Budowali nowe osiedla, a nie remontowali starych. Kiedy odeszli, nie remontowane budynki i cała miejska infrastruktura zaczęły się rozpadać, obciążając wysiłkiem inwestycyjnym współczesnych, którzy rządzeni przez nieudaczników bliscy są zapaści. Podobnie miała się sprawa z środowiskiem naturalnym. Budowano wiele fabryk, lecz oszczędzano środki na budowę oczyszczalni ścieków, filtrów zapobiegających skażeniu powietrza itp. Zanieczyszczono na olbrzymia skalę wody i powietrze o skutkach wyniszczających żyjącą w Polsce ludność (liczne schorzenia, zgony). Współczesne rządy przerzuciły skutki swych nieudolnych (lub zamierzonych) działań na przyszłe pokolenia. Ich odwrócenie będzie wymagało:
1. odzyskanie suwerenności narodowej;
2. odzyskanie środków informacji i ich dystrybucji;
3. odbudowa polskiego systemu bankowego;
4. odtworzenie polskich ośrodków innowacyjnych zwłaszcza w dziedzinie high. tech.
5. eliminację antypolskich krajowych ośrodków nauki i kultury;
6. odbudowę polskiej infrastruktury przemysłowej i handlowej;
7. spłatę olbrzymich długów zagranicznych i wewnętrznych;
8. odbudowę kadr przywódczych patriotyczno – narodowych krajowych i polonijnych reprezentujących nasz naród wobec innych narodów;
9. odbudowę właściwych proporcji struktury własnościowej kraju tj. prywatnej, spółdzielczej, komunalnej i państwowej;
10. Odnowę duchową narodu przez eliminację schorzeń społeczeństwa (kłamstw, oportunizmu, nałogów,) i przywrócenie mu dumy i godności.

Rudolf Jaworek

Wersja do druku

pilarz - 20.01.12 9:43
wsjo w pariadkie, jeno że ten "liberalizm" to lipa. Stąd "neokony", itp. A sumie ten "skrajny liberalizm" to w konsekwencji czyste, lewactwo nie mające nic wspólnego z liberalizmem gospodarczym. A ów obyczajowy lepiej określać jako libertynizm, coby nie mylić pojęć i nie zaśmiecać pięknej, onegdaj, polskiej mowy.

kolos - 18.01.12 18:20
Aby to osiągnąć, trzeba przedewszystkim. Rozliczyć i zniszczyć powiązania mafijne, które powstały za czasów PRL. w UB, WSI, policji. W sądownictwie, prokuraturze. Niestety jak w takim tępie będą mordowane polskie elity patriotyczne, ciężko będzie znaleźć nastęców.

weterani - 14.01.12 21:54
Mistrzowie zrzucania odpowiedzialności od 1945r szkolą swoich następców okupujacych POLSKĘ ZMIENIAJĄCYCH NAZWĘ ,UDAJĄCYCH SOJUSZNIKÓW POLSKI.TELEWIZOMANI WIERZĄ IM I POZWALAJĄ NA NISZCZENIE POLSKI.A CO MY ROBIMY ? nie mozemy czekac gdy Polska ginie.

Wszystkich komentarzy: (3)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

16 Września 1620 roku
Pod Cecorą rozpoczęła się bitwa wojsk polskich dowodzonych przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego z Turkami


16 Września 1944 roku
47. d. Powst. Warszaw.: Śródmieście pod ciężkim ogniem artyleryjskim. Niemcy mordują rannych w szpitalu powstańczym Zagórna 9


Zobacz więcej