Piątek 10 Lipca 2020r. - 192 dz. roku,  Imieniny: Filipa, Sylwany, Witalisa

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 13.01.07 - 21:33     Czytano: [2141]

Dział: Interwencje

Skorumpowane organy

Hartwig - czyli jak załatwia się firmy wykorzystując skorumpowane organy (nie)sprawiedliwości.

Czy jest jakaś granica jakiej ludzie wykonujący zawody prawnicze nie przekroczą? - tak, to granica raju za ich podłości.
A po czym można poznać, że prawnik kłamie? - pamiętajcie po tym, że zaczął poruszać ustami.


Kolejna sprawa, kolejna tragedia ludzka dzięki nieuczciwej osóbce która per fas et nefas używa prawniczej wiedzy do oszukania niewinnych.
Czy takie były założenia tego zawodu powstałego za czasów rzymskich czy o to chodziło? Fakt ktoś kto był kiepski z retoryki potrzebował "zamiennika", który dobrze mielił ozorem aby przedstawił jego sprawę, lecz czy naprawdę chodzi o to aby innych oszukać, zabrać dorobek życia, zniszczyć - tylko dlatego, że można pokrętnie przedstawić wygodną zainteresowanym prawdę?

Zaczynamy --- polowanie na robiące przekręt "czarownice" :

W latach 2002 i 2003, rynek był bardzo chłonny stąd firma o której będziemy pisać importowała towary dalekowschodnie. A od innych importerów (Małych firm) kupowała. W związku z brakiem majątku w tych firmach został postawiony przez Agencję Celną Hartwig warunek poręczenia za nich. Co zostało uczynione!!

- załącznik umowa z deklaracją wekslową w posiadaniu redakcji.

W dniu 12.01.04 opisywana firma złożyła do sądu wniosek o ustanowienie hipoteki kaucyjnej, akt notarialny z ustanowieniem tejże hipoteki z 12.01.04 został przekazany w oryginalnym wypisie Agencji Celnej Hartwig.

Powstała zwłoka zapisu na hipotece polegająca wyłącznie na tym, iż poprzednio firma nazywała się PHU „Eldira”,(sąd wymagał wniosku z odpisem KRS) o zmianie nazwy i dopiero aktu ustanawiającego hipotekę kaucyjną – wpisano ją i tak dopiero w marcu 2004.

Opieszałość sądu ?, bądź celowy zabieg aby w planie ukartowanym z góry i z premedytacją godną lepszej sprawy. Wykończyć firmę nie dając szans na obronę.

- załącznik odpis KW j/w
- zwolnienie hipoteki z tzw. drobnych j/w

W dniu 2.02.2004 firma otrzymuje wezwanie do zapłaty za Partnerów (Nazwiska zostały zmienione)

- załącznik wezwanie, w tym : Pan Z.K : 52.289,52

Pani M.K : 34.030,42

Pan M.K :162.533,38

OGÓŁEM : 248.853,32

Następnie w dniu 24.02.04 udziałowcy tejże spółki : Pani M.C i Pan W.P oraz pozostałe strony umowy otrzymują wezwania do zapłaty kwoty : 688.558,72
- załącznik wezwanie do Z. K. j/w

Tak się pani pseudo mecenas sztuki prawniczej rozpędziła, że nawet osoby nie zobowiązane do kaucji wezwała do jej zapłaty.

Po takim zabiegu opamiętała się pewnie (na chwilę tylko) i w dniu 9.03.04 wzywa osobno do zapłacenia kaucji posiadając od dawna akt notarialny z ustanowioną hipoteką, udziałowców i firmę (kiedy tacy ludzie mają dość czy jest jakaś granica przyzwoitości dla nich? Czy może to ludzkie hieny które nie cofną się przed niczym).

- załącznik wezwanie do zapłaty kaucji j/w istotny w treści zwrot „stanowiącej dług PHU Eldira/„ - i tu zaczyna się jej kłamstwo i oszustwo.

Przypominam czytelnikom radca prawny C.Hartwig S.A. była w posiadaniu aktu notarialnego z ustanowioną hipoteką.

I czas teraz opisać chamski przekręt pani która swą znajomość prawa wykorzystała do zniszczenia opisywanej firmy - zobaczcie jak to przebiegało krok po kroku.

Sąd wydając wyrok i zasądzając zapłatę opierał się na domniemaniu że podane dane przez oszustkę B. J. radcę prawną są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Niestety ta pani radca prawny działając w imieniu C.Hartwig S.A. naruszyła przepisy o ciężarze dowodu art. 6Kc w związku z art. 227 Kpc …”przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.„ I art. 58 par 2 Kc poprzez nie podanie sądowi faktu ustanowienia hipoteki kaucyjnej – na co liczyła na kasę czy na to że nikt jej oszustwa nie wykryje?.

Pani pseudo mecenas pogwałciła przepisy prawa procesowego, a szczególnie art. 3 Kpc polegający na działaniu sprzecznym z treścią dowodów i pominięciem kompletności faktów.

Zgodnie z przepisem art. 3 k.p.c., strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. I teraz uwaga!!!!!!!!

Przepis ten nie nakłada zatem na sąd obowiązku dążenia do wykrycia prawdy obiektywnej (materialnej) bez względu na procesową aktywność stron. Wręcz przeciwnie, przy rozpoznawaniu sprawy na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, zmienionych ustawą z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego... (Dz. U. Nr 43 z 1996 r., poz. 189), rzeczą sądu nie jest zarządzenie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 232 k.p.c.). Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).

Wypełniając weksel wbrew zawartej umowie i deklaracji wekslowej pogwałciła art. 58 par.2 Kc – zatajenie wiedzy o istniejącej hipotece kaucyjnej w związku z art. 5 Kc.
Kwalifikuje się to pod art. / 272 k.k./ - wyłudzenie wyroku na podstawie kłamstwa.

Tym samym pani pseudo radca prawny dokonała przestępstwa wyłudzenia nienależnej kwoty. Należy domniemywać iż działała w złej wierze w celu osiągnięcia korzyści materialnej – lub uznać to za fakt na podstawie powyższego co zostało opisane.

Następnie w sprawie sąd cywilny wydaje nakaz zapłaty z dnia 7.04.04 , na należność z tytułu kaucji : 400.000zł - załącznik nakaz zapłaty j/w

Firma opisywana przez nas wnosi sprzeciw z wnioskiem o zwolnienie z kosztów postępowania. Sąd postanowieniem odmawia zwolnienia z kosztów ponieważ jak twierdzi firma posiada majątek, a to że na tą chwilę niezbywalny nic nikogo nie obchodzi. Apelacja i to samo.

W tym miejscu pewne wyjaśnienie. Opisywana firma prowadzi działalność budowlaną i absurd przepisów polega na tym że inwestycja nie jest kosztem do dnia sprzedaży. W związku z tym z każdej działalności odprowadza się wielkie podatki, a na budowanie brakowało.

Aby nabywcy mieszkań nie opisali firmy jako złodziei całą obsługę prowadził bank i po sprzedaży całości inwestycji bank wypłaca zysk. W ten sposób firma nie ma dostępu do środków obrotowych.

W takiej sytuacji wyrok się uprawomocnił i pani mecenas zaczęła egzekucję :
· zajęła konto bankowe, hipoteki nieruchomości / 890.000 zł wartości i 900.000 zł / udziały udziałowców każde po 540.000 zł , podatek VAT – do odliczenia, kwoty z tytułu najmu / 2.800 zł/
· należności na kwotę 370.000zł.

W lutym 2005 firma wnosi powództwo przeciw egzekucyjne – sprawa trwa do kwietnia 2006.
- załącznik wyrok z dnia 11.04.06 otrzymany 8.05.06 j/w

Firma pisze apelację z wnioskiem o zwolnienie z kosztów postępowania. Trwa to do dnia 30.11.06 - niestety sąd nie zwolnił z tego samego powodu. Trzeba mieć pieniądze na procesy prowadząc działalność itp.
- załącznik postanowienie sądu 1 strona j/w

W międzyczasie firma składa wniosek do KRS o otwarcie likwidacji.

Pani mecenas odpowiedzialna za naszą ruinę może być dumna (teraz w tej chwili ze swojego dzieła zniszczenia).

Zobaczymy co będzie gdy jej oszustwo wyjdzie na jaw czy tacy ludzie jak ona mają godność i honor aby powiedzieć nawet zwykłe przepraszam - nie sądzę!
Tacy ludzie jak ona do końca zaprzeczają prawdzie oczywistej, a gdy już nie mogą im zaprzeczać chowają się jak nie porównując szczury po norach.

W dniu 12.12.06 zapada postanowienie o otwarciu likwidacji. Wierzyciele zostają wezwani do zgłoszenia wierzytelności, a Hartwig równolegle do wykonania warunków umowy.
- załącznik wezwanie do wykonania warunków umowy j/w

W międzyczasie zostaje wystosowane pismo do Prezesa Zarządu Hartwig (2 pisma) o podjęcie kroków.
- załącznik odpowiedź Prezesa i nasza odpowiedź – nic jeszcze nie otrzymaliśmy j/w

Firma postanowiła na apelację wpłaty nie dokonywać - szkoda pieniędzy na to co z góry jest wiadome.
Zgodnie z prawem w czasie trwania likwidacji i tak egzekucje są wstrzymane.

Zobaczymy teraz co zrobi Hartwig - mają genialną Radcę prawną która ich powinna oświecić że następstwem jej łajdactwa będzie pozew o odszkodowanie.

Udokumentowane straty wynoszą 780.000zł.

I nigdy wyraz nie był dalszym treści,
Jak w zestawieniu takim urągliwym!
Nigdy nie było tak głuchej boleści
W jestestwie żywym!
Cyt. Maria Konopnicka

Afery Prawa

Wersja do druku

JUM - 20.06.07 8:38
Zaryzykujmy pytanie o poziom sądownictwa i profesjonalizm z dziedziny etyki

Wszystkich komentarzy: (1)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

10 Lipca 1945 roku
Obława Augustowska "Mały Katyń"


10 Lipca 1943 roku
II wojna światowa: desant wojsk alianckich wylądował na Sycylii.


Zobacz więcej