Poniedziałek 16 Września 2019r. - 259 dz. roku,  Imieniny: Kamili, Korneliusza

| Strona główna | | Mapa serwisu 

dodano: 30.11.11 - 11:52     Czytano: [1924]

Dział: Godne uwagi

20 lat po aksamitnej rewolucji

Co osiągnęły rządowe instytucje po 20 latach zmian, wpierw w CSSR, potem w CSFR, wreszcie CzR.:
20 lat to jest jedno pokolenie ludzkie, stąd dla naszych czasów lata te są decydujące.

Ponieważ 20 lat minęło od tak zwanej aksamitnej rewolucji z 1989 r. warto spojrzeć na ten czas i ocenić co nasi nieudolni, lub zdolni do wszystkiego, przedstawiciele osiągnęli:

1. Sprzedali większość strategicznych przedsiębiorstw, jak np. wodociągi, rozdzielnie energii elektrycznej itp., Sprzedali większość największych zakładów produkcyjnych (browary, fabryki szkła, fabryki tekstylne, huty, przemysł maszynowy, zakłady produkcji autobusów, cukrownie, itp.) zagranicznym inwestorom, którzy w większości po wygaśnięciu „wakacji podatkowych” produkcję na tych zakładach wstrzymali, jako niepożądaną konkurencję ich filii zagranicznych. Część majątku narodowego pomogli rozkraść.

2. Nieodwracalnie zlikwidowali przemysł tekstylny i elektroniczny i zalali miejscowy rynek towarami z Azji, usuwając celne bariery.
Zlikwidowali znany w świecie czeski przemysł szklarski, zaś wysoko wykwalifikowanych pracowników tego przemysłu, wysłali do „urzędów pracy”.
Zlikwidowali tradycyjną produkcję obuwia, motocykli, zapałek, cukru (lub ogórków ze Znojma) oraz szereg dalszych tradycyjnych czeskich wyrobów. Doprowadzili do ruiny i zniszczenia wszystkie te fabryki.

3. Przez swoją nieodpowiedzialną politykę rolną pozwolili na ograniczenie produkcji bydła, hodowli owiec, uprawy warzyw i tradycyjnych wysoko opłacalnych płodów, jak np. chmiel, buraki cukrowe i zastąpienie ich produkcją „biomasy”. Krajową produkcję zastąpili jej importem z krajów, w których ich produkcja jest subwencjonowana przez państwo. W ten sposób zlikwidowali samowystarczalność żywnościową kraju i zaopatrzenia jego obywateli w żywność.

4. Rozkradli majątek narodowy budowany i gromadzony przez stulecia przez naszych przodków.
Zniknęły lub znikają różne firmy i banki o stuletniej historii (CDK/Kolben-Bank, Poldi Kladno, Bank żywnościowy, cukrownie, Vitkowice, itd.) W sposób niewidoczny rozkradli nasze złoto zdeponowane w Banku.

5. Stworzyli warunki powstania braku zdolności płatniczych przez instytucje państwowe poprzez manipulację w sferze prawa np. zlikwidowano kodeks gospodarczy i główne paragrafy jak np. obowiązek zapłacenia faktury do 14 dni, zamierzone opóźnianie lub niepłacenie wynagrodzeń pracownikom (usunięto paragrafy określające obowiązek pracodawcy wypłacenia zaliczki, wynagrodzenie w czasie 14 dni w danym miesiącu i do 14 dni następnego miesiąca wypłacenie dodatku za przepracowany miesiąc. Na Zachodzie wynagrodzenia wypłacane są z końcem każdego przepracowanego tygodnia. W ten sposób banki i pracodawcy wypełniają swe kieszenie kosztem zatrudnionych pracowników.

6. Likwidowali dobre ziemie orne a na nich stawiano magazyny i hale montażowe. Likwidowali lasy, a drewno wywożono za granicę.

7. Sprawili, że z państwa o wysoko rozwiniętym przemyśle i rolnictwie stworzyli „montownię”. Zlikwidowali szkolnictwo zawodowe, jednostki badawcze funkcjonujące w poszczególnych zakładach przemysłowych. Jednocześnie przytłumili innowacyjność i potencjał twórczy naszej ludności. Licencje i patenty zniknęły i popłynęły za granicę.

8. W wyniku ich polityki (w części głupiej a w części zamierzonej dla własnych korzyści) pozbawili ludzi pracy, stwarzając więcej niż półmilionową armię bezrobotnych uzależnionych od pustej kasy państwowej. Dopuszczono do strat zdrowia niezatrudnionych, ich zadłużenia a nawet samobójstw z rozpaczy. Ludzie, którzy nie pracują, nie zarabiają, nie kupują produktów. Taki stan prowadzi do bankructwa producentów.

9. Sprawili, że nasz kraj stał się śmietnikiem dla „rozwiniętych krajów”, do którego wwozi się różne odpady, zepsutą żywność, skażone mięso, warzywa i owoce. Nasz kraj zamiast szkła i papierowych worków, wypełniony jest igielitem i różnymi wyrobami z plastiku, zamiast dawniejszych opakowań szklanych lub papierowych worków.

10. Poprzez wielką ilość banków, funduszów inwestycyjnych i innych form finansowych spowodowano olbrzymie straty. Dla uzdrowienia sytuacji w tej dziedzinie trzeba było przeznaczyć z budżetu państwa 600 mld Kc. Jednocześnie zadłużono kraj (jego kilka generacji) na 1,24 bilionów Kc poprzez gigantyczne manipulacje podatkowe i niepotrzebne wydatki. Dług narasta w czasie każdej sekundy o ponad 6000 Kc.

11. Dopuścili do tego bilionowego zadłużenia poszczególnych obywateli przez kłamliwe reklamy i propozycje kredytowe. Doją majątek państwowy poprzez nadmiernie koszty zamówień państwowych dla firm, których kierownictwo i rady nadzorcze należą do aktualnych polityków lub członków ich rodzin. Doprowadzili nasze państwo na skraj ekonomicznego bankructwa. Dopuścili finansową oligarchię i dyktaturę banków do zdzierania klientów poprzez lichwiarskie kredyty, zwłaszcza kredyty hipoteczne, jednocześnie niskie oprocentowanie wkładów, a nawet pobieranie opłat za powierzone im przez klienta pieniądze, którymi one gospodarują.

12. Zamienili dyktat RWPG na bardziej skuteczny dyktat UE, w której urzędnicy decydują o naszych serach, gulaszu, rumie, winnicach, liczbie bydła, kształcie ogórków, itd.

13. Ogromną ilością nieprzejrzystych ustaw, rozporządzeń ogłoszeń i ich nowelizacji doprowadzili do legislacyjnej dżungli, w której obywatele nie są w stanie korzystać z prawa. Spowodowali brak wymagalności (nieuchronności) prawa. Sądy, o ile nie są skorumpowane prowadzą dziesiątki tysięcy spraw bez ostatecznych postanowień.

14. W tej dżungli, nasi politycy rozszerzają administrację, która jest już większa od np. daleko większej Francji. Ta administracja staje się samo wystarczająca, samo obsługująca siebie, niezależna od potrzeb obywateli. Ci sami ludzie zmieniają stanowiska w różnych ministerstwach, nie mając szansy chociażby poznania problematyki resortu, którym mają kierować. Jedynym celem wybranych przez wyborców jest utrzymać się jak najdłużej na stanowisku i szybko się wzbogacić.

15. Zniszczyli całkowicie hierarchię wartości ludzkich. Kłamstwa, prostytucja, narkotyki, agresja, korupcja, bezwzględność, okrucieństwo, arogancja, itd. są legalizowane, jako normalne elementy demokracji (patrz Dyrektywa Allana Dullesa) Poprzez wzorce swego postępowania tworzą opinię wg której praca jest tą ostatnią możliwością uczciwego zarabiania pieniędzy.

16. Stworzyli warstwę nowobogackich, którzy bez pracy żyją lepiej od czołowych specjalistów, profesjonalistów w zawodach produkcyjnych. Dopuszczają wyrzucanie mln. Koron i współfinansowanie głupich, kłamliwych kampanii wyborczych dla wielkiej ilości partii politycznych. Dopuścili by różne niewielkie, polityczne partie decydowały w ważnych ministerstwach poprzez swych ministrów, grupy „doradców” i lobbystów.

17. Pozbawili obywateli odpowiedzialności i związku ze swoją ojczyzną. Ograniczyli, przekręcają i likwidują znajomość historii własnego narodu i działań wybitnych osób naszej historii. Za bohaterów lansują nasze wątpliwe gwiazdy medialne, zdrajców narodu, kryminalistów, defraudantów i innych szkodników. Likwidują armię i rezygnują z jej funkcji obronnych i obrony obywateli. Z Układu Warszawskiego szybko weszli pod skrzydła NATO, broniąc naszą ojczyznę w Afganistanie i innych ważnych dla Czechów krajach.

18. Zlikwidowali profesjonalne struktury policji i zastąpili je w części ludźmi skorumpowanymi, u których można wszystko kupić, nawet wolność. Policję ruchu drogowego zdegradowali do roli poboru mandatów, zaś policję stacjonarną przygotowali do interwencji pomiędzy Cyganami lub kibicami sportowymi. Osiągnęli sytuację, w której uczciwi i spokojni obywatele mieszkają za zakratowanymi oknami, balkonami, stalowymi drzwiami. Podczas gdy chuligani i złodzieje przemieszczają się obok w luksusowych samochodach i w biały dzień, bez zagrożenia popełniają przestępstwa. W lepszych okolicznościach wyżywają się na odległych wyspach.

19. Sprawili, że nasz kraj oceniany jest za granicą jako kraj złodziejskich taksówkarzy, kieszonkowców a w łańcuchu korupcji zajmuje miejsce najgorsze. W naszym kraju znalazły siedliska wszystkie możliwe mafie całego świata.

20. Umożliwili powiązania między sędziami, adwokatami, notariuszami, komornikami z politykami i mafiami. Realizacja prawa i szybkiego sądu stanowi w tym kraju science fiction (np. książe Kataru, Kożeny, Pitr, Krejci, itp., itd.) Ostatnio przypadek vs w Plznie, Wydział prawa & vs dla mafii.

21. Nie ujawnili i zamietli pod dywan wszystkie wielki afery np. lekkich olejów, afery rumowej, konta ODS w Szwajcarii, afery w Ministerstwie Obrony, itd. Z ostatniego czasu podsłuchiwanie i szantaż w ODS, spraw Morawy itd., itd.

22. Uprzywilejowują kosztem całej ludności mniejszości Romów. Organy państwowe tolerują ich przestępczą działalność. Przez ich korupcję wypływają z budżetu środki w postaci różnych dotacji, pomocy socjalnej i przywileje. Zapomnieli, że w tym kraju żyją i inne, bardziej liczne narody, które nie sprawiają żadnych problemów, zaś ich członkowie zintegrowali się całkowicie z naszym społeczeństwem.

23. Dzięki przewidującej polityce naszych władz obywatele czują się u siebie jak obcokrajowcy. Niektóre tereny naszego państwa zostały wykupione i zamieszkałe przez obywateli innych państw, innych narodów i innych odmienności etnicznych np. Karlove Vary, niektóre wsie w Karkonoszach, część miast, osiedli.

24. W wielu przedsiębiorstwach i instytucjach ogranicza się używanie języka czeskiego. W wielu miejscach w napisach, tekstach, a nawet w środkach przekazu używa się języka angielskiego lub innego, nie czeskiego. Literacki język czeski jest eliminowany, ośmieszany i wpędzany w obszar nielegalności. O tym, by w środkach masowego przekazu, publicznych wystąpieniach czeskich obywateli, w książkach, czasopismach itd. korzystano z czeskiego literackiego języka, można tylko marzyć.

25. Spowodowali zagrożenie zdrowotności (zdrowia) ludzi, przez biznes prosperujących firm farmaceutycznych , w których udział w zyskach mają niektórzy politycy. Dopuszczono do wykorzystywania (nieprawidłowego) lekarstw dla powiększenia zysku owych firm. Zlikwidowali leczenie prewencyjne dzieci, zwłaszcza w dziedzinie stomatologii. Zlikwidowali obowiązek pracodawców do zabezpieczenia leczenia prewencyjnego dla swych pracowników. Ograniczyli środki na funkcjonowanie szpitali i poliklinik, domów opieki starców i młodzieży i sanatoriów, aby ze środków przedsiębiorstw budować pałace dla ludzi władzy, ministerstw, byłej szlachty i obcokrajowców. Zezwolili na rozkład i niszczenie istniejącej dotąd infrastruktury zdrowotnej.

26. Spowodowano degradację (niszczenie) organizacji przewozów kolejowych obywateli. Zlikwidowali tani i ekologiczny transport wodny i całą komunikację skierowano na transport drogowy (samochodowy) znacznie droższy i dewastujący przyrodę. Ograniczono znacznie możliwości komunikacyjne dla mieszkańców wsi. Poprzez nieuzasadnione podniesienie opłat za korzystanie z komunikacji wpływają na podróżujących, by rezygnowali z komunikacji kolejowej, a w następstwie likwidują połączenia i trasy przejazdów.

27. Nowoczesne, krajowe i zagraniczne niewolnictwo (bankowe, przemysłowe, firmowe itd.) ma za cel maksymalizację zysku (w poprzednim systemie – zysku plemiennego).

28. Pozwolili by ekologiczni terroryści hamowali budowę autostrad, dróg wodnych, energii atomowej. Natomiast wspierali budowę hal handlowych i montażowych na urodzajnej ziemi, bezrozumną wycinkę lasów. Podziwiane lasy parków narodowych: szumowskiego i Karkonoszy, pozwalają by przekształcono w pustynię, gdzie drzewa pozbawione są życia.

29. Zaniechali „socjalistycznego” ściągania podatków od pracowników, powodując zagrożenie ich emerytur. Brak wprowadzenia reformy finansów i gwarancji wykorzystania swych oszczędności w starym wieku.

30. Oto co nasi nieudacznicy spowodowali:
- rozbicie Czechosłowacji, którą nasi przodkowie z takim wysiłkiem scalali,
- zadłużyli państwo, które pod przewrotem 1989 było bez długów i posiadało znaczny majątek,
- pomogli w rozkradaniu majątku narodowego i ożebraceniu ludzi,
- przepraszali tzw. Niemców Sudeckich tj. byłych faszystów i kolaborantów, których celem było zlikwidowanie naszego narodu i stworzenie zeń niewolników (patrz przemówienie Reinharda Heinricha dla kadr)
A oto instrukcja Allana Dullesa, szefa CIA i szefa wywiadu USA, tzw. „Doktryna walki z Rosją i jej satelitami” opracowana po r. 1945:
- Wszystko jest do osiągnięcia. Wykorzystamy wszystko, co posiadamy – złoto, całą potęgę gospodarczą – dla okłamywania i ogłupiania ludzi. Umysł ludzi i świadomość ludzi są dostosowane do zmian.
- Zasiejemy chaos, niezauważalny przez ludzi, złamiemy ich system wartości , na system fałszywy.
-Znajdziemy podobnie myślących ludzi, jako naszych pomocników i wspólników w samej Rosji i krajach satelickich. Krok po kroku wprowadzimy wielką swym rozmiarem tragedię zagłady najbardziej opornego narodu tj. planety. Wygasimy bezpowrotnie jego świadomość.
- W literaturze, teatrze, filmie, będziemy ilustrować i propagować najniższe ludzkie odruchy (instynkty). Będziemy z całą mocą popierać wszystkich tych, którzy będą wprowadzać do ludzkiej świadomości kult seksu, agresji, sadyzmu, zdrady, po prostu wszelkie moralne dewiacje.
- Do administracji państwowej wprowadzimy chaos i popłoch. W sposób niezauważalny , lecz systematycznie stale i aktywnie będziemy popierać arogancję i znaczenie urzędników, ich korupcję i brak zasad.
-Uczciwość i zmysł porządku będziemy ośmieszać i przedstawiać jako niepotrzebne.
-Ogłosimy przeżytek tego co było w przeszłości.
-Do świadomości ludzi będziemy wsączać prymitywizm, bezczelność, kłamstwo, podstęp, alkoholizm, narkomanie, zdrady, nacjonalizm i wszystko to co niszczące dla spójności narodu.
Mało, jedynie mało ludzi zrozumie, co się dzieje. My ich ośmieszymy i znajdziemy sposób, jak ich okłamać i przedstawić, jako wyrzutki społeczeństwa.
-Będziemy wyrywać ich duchowe zakorzenienie, wulgaryzować i niszczyć ich zasady moralności narodowej. W ten sposób będziemy łamać pokolenie za pokoleniem. Skoncentrujemy się na dzieciach i młodzieży, którą będziemy demoralizować, rozstrajać i prowadzić do rozkładu świadomości (Valerij Sinelnikow, Tajemnicza siła słowa, str. 78-79)

Reasumując:
Wiecie co to jest?
Jest to czarne i stoi już dłuższy czas za naszymi dziećmi.
- Nasza ponura przyszłość.

Na podstawie tekstu zamieszczonego w internecie, witrynie Sowa- Gloria TV.
Tłumaczenie z czeskiego:
Rudolf Jaworek

Wersja do druku

Lubomir - 08.12.11 7:58
Czesi podobnie jak Polska padli ofiarą kastratów umysłowych z ambicjami politycznymi, ofiarą pospolitych złodziei i agentów zbankrutowanej spółki Stasi/KGB. Wszyscy oni pozują dzisiaj na rzekomą nową elitę Czech. Społeczeństwo czeskie boryka się dzisiaj z tymi samymi problemami, co my Polacy. Podobnie jak my, by przetrwać musi rozgonić tą swołocz i oddać władzę w ręce uczciwych obywateli.

Lista - 06.12.11 16:14
A może Ty "Dobro" i do Ciebie podobni wyjedźcie. Wtedy Polska będzie miała szanse. Też masz otwartą droge. Przeczytaj to co napiałeś jeszcze raz.

Dobro - 04.12.11 14:07
Przecież suwerenności można się zrzec tylko na osobiste oświadczenie woli tylko indywidualnie. Komu źle w Polsce ma otwartą drogę.

Lubomir - 04.12.11 13:02
Czesi zostali pokojowo podbici przez 'Wielką Protektorkę', przez Niemcy. To realny fakt, jak fakt niemieckiej kontroli nad czeską 'Skodą'.

lista - 30.11.11 17:43
To znaczy że nie tylko Polska została skazana na wyginięcie w UE. Jak to ładanie pasuje do naszej rzeczywistości. Zgroza, jaką cene płacą niektóre kraje za koralik ze szkła.

Wszystkich komentarzy: (5)   

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami naszych Czytelników. Gazeta Internetowa KWORUM nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

16 Września 1943 roku
Operacja "Neon 1", zrzucenie do Polski Cichociemnych m.in. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"


16 Września 1825 roku
Zmarł Franciszek Karpiński, poeta, przedstawiciel sentymentalizmu.


Zobacz więcej